Tampere
24 Jun, Monday
18° C

Proakatemian esseepankki

Kestävä kehitys eri liiketoimintamalleissaKirjoittanut: Rasmus Janakka - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yritysvastuu - kestävää kehitystä organisaatiotasolla
Liisa Rohweder
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Akateeminen essee kirjoittanut: Rasmus Janakka & Ida Valtti

 

Vuokratori X Beauty Bubble

 

Johdanto

 

Kestävä kehitys voi näkyä monilla eri aloilla hyvin erilaisilla tavoilla. Kestävä kehitys tarkoittaakin maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet ja turvaa tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kiertotalous terminä kuuluukin kestävän kehityksen alle. Kiertotalous on materiaalien ja tuotteiden hyödyntämistä mahdollisimman pitkälle. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkään, lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla/kunnostamalla ja viimeisenä vaihtoehtona kierrättämällä. Seuraavaksi käymme lävitse, kuinka kestävä kehitys näkyy erilaisissa liiketoimintamalleissa ja kuinka sitä voisi kehittää vieläkin pidemmälle.

Yritysten vastuullisuuteen liittyvä käsitteistö on parhaillaan muotoutumassa, ja yrityksissä puhutaan mm. Käsitteestä “yhteiskuntavastuu”. Puhutaan myös “yritysvastuusta”, kun tarkoitetaan kestävän kehityksen kaikkiin ulottuvuuksiin liittyvää vastuuta. (Rohweder 2004, 11).  Kestävä kehitys voidaan jakaa reunaehtoihin sosiaalinen, ekologinen sekä taloudellinen ulottuvuus. Ekologinen ulottuvuus liittyy luontopääomaan ja siihen, että maapallo pysyisi mahdollisimman hyvänä ympäristönä nykyisille ja tuleville sukupolville. Sosiaalinen kestävyys liittyy sosiaaliseen pääomaan, kuten ihmisten hyvinvointiin, yhteiskuntien oikeudenmukaisuuteen ja turvallisuuteen. Sosiaaliseen kehitykseen liittyy myös kulttuurien kestävyys, jossa kulttuureilla on mahdollista kehittyä omilla ehdoillaan ja niiden moninaisuuden ja erilaisuuden kunnioittamiseen. Taloudellinen kestävyys liittyy taloudelliseen pääomaan, jossa otetaan pitkällä tähtäimellä huomioon sekä sosiaaliset että ympäristönäkökohdat. Yrityksen toiminta on kestävän kehityksen mukaista, jos sen toiminta pohjautuu tähän päämäärään. (Rohweder 2004, 16).

 

Vuokratori Oy:n tarina

 

Vuokratori on kodin ja vapaa-ajan tuotteita, sekä tuotteisiin liittyviä palveluita tarjoava yritys. Ajatus Vuokratorin perustamiseen lähti nuoren innokkaan herrasmiehen haaveesta työllistää itsensä sekä muita jo koulussa opiskellessaan. Kiinnostus vuokraukseen oli syntynyt jo vuosia aiemmin mieleenpainuvasta paljun vuokraus kokemuksesta jouluaattona entisellä kotipaikkakunnalla Hyvinkäällä. Siitä hetkestä lähtien haave paljunkärryn omistamisesta ja saman huikean kokemuksen tarjoamisesta muille ihmisille on ollut olemassa. Tänä päivänä Vuokratorin nopeasti laajentuneesta valikoimasta löytyykin paljukärry, vesijetti, pakettiauto, SUP- lautoja, märkä-kuivaimuri ja tekstiilipesureita. Tuotteet ovat valikoitu tarkasti sen mukaan mitkä aidosti hyödyttäisivät tai tuottaisi nautintoa ihan tavallisille suomalaisille henkilöille ja kotitalouksille.

Isoja kone- sekä autovuokraamoita löytyy kyllä Suomesta reilusti, mutta ihan tavallisia kotitalouksia voisi palvella vielä paljon paremmin ja helpommin. Vuokratori tuottaakin laadukasta ja asiakaslähtöitä vuokraustoimintaa tavallisille kotitalouksille, sillä tänä päivänä asiakkaat arvostavat joustavuutta ja henkilökohtaista palvelua. Tuotteiden lisäksi myös palvelut ovat mietitty asiakaslähtöisesti palvelukokonaisuudeksi Vuokratorin omia resursseja hyödyntämällä. Vuokratorilta saatkin valita pakettiauton vuokrauksen lisäksi myös pakettiauton kuljettajalla, jolloin saat helposti kuljetettua kotiisi esimerkiksi Tori.fi alustalta ostetut käytetyt huonekalut. Vuokratori hoitaa myös esimerkiksi uuden käytetyn sohvan pesemisen puolestasi tekstiilipesurilla halutessasi.

