Tampere
15 Jun, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

Konsteja vaikutusvallan kasvattamiseenKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Jokaisella on henkilökohtaista vaikutusvaltaa, toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. Mitä enemmän henkilökohtaista vaikutusvaltaa on, sitä tehokkaamin ja vakuuttavammin kuuntelija ottaa viestin vastaan. Tanskalaisen viestintägurun, Jesper Klitin, kirja “Läpilyönti” sisältää 7 konstia henkilökohtaisen vaikutusvallan kasvattamiseen. Klit myöntää, että hän ei ole itse näitä konsteja keksinyt, vaan hän on varastanut ne suoraan maailman parhailta viestijöiltä, kuten Barack Obamalta. Kirja on tietynlainen opas oman viestinnän parantamiseksi. Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen opiskelijana, henkilökohtainen vaikutusvalta on äärimmäisen tärkeää. Henkilökohtaisella vaikutusvallalla voi kääntää useimmat neuvottelut voitokkaiksi. Asiakkaat näkevät esiintymisen vakuuttavana ja uskottavana, ja myös omat tiimiläiset ovat vakuuttuneempia viestinnästä. Jokainen Klitin listaama konsti käsittelee omaa osa-aluettaan esiintymisessä, ja kirjan kappaleet jopa sisältävät lyhyitä harjoitteita näiden piirteiden vahvistamiseksi.

1. Tunne itsesi

Ensimmäinen konsti on kaikessa yksinkertaisuudessaan itsensä tutkimista, etenkin omien arvojen ja uskomuksien tutkimista. Mitä paremmin näistä on kartalla ja tuntee itsensä, sitä tehokkaammin voi viestiä. Henkilökohtaiset uskomukset muovaavat viestintää ja niitä muovaamalla, muuttaa myös viestintäänsä. Uskomuksiin lukeutuu jokaisen henkilökohtaiset kommunikaatioparadigmat. Klit kuvailee rajoittavia uskomuksia erilaisin toteamuksin, joihin hän itse on törmännyt. Näitä ovat muun muassa: “En opi sitä ikinä…” tai “Ihmiset eivät kuuntele, kun puhun…”. Näistä uskomuksista tulee päästä eroon, jotta voi kehittyä viestinnässä. Rajoittavat uskomukset viestivät epävarmuutta, ja usein johtaa siihen, että käytös muokkautuu näihin rajoittaviin uskomuksiin.

Rajoittavista uskomuksista voi kuitenkin päästä eroon ja täten kehittyä viestijänä. Omia uskomuksia tulee kyseenalaistaa, jotta niitä voi muovata. Turhat negatiiviset uskomukset ovat puhdas rajoite, joka johtuu omasta itsestä. Jos itse uskoo, että puheääneni on omituinen, niin myös kuulija kokee sen niin. Jos tuntee olonsa itsevarmaksi ja tuntee oman itsensä, voi uskomus muovautua. Tällöin voi uskoa, että puheääneni on loistava. Tällöin kuulija ei kuule äänessä omituisuutta, vaan itsevarman puhujan ja esiintyjän.

2. Suunnittele menestyksesi

Internetin aikakautena jokaista puhujaa voi verrata keskenään. Omaa esiintymistä voi verrata kehen tahansa maailman parhaimmista puhujista. Se ei välttämättä ole reilua, mutta siitä voi myös oppia. Toisten hyvästä esiintymisestä on ovelaa ottaa esimerkkiä, oppia siitä. Sitten tekee oppimastaan oman näköisen ja parantaa siten omaa esiintymistään. Esiintymiseen vaikuttavat myös pienimmätkin huomiot esiintyjässä. Jokainen esiintyjä välittää pieniä viestejä muun muassa pukeutumisella, hiustyylillä, äänensävyllä ja ilmeillä. Kaikki nämä pienet viestit vaikuttavat miten kuulija vastaanottaa tiedon. Hyvä esiintyjä on tietoinen näistä viesteistä, ja osaa lähettää oikeanlaisia viestejä oikeassa tilanteessa.

Yleisön tunteminen ja valmistautuminen ovat aina tärkeitä työkaluja hyvälle esiintymiselle. Pelkällä small talkilla voi saada jo paljon korvaamatonta tietoa, jota voi hyödyntää omassa esiintymisessä. Valmistautuminen omaan esiintymiseen vaatii muutaman yksinkertaisen kysymyksen ja niihin vastaukset: Mitä haluan sanoa ja kenelle? Miten? Miksi? Näinkin yksinkertaisella valmistautumisella pääsee jo pitkälle. Itsevarma ja kokenut esiintyjä ei välttämättä tarvitse sen enempää yksinkertaisiin ja helppoihin esiintymistapauksiin.

