Tampere
19 May, Sunday
14° C

Proakatemian esseepankki

Kohti kannattavaa yritystoimintaaKirjoittanut: Arto Ala-Seppälä - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Sijoita kuin guru
Karo Hämäläinen
Jukka Oksaharju
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

AIHE: Vastuullinen ja kestävä yrittäjyys
Luokitus: 2 esseepistettä, yksilö essee

Kirjoittajat: Arto Ala-Seppälä

 


Johdanto

Tänään on vappu ja istun Proakatemian pääaulassa tämän kirjoitelman äärellä. Katson ikkunasta valkolakkista haalarikansaa ja matkakaiuttimesta soi Michael Jackson. Taivaan verhoaa hajanainen valkea pilviverho ja aurinko hyväilee teekkarikasteen juhlijoita. Hiljaa pohdin mielessäni jälleen kerran, että onko tämä työnarkomaniaa vai puhdasta nautintoa työskentelyyn?

Miksi en ole mukana yhtenä juhlijoista vaan istun täällä akatemialla ja vieläpä jopa nautin siitä. Vallitsevaan tilanteeseen saattaa myös vaikuttaa tulevan perjantain lähestyvä essee deadline. Katson kalenteriani ja totean, että ei tässä muita päiviä ole enää jäljellä. Tiistaina on tiedossa tiimin kahdentoistatunnin innovointi, keskiviikkona projektori ja torstaina Sport and Business -seminaari. Tämä ja huominen siis aikaa.

Vastuullisena yhteisön jäsenenä pyrin osallistumaan näihin kaikkiin karkeloihin, mutta onko se kannattavaa? Tukeeko jatkuva tapahtumasta ja tehtävästä toiseen juokseminen kestävää työhyvinvointia? Kuinka minun tulisi tulevana yrittäjänä sijoittaa aikani? Mitä ovat liiketoiminnan ydinkysymyksiä vastuullisuuden ja kannattavan liiketoiminnan kannalta? Tähän oman vastauksen antaa sijoittaja Philip A. Fisher Kari Hämäläisen ja Jukka Oksaharjun kirjassa Sijoita kuin guru.

Kohti kannattavaa yritystoimintaa

Olemme tiiminä käyneet läpi opintosuunnitelman mukaisesti viime syksynä asiakkuusverkoston rakentamisen ja tänä keväänä kasvavan yritystoiminnan. Tulevana syksynä keskitymme kannattavaan yritystoimintaan. Projektiopintoihin peilaten tämä tarkoittaa, että olemassa olevat projektit tulisi saada seuraavaksi kannattamaan. Vaihtoehtoisesti projektia voidaan tehdä oppimisen näkökulmasta.

Kipinä Wood -pihapelin kanssa olemme päättäneet, että työskentelemme projektin parissa, jotta oppisimme tuotesuunnittelusta, markkinoinnista ja tuotemyynnistä. Tavoitteemme on kattaa myynnillä projektimme kustannukset. Haluamme puskea uuden pihapeli markkinoilla ja katsoa mitä tapahtuu. Isossa kuvassa kuitenkin paistaa kannattavuus – joko saamme tuotteen liikkeelle tai myymme ideamme mahdollisesti eteenpäin.

Intovision -projektin kanssa olemme kokeilleet jo useita asiakasprojekteja. Olemme tehneet mainospaikkamyyntiä, asiakkuushoitosoittoja ja organisoineet paitamyynnin festivaaleille. Tänä keväänä rakensimme asiakkaalle markkinointistrategian Instagramiin ja järjestimme sisällöntuotannon. Olemme huomanneet, että kiihtyvän digitalisaation maailmassa asiakkaat todella tarvitsevat apua näiden asioiden kanssa. Projektimme on herättänyt kiinnostusta yhteisön tasolla ja olemme saaneet uusia tiimijäseniä mukaan. Parhaillaan yhdessä mietimme, että miten viemme projektiamme eteenpäin.

