Tampere
21 May, Tuesday
10° C

Proakatemian esseepankki

Innostumalla onnistumaanKirjoittanut: Fanni Sillanpää - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Innosta onnistumaan - yhdessä!
Maarit Tiililä
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Koen itselläni todella suurena haasteena esimerkiksi projektien suunnittelussa, että ajattelen liian realiteetti painotteisesti asioista, en pysty heittäytymään tarpeeksi ideoihin, koska heti mietin, ettei se ole mahdollista. Vaikka tiimissä olen saanut palautetta, että on hyvä, kun olen järjenäänenä tiimissä. Itse koen silti, että haluaisin ja tarvitsen siihen rinnalle myös luovaa ajattelua sekä heittäytyvämpää innostumista.

 

Innostus nostaa energiatasoa ja aktivoi hyödyntämään havaitut mahdollisuudet suunnaten ajatukset tulevaisuuteen. Taloudellinen kasvu edellyttää luovuutta, mikä edellyttää innostusta, joka ohjaa mahdollisuuksien näkemiseen ja voimavarojen vapauttamiseen (Tiililä 2016, 13.) Onnistuminen ruokkii innostumista ja innostuminen onnistumista. Syntyy positiivinen kehä, jossa ihmiset voivat käyttää kokonaisvaltaisesti omia vahvuuksiaan. Ympäristön muutokset haastavat jatkuvasti organisaatioita löytämään keinoja tehokkuuden parantamiseksi. ”Kun puhun innostuksesta, näen silmieni edessä ihmisen, tiimin, organisaation, joka on tiedostanut omat vahvuutensa ja voi toimia niiden varassa mielekkään tavoitteen eteen yhdessä muiden kanssa” (Tiililä 2016, 14). Innostuneet ihmiset voivat paremmin, ovat onnellisempia, luovempia, aloitteellisempia, sitoutuneempia ja saavat enemmän aikaan (Tiililä 2016, 14.)

 

Innostus voi herätä hyvin yllättävissä tilanteissa. Saattaa olla, että kuulet jonkun sivulauseessa mainitsevan jotain, mikä herättää mielenkiintosi ja uteliaisuutesi. Aistisi terästäytyvät (Tiililä 2016, 17.) Saatat uppoutua pohdintaan ja tekemiseen niin, ettet enää huomaa edes ajankulua. Parhaimmillaan ajatus lentää ja tekeminen tapahtuu kuin itsestään, kunnes oivallus on viety loppuun. Tuon jälkeen tulee usein tyhjyys. Tyhjä tila, joka ikään kuin irrottaa sinut flowsta, joka kannatteli idean siemenestä lopulliseen toteutukseen. Tuo hetki on tärkeä. Se on niin irti pääsemisen kuin juhlimisen hetki. Ilo onnistumisesta ja haikeus matkan päättymisestä rakentavat tilaa uudelle. Uudelle innostumisen syklille. Innostus siis herää usein luontaisen uteliaisuuden kautta. Uteliasuutesi kohdistuu asioihin, jotka ovat sinulle sillä hetkellä tärkeitä ja merkityksellisiä (Tiililä 2016, 18.) Tällä hetkellä olemme jälleen uuden oppimisen äärellä, kun projektien eteenpäin vieminen tiimeissä tapahtuu täysin etänä. Vielä hetki sitten Tila Ihmisille -projektissa saimme tehdä projektitiimin kanssa joka tiistai kasvotusten töitä ja inspiroida toisiamme. Olin tuonut tiimilleni ilmi asian, että on vaikea innostua yksin tekemään, kun ei ole täysin selkeää mitä tekee, siihen löysimme ratkaisun, mutta jälleen tulimme uuteen tilanteeseen, että nyt edistämme projektia etänä. Koen, että kunhan tarpeeksi paljon pidämme toisiamme kartalla mitä kukin tekee ja kuinka asiat edistyvät, se innostaa kaikkia projektin jäseniä.

 

Innostus on samanlainen tunne kuin kaikki muutkin tunteet, eli se kestää vain pienen hetken. Innostuksen tielle voi tulla niin itsestä johtuvia sisäisiä kuin vaikutuspiirin ulkopuolella olevia ulkoisia esteitä. Silloin innostusta koetellaan ja testataan. Uteliaisuudella saa herätettyä innostuksen uuteen kukoistukseen. Innostuksen esteiden kohdalla on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä mielenkiintoisia uusia ulottuvuuksia ja näkökulmia tämä tuo tullessaan. Kun saa taas kiinni innostumisen tunteesta, huomaa myös uteliaisuuden virittäytyvän uudelleen entistä herkemmälle taajuudelle havaitsemaan erilaisia asioita mielenkiinnon kohteesta. Kun pysähdyt tutkimaan innostustasi, opit itsestäsi paljon. Tunteet välittävät sinulle itsestäsi arvokasta tietoa, kun vain maltat niitä kuunnella (Tiililä 2016, 19.)

