Tampere
21 May, Tuesday
15° C

Proakatemian esseepankki

Kestävä yrittäjyysKirjoittanut: Matilda Tella - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
kirjava käsikirja kestävään kehitykseen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kestävää yrittäjyyttä voidaan mitata neljällä eri osa-alueella: ekologisuus, ekonomisuus, kulttuurisuus sekä sosiaalisuus. Yrityksen toiminnassa usein esiintyy moni osa-alueista pohjautuen heidän arvomaailmaansa.

 

Ekologinen kestävyys on nykypäivänä se kaikkein tiedostetuin kestävyyden muoto. Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan vastuun kantamista luonnonvarojen käytössä, tuotteen elinkaaren tarkkaa tuntemista, yrityksen kokonais hiilijalanjälkeä sekä yrityksen toiminnan/tuotteen vaikutusta luonnonvaroihin, kuten veteen, ilmaan sekä maaperään. Yritys voi konkreettisilla teoilla tuoda ilmi omaa ekologista kestävyyttään julkisuuteen, kuten tiedottamalla kierrättämisestä, tuotteiden materiaali valinnoista sekä hiilidioksidipäästöistä. 

Ekologisuus on yhä kasvava megatrendi maailmalla ja moni yritys onkin tajunnut käyttää ekologisia toimia markkinoinnissa. Kun mietimme mikä yritys on kestävä, usein vastauksena on sellainen yritys, jonka markkinointikampanjat perustuu ekologisten tekojen tiedottamiseen. ( esim Hesburger ) Yrityksen toimistolla luultavasti kierrätetään, materiaalivalinnat ovat ekologisia sekä pakokaasupäästöjä mahdollisesti kompensoidaan. Yritys voi kuulostaa kestävältä yrittäjyydeltä, mutta monesti tämä on vain päälle liimattu kuva sekä hyvän markkinointi kampanjan tulos. 

 

Kestävän yrittäjyyden yksi osa alue on sosiaalinen kestävyys. Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, työntekijöiden kouluttamista, työhyvinvointia sekä työsuhteita. Sosiaalinen kestävyys usein näkyy vain työntekijöille ja heijastuen asiakkaisiin vastuuna. Yritys on aina vastuussa tuotteen turvallisuudesta, markkinointi lupauksista sekä kuluttajansuojalaista. Kun sosiaalinen kestävyys on yrityksessä vahva takaa tämä työntekijälle turvallisen, hyvän ilmapiirin, kannustavan sekä opettavan työpaikan. Yrityksen yhteistyökumppanit ovat tasa-arvoisia, lahjomattomia sekä heidän välinen toiminta on vastuullista. Tasa-arvon noudattaminen näkyy myös työpaikan henkilöstössä, sillä heidän toimintaansa kuuluu aktiivisesti maahanmuuttajien sekä nuorien työllistäminen. Yrityksessä on mahdollisuus oppia työtehtävä ilman täyttä pätevyyttä sekä mahdollisuus oppisopimukseen. Oppisopimuksen tarjoaminen kertoo yrityksen kouluttautumis mahdollisuuksista sekä koulutuksen laadusta.

 

Kolmas kestävän yrittäjyyden osa-alue on ekonomisuus. Ekonomisella kestävyydellä tarkoitetaan yrityksen kannattavuutta, tehokkuutta, kilpailukykyä, maksuvalmiutta sekä taloudellisia tavoitteita ja niiden seurantaa. Mikäli yrityksessä välitetään talousluvuista on yrityksellä todella paljon vankempi pohja sekä parempi valmius selvitä kriisin aikana. Moni tuottava sekä hyvä yritys on mennyt turhaan konkurssiin, koska heidän maksuvalmiutensa on ollut surkea. Maksuvalmiudella sekä suunnitelmallisuudella voidaan maksimoida varojen riittäminen sekä kriisistä selviytyminen. Tavoitteellisuuden, kannattavuuden sekä tehokkuuden avulla voidaan parantaa yrityksen liikevoittoa sekä mahdollistaa liikevaihdon kasvu. Ekonominen kestävyys voi olla osa-alueista kaikkein haastavin toteuttaa, mutta samalla elinehto yrityksen pitkäikäisyydelle.

 

Kulttuurista kestävyyttä näkyy vähiten yritysten toiminnassa. Kulttuurisen kestävyyden toiminta perustuu monikulttuurisuuteen sekä kulttuurisen perinnön säilyttämiseen ja suvaitsevaisuuteen. Yrityksessä tämä voi näkyä paikallisten kulttuuristen perinteiden ja tapojen vaalimisena sekä kulttuuristen vähemmistöryhmien huomioimisena. Varsinkin isoissa yrityksissä voi henkilöstöä olla useammasta kulttuurista, joten heidän tapojen sekä rutiinien huomiominen on elintärkeää yritykselle. 

 

Yrityksen kestävyys on monimuotoinen sekä haastava mitata ulkopuolisen silmin. Usein yrityksen oma arvomaailma vaikuttaa siihen, mikä näistä neljästä osa-alueesta on kaikkein vahvin sekä mikä heikoin. Alussa olevan yritystoiminnan kestävyys ei usein ole alusta alkaen parasta luokkaa, koska on miltein mahdotonta arvioida tulevia lukuja tai panostaa kassavirran heikkouden takia ekologisiin materiaali valintoihin. Mikäli harjoitat yritystoimintaa, mieti mikä osa-alueista on eniten teidän arvomaailman mukainen ja panosta siihen. Kun yrittäjyytenne on kestävää sillä alueella, panosta muihinkin. Tämän takia moni vanha yritys näkyy mediassa ekologisesti kestävänä, koska heidän kärki panostaa ekologisuuteen on mahdollisesti viimeinen osa-alue sekä kokonaan uusi. ( esim Hesburger )  Osa-alueiden avulla luot pohjaa kestävälle yrittäjyydelle, jonka päälle on hyvä rakentaa kestävä sekä vakaa yritystoiminta.

Kommentoi