Tampere
21 Jun, Friday
16° C

Proakatemian esseepankki

Kiittämisestä, kehuista ja palautteesta KipinässäKirjoittanut: Katja Asbill - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Vaikuta tunteisiin! Lisää voimaa tekemiseen
Jarkko Rantanen
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Yksilöessee, 2ep.

 

Olemme puhuneet Kipinässä suhteellisen paljon palautteesta. Omin sanoin “kohtalaisen suorituskeskeisellä” tiimillämme palautteeseen on kuulunut myös kehitys ideoiden ja mahdollisten virheiden analysointi. Ei siis ihmekään, että palaute on välillä mennyt tunteisiin. Pikkuhiljaa olemme palautteenantamisesta varmaan kommunikoineet myös muulle yhteisölle niin pajoissa, esseissä, kuin mahdollisesti henkilökohtaisemmissa keskusteluissa. Ainakin esseepankissa palautteen antaminen ja sen pohtiminen näkyy. Muun muassa HR henkilömme keväällä 2022 (Kantosalo 2022) kirjoitti Palautteen voima esseessään pohtineensa palautteen antamisen merkitystä ja tärkeyttä paljon oman HR kautensa aikana. Samassa yhteydessä hän kertoi omasta tavoitteestaan avoimemman palautteenanto kulttuurin luomiseksi.

Palautteeseen keskittyminen Kipinässä

Omien pajavihkojen selailu muistutti itseä siitä, miten Kipinässä on palautteen suhteen edetty. Käsitellessämme palautteen antamista tiimin pajassa ensimmäisen kerran keväällä 2021 oli ennakkotehtävänämme antaa itsellemme palautetta niin sanotun hampurilaispalautemallin avulla missä korjaava pihvi on kahden kannustavan sämpylän välissä. Tässä pajassa pohdimme kukin tahollamme omaa henkilökohtaista kykyämme antaa ja vastaanottaa palautetta. Tämän lisäksi keskustelimme palautteen ajoituksesta, sen tärkeydestä ja muun muassa palautteen annosta etäillessä. Positiivisen palautteen antamisen tärkeyttä käsiteltiin myös TREsilienssi hankkeen palautumiseen keskittyneellä kerralla 23.04.2021 (Asbill 2021).

Palatessamme opintojen ääreen syksyllä 2021 asetimme yhdeksi tavoitteistamme palautteenantokyvyn parantamisen. Syksyn aikana pidimme pajan sitoutumisesta, jonka yhteydessä annoimme palautetta toisillemme siitä millaisena, me näimme tiimin jäsenten tilanteen sillä hetkellä. Syksyn Business Leader piti koko syksyn kirjaa läsnäolostamme pajoissa ja viikkopalavereissa laskien kunkin osallistumisprosentit kumpiinkin. Syksyn aikana sovimme myös esseepari käytännöstä lisätäksemme palautteenantoa myös kirjallisessa muodossa. Käytäntö jatkui myös keväällä 2022 vaihtelevasti. Oma kevääni oli esimerkiksi äärimmäisen kiireinen, minkä vuoksi tiesin kirjoittamisen painottuvan lukukauden loppua kohden. Tästä syystä annoin esseeparilleni ensin palautetta hänen edellisen syksyn esseestään tietäessäni, että aikaa varsinaiseen palaute esseeseen ei välttämättä olisi ennen toukokuuta. Tämän palautteen annoin yksityisesti hyödyntäen aiemmin mainitsemaani hampurilaispalautetta, jossa kehittämiskohteen lisäksi annetaan sitä ennen ja sen jälkeen positiivista palautetta. Ajatuksena hampurilaispalautteessa on, että näin toimien palautteen saaja ei menetä kasvojaan, kun kannustavaa palautetta annetaan samalla kaksin verroin. Risto Ahosen ja Sirke Lohtaja-Ahosen mukaan hampurilaispalaute kuitenkin heikentää palautteen ymmärrettävyyttä ja mallin johdosta hukataan mahdollisuus antaa vain kannustavaa palautetta (2014, 46). Heidän kirjansa luettuani kirjoitin sen innoittamana palaute aiheisen esseen, josta pyysin pikimmiten esseepariltani palautetta.

