Tampere
24 May, Friday
24° C

Proakatemian esseepankki

Kestävä liiketoimintaKirjoittanut: Milana Itäpää - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto: 

Kestävä kehitys on yrityksessä päätöksentekoa ja käytännön toimintaa, joiden kautta tähdätään kestävämpään liiketoimintaan ottamalla huomioon ympäröivät ihmiset, yhteiskunta ja ympäristö. Tässä esseessä perehdymme lyhyesti kestävään liiketoimintaan. 

 

Kestävä liiketoiminta 

Yritysten on pohdittava ja uudistettava liiketoimintaansa perusteellisesti vastatakseen kestävän kehityksen haasteisiin. Paineet tähän tulevat yhteiskunnalta, lainsäätäjiltä, yhteistyökumppaneilta sekä asiakkailta. Kestävästä liiketoiminnasta puhutaan paljon, mutta usein ilman konkretiaa. Yrityksissä avainkysymys on löytää ratkaisuja, kuinka siirtyä kohti kestävää kehitystä ja samalla luoda menestyvää liiketoimintaa. 

Tätä muutosta voidaan tukea katsomalla uraauurtavia yrityksiä. Maailmassa ja Suomessa on loistavia esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat menestyksekkäästi omaksuneet kestäviä liiketoimintamalleja. Mitä voimme oppia heiltä? 

 

Mitä on yritysvastuu? 

Yritysvastuu tarkoittaa sitä, että yritys ymmärtää oman toimintansa vaikutukset talouden lisäksi myös ympäristöön ja ihmisiin. Tämä kolmikanta on yleisesti tunnustettu malli ja siihen perustuu myös yritysvastuuraportointi. Yksittäisten toimintojen vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa auttavat yritysvastuuraportointiin vaikuttavat ohjelmat ja standardit (YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja GRI). 

 

Mitkä ovat edelläkävijäyritysten kestävät liiketoimintamallit? 

Ympäristön kannalta kestävät liiketoimintamallit/ekologinen kestävyys 

Kestävän kehityksen perusedellytys on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan säilyminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan pitkäjänteinen sopeuttaminen luonnon kestävyyteen. 

Sosiaalisesti kestävät liiketoimintamallit/yhteiskuntavastuullisuus 

Ympäristönäkökulmat painottuivat edelläkävijäyritysten liiketoimintamalleissa, mutta käytössä on myös sosiaalista kestävyyttä edistäviä malleja. 

Esimerkiksi Unileverin kestävään liiketoimintamalliin kuuluu yhteistyö kumppaniorganisaatioiden kanssa muovipakkausten keräämiseksi ja käsittelemiseksi. Tavoitteena on kerätä ja käsitellä enemmän muovipakkauksia kuin mitä yritykset myyvät yhteensä. Indonesiassa Unilever ja sen yhteistyökumppanit tukevat paikallisia yhteisöjä jätteenkeräys- ja myyntijärjestelmien kehittämisessä. Tässä hyödynnetään Google My Business -alustaa ja Google Maps -karttoja, joiden avulla ihmiset voivat etsiä ja käyttää lähellä olevia niin sanottuja jätepankkeja. 

 

Mikä olisi täydellinen esimerkki kestävästä yrityksestä? 

On hyvä miettiä, mikä kestävyysaste on riittävä. Milloin voidaan sanoa, että yritys on kestävä? Mikä on tarpeeksi hyvää? Kestävän liiketoiminnan kolmen lähtökohdan ja SDG-indikaattoreiden mukaisesti sosiaalista kestävyyttä tulee kehittää tasapainossa muiden näkökulmien kanssa. 

Tutkimuksen perusteella yhteiskuntavastuu on ollut toistaiseksi vähemmän korostunut edelläkävijäyrityksissä, mutta myös tällä saralla oli hyviä avauksia. Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittäminen tulee nähdä pikemminkin iteratiivisena prosessina kuin staattisena tavoitteena. Parhaimmillaan kaikki kolme näkökulmaa ovat monella tapaa ja konkreettisesti liiketoimintamallin ytimessä. 

 

Pohdinta: 

Maapallon ja ilmaston lämpeneminen aiheuttaa yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä ongelmia, jotka vaikuttavat talouspoliittiseen ilmapiiriin ja hankaloittavat elinolosuhteita maailman jokaisessa kolkassa. Miten yritykset voivat menestyä tällaisessa toimintaympäristössä ja edistää samalla kestävää liiketoimintaa? 

Myös megatrendit ja kestävä kehitys luonnollisesti liittyvät (ympäristöllisesti-, sosiaalisesti- ja taloudellisesti) kestävään liiketoimintaan vahvasti. Aiheesta voisi tehdä laajemmankin esseen. 

 

Lähteet: 

https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/mista-kestava-liiketoiminta-tehty 

VTT. Mistä on kestävä liiketoiminta tehty? Blogi. 01.02.2023. Viitattu 28.4.2023. 

https://www.lut.fi/fi/artikkelit/kestava-liiketoiminta-suomessa-kay-globaalia-vastuuttomuutta-vastaan 

Lut University. Kestävä liiketoiminta Suomessa käy globaalia vastuuttomuutta vastaan. Artikkeli. Viitattu 28.4.2023. 

https://www.kaleva.fi/kestava-liiketoiminta-haastaa-yritysten-pitaa-omil/4051021 

Kaleva. Kestävä liiketoiminta haastaa: “Yritysten pitää omilla toimillaan ja valinnoillaan vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan – olla rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta. Sami Heikkilä. Uutinen. 8.10.2021. Viitattu 28.4.2023. 

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/blogit/2021/kestavyys-on-hyvaa-liiketoimintaa-ja-valtava-mahdollisuus  

Business Finland. Kestävyys on hyvää liiketoimintaa ja valtava mahdollisuus – tuottavuus kasvaa ekosysteemeissä. Blogi. 01.12.2021. Viitattu 28.4.2023.

Kommentoi