 

Vuokratori ja kestävä liiketoiminta

 

Vuokratorin liiketoiminta malli perustuu tavaroiden vuokraamiseen asiakkaille palveluna omistamisen sijasta kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Vuokratessa tuotteen uuden ostamisen ja omistamisen sijaan säästyy paljon luonnonvaroja, sillä yhdellä tuotteella voi palvella ison ihmisjoukon tarpeita. Vuokratessa tuotteen, jota käytät vain satunnaisesti, säästät myös merkittävän summan rahaa ja tilaa kotoasi. Saat myös aina varmasti toimivan ja mahdollisesti laadukkaamman tuotteen kun ostamalla kaupasta edullisimman vaihtoehdon. Vuokratorin tuotteet itsessään ovat jo laadukkaita ja sitä kautta pitkäikäisiä ja kestäviä, joista on hyötyä ja iloa monille asiakkaille. Tuotteita myös huolletaan ja korjataan säännöllisesti käyttöiän pidentämiksesi. Tarjoamalla myös palveluita tuotteiden ympärillä tuotteiden käyttöaste paranee. Mitä enemmän tuotetta käyttää niin sitä tehokkaampaa myös luonnonvarojen käyttö on. Vuokratori tarjoaa kotiin kuljetuspalvelua kaikille tuotteilleen, jonka ansiosta myös henkilöt, jotka eivät omista autoa pääsevät hyödyntämään ja nauttimaan niistä helposti ja käyttöaste tuotteille paranee entisestään.

Vuokratori kerääkin myös dataa vuokraamisen ekologisuudesta verrattuna omistamiseen.

 

Kuva: Kuvakaappaus vuokratori.com -sivujen hiilijalanjälkilaskurista. 30.5.2022.

 

Vuokratori ja kestävä kehitys tulevaisuudessa

 

Tulevaisuudessa Vuokratori aikookin panostaa kestävään kehitykseen erilaisten hankkeiden ja kokeilujen kautta. Kaikki lähtee kuitenkin pienistä teoista kuten ihan pelkästään varastotilojen lämpötilan asettamisesta matalalle energian kulutuksen vähentämiseksi. Vuokratorin yhtenä isona tavoitteena on yleistää vuokraamista Suomessa, sillä se on ekologinen vaihtoehto omistamisen sijaan. Pelkästään jakamistalouden eli vuokraamisen yleistyminen on jo itsessään iso askel kohti kestävää kehitystä.

 

Kaiken lisäksi Vuokratori on suunnitellut uutta kestävän kehityksen mukaista palvelua ja aikoo pilotoida sen tänä kesänä. Palvelussa Vuokratori toimii ”fyysisenä vertaisvuokrausalustana” eli asiakkaat tuovat omia tarpeettomia tai vähällä käytöllä olevia laadukkaita tuotteitaan Vuokratorille jälleen vuokrattavaksi. Käytännössä Vuokratori hoitaa tuotteen markkinoinnin, hinnoittelun ja vuokrauksen asiakkaan puolesta, jolloin asiakas saa tuloja tuotteesta, joka muuten saattaisi lojua käyttämättömänä kotona. Asiakas saa osuuden vuokrauksista itselleen tuotteen vuokrauskertojen mukaan. Palvelu tuottaisi paljon etuja asiakkaille laajemman vuokra tuote valikoiman tai lisätulojen muodossa riippuen onko asiakas vuokraamassa tuotetta vai antamassa omaansa vuokrattavaksi. Tämä olisi myös ympäristön ja luonnonvarojen käytön kannalta erittäin järkevää.

 

Miten kestävyys näkyy Beauty bubble- projektissa?

 

Beauty bubble on kauneuspalveluita tarjoava projekti. Ajatus projektiin lähti kahden kauneudenhoitoalan ammattilaisen suuresta palosta kauneuteen ja kosmetiikkaan. Kauneusala ei ehkäpä lähtökohtaisesti ole ensimmäisenä mielessä, kun puhutaan kestävästä kehityksestä. Kauneudenhoitoa pidetään usein pinnallisena ja materiaalikylläisen elämän turhakkeena. Se on kuitenkin muodostunut osaksi tavallisten ihmisten arkea, sillä esimerkiksi kampaajalla käynti, ihonhoito ja ehostautuminen ovat tavallisia tapoja pitää itsestään huolta ja näyttää edustavalta työelämässä.

Kauneusskenen noustua muutamia vuosia sitten Youtuben tiimoilta trendi-ilmiöksi, käynnistyi myös yleinen ilmiö kuluttajien keskuudessa; kosmetiikan hamstraaminen ja ostaminen yli omien tarpeiden. Aiemmin maltillisempina pysyneet kosmetiikkahankinnat vaihtuivat tarpeeseen omistaa paljon kosmetiikkaa, jota ei ehdi kaikkea käyttämään loppuun yksilötasolla. Tämä ilmiö näkyy kauneusbisneksessä edelleen päivittäisinä uutuustuotteiden lanseerauksina ja kuluttajille jatkuvan tarpeen luomisena. Uutuudenviehätys on todellista, kun kauneudesta kiinnostuneet kuluttajat ruuhkauttavat kauneusverkkokaupat uutuuslanseerauksien julkaisun yhteydessä. Näin on käynyt ihan meidän pienessä Suomessakin esimerkiksi Oletkaunis.fi- verkkokaupan julkaistua amerikkalaisen sometähden Jeffree Starin kosmetiikkamerkin tuotteita. Myös erilaiset “limited edition”- kauneusboksit erilaisten somevaikuttajien kasvoilla ovat myyntihittejä, vaikka niissä usein ajatuksena on yllätyksellisyys, eli kuluttaja ei tiedä saamiaan tuotteita etukäteen. Tämä lisää ehdottomasti riskiä ostaa itselleen täysin turhia kosmetiikkatuotteita.

