Tampere
28 May, Tuesday
27° C

Proakatemian esseepankki

Yksilö: Henkilöbrändin terävöittäminenKirjoittanut: Noora-Emilia Hassinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Henkilöbrändi: asiantuntijasta vaikuttajaksi
Jarkko Kurvinen
Tom Laine
Ville Tolvanen
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

 

1 JOHDANTO

Jarkko Kurvinen, Tom Laine ja Ville Tolvanen pohtivat kirjassaan Henkilöbrändi: asiantuntijasta vaikuttajaksi (2017), että mitä henkilöbrändi tarkoittaa, kuinka jokainen voi hyödyntää omaa henkilöbrändiään tai tietoisesti suunnitella ja rakentaa sitä omaan suuntaansa, juuri oikeita kanavia käyttäen.

Tässä esseessä ajattelin esitellä muutamia kirjasta poimimiani vinkkejä ja ajatuksia henkilöbrändin rakentamisesta. En pureudu erilaisiin kanaviin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, vaan lähinnä haluan tarjota vinkkejä oman henkilöbrändin terävöittämiseksi.

 

2 HENKILÖBRÄNDI JA SEN KULMAKIVET

Kirjan alussa asiaa tiivistettiin näin:

 • Henkilöbrändi on muiden ihmisten muodostama käsitys osaamisestamme ja ammattimaisuudestamme (Kurvinen ym. 2017, 9).
 • Se on viestien pohdintaa, oikeiden kanavien valitsemista, valikoituja työkaluja ja toimintatapoja sekä systemaattisesti ammatillisen statuksen kehittämistä haluttuun suuntaan (Kurvinen ym. 2017, 10).

Itse pidin erityisesti ajatuksesta, jossa kirjailijat totesivat, että:

”Parhaimmillaan henkilöbrändi syntyy ja kasvaa luontaisesti, kun teemme työmme hyvin ja olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa.” (Kurvinen ym. 2017, 24).

Eli sillä, kuinka toimimme arkipäiväisessä elämässämme – niin töissä kuin vapaa-ajalla – on suuri merkitys henkilöbrändimme kannalta. Kaikki toimintamme, kiinnostuksen kohteemme sekä tapamme vuorovaikuttaa ihmisten kanssa, rakentavat automaattisesti henkilöbrändiämme.

Jos henkilöbrändiään haluaa kuitenkin lähteä rakentamaan systemaattisemmin, kannattaa miettiä seuraavia asioita:

 • Mistä sinut tunnetaan tai mitä osaamisesi osa-aluetta haluaisit tehdä tunnetuksi?
 • Mihin tarkoitukseen haluaisit osaamistasi hyödyntää?
 • Myytkö omaa osaamistasi tai haluatko kehittää uraasi? (Kurvinen ym. 2017, 25.)

Jos haluat hyödyntää henkilöbrändiäsi erityisesti ammatillisesti, kannattaa lisäksi miettiä myös seuraavia:

 • Mikä on sinun toimintasi tarkoitus?
 • Minkä arvojen toteutumiseen olet valmis sijoittamaan aikaa ja rahaa?
  • Sisältöstrategian suunnittelu aloitetaan tarkoituksesta, joka yhdistää kaiken tekemisesi.
  • Kohderyhmä määrittää sen, mitkä ovat tehokkaimmat toimintatavat ja kanavat. (Kurvinen ym. 2017, 71.)

”Henkilöbrändin rakentamisessa on kolme kulmakiveä, jotka auttavat sinun matkallasi: löydettävyys, haluttavuus ja merkittävyys.” (Kurvinen ym. 2017, 61).

Jos rakennat henkilöbrändiäsi systemaattisesti, varmista siis puhuvasi kohderyhmän kieltä, vetoavasi ajatuksillasi ja tekemällä sisällöstäsi helposti jaettavaa, jotta yhä useammat seuraajat voisivat löytää sinut (Kurvinen ym. 2017, 61).

 

3 KOLME KONKREETTISTA VINKKIÄ

Halusin valita tähän kolme konkreettista vinkkiä, joista voit lähteä liikkeelle henkilöbrändisi terävöittämisessä.

 

1. Valitse sinua parhaiten kuvaavat sanat

”Pyri löytämään sinua parhaiten kuvaavat sanat miettien, kuka olet, mitä pidät arvossa, mitä haluaisit olla ja miksi.” (Kurvinen ym. 2017, 46).

Kirjassa kehotetaan etsimään itseään parhaiten kuvaavat sanat, joiden avulla on helppo lyhyesti, ytimekkäästi ja myös omaperäisesti tuoda esiin, kuka sinä olet. Sanat kehotetaan rajaamaan kolmesta viiteen, jotta niiden käyttö olisi entistä tehokkaampaa. Sanoja valittaessa kannattaa pitää mielessään, että kuinka yleisiä tai helposti ymmärrettäviä ne ovat. Voit esimerkiksi googlettaa, että minkälaisia hakutuloksia kyseiset sanat tuottavat ja vastaavatko ne sitä, millä tavalla sinä haluat tulla löydetyksi.