 

Esimerkkejä innostumisen kohteista, jotka koen auttavan Apajaa innostumaan koko tiiminä:

  • Yhteinen tavoite – näkymä tulevaisuuteen
  • Työt ja asiat etenevät
  • Yksittäiset voitot matkan varrella
  • Konkreettiset aikaansaannokset
  • Inspiroivat tiimiläiset: heidän taitonsa ja heiltä oppiminen
  • Kokemus siitä, että joku välittää suorituksistani, kehuu ja kannustaa
  • Palaute katsojilta ja kuulijoilta
  • Kokemus siitä, että työlläni on merkitystä – jokaisella kirjoittamallani sanalla on vaikutusta
  • Mahdollisuus kehittyä
  • Tunne siitä, että olen hyvä.

 

Edellä mainitut ovat kohtia, joita olemme Apajassa käsitelleet ja jopa huomanneet, että näin sen täytyisi olla, mutta emme ole vielä sitä suuntausta tehneet. Se on jo askel eteenpäin, että olemme tiiminä tiedostaneet heikkoudet, nyt vain täytyy suunnata ne käytäntöön.

 

Innostus tarttuu, kehomme aistii muiden innostumisen. Kun opettelee havainnoimaan omat innostumisen merkit itsessämme, auttaa se palaamaan takaisin siihen tunteeseen. On hyvä tarkkailla itseään innostumisen hetkellä, jotta oppii mistä innostumisen tunne tulee. Se ettei innostuksella ole mitään yhtä tiettyä ilmettä, on rohkaisevaa, koska silloin innostuksen todella pitää olla aitoa, jotta se välittyy muillekin. Innostuksessa ei tarvitse matkia ketään, sillä välttämättä kukaan ei näytä samanlailla innostustaan ulospäin. ”Oleellinen asia on ymmärtää, että jokainen meistä innostuu hieman eri asioista ja hieman eri tavalla – sinun ei tarvitse verrata itseäsi muihin” (Tiililä 2016, 21). Meidän kaikkien ei tarvitse olla ulospäinsuuntautuneita, käsiään heiluttavia, kovalla äänellä puhuvia innostajia. Me voimme huoletta olla oma itsemme, kunhan tiedostamme innostuksen voiman ja opimme johtamaan sitä itsessämme ja muissa. Innostus on yhtä aikaa spontaania ja sitä ei voi pakottaa ja toisaalta sitä ei voi olla huomaamatta, eikä sitä voi piilottaa (Tiililä 2016, 21.)

 

Innostumisen kerrotaan tehostavan päätöksentekoa, ajatusten nopeutta, ideointikykyä, itseluottamusta, riskinottohalua ja sosiaalisuutta. Innostuminen hyödyttää vahvasti yksilöä itseään, hänen tiimiään ja tätä kautta koko organisaatiota, sen tehokkuutta, tuottavuutta ja laadukkuutta. Parhaimmillaan innostus hyödyttää ympäristöään laajemmin kuin ehkä alun alkaen innostuja osaa ajatellakaan. Mitä kaikkea me voisimmekaan saavuttaa, jos joka päivä voisimme rakentaa itsellemme ja muille tilaa innostua? Tilaa innostua oman osaamisen ja omien vahvuuksien puitteissa rakentaen ja luoden uusia asioita hyödyksi. Innostumisen hyödyt ovat mittaamattomat ja innostuksen voimalla saavutettavat asiat eivät tunne rajoja (Tiililä 2016, 25.) Haluaisin saada rohkaistua Apajalaisia, ettei ole ollenkaan paha näyttää innostumista, vaikka muut eivät sitä vielä itse kokisi. Mitä enemmän tiimiläiset näyttävät innostumista, sitä enemmän se muuttuu Apajan vahvuudeksi.

 

Kaikilla asioilla on kääntöpuolensa, myös innostuksella. Suurempi ongelma on kuitenkin innostuksen puute. Luontaisesti helposti innostuvan huomio saattaa nopeasti herpaantua ja suuntautua uusiin ideoihin sekä asiat voivat jäädä kesken. Myös sekin on mahdollista, että innostunut keskittyy asiaansa niin intohimoisesti, ettei näe eikä kuule, mitä ympärillä tapahtuu. Innostus auttaa keskittymään, mutta samalla vaarana saattaa olla oman ajattelun ja huomion kaventuminen. 29 Jos miettii Apajaa ja Apajassa olevia tiimiläisiä, jotka ovat kovasti innostuvia, en näe minkäänlaisena haasteena innostujien yli innostumista. Meitä on kuitenkin niin suuri määrä tiimissä, että on ainoastaan rikkaus, että jotkut innostuvat todella paljon asioista ja lähtevät työstämään niitä siihen pisteeseen, että on seuraavien tiimiläisten vuoro ottaa asian suunnittelu haltuun. He ketkä innostuvat paljon, innostavat olemuksellaan muita tiimiläisiä, mukaan lukien minua.

 

Aion Tila Ihmiselle -projektissa alkaa tarkastelemaan omaa innostumista ja sen reaktioita, oppimaan muilta tiimiläisiltä innostumisesta ja sitä kautta ottamaan niitä käyttöön omaan innostumiseeni. Vaikka tämä kevät tulee olemaan todella poikkeuksellinen, haluan silti olla innostuja!

Kommentoi