Tampere
28 May, Tuesday
24° C

Proakatemian esseepankki

Henkilöbrändäys kilpailuetunaKirjoittanut: Selina Rintala - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Big Rich Money - Miten tehdä yrittäjän unelmista kannattavaa liiketoimintaa
Katja Presnal, Candice Kilpatrick Brathwaite
Esseen arvioitu lukuaika on 9 minuuttia.

Johdanto henkilöbrändäykseen

Henkilöbrändäys ja sen tietoinen rakentaminen on ollut pinnalla ja näkyvää viimeisten vuosien aikana erityisen paljon. Aiheen tärkeydestä keskustellaan mm. erilaisissa somealustoissa, joissa itse olen aktiivisesti. Myös Proakatemian yhteisössä aiheeseen välillä törmään ja muutamien ihmisten kanssa olen päässyt keskustelemaan aiheesta. Henkilöbrändäys aiheena on itseäni kiinnostava ja uskon hyvän henkilöbrändin olevan myös suuri kilpailuetu yrittäjille ja yrityksille. Koska aihe kiinnostaa minua ja haluan itse rakentaa tällä hetkellä tietoisesti omaa henkilöbrändiä yrittäjänä, järjestin muutama kuukausi sitten Influencer –solussa solukerran aiheena nimenomaan henkilöbrändäys. Solussa tuli erittäin hyvää, avartavaa ja inspiroivaa keskustelua. Ennakko-odotuksia ja ajatuksia henkilöbrändäyksestä on monia, siksi haluan myös vähän rikkoa myyttejä ja tuoda paremmin esiin henkilöbrändäyksen oikean merkityksen ja hyödyt, sekä miten yrittäjät ja myös työntekijät erilaisissa yrityksissä hyötyvät henkilöbrändäyksestä. Uskon myös tiimiyritysten hyötyvän jokaisen henkilön tietoisesta henkilöbrändin rakentamisesta. Pohdin millainen merkitys henkilöbrändäyksellä saattaa olla tiimiyrityksille ja tiimiyrittäjille ja voiko henkilöbrändäyksellä olla taloudellisia hyötyjä. Entä miksi ihmisiä saattaa kiinnostaa enemmän yritysten taustalla olevat ihmiset ja tarina, kuin edes välttämättä itse tuote. Tuon esimerkkejä siitä, miten henkilöbrändiä kannattaa ja voi lähteä rakentamaan, miksi ja ketä varten kyseistä brändiä rakennetaan. Syvennyn henkilöbrändäyksen lisäksi myös asiantuntijabrändiin, tämän brändäyksen hyötyihin sekä eroavaisuuksiin henkilöbrändäykseen verraten. Lopussa myös esimerkki julkisuudesta tutun henkilön henkilöbrändin tietoisesta muuttamisesta.

 

Mitä henkilöbrändäys on? 

Jokaisella meillä periaatteessa on jo oma henkilöbrändi. Yksinkertaisimmillaan henkilöbrändi on muiden ihmisten kokemusten ja näkemysten perusteella mielikuva sinusta ja yrityksestäsi. Brändi tarkoittaa maineen ja imagon kokonaisuutta, mutta henkilöbrändi on nimenomaan henkilön oma brändi. Henkilöbrändäyksessä nostetaan ihminen oman itsensä puheiden ja mielikuvien kohteeksi, eikä välttämättä tiedetä henkilön osaamisesta tai asiantuntijuudesta. Henkilö ei välttämättä puhu tai jaa lainkaan hänen osaamiseensa tai asiantuntijuuteen liittyvää sisältöä, koska hänen jakamansa sisältö liittyy suurimmalta osin häneen itseensä. Henkilöbrändäys on prosessi, jolla luodaan brändi-identiteetti henkilölle ja joskus myös hänen yritykselleen. Tällainen brändäystapa on paljon markkinalähtöisempää toimintaa ja sen avulla voidaan saada henkilön persoonalla luotua paljon potentiaalisia asiakkaita sekä yleisöä henkilön ympärille. Ihmistä brändätään ikään kuin ulkoisen habituksen kautta ja tuotteistetaan ihminen itsessään. Pohjimmiltaan se on sitä, kuinka henkilö heijastaa brändiään, tekemistään, arvojaan maailmalle ja varmistaa, että hänen kohdeyleisönsä tietää kuka hän on sekä mitä hän edustaa. Halutaan myös tuoda esille, miksi asiakkaan kannattaa valita juuri hänet kilpailijoiden sijaan. Tämän tuotteen, eli henkilön avulla voidaan myydä melkein mitä vain ja ehkä jopa jo olemassa olevalle yleisölle. Ja jos henkilöllä on riittävän iso yleisö, niin hänellä on siihen oikea mahdollisuus. (Rantanen, Vaikuttava Työnantaja – podcast. Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? 03.03.2019. Viitattu 21.4.2023) 