Kannustavasta palautteesta

Sanotaan, että se kasvaa mihin kiinnitetään huomiota, kun taas muut asiat tuppaavat näivettymään. Huomaamalla hyvän voimme vaikuttaa yllättävän pieniltäkin tuntuvilla teoilla yhteiseen ilmapiiriin. Valitettavasti ilahtuminen tai ilahduttaminen ei syystä tai toisesta aina ole helppoa. Voidaankin sanoa, että se vaatii tietynlaista rohkeutta sillä, on hyvinkin mahdollista, ettei vastaanottaja kohtaa meitä samalla tasolla. Onko mahdollisen nolostumisen ja häpeän välttäminen kuitenkaan sen arvoista vai olisiko parempi käyttää energia positiivisten tunteiden tavoitteluun?

Aina ei kaikesta voi ilahtua tai ilahduttaa, mutta useimmiten se on mahdollista. Tilanteeseen pysähtyminen, rehellinen kohtaaminen ja kiitos, kehu tai ilahtuminen voivat myös käynnistää hyvän mielen ketjureaktion, joka vaikuttaa yksilöiden lisäksi yhteisöihin. Jätämme kuitenkin itse kukin päivittäin käyttämättä tilaisuuksia positiivisten tunteiden edistämiseen. Monet meistä panttaavat mielipiteitään ja ajatuksiaan. Sen taustalla voi olla uskomus siitä, että oma havainto tai mielipide on itsestään selvää tai olemme mahdollisesti mieltäneet kehumisen mielistelyksi. Saatamme myös syyllistyä vertailuun, jossa asetamme itsemme häpeätilaan. Kiireen tuntu vaikuttanee monen arkiseen aherrukseen herpaannuttaen keskittymistä kulloiseenkin hetkeen. Kannustaminen kuitenkin maksaa vaivan. Aidolla kohtaamisella voi parantaa niin vastaanottajan kuin omaakin mieltä. Kiitos, kehu tai kannustus voi puolestaan vahvistaa ylpeyttä omaan tekemiseen ja jopa nostaa tuottavuutta. Ei siis ihme, että kiinnostuksen ja arvostuksen saamisen sanotaan olevan kuin auringonvalo kasveille (Rantanen 2017).

Kiittämisestä

Monelle kehun vastaanottaminen voi olla vaikeaa, vaikka yksinkertaisimmillaan se edellyttää vain kiitosta. Toki täydennys, kuten ”Kiitos. Kiva, kun huomasit.” voi edistää kommunikointia tilanteessa. Sitä kautta on mahdollista kiittää tai kehua muita työn tekoon osallistuneita, kehua vastavuoroisesti kehun antajaa tai vaikka tiedustella tarkempia näkemyksiä havaintoihin. Sanojen lisäksi hymy, katseen kohtaaminen ja kehun vastaanottaminen nolostumatta tai vähättelemättä on yllättävän tärkeää. Eli jos vain mahdollista näytä ilo kehun saamisesta.

Jos taas kehuminen tuntuu itsestä hankalalta voi alkuun pääseminen olla helpompaa ihan vain keskittymällä kohtaamaan muut aidosti ja tilaisuuden tullen kiittämällä muita heidän panoksestaan. Tekemällä näkyväksi jotain sellaista, mistä toinen ei ehkä itsekään ollut tietoinen, on psykologi Jarkko Rantasen (2017) mukaan mahdollista tehdä näkyväksi kiitollisuuden tunne, sen ettet pidä toisen panosta itsestään selvänä. Hänen mukaansa kiittämistä on kolmenlaista:

  1. Kohtelias kiitos, joka monessa normaalielämän tilanteessa riittää.
  2. Vilpitön kiitos. Kiitos, joka herättää myös vastaanottajassa usein kiitollisuuden tunteita.
  3. Kolme vaiheinen jymykiitos, joka tekee vaikutuksen. Kiitoksen aikana A) Kuvailet, millä tavoin toinen on nähnyt vaivaa jonkin asian eteen. B) Kuvailet, millä tavoin toisen apu tai panos helpottaa sinun ja muiden elämää ja tilannetta. C) Kiität vilpittömästi.