Visionamme on liiketoiminnan kasvattaminen, missionamme asiakkaiden auttaminen ja liikeideanamme strateginen sisällöntuottaminen. Olemme onnistuneet samaan referenssiasiakkaita projektiimme ja kasvattamaan tiimiämme liiketoiminnan ympärille. Seuraavaksi on ehdottoman tärkeää tunnistaa ydintuotteet ja -palvelut, joiden avulla teemme projektista kannattavan. Mikä on leipätuotteemme, minkä avulla voisimme tulevaisuudessa kustantaa palkat, liiketoiminnan muut kulut ja josta jäisi vielä liiketoiminnan kehittämiseen resursseja?

Molemmissa projektitiimissämme on paljon sijoittamisesta kiinnostuneita jäseniä. Sanoisinkin, että sijoittajanmielisyys onkin hyvin avainasemassa yhdessä onnistumiseen. Yhteisen ajan sijoittaminen yhteiseen päämäärään. Haluamme aidosti oppia toimialasta ja auttaa asiakasta. Sen lisäksi haluamme tulevaisuudessa työllistää itsemme ja ennen kaikkia tarjota työpaikkoja. Sitä ennen meidän on rakennettava toimiva ja kannattava konsepti, missä hinnoittelu ja palvelumme tai tuote kohtaa asiakkaan todelliset tarpeet.

Sijoitta kuin guru -kirjaan Hämäläinen ja Oksaharju ovat keränneet kahdeksan menestysstrategiaa osakemarkkinoille. He listaavat (2020, 56) Fisherin sijoituskohteen viisitoista kriteeriä, jotka meidän olisi tulevina yrittäjinä hyvä myös kysyä itseltämme:

1. Onko yhtiöllä riittävän iso potentiaalinen markkina, jotta se voisi kasvattaa liikevaihtoaan merkittävästi useiden vuosien ajan?
2. Pyrkiikö johto kehittämään tuotteita tai prosesseja, jotka lisäävät potentiaalista markkinaa sen jälkeen, kun nykyinen potentiaalinen markkina on suurelta osin hyödynnetty?
3. Kuinka tehokasta yhtiön tutkimus ja tuotekehitys on?
4. Onko yhtiöllä keskimääräistä parempi myyntiorganisaatio?
5. Millainen on yhtiö voittomarginaali?
6. Mitä yhtiö tekee säilyttääkseen voittomarginaalinsa tai nostaakseen sitä?
7. Onko yhtiöllä hyvät suhteet henkilöstöönsä?
8. Ovatko yhtiön johtajan välit hyvät?
9. Onko johdolle seuraajia?
10. Kuinka hyvät ovat yhtiön kustannusanalyysi ja kirjanpitokontrolli?
11. Onko joitakin toimialakohtaisia seikkoja, jotka ovat erityisen tärkeitä sen kannalta, kuinka yhtiö pärjää kilpailussa?
12. Tavoitteleeko yhtiö lyhyen vai pitkän aikavälin voittoa?
13. Pystyykö yhtiö rahoittamaan kasvunsa laskematta liikkeelle uusia osakkeita?
14. Puhuuko yhtiön johto avoimesti vaikeuksista?
15. Onko yhtiön johto ehdottoman rehellistä?

Pohdinta

Sijoittajat pyrkivät etsimään vastuullisia ja kannattavia yrityksiä. Yrityksiä missä heidän sijoituksensa voisivat tuottaa kasvua. Sen vuoksi tulevaisuuden yrittäjän olisi myös hyvä tutustua sijoittajan näkökulmaa. Ei pelkästään sen vuoksi, että mahdollisesti tulee tarve etsiä rahoittajia liiketoimintaan mukaan, vaan että saisi käsityksen siitä mitä kaikkea vastuullinen ja kannattava yritystoiminta pitää sisällään. Oikeat kysymykset itsellemme ovat usein avainasemassa toiminnan ja itsemme kehittymiseen.

 

Lähteet:

Hämäläinen, K. & Oksaharju, J. 2020. Sijoita kuin guru. 2 painos. Keuruu: Otavan kirjapaino

Kommentoi