3. Puhu yhtä kehosi kanssa

Kehonkieli on viestinnän ja henkilökohtaisen vaikutusvallan tärkeimpiä kulmakiviä. Taitavan esiintyjän pitää myös osata kuunnella aktiivisesti. Tähän vaikuttaa vahvasti kehonkieli. Pitää näyttää oikeasti kiinnostuneelta mistä sinulle puhutaan. Pienillä nyökkäyksillä ja katsekontaktilla saa jo paljon aikaiseksi. Kun osoitat olevasi aktiivinen kuuntelija, dialogi tulee sujumaan paljon paremmin ja henkilökohtainen vaikutusvaltasi on huomattavasti vahvempi. Pelkkä ilmeilykin vaikuttaa jo radikaalisti. Jos kasvosi antavat vaikutelman, että et ole kiinnostunut, niin henkilökohtainen vaikutusvaltasi romahtaa välittömästi puhujan silmissä.

Ääni ja äänenhallinta on olennaista esiintymisessä. Epävarmasti piipittävä puhuja joutuu varmasti vaikeuksiin yrittäessään esiintyä vakuuttavasti. Selkeä ja vahva puhetyyli tekee viestinnästä itsevarmaa sekä helposti vastaanotettavaa. Ketään ei myöskään puhuttele monotoninen äänensävy. Puheessa tulee olla vaihtelua, nyansseja, jotta puhujasta näkyy myös oma innostus asiaan. Omaan luonnolliseen äänenkorkeuteen on vaikea vaikuttaa, mutta äänensävyjä voi aina muuttaa.

Omaa läsnäoloa tulee muokata aina tilanteen mukaiseksi. Johtajalla täytyy olla johtava läsnäolo, jotta alaiset uskovat siihen mitä johtaja sanoo. Ryhdikäs asento ja avoin elekieli viestii vahvuutta ja johtajuutta. Pienillä muutoksilla siihen miten seisoo ja eleilee, tekee jo suuren vaikutuksen esiintymiseen kokonaisuutena. Aktiivisena kuuntelijana täytyy taasen osata huomaavaista läsnäoloa. Täytyy pystyä osoittamaan puhujalle, että hänellä on sinun jakamaton huomiosi.

4. Roolita itsesi

Jokainen meistä roolittaa itsensä. Usein roolitamme itsemme sellaisksi kuin haluaisimme olla. Oma roolittaminen tulee kuitenkin tehdä siten, että muut eivät näe siitä läpi ja ajattele roolitustasi vain esityksenä. Roolituksen tulee olla autenttista ja onnistua oikealla tavalla. Roolituksen tulee vastata omia arvoja ja uskomuksia, jotta se on uskottavaa. Applen edesmennyt toimitusjohtaja Steve Jobs on loistava esimerkki onnistuneesta roolituksesta. Jobsilla oli sellaista karismaa ja henkilökohtaista vaikutusvaltaa, joka heijastui Applen menestykseen posiitivisesti.

Positiivinen ajattelu ja positiivinen energia huokuu aina yleisöön. Helppo tapa hyödyntää sitä on huumorin avuin. Huumorin ei tule olla ylilyövää ja peittää asiaa, josta puhut. Huumoriksi riittää nokkelat välikommentit aina tilanteen mukaisesti. Huumori ja nauru luo vahvempaa yhteisymmärrystä yleisön ja esiintyjän kesken. Kun itse olen ollut kuuntelemassa erilaisia puhujia, parhaat puhujat ovat hyödyntäneet huumoria juuri oikein. Kun tiedät mikä voisi saada yleisön nauramaan, käytä sitä hyödyksesi. Näin ilmapiiristä katoaa jännitys ja kaikilla on vähän parempi mieli.

5. Ota yleisösi mukaan

Suurin osa tykkää olla jollain tavalla osa esitystä. Jokainen on varmasti ollut kuuntelemassa konsertteja, missä karismaattinen lavapersoona osallistaa yleisöä pyytämällä heitä laulamaan mukana tai vaikka suoranaisesti huutamaan kurkun pohjalta. Yleisö tuntee, että esiintyjä huomioi heidät ja yleisö omistautuu esitykselle entistä enemmän. Tästä esimerkkinä toimi Iron Maidenin keulahahmo, Bruce Dickinson. Dickinson on tehnyt lavakarismansa ja esiintymistyyppinsä niin tunnetuksi, että jokainen yhtyeen fani tuntee lauseen “Scream for me!”.