Jymykiitoksella on mahdollista osoittaa ymmärrystä toista kohtaan, kiinnostusta häneen, arvostusta hänen panostansa kohtaan, reilua kohtelua häntä kohtaan, lisätä tunnetta hallinnasta ja edistymisestä osoittamalla se, sekä vahvistamalla toiminnan merkitystä, kertomalla miten paljon siitä on iloa ja hyötyä muille (Rantanen 2017).

Pohdintaa

On mielenkiintoista huomata kuinka tietoisuus kannustavan palautteen merkityksestä ei yksistään riitä luomaan muutosta palaute kulttuuriin. Olemme Kipinässä keskustelleet useampaan otteeseen tarvittavan positiivisen tai kannustavan palauteen määrästä suhteessa rakentavaan palautteeseen. Siitä huolimatta emme käytännössä ole kuitenkaan muistaneet sitä aina. Palautteella on vaikutettu vastuullisuuteen ja selvitetty merkityksellisyyttä. Olemme toki kiittäneet, mutta onnistumisten vahvistaminen ei kuitenkaan ole ollut erityisvahvuutemme tähän saakka. Positiivisen palautteen antaminen on onneksi lisääntynyt ja ajan myötä syvemmän tutustumisen myötä kohtaamisiin on tullut selvemmin mukaan ilahtuminen puolin, jos toisin. Toivottavasti jatkamme tällä tiellä paitsi mahdollistaen palautteen antamisen myös kannustaen siihen. Ja toivottavasti ajan myötä kehitymme paitsi paremmiksi palautteen antajiksi ja vastaanottajiksi myös sen pyytäjiksi.

 

LÄHTEET:

Ahonen, R. & Lohtaja-Ahonen, S. 2014. Palaute kuuluu kaikille. 4. painos. Human Interest.

Asbill, K. 2021. Pajavihko – kevät 2021.

Asbill, K. 2021. Pajavihko – syksy 2021.

Kantosalo, J. 2022. Palautteen voima. https://esseepankki.proakatemia.fi/palautteen-voima/

Rantanen, J. 2017. Vaikuta tunteisiin! Lisää voimaa tekemiseen. Alma Talent Oy. Vaatii kirjautumisen palveluun. Viitattu 2.5.2022. https://bisneskirjasto-almatalent-fi.libproxy.tuni.fi/teos/BAXBBXATJBBEXDBA#kohta:VAIKUTA((20)TUNTEISIIN!((20)/piste:b0

 

Kuva: Tim Mossholder on Unsplash

Kommentit
  • Emilia Mäkelä

    Tästä ei jää kyllä epäselväksi taitosi sekä pitkäjänteisyytesi tehdä muistiinpanoja. Tekstistä huokuu kypsytelty ajattelu ja se saa pohtimaan omaa palautteenantoa vakavammin. Kiitos tiimin etenemisen kuvailusta ja horisonttien maalailusta. Jatkossa yritän itsekin antaa enemmän palautetta ja varsinkin kiittävää sellaista. Koen olevani kovin kriittinen ja arvosteleva työstä puhuttaessa, mutta sopivalla taktiikalla luulisi senkin hieman pehmentyvän.
    Kipinän sietäisi antaa itselleen hieman enemmän selkään taputtelua ja vilpitöntä kiittämistä. Toivottavasti pystymme jatkossa makustelemaan onnistumisiamme hieman paremmin.

    6.5.2022
Kommentoi