Tampere
18 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

IoT – internet of thingsKirjoittanut: Tina Uusitalo - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

IoT – internet of things

 

IoT on digitalisaatio, jolla on fyysinen ulottuvuus.” -Kimmo Ahvenlampi

Internet of things kääntyy suomeksi esineiden internetiksi. Sillä tarkoitetaan järjestelmiä, jotka perustuvat laitteiden suorittamaan automaattiseen tiedonsiirtoon tai laitteiden etäseurantaan ja ohjaukseen internet-verkon kautta. Kuluttajakäytössä iot:tä hyödynnetään mm. Palovaroittimissa, lampuissa ja jääkaapeissa. Teollisuudessa iot:llä on todella isot kasvumahdollisuudet ja sen on myös ennustettu tavoittavan globaalisti 1,9 biljoonan dollarin markkinat vuonna 2020 (wikipedia).

 

IoT muuntaa minkä tahansa objektin informaation lähteeksi tarjoten täysin uusia arvonluonnin mahdollisuuksia.” -Kimmo Ahvenlampi

 

Miksi meidän pitäisi kiinnostua Internet of Thingsistä? 

Olet sitten kuluttaja, työntekijä tai yrittäjä, ei ole mitään väliä millä alalla teet töitä sillä kaikki tulee siirtymään verkkoon. Esineet, autot, koneet, vaatteet, kaupungit, aktiivisuusrannekkeet ym.

Disruptiiviset, digitalisaatioon pohjautuvat innovaatiot tulevat mullistamaan kaikki toimialat (Kimmo Ahvenlampi). Disruptiivisella innovaatiolla tarkoitetaan markkinoilla tapahtuvaa häiriötä, jonka aiheuttaa uusi innovaatio. Se korvaa aiemmat toimintamaalit ja rakenteet sekä mullistaa markkinat. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi painokone ja sähkö. Iot:n avulla voidaan innovoida kokonaan uutta liiketoimintaa tai muuttaa nykyistä liiketoimintaa enemmänkin palveluksi hyödyntämällä esim. sensoreita, analytiikkaa ja ohjelmistoja.

Huoltoliikkeet voivat olla tulevaisuudessa myös historiaa. Tuotteet muuttuvat jatkuvasti enemmän verkossa päivitettäviksi eli myös korjaukset ja päivitykset voidaan tehdä verkkoyhteyden välityksellä. Tätä varmasti nykyään jo käytetäänkin paljon, mutta uusille innovaatiolle riittää tilaa eikä palveluntarjoajia ole aivan hirveästi tällä hetkellä.

Esineiden internetin markkinapotentiaalista noin kaksi kolmasosaa tulee yrityspuolelta (Kimmo Ahvenlampi). Kuluttajapuolella olevat laitteet kuten jääkaapit ja valaisimet eivät varsinaisesti ole tuottavia, mutta kun tuote yhdistetään B2B-järjestelmiin, esim. Aktiivisuusranneke, joka lähettää tiedot terveydenhuoltoa tarjoaville yrityksille, tuottaa paljon enemmän arvoa kuin pelkkä aktiivisuusranneke.

Palvelumuotoilu ja asiakassegmentointi 

Tuotteesta tai palvelusta kerätty data mahdollistaa meille tarkempia tietoja asiakkaasta mikä auttaa meitä luomaan tarkemman asiakassegmentin ja helpottaa myynnin ja markkinoinnin työtä.  Verkossa olevasta tuotteesta tai palvelusta voimme saada myös tietoja, miten asiakas käyttää tuotetta/palvelua, jolloin tätä tietoa hyödyntämällä voimme muuttaa tuotetta/palvelua asiakkaan käyttötarkoitukseen sopivammaksi.

Riskejä 

Iot sisältää paljon riskejä, jotka voidaan jakaa tuotteeseen, pilvipalveluun, jota tuote käyttää ja itse käyttö- ja bisnes prosessiin. Laitteet ovat vielä jokseenkin uusia eli laitteen tietoturvaa ei välttämättä ole testattu loppuun asti kunnolla. Kohteena voivat olla esimerkiksi jääkapit, aktiivisuusrannekkeet tai kahvinkeittimet. Toisaalta taas osa laitteista on vanhoja, jolloin riski piilee tietoturvamääräyksissä. Laitteita ei välttämättä ole testattu nykyisten ohjeiden mukaisesti ja ovat tästä syystä riski.

“Esineiden internetin tietoturvassa tilanne on aina epäsuhtainen: hyökkääjä ja puolustaja eivät pelaa samoilla korteilla. Hyökkääjä voi tehdä ja tekee mitä vain. Hänellä on käytössään kaikki laittomat keinot. Tietoturvasta vastaavaa tahoa puolestaan sitoo iso määrä lakeja ja määräyksiä.” -Tero Tapanainen 

Kuinka siis pitää iot laitteet turvassa?

Noudata ja asenna laite ohjeiden mukaisesti ja suojaa kaikki laitteen osa-alueet eli itse laite, yhteydet, ohjelmistot ja pilvipalvelut. Muista hyvä salasana ja rajoita muiden ihmisten käyttöoikeuksia. Lopuksi älä unohda jatkuvaa monitorointia. Tietoturva kehittyy jatkuvasti.

Tulevaisuus 

Tietotekniikka kehittyy jatkuvasti ja toimialojen rajat muuttuvat. Suomen voi toistaiseksi vielä katsoa olevan iot-kelkassa mukana, mutta kyydissä pysyminen vaatii rohkeaa ja suunnitelmallista kokeilua sekä niiden mittaamista ja siitä oppimista.
Hyvä esimerkki jatkuvasta muutoksesta ja siitä kuinka iot:ltä on vaikea välttyä, on Smart Tampere. Joka on Tampereen kaupungin iso projekti, jossa Tampere muuttuu koko ajan enemmän ja enemmän älykaupungiksi.

 

Lähteet:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Esineiden_internet

https://digitalist.global/talks/miten-internet-of-things-muuttaa-yritysten-liiketoimintaa/

https://digitalist.global/talks/yrityksesi-tulisi-kiinnostua-internet-of-thingsista-5-pointtia/

https://www.telia.fi/yrityksille/artikkelit/artikkeli/miten-iot-muuttaa-liiketoimintaa

https://www.ecraft.com/fin/blog/2017/11/13/esineiden-internet-ja-tietoturva-riskit-ja-ratkaisut

Kommentoi