Esimerkiksi personal trainer Tomi Kokko on brändännyt itsensä elämäntapamuutosekspertiksi. Tämän sanan avulla hän erottuu personal trainereiden suuresta massasta, mutta sana kuvaa kuitenkin heti hänen ammatillista osaamistaan. Kokko kehotttaakin Emmi Lehtomaan Somekupla -podcastissa ”Miten rakentaa menestyvä henkilöbrändi hyvinvointialalla?” (2020), että jos kategoria jonka alla toimit, on hyvinkin kilpailtu, kannattaa ehkä ottaa askel sivuun ja luoda oma kategoria eli ns. brändäytyä ”ulos massasta”.

 

2. Kirjoita oma tarinasi

”Vaikuttajan tarina kertoo, miksi hän on olemassa, mitä tehtävää hän on suorittamassa, mistä hän on tullut, miksi hän tekee sitä, mitä tekee, ja mihin hän on menossa.” (Kurvinen ym. 2017, 49).

Kannattaa kirjailijoiden antaman vinkin mukaan kertoa, kuka sinä olet. Nykypäivänä tarinoilla on suuri merkitys ja ihmiset samaistuvat tarinankerronnan kautta paremmin toisiinsa. Älä siis kerro vain lyhyesti kylmää faktaa itsestäsi ja siitä mitä teet, vaan muodosta omasta taustastasi, tavoitteistasi ja haaveistasi samaistuttava tarina.

Tarinoiden avulla herätät vastaanottajassa tunteita, joiden avulla pystyt inspiroimaan, synnyttämään keskustelua, rakentamaan luottamusta ja herättämään yhteisen näyn tulevasta (Kurvinen ym. 2017, 49). Kun saat ihmisissä tunteet heräämään, jätät heihin muistijäljen ja pystyt paljon vakuuttavammin kertomaan, esim. että ”Miten sinä voit auttaa häntä, miten pystyt helpottamaan hänen elämäänsä ja miksi?” (Kurvinen ym. 2017, 49).

 

3. Jaa omaa osaamistasi

”Meidän pitäisi jakaa osaamistamme ja asiantuntijuuttamme pyyteettömästi, luottaen siihen, että asiakas muistaa, mistä hyvät neuvot sai, ja tulee ostoksille, jos tarve ylittää kriittisen kynnyksen.” (Kurvinen ym. 2017, 17).

Meillä jokaisella on todella paljon osaamista, jota voisimme jakaa myös toisten hyödyksi. Kannattaa opetella tunnistamaan omaa osaamistaan, jota voisi pyyteettömästi jakaa muillekin. Onko se esimerkiksi valokuvaustaitoja, reseptejä, motivaatio vinkkejä, neulontaohjeita – you name it! Tärkeintä on, että tunnistat oman osaamisesi, etkä panttaa sitä itselläsi, vaan jaat sitä avoimesti myös muille.

”Kun jaat osaamistasi, asiantuntijuutesi ja brändisi kasvaa muiden silmissä.” (Kurvinen ym. 2017, 18). Kannattaa siis olla rohkea, sillä ihmiset palaavat mielellään niiden luo, joilta ovat saaneet apua tai palasen heidän osaamisestaan. Tämä voi siis tulevaisuudessa tarkoittaa esim. hyviä työtarjouksia, yhteistyöpyyntöjä tai vaikka uusia ihania ystäviä. Myös oma osaamisesi syventyy ja ymmärryksesi kehittyy, kun jaat omaa osaamistasi ja käyt keskusteluja aiheesta (Kurvinen ym. 2017, 18).

 

4 POHDINTA

”Viesti on kirkas: erottaudu, viesti osana tekemistäsi tai vaikeutat omaa menestystäsi ja yritystoimintaasi.” (Kurvinen ym. 2017, 29).

Tämä oikeastaan tiivistääkin parhaiten päällimmäiset ajatukseni henkilöbrändistä ja sen merkityksestä. Kyse ei ole mistään ydinfysiikasta, vaan siitä, millainen mielikuva ihmisillä on sinusta ja erityisesti siitä, miten sinut nähdään ammatillisesti. Jokaisen on välillä hyvä pysähtyä pohtimaan, että kuinka oma tekeminen ja työ näyttäytyvät muiden silmissä. Jokainen voi kuitenkin itse omilla valinnoillaan suurilta osin vaikuttaa siihen, millainen omasta henkilöbrändistä rakentuu.

Kirjassa muistutettiin myös miettimään, että mikä on oma tavoite henkilöbrändin suhteen, millaisia tavoitteita jahtaat? Haluatko esim. ammatillista arvostusta, tapaamis- ja puhujapyyntöjä, luottamuksen syntymistä toisiin ihmisiin, mielipiteiden ja näkemysten kysymistä sinulta tai herättää keskustelua? (Kurvinen ym. 2017, 63.)

Kaikki nämä asiat vaikuttavat siihen, että minkälaisia valintoja sinun kannattaa tehdä ja kuinka systemaattisesti sinun kannattaa omaa henkilöbrändiä lähteä rakentamaan.

 

LÄHTEET:

Kurvinen, J., Laine, T. & Tolvanen, V. 2017. Henkilöbrändi: asiantuntijasta vaikuttajaksi. Helsinki: Alma Talent.

Lehtomaa, E. & Kokko, T. 2020. Miten rakentaa menestyvä henkilöbrändi hyvinvointialalla? Somekupla. Supla. Podcast-tallenne. Viitattu 8.5.2020. https://www.supla.fi/audio/3568419

Kommentoi