Tampere
22 May, Wednesday
14° C

Proakatemian esseepankki

Kannattavuus ja kassavirta yritystoiminnan pohjanaKirjoittanut: Jesse Vuori - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

”Tuloslaskelmasta näkyvä liiketoiminnan tulos eli voitto tai tappio kertoo kaunistelemattomasti toiminnan kannattavuudesta.” (Accountor, Tilinpäätös tutuksi, 2021) Tulosta tietenkin on hyvä seurata tasaisesti tilikauden aikana, jotta tietää yrityksen taloudellisen tilan kullakin hetkellä. Kokonaisuuden hahmottaminen eli se mistä tulos koostuu auttaa ymmärtämään yrityksen taloudellista tilaa. Yrittäjän tulisi jatkuvasti olla perillä, missä mennään yrityksen talouden osalta. Tiedot olisi syytä tulla selkärangasta, eikä perustua mututuntumaan. Lyhyesti ja karskisti tiivistettynä yrityksen liiketoiminta on kannattavaa, kun tulot ylittävät menot. Myös ymmärrys siitä, mistä tulos koostuu projektitasolla, on olennaista liiketoiminnan tulkinnan ja suunnan hakemisen kannalta. Kaikki projektit eivät välttämättä alkuun ole tuottavia, mutta pidemmän aikavälin tavoite yrittäjällä on tehdä projekteista mahdollisimman tuottavia. Joka tapauksessa rahoitustarpeita on hyvä ennakoida ja hahmotella, jotta projekteihin on mahdollista tehdä tarvittavia sijoituksia. Jatkuvia tulonlähteitä olisi siis syytä olla koko ajan.

Kannattavuutta on helpompaa seurata, kun taustalla on jo lukuja, joita tulkita. Tuoreelle yritykselle kannattavuus onkin ehkä vasta pidemmän aikavälin tavoite. Yrityksen perustamisvaiheessa monesti menoja syntyy ennen, kun rahaa alkaa kassaan tulemaan. Tämän takia kassavirran seuraaminen on äärimmäisen tärkeää yrittäjälle jo alusta alkaen. Lyhyenä ohjenuorana sanoisin: Tiedä mistä rahaa tulee ja mihin sitä menee. Mieti jatkuvasti mistä sitä voisi saada lisää, kehitä liiketoimintaa ja käy läpi mihin sitä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa. Tee budjettisuunnitelma. Budjetin toteutumista tulisi jatkuvasti seurata, jotta mahdollisiin muutoksiin pystyy reagoimaan. Mitä tarkemmin budjetti on laadittu realistisin odotuksin, sitä helpompi siihen on päästä. Kun liiketoiminta alkaa olla vakaampaa ja dataa löytyy pohjalta, helpottuu myös lukujen ennakoitavuus. Joka tapauksessa kaikkea ei yleensä pysty ennakoimaan, joten pelivaraa olisi hyvä löytyä hieman.

Yksinkertaisesti sanottuna yrityksen kannattavuutta voi parantaa lisäämällä tuloja tai pienentämällä kuluja. Kannattavuutta voidaan tarkastella ja tulkita menemällä pintaa syvemmälle lukujen pariin. Yrittäjänä kannattaakin jo ennen tuotteen tai palvelun lanseerausta hahmotella tuotteen/palvelun myynti- ja käyttökatteita. ”Myyntikate osoittaa, kuinka paljon myynnin tuotoista jää kattamaan kiinteitä kustannuksia.” (visma.fi, Myyntikate) Myyntikate lasketaan siis vähentämällä muuttuvat kustannukset myyntihinnasta. Mitä parempi myyntikate tuotteessa tai palvelussa on, sitä kannattavampaa liiketoimintaa, sillä voidaan tehdä pienemällä volyymimäärällä. Yksikköhinnalla ja myyntimäärällä on siis suuri vaikutus siihen, paljonko myyntikate on rahassa mitattuna. Niin sanottujen volyymituotteiden kohdalla voidaan joskus tyytyä hieman pienempiin myyntikatteisiin. Olennaisinta on kuitenkin asettaa myyntikatteet vähintäänkin riittävälle tasolle, jotta tuotteiden/palveluiden myyntituotoilla pystytään kattamaan liiketoiminnan muut kulut. Käyttökate on termi, jolla taas kuvataan yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja. Käyttökate kertoo siis, mitä loppujen lopuksi katetta jää, kun siitä vähennetään yrityksen toimintakulut. Hinnoittelua tehdessä yrittäjän tulisikin huomioida liiketoiminnan muut kulut.

