Tampere
20 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

Ystävyys- ja ihmissuhteiden katkeaminenKirjoittanut: Milla Aaltonen - tiimistä Ropina.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Ystävyys
Mirja Hämäläinen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Olen useasti törmännyt sanontaan että ihmiset ovat elämässämme vain kyydissä.

Sanotaan, että olemme bussissa, jokaiselta pysäkiltä saapuu ihmisiä kyytiin ja samaan aikaan jotkut lähtevät. Näin käy meidänkin elämässä.

Miksi?

Ystävyyden ja ihmissuhteiden katkeaminen on monimutkaista. Vaikka moni haaveilee ystävyydestä, joka kestää koko elämän, todellisuudessa ihmissuhteiden pysyvyys on harvinaisempaa kuin ehkä toivoisi. Tähän vaikuttaa monia tekijöitä, kuten kommunikaation puutteet, erilleen kasvaminen, elämäntilanteiden eri muutokset ja ihmisten yksilölliset tarpeet ja odotukset.

Ystävyyden ja ihmissuhteiden kestävyyteen vaikuttaa myös ihmisten yksilölliset persoonallisuustekijät sekä sosiaaliset taidot. Esimerkiksi empatiakyky, kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää hänen tunteitaan, on tärkeä tekijä syvien ja kestävien ihmissuhteiden rakentamisessa. Samoin kyky ilmaista itseään selkeästi ja asettaa terveitä rajoja suhteessa voi edistää vuorovaikutusta ja luottamuksen syntymistä.

Miksi sitten ystävyys katkeaa?

Yksi yleinen syy ystävyyssuhteiden katkeamiseen on kommunikaation puute. Vaikka avoin ja rehellinen kommunikaatio on ihmissuhteiden kulmakivi, moniin konflikteihin ja väärinkäsityksiin johtaa juuri kommunikaation puute tai väärinymmärrykset. Joskus ihmiset eivät uskalla ilmaista tunteitaan tai tarpeitaan, mikä voi johtaa jännitteisiin ja etäisyyden kasvuun suhteessa. Lisäksi erimielisyydet ja konfliktit voivat jäädä ratkaisematta, jos osapuolet eivät pysty keskustelemaan avoimesti ja rakentavasti.

Toinen tärkeä tekijä ystävyyssuhteiden haurastumisessa on erilleen kasvaminen. Ihmiset muuttuvat ja kehittyvät elämänsä aikana, ja joskus nämä muutokset voivat johtaa siihen, että aiemmin läheiset ystävät ajautuvat erilleen. Esimerkiksi erilaiset elämäntilanteet, kuten muutto eri kaupunkeihin tai maahan, perheen perustaminen tai urakehitys, voivat vaikuttaa siihen, miten ja kuinka usein ihmiset viettävät aikaa yhdessä. Lisäksi yksilölliset kiinnostuksen kohteet ja arvot voivat muuttua ajan myötä, mikä saattaa vähentää yhteistä pohjaa, joka aiemmin yhdisti ystävät.

Elämäntilanteiden muutokset voivat myös vaikuttaa ystävyyssuhteiden kestävyyteen. Esimerkiksi vakava sairaus, ero tai menetys voi aiheuttaa stressiä ja painetta ihmissuhteille, ja jotkut ystävyyssuhteet eivät kestä tällaista kuormitusta. Toisaalta tietyt elämäntilanteet voivat myös luoda uusia ystävyyssuhteiden mahdollisuuksia, kun ihmiset kohtaavat samankaltaisia haasteita ja jakavat kokemuksiaan keskenään.

Tärkeä muistaa

Lopuksi on tärkeää muistaa, että ihmissuhteiden kestävyys vaihtelee yksilöittäin. Vaikka jotkut ystävyyssuhteet kestävät vuosikymmeniä, toiset saattavat päättyä lyhyemmässä ajassa. Ihmiset ovat monimutkaisia olentoja, joilla on erilaisia tarpeita, odotuksia ja rajallisia voimavaroja. Onkin tärkeää hyväksyä se tosiasia, että kaikki ihmissuhteet eivät välttämättä kestä loppuelämää, ja että tämä on osa ihmisen kasvua ja kehitystä.

Ystävyyden ja ihmissuhteiden katkeaminen voi olla monisyinen, johon vaikuttavat monet tekijät. Kommunikaation puute, erilleen kasvaminen,, elämäntilanteiden muutokset ja yksilölliset tarpeet ja odotukset voivat kaikki vaikuttaa siihen, miten ja miksi ihmissuhteet päättyvät. Vaikka ystävyyden päättymistä voi olla vaikea hyväksyä, on tärkeää ymmärtää, että se voi olla osa kasvua ja kehitystä, ja että uusia ystävyyssuhteita voi aina muodostaa elämän eri vaiheissa.

 

Lähteet

Chatgpt, rakenteen muodostaminen

Kun ystävyys loppuu. Blogi https://pupulandia.fi/2014/09/02/kun-ystavyys-loppuu/

Miksi ystävyys loppuu? Artikkeli YLE https://yle.fi/a/3-9005419

Ystävyys. Mirja Hämäläinen. Kirja 2022. Kosmos.

Kommentoi