Tampere
28 May, Tuesday
24° C

Proakatemian esseepankki

Huolehdi itsestäsiKirjoittanut: Säde Tiirola - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

”Happinaamari laitetaan aina ensin itselle ja vasta sitten muille.”

Yrittäjänä on tärkeää huolehtia omasta jaksamisestaan, sillä se usein vaikuttaa myös yrityksen verkostoihin ja liiketoimiin. Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeässä roolissa osana yrityksen suunnitelmien toteutumista ja tulevaisuuden visioita. Usein yrittäjän olotila välittyy myös organisaation jäsenille, että yhteistyökumppaneille.

Vaikuttavuustekijät

Hyvinvointiin vaikuttaa monia erilaisia tekijöitä, sisäisiä ja ulkoisia. Karkeasti ottaen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa vahvasti kahteen eri vaikuttajaan; minä ja työ. Minä-käsite sisältää yrittäjän asenteet, psykologisen pääoman, osaamisen, kyvyt ja palautumisen. Työ-käsite sisältää vaikuttamisen ja oppimisen mahdollisuuden, vastuun työstä ja työkuorman. (Marja-Liisa Manka 2019).

Koen, että nämä kaksi tekijää ovat vahvassa asemassa hyvinvointiin yrittäjänä. Lisäksi ajattelen, että nämä kaksi vaikuttavaa tekijää voidaan jakaa moneen sen sisälle kuuluvaan tekijään, joita on mahdottoman monia lueteltavaksi. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, kumpaan tekijään oma hyvinvointi painottuu, mitkä ovat heikkouksia niiden sisällä ja mitkä vahvuuksia. Lisäksi sarakkeita voisi mielestäni olla yksi lisää; muut. Elämässä tapahtuu paljon asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Vaikka suhtautuminen ja asenteet kuuluisivat minä osioon, en halua ajatella, että on asenteestani kiinni, jos esimerkiksi lähipiiristäni menehtyy ihminen tai elämässä tapahtuu muita aikaa tarvitsevia tapahtumia.

Työn voimavaroissa kannattaa keskittyä hyviin asioihin ja samalla korjata huonosti olevia asioita yksi kerrallaan. Liika rasitus vaikuttaa minätekijän hyvinvointiin kuormittavasti ja onkin hyvä löytää tasapaino, joka sopii juuri itselleen. Riskien vähentämistä voi tasapainottaa pienillä oppimisen hetkillä, jotka auttavat jaksamaan ja motivoitumaan työn ja arjen keskellä.

Psykologinen pääoma

”nähdäkseen maailman – ikkunat kannattaa pyyhkiä ja kirkastaa”

Yksi merkittävimmästä minä-käsitteen vaikuttavista tekijöistä on psykologinen pääoma. Se sisältää esimerkiksi itseluottamusta, toiveikkuutta, optimistisyyttä ja sitkeyttä. Se on yhteydessä parempaan suoriutumiseen työssä, työkyvykkyyteen, terveyteen ja sitoutumiseen. Se miten näemme maailman ja kohtaamamme asiat, vaikuttaa siihen, miten ajattelemme ja toimimme. Kun palaudumme kohtaamistamme asioista kunnolla, niin jaksamme enemmän ja paljon paremmin. (Marja-Liisa Manka 2019).

Tärkeää on muistaa, että on erilaisia tapoja käsitellä asioita ja nähdä asioita. Olen ymmärtänyt, että vaikka me suomalaiset usein ajattelemme pessimistisesti pahinta, voi pessimismistä myös opetella luopumaan. Ei tarvitse kehittää liikaa ajatteluprosesseja ja ylianalysoida kaikkea, joskus on helpompaa, kun on tarpeeksi toiveikkuutta ja optimismisuutta pelissä. Tietenkin elämissämme jokaisella on henkilökohtaiset ja yksilölliset tapahtumansa ja koettelemuksensa, mutta jokainen voi kehittää omaa psykologista pääomaansa ja yrittää pitää se hyvänä.

Olen omien kokemusteni kautta huomannut, että omia voimavarojani voisin kehittää itseni johtamisella. Olen työn ja opiskelujen ohessa löytänyt uusia voimavaroja ja oivaltanut, että omaa työtä voi tehdä myös uudella tavalla. Kaikki mitä haluamme, on usein saavutettavissa ja kohtaamisen tulisi pääosin olla lähtöisin itsestämme.

Hyvinvointia kerrassaan

Myönteiset tunteet tuovat uusia ajatuksia, tekoja ja suhteita, jotka auttavat hyvinvoinnin kasvattamisessa. Niiden avulla voidaan rakentaa kestäviä henkilökohtaisia voimavaroja, jotka tuovat mukanaan onnellisuutta ja positiivista käyttäytymistä ja asennetta. On avainasemassa löytää juuri niitä asioita, jotka tuottavat hyvän mielen kohentamista, jaksamista ja asennetta elämään.

 

 

lähde:

Yrittäjän hyvinvointi-ilta 14.11.2019 Valkeakoski. Marja-Liisa Manka. Työhyvinvoinnin dosentti. Huolehdi itsestäsi yrittäjä – miten?

Kommentoi