 

Kauneusalalla kestävyyttä ja kestävään kuluttamiseen kannustamista tehdään kuitenkin aktiivisesti erilaisin tavoin eri yrityksissä. Usein kestävyyttä lähestytään tuotannollisesta näkökulmasta, ekologisten pakkausmateriaalien näkökulmasta tai tarjoamalla kuluttajalle kestävämpiä tuotteita ympäristöystävällisempään ja turvallisempaan kauneudenhoitoon.

Beauty bubblen sekä sen rinnalla toimivan kauneusaiheisen Bubble podcastin kestävyysnäkökulma on varmastikin siinä, että kuluttajia pyritään saamaan tietoisemmiksi tarjolla olevista vaihtoehdoista ja löytämään itselleen sopivimmat tuotteet vähentämällä hutiostosten ja näin henkilökohtaisen tuotehävikin määrää. Olemme myös alustavasti jo keskustelleet uudenlaisten kestävämpien palveluiden tarjoamisesta kuluttajille, joka edelleen minimoisi hutiostojen tekoa. Tällainen palvelu voisi olla esimerkiksi personoitu tapaaminen, jossa katsottaisiin asiakkaan tapa meikata, hoitaa ihoaan ja hiuksiaan sekä kartoittaa hänen mahdolliset tarpeensa, suositella lähtökohtaisesti hänelle mahdollisimman sopivia tuotteita sekä opettaa häntä käyttämään mahdollisimman kattavasti jo olemassa olevia kosmetiikkatuotteitaan. Moni tavan tallaaja sortuu kosmetiikkaa ostaessaan puskaradiosuosituksiin ja päätyy hankkimaan tuotteita, joita ei osaa käyttää parhaalla mahdollisella tavalla tai ollenkaan. Tällaisen koulutuksen kautta asiakkaat oppivat hyödyntämään jo olemassa olevaa ja tekemään harkittuja täsmähankintoja, mikäli tarpeellista.

 

Pienillä teoilla kohti vastuullisempaa liiketoimintaa

Yleinen uskomus on, että ekologinen eli ympäristöasioihin liittyvä kestävyys on keskeistä vain teollisuudessa. Todellisuudessa myös palvelualat ovat ympäristöä kuormittavia. Kauneushoitolat ja muut kauneuden palveluita tarjoavat yritykset voivatkin kehittää toimintaansa vähemmän ympäristöä kuormittaviksi ympäristöjohtamisen työkaluilla.

 

“Ympäristöjärjestelmä on johtamisjärjestelmä, jonka avulla johdat ja kehität organisaatiosi ympäristötyötä. Sen tavoitteena on minimoida organisaatiosi ympäristövaikutuksia sekä lisätä toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta.” -WWF.fi

 

Kuva: WWF. Green office: https://wwf.fi/greenoffice/mika-green-office/

 

 

Beauty bubblen olisi syytä tutkailla tulevaisuudessa toimintaansa ympäristöjohtamisen näkökulmasta sekä luoda toimintansa ympärille ympäristöjärjestelmä. Tällaisen järjestelmän avulla kartoitetaan yrityksen mahdollisesti luomat ympäristöhaitat ja pyritään arjen teoilla minimoimaan niitä. Jos Beauty bubblella tulee jossakin kohtaa olemaan liiketila, voi ihan liiketilan arjessa pyrkiä ympäristöystävällisempään toimintaan kierrättämällä, valitsemalla huonekaluihin ja sisustukseen kestäviä, kierrätettyjä materiaaleja sekä valita valaistukseen, sähköön ja tuotteisiin ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

 

Lopuksi

 

Kuten huomaamme, kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa voi harjoittaa monin erilaisin tavoin. Yritysvastuuseen kuuluu yritysten liiketoiminnan oma-aloitteinen tarkastelu kestävän kehityksen näkökulmista, jotta takaamme maailmasta mahdollisimman hyvän paikan elää tulevillekin sukupolville. Suomen YK- liitto kertoo, että YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 30 mukaan tähdätään äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan huomioon ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon (YK-liitto). Me jokainen voimme yksilöinä sekä yrityksinä ja yhteistöinä osallistua kestävän kehityksen talkoisiin kullekin sopivilla tavoilla.

 

 

 

Lähteet:

Rohweder, L. 2004. Yritysvastuu – kestävää kehitystä organisaatiotasolla. WS Bookwell Oy.

WWF. Ympäristövastuuta työpaikoille. https://wwf.fi/greenoffice/ymparistovastuuta-tyopaikoille/

https://vuokratori.com/

https://vuokratori.com/meista/

https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/kiertotaloussanasto/

https://beautybubble.fi/

Kommentoi