Käyttökate lasketaan plussaamalla liiketulos poistojen ja arvonalentumisten kanssa. Käyttökateprosentti taas lasketaan kaavalla: 100 * käyttökate/liikevaihto. Käyttökatetta ja käyttökateprosenttia tulkitessa ei voida yleisesti sanoa, mitkä ovat hyviä lukuja. Lukuja tulee tulkita pääomarakennetta tutkimalla toimialakohtaisesti. Toimialakohtaisen tilanteen taas pystyy hahmottamaan vertailemalla lukuja kilpailijoihin.

”Katteet antavat viitteitä yrityksen liiketoiminnan kannattavuudesta verrattuna kilpailijoihin, mutta niistä saa myös todella tärkeää tietoa toiminnan kestävyydestä, sillä yrityksen rahoitusrakenne ei kestä pitkäaikaisesti negatiivisia katteita.” (Yritystutkimus Ry 2013, 60–61)

KannattavuuS ja kassavirta on toimivan yrityksen a ja o. Ymmärtämällä oman bisneksen avainluvut helpottuu hahmotuskyky yrityksen kokonaiskuvasta huomattavasti paremmin. Lisäksi lukujen ymmärtäminen auttaa päätöksenteossa. Kassavirtaa aktiivisesti seuraamalla ja tarkkaan määritellyllä budjetoinnilla pienennetään yritystoimintaan liittyviä riskejä, eikä ikäviä yllätyksiä satu niin helposti.

Lähteet:

Yrittäjän tärkeimmät tunnusluvut, Accountor. (2021) Luettu: 27.11.2021
Yrittäjän tärkeimmät tunnusluvut tilinpäätöksessä | Accountor

Myyntikate – Mikä on myyntikate? Visma. Luettu: 27.11.2021
Mini One Stop Shop (MOSS) – Mikä on Mini One Stop Shop? – Visma

Kommentit
 • Inka Tikkanen

  Hei Jesse!

  Esseetäsi oli todella helppo lukea. Avasit mielestäni hyvin termejä ja selitit miksi ja miten budjetti kannattaa laatia ja kuinka sen toteutumistakin tulisi seurata. Hyvä pointti oli, että budjettiin ei kannata vain heitellä lukuja vaan konkreettisesti miettiä ja purkaa mistä mikäkin koostuu ja milloin ja paljonko mitäkin tulee ja menee. Myös taloudellisiin tavoitteisiin on hyvä miettiä, että miksi juuri sitä tavoitellaan. Sain paljon hyviä ohjeita mitä asioita hinnoittelussa kannattaa ottaa huomioon sekä konkreettisia neuvoja, miten se tapahtuu. Essee oli hyvin faktapohjainen ilman ylimääräistä rönsyilyä. Tämän esseen pohjalta on taas helpompi päästä rakentamaan kannattavaa liiketoimintaa. Sovit kyllä hyvin Saawan talouspäälliköksi!

  3.12.2021
 • Jenni Rupponen

  Moikka, Jesse!
  Kiitos tästä esseestä! Käyttökate oli itselleni terminä uusi, vaikka tokihan sitä yrityksen kuluja tulee mietittyä. Täytyy konkretisoida tuo käyttökateprosentin laskukaava oman liiketoiminnan kautta. Kannattavuus on aina tärkeä aihe ja siitä tulisi tiimeissä puhua enemmän.

  Kehitysehdotuksena kirjoittamiseen pieni johdanto olisi ollut paikallaan ja tekstin voisi jakaa useampaan kappaleeseen (jokaiselle termilleen oma). Kaiken kaikkiaan tekstiäsi on miellyttävä lukea, hyvin kirjoitettu!

  14.12.2021
 • Julius Honkanen

  Moi Jesse!
  Tuot esseessäsi esiin hyviä pointteja kannattavuuslaskennasta ja sen merkityksestä liiketoiminnassa. Budjetti on tähän erittäin hyvä työkalu. Saawassakin budjetin laatiminen oli ihan ehdotonta, sillä se näytti suunnan mihin päin pitää lähteä ja kuinka paljon kassaan on tultava rahaa, että saamme pakolliset kulut katettua. Tuo kiteyttämäsi ohjenuora kassavirran seuraamiseen ja kannattavuuslaskentaan oli todella hyvä. Olet myös avannut hyvin ymmärrettävästi termit myyntikate ja käyttökate. Tekstisi on selkeää ja helppolukuista ja opin jälleen uutta. Sinulla on myös talousasiat todella hyvin hallussa ja se näkyy kaikessa sinun toiminnassasi. On ollut mukavaa työskennellä kanssasi taloustiimissä ja olen oppinut sinulta paljon. Kiitos esseestäsi ja kuluneesta vuodesta taloustiimissä!

  16.12.2021
Kommentoi