Tampere
22 Jun, Saturday
10° C

Proakatemian esseepankki

InspiroitunutKirjoittanut: Maria Välimäki - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Petteri Kilpinen valottaa kirjassaan ’’Inspiroitunut’’, kuinka johtaa ja menestyä muuttuvassa maailmassa. Tämä on hyvin puhutteleva, sekä mielenkiintoinen ajankohtainen aihe. Työ muuttuu mutta niin muuttuu myös johtaminen. Näin toteaa Kilpinen ensimmäisellä sivullaan.  Johtamisen tulisi olla inspiroivaa ja sitä kautta tuloksia tuottavaa. Lannistavaksi johtajuus käy, kun puhutaan siitä mitä tapahtuu mikäli ei onnistuta tavoitteissamme. Sen sijaan puhe siitä, mitä voidaan saavuttaa inspiroi työntekijää. Tiimiyrityksessämme on tässä hieman parannettavaa, sillä välillä keskitytään siihen, mitä saattaa tapahtua jos ei jossain tavoitteessa onnistuta. Toisaalta on myös otettava huomioon, että välillä kannattaa myös miettiä riskejä. Mutta jos miettiminen menee tekemisen edelle voi se tuoda yritykselle huonoa.

 

Tiimissämme on täydellisyyden tavoittelijoita, sekä jatkuvia kehittyjiä. Itse lukeudun puoliksi ja puoliksi. Haluaisin olla täysin jatkuva kehittyjä, mutta täydellisyyden tavoittelu on ollut paheeni jo pitkään ja siitä irti pääseminen on haastavaa. Siksipä hyvän johtajan tulisi ymmärtää ja nähdä näiden kahden tyypin erot ja pystyä johtamaan niitä eroavaisuuksista huolimatta. Molempia johdetaan hieman eri tavalla. Ihanne olisi, että täydellisyyttä tavoittelevaa johdettaisiin enemmän jatkuvan kehittyjän suuntaan. Perfektionisti saattaa suoriutua hienosti koulussa tai muissa vastaavissa tilanteissa, mutta jatkuvat kehittyjät  ajavat ohi juurikin kyseenalaistamalla.  Jatkuvan kehityksen johtamiselle on annettu seuraavanlaisia vinkkejä:

  1. Keskity kehitykseen täydellisen suorituksen sijaan
  2. Keskity tuloksien tuijottamisen sijaan prosessiin, jota teet toistuvasti
  3. Korosta onnistumista

(Inspiroitunut s.47-48)

 

Yksi tärkeä johtamisen taito muuttuvassa maailmassa on määritellä johdettavien potentiaali. Toiset ovat valmiita ottamaan vastaan suurempia haasteita kuin toiset. ’’Avainasemassa on itsensä johtamisen taidot. Tärkeämpää kuin se, mitä osaa, on se, mitä uutta tulee oppia, jotta voi kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia’’ (Inspiroitunut s.54)

 

Yrityksen toiminta tulisi tukea tavoitteita. Olen ollut kevään sairaslomalla poissa tiimin arjesta, jolloin minulla ei ole tarkkaa näkemystä siitä, missä tiimi tällä hetkellä menee. Koen kuitenkin erittäin tärkeäksi yrityksen kulttuurin ja sen toimivuuden tavoitteiden kannalta. Odotan innolla syksyä ja koulun alkamista, jolloin pääsen taas mukaan ja tiedän paremmin missä mennään.

 

Kirjassa puhutaan myös inhimillisistä asioista, kuten armosta, empatiasta sekä unesta. Näistä aiheista voisi kirjoittaa vaikka oman esseen, mutta sivuan niitä vain hieman. Armosta puhuttaessa otetaan esille armo niin itseä kuin muita kohtaan (Inspiroitunut s. 59). Johtajan tulisi ensimmäisenä osoittaa armoa itselleen ja vasta sen jälkeen hän pystyy ymmärtämään alaistensa tarpeita. Empatiassa keskitytään läsnäololla vuorovaikutustilanteessa. Kuunnellaan toista ja pyritään ymmärtämään ja auttamaan mikäli tilanne niin vaatii. Uni mainitaan kirjassa painavin sanoin. Unen saanti tulisi ottaa vakavasti ja työnantajan olisi syytä puuttua työntekijän unettomuuteen. Näin myös tiimissämme yrityksen johdon ja koko tiimin tulisi ottaa huomioon uupunut ja unen puutteesta kärsivä yksilö huomioon ja mainita asiasta. Tiimissämme on ollut kevään aikana väsymistä, ja tätä ei varmastikaan toivota syksylle, jolloin on oltava entistä tarkempana työkuorman sekä unen kanssa.

 

Voittavassa tiimissä jokainen tiimiläinen parantaa muiden jäsenten suorituskykyä ja luottamus toimii kaiken perustana. Konfliktien syntyessä mennään usein eteenpäin, sillä ne synnyttävät tulosta. On myös mietittävä olenko oikeassa tiimissä, sillä tiimiläisten tavat ja kulttuuri vaikuttaa paljon siihen, miten itse käyttäydyt. Olet 5 läheisimmän ihmisesi summa ja töissä vietettynä aikana osa kulttuurista tarttuu varmasti. Tiimissä tulisi myös olla riittävä määrä erilaisia luonteita ja oppeja ymmärtämään niitä, jolloin tulokset paranevat niin henkilö kuin yritystasollakin.

 

 

 

’’Elämä on lyhyt, uskalla rikkoa rajasi.

Rakasta intohimoisesti,

naura hervottomasti ja

älä ikinä kadu mitään!’’

– Mark Twain

Aihetunnisteet:
Kommentoi