Tampere
25 May, Saturday
20° C

Proakatemian esseepankki

Kohti 24H innovointiaKirjoittanut: Annika Viiala - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Belbin Team Roles
Meredith Belbin
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Revenan valmistautuminen 24H innovointiin

Revenan matka kohti 24H innovointi on alkanut. 24H innovointi on Proakatemian loppunäyttö, joka pitää sisällään innovointihaasteen ulkopuoliselle toimeksiantajalle, 24 tunnin ajan. Sovimme tiimin kanssa, että jokainen kirjoittaa aiheesta esseen, jossa reflektoimme omia heikkouksia ja vahvuuksia innovoinnin suhteen. Tässä esseessä pohdin sitä, että minkälainen rooli minulle sopisi parhaiten innovoinnin aikana ja minkälaisiin rooleihin minua ei ehkä kannata laittaa. Tavoitteena meillä on suoriutua innovoinnista parhaalla mahdollisella tavalla. Apuna esseen kirjoittamiseen käytän ammattikirjallisuutta sekä Belbin tiimirooliraporttia.

”Innovaatio eli uudennos on jokin uusi tai olennaisesti parannettu, yritykselle kilpailuetua antava ja voittoja kasvattava tuote, prosessi, palvelu tai keksintö.”

Lapin AMK on laatinut innovaatio-osaamisen itsearviolomakkeen, joka jakautuu viiteen (5) eri osa-alueeseen. Osa-alueita ovat: luova ongelmanratkaisu, kokonaisvaltaisuus, päämäärätietoisuus, yhteistyökyky ja verkosto-osaaminen. Edellä mainituista osa-alueista vahvuuksiani ovat ehdottomasti luova ongelmanratkaisu sekä kokonaisvaltaisuus. Olen usein aktiivinen ajatuksien ja ideoiden esittäjä sekä pyrin etsimään uusia käytännöllisiä ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä ajatusta tukee myös oma Belbin tiirooli, jonka mukaan olen se, joka solmii kontakteja tiimin ulkopuolelle, joka esittää uusia ideoita ja kokeilee niitä, sekä parantaa edelleen sitä, mikä vaikuttaa lupaavalta ja mahdolliselta. Olen ansioitunut oman työn suunnittelemisessa ja järjestämisessä. Kokonaisvaltaisuus näkyy toiminnassani kykynä tarkastella tehtävää eri toimijoiden kannalta, sekä ennakoimalla tapahtumien tulevaa kehitystä. Pohdin ja analysoin usein asioita monesta eri näkökulmasta ja pyrin pohjaamaan ratkaisut käyttämällä olemassa olevia resursseja. Heikkouksiani osa-alueista ovat päämäärätietoisuus. Koen, että keskittymiskykyni saattaa välillä horjua ja saatan välillä keskittyä epäolennaisiin asioihin. Koen myös, että olen tehokkaimmillani aamusta ja päivästä, mutta tarvitsen paljon unta palautuakseni koulu, yrittäjyys ja lapsiarjesta. Sinnikäs 24 tunnin valvominen ei tule olemaan millään tavoin vahvuuteni, enkä usko pystyväni työskentelemään kovin tehokkaasti yön pikkutunneilla. Belbin tiimirooliraportin mukaan minua ei kiinnosta ajan käyttäminen muiden ohjaamiseen. Minun kohdallani voi olla myös epäilys siitä, kuinka hyvin hän on valmis jakamaan työtä muille. Olen myös huono tekemään päätöksiä, jotka eivät ole suosittuja. 24H innovoinnissa onkin tärkeää osata nostaa henkilöiden vahvuuksia esille, jotka edesauttavat innovoinnin kulkua. Emme ole vielä päättäneet, että hyödynnämmekö innovointihaasteessa puhtaasti vain Belbin tiimiroolituloksia, vai käytämmekö myös muita työkaluja roolien valitsemisvaiheessa.

Monipuolinen työkokemus, aikaisemmat opinnot liikunta-alalta, oman yrityksen pyörittäminen ja nykyiset opinnot Proakatemialla ovat kasvattaneet minut monipuoliseksi osaajaksi, jolta löytyy kokemusta, ammattitaitoa ja verkostoja eri aloilta. Uskallan myös hyödyntää verkostoja ja pyytää tarvittaessa apua. En ole kuitenkaan aikaisemmin tehnyt vastaavia 24 tunnin mittaisia innovointeja, joten innovointiprosessissa minulla on vielä paljon opittavaa. Esimerkkinä koen, että olen hyvä kirjoittamaan virallisia tarjouksia ja sopimuksia, mutta en tiedä kuinka onnistuisin siinä, mikäli se täytyy tuottaa paineen alla lyhyessä ajassa.  Onneksemme olemme päässeet seuraamaan aikaisempien vuosikurssien 24H innovointirypistyksiä, toimeksiantotilannetta sekä pitchauksia. Uskon näistä olevan meille suuri apu, kun oma innovointi on ajankohtainen – tiimit ovat myös suoriutuneet erinomaisesti innovoinneista, joten uskon Revenalla olevan sen verran kunnianhimoa, että haluamme yltää samanlaisiin huipputiimikokemuksiin innovoinnin myötä.

INNOVOINTITYÖKALUT

Olemme tehneet tiimin kanssa innovointiharjoituksia ja osallistuneet innovointitoimeksiantoihin – varsin huonolla menestyksellä. Huono menestys on johtunut tietämättömyydestä sekä kokemuksen puutteesta. Onneksi meidän tiimin Kaisa on ottanut isoa roolia innovoinnin suhteen ja hänen innostus aihetta kohtaan on alkanut tarttumaan myös meihin muihin. Olemme tuoneet innovoinnin lähemmäksi arkea pajojen ja erilaisten tehtävien avulla, kuten mm. tämän esseen kirjoittaminen. Innovointitoimeksiantojen myötä olen tutustunut joihinkin innovointityökaluihin, kuten mm. sata ideaa -innovointityökaluna sekä idean elinkaaren 4 vaihetta. Kävimme myös keväällä yhdessä Kaisan pitämässä pajassa läpi innovoinnin kulkua, joka pitää sisällään erilaisia prosesseja, joita ovat; toimeksianto, ydinongelman määritys, heikkojen signaalien huomiointi, luova ideointiprosessi, ideoiden validointi sekä idean vieminen käytäntöön. Samassa pajassa teimme vuosikelloa innovointiprosessin suunnittelun ja harjoittelun tueksi. Vuosikello pitää sisällään pajoja, 12 h innovointeja, tiimidiiliin osallistumisen, esseiden kirjoittamista sekä aiheen tuomista aktiivisesti ja läpinäkyvästi arkeen.

Aikaisemmat epäonnistumiset voivat vaikuttaa asenteeseen ja motivaatioon innovointia kohtaan. Seuraavan puolen vuoden aikana meillä onkin mahdollisuus kehittyä innovoinnissa sekä muuttaa asenne innostuneeksi ja kunnianhimoiseksi toimeksiantoa kohtaan. Uskon, että hyvällä asenteella voi saavuttaa mitä vain tässä elämässä!

LÄHTEET:

Lapin Ammattikorkeakoulu. Innovointiosaamisen itsearviointilomake. Luettu 14.2.2022. http://julkiset.lapinamk.fi/DropOffLibrary/Lapin%20AMK%20Kehitt%C3%A4v%C3%A4%20arviointi%20Innovaatio-osaaminen%20Itsearviointilomake.pdf

Belbin tiimirooliraportti. Luettu 14.2.2022. https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/.

 

 

Aihetunnisteet:
Kommentoi