Tampere
25 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

KOMMENTTIESSEE: Tarinoiden voimaKirjoittanut: Siiri Hyytinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Luin Kaisa Oksalan kirjoittaman mielenkiintoisen esseen tarinallistamisesta yritystoiminnassa. Esseessä nostettiin esiin tarinoiden syntyperää ja tarinoiden tärkeyttä ihmisten eloonjäämisen taustalla. Tarinoita on kerrottu jo vuosikymmeniä sitten, ennen sivilisaation kehittymistä, kun esimerkiksi erilaiset heimot ovat piirtäneet kallioihin kuvia tarinoiden tueksi. Nykyään ihmisten eloonjääminen on vakaammalla pohjalla ja tarinoita ei tarvita niin vahvasti hengissä pysyäkseen. Ihmisten sisäsyntyinen kiinnostus tarinoihin on kuitenkin säilynyt, jonka vuoksi sitä on alettu hyödyntämään liikemaailmassa.  

 

Oksalan esseessä nostetaan esiin tarinoiden merkitys yritysten menestymisessä, sillä ne voivat parhaimmillaan olla osa yrityksen strategiaa, tuotteistamista, palvelumuotoilua, markkinointia ja brändäämistä. Hyvä tarina toimii erottautumistekijänä kilpailevista tuotteista ja voi tuoda yllättävää lisäarvoa yritykselle pitkällä aikavälillä. Tarina ei saa kuitenkaan olla päälleliimatun tuntuinen, sillä silloin se tuottaa enemmän vain hallaa yritykselle. Kuten Oksalan esseessä kerrotaan, yrityksen tulisi löytää itselleen oikeanlainen tarinaidentiteetti, joita ovat myös esimerkiksi visio-, tausta-, synty-, referenssi-, arvotarinat sekä palvelun ja tuotteen tarina.  

 

Teemme Veli-Matti Kolarin kanssa opinnäytetyötä lasten liikuntapalvelun konseptoinnista, jonka myötä olemme pohtineet paljon konseptointiin liittyviä asioita, kuten esimerkiksi palvelumuotoilua. Myös tarinallistaminen on noussut esiin aika ajoin teoriaa lukiessani, ja näen, että sen avulla konseptille saataisiin tuotua lisäarvoa ja erottautumistekijöitä. Seuraava askel konseptin suunnittelussa opinnäytetyössä luodun konseptin prototyypin jälkeen olisi juuri brändäyksen tarkempi suunnittelu, jolloin tarinallistaminen nousee vahvemmin esiin. Koen, että konseptin kannalta erityisesti arvo- ja palvelun tarinaa pystyttäisiin parhaiten hyödyntämään brändiarvon nostamiseksi. Tarinan avulla ihmiset saataisiin varmasti sitoutettua paremmin palveluun mukaan, jonka takia sitä kannattaisi hyödyntää myös tässä konseptissa.  

 

Lähteet 

https://esseepankki.proakatemia.fi/tarinallistaminen-yritystoiminnassa/  

Kommentoi