Osallistamista voi tehdä puhuessa erittäin helposti esittämällä kysymyksiä yleisölle. Mikäli yleisöstä löytyy tilanteeseen sopiva henkilö, voi käydä lavalta pienen dialogin hänen kanssaan. Yleisöstä löytyy usein erinomaisia esimerkkejä, jonkin väitteen vahvistamiseksi. Yleisö kiinnostuu entistä enemmän, kun esiintyjä osaa esittää oikeita kysymyksiä. Dialogin käyttäminen esiintymisessä taas vahvistaa yhteyttä yleisöön. Esiintyjä voi samaistua tai samaistuttaa yleisönsä ja lisätä olemassa olevaa karismaansa.

6. Tehokkaat tarinat

Aina joskus kuulee tarinan, joka on aivan totaalisen mukaansatempaava. Tällaisen tarinan kuuleminen koskettaa kuulija aina hieman syvemmällä tasolla. Tarinoiden kertominen kertoo aina meistä hieman enemmän. Miten itse olemme osallisena tarinaa, miten kerromme tarinan ja miksi olemme tehneet mitä teimme. Tarinat ovat olennainen osa ihmisten välistä kommunikaatiota, ja ovat olleet vuosituhansien ajan. Ja lähes poikkeuksetta jokaisella tarinalla, jonka kuulemme on alku, keskikohta ja loppu. Kyseinen malli on universaali ja tekee tarinan rakenteesta selkeän.

Tarinat ovat usein olennainen osa esiintymistä. Tarinoita voidaan hyödyntää viestin ymmärtämiseksi tai puheen alustuksena. Joka tapauksessa tarinoilla voit rakentaa vahvempaa suhdetta yleisöösi ja avata hieman omaa ajattelumaailmaasi. Tarinoilla voi vedota tunteisiin ja järkeen eri tavoin. Siihen vaikuttaa tarinan kerrontatyyli. Mitä sanoja käyttää ja miten. Vahvaa retoriikkaa löytyy jokaiselta esiintyjältä, joka omaa paljon henkilökohtaista vaikutusvaltaa. Kielikuvat ja oikeat sanavalinnat tekevät tarinasta aina paremman kuuloisen. Pienet koruilut sanailussa voivat viestiä monia asioita ja sen takia ne tulee valita siten, että välittämäsi viesti on haluamasi.

7. Harjoita henkilökohtaista vaikutusvaltaa

Johtajana olennaista on palaute, sen antaminen ja vastaanottaminen. Palautteen pyytäminen viestii henkilökohtaista vaikutusvaltaa ja halua kehittyä. Johtaja voidaan nähdä samaistuttavampana, kun johtaja uskaltaa pyytää palautetta ja osoittaa halunsa kehittyä. Palaute tulee lisäksi vastaanottaa siten, että palautteenantaja tuntee olonsa kuulluksi. Sen lisäksi, että palautteen ottaa vastaan, tulee se myös sisäistää. Palaute on erittäin tärkeä työkalu jokaisen henkilökohtaiselle kehitykselle. Palautteen avulla voi huomata omasta toiminnastaan sellaisia asioita, joita ei muuten itse huomaisi.

Yhtä tärkeää johtajalle on palautteen antaminen. Palautteen tulee olla rakentavaa ja oikeasti kehittää henkilöä, jolle palaute annetaan. Myöskin täytyy huomioida se, että asiat mistä annetaan palautetta pitää pystyä myös muuttamaan. Muuttumattomista asioista on turhaa antaa palautetta, koska niitä sanan mukaisesti ei voi muuttaa.

 

Voin suositella Jesper Klitin kirjaa kaikille, jotka haluavat kehittyä esiintyjänä. Ja en tarkoita esiintymistä vain lavalla yleisölle, vaan esiintymistä jokapäiväisessä elämässä. Jos sisimmällä tuntuu siltä, että sosiaaliset tilanteet voisivat sujua paremminkin, tämä kirja kannattaa lukea. Kirjan todellinen potentiaali aukeaa, kun sen lukee ajatuksella läpi.

Kommentoi