Miksi henkilöbrändäys kannattaa?

Omasta brändistä eniten hyötyä on niille ihmisille, jotka myyvät omaa osaamistaan ja itseään tuotteena. Omaa brändiä aletaan rakentamaan usein ammatillisista syistä, esimerkiksi halutaan tuotteistaa itsemme, yrityksemme, saada kassavirtaa edustamalla asioita ja myydä osaamistamme, löytää meille parempi työpaikka profiloitumalla tai löytää seuraava työpaikka (Vaikuttava Työnantaja – podcast. Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? 03.03.2019. Viitattu 21.4.2023). Maailmassa missä elämme on lähes kaikilla tutkinto, työnantajat etsivät hakijoita, joilla on jotain erityistä, joka tekee heistä ainutlaatuisen ja parhaimman mahdollisen työntekijän juuri heille. Kehittämällä hyvän ja selkeän henkilöbrändin, voi tehdä itsestään sellaisen, jonka työnantajat muistavat. Lisäksi henkilöbrändi voi mahdollisesti auttaa saamaan korkeamman palkan. (A. Heitzman, Search Engine Journal – What Is Personal Branding? Here’s Why It’s So Important. 19.05.2023. Viitattu 21.4.2023) 

Hyvä henkilöbrändäys on todellakin paljon enemmän, kuin että osaat kertoa CV:si pääkohdat Linkedinissä, Twitterissä tai päivän kohokohdat Instagramin storyissa. Jokaisen yrittäjän tulisi hyväksyä kuitenkin se, että yrittäjänä sinä olet brändi vaikka sitä ei haluaisikaan. Henkilöbrändäys on yksi tärkeimmistä markkinoinnin kulmakivistä yksinyrittäjille, yritysten perustajille ja toimitusjohtajille. Henkilöbrändäykseen kuuluu yrittäjän elämäntarina, ei vain siis ammatillisten saavutusten kohokohdat. Lisäarvon tuottaminen asiakkailleen näyttämällä oman osaamisensa ja asiantuntijuutensa, jonka kautta pystyy saavuttamaan myös oman tavoitteensa paremmin. Henkilöbrändäyksessä on kyse siitä, kuinka voit palvella ja auttaa muita ihmisiä eli kyse ei ole vain sinusta. Tarkoituksena on houkutella ympärilleen oikea verkosto, jonka avulla voi nopeuttaa menestystään ja hyvä huomioida se, että verkostossa olevien määrällä ei ole yhtä suurta merkitystä kuin ihmissuhteiden laadulla. (K. Presnal, C. Kilpatrick Brathwaite, Big Rich Money, 2021. Viitattu 20.4.2023) 

 

Miten henkilöbrändi rakennetaan? 

Henkilöbrändäys ei ole vain markkinointia, vaan myös itsesi markkinoijasi olemista. Kyse on itsesi, mahdollisen yrityksesi, osaamisesi, vahvuuksiesi ja persoonasi esiintuomista. Vahva henkilöbrändi rakentuu sisäisistä vahvuuksista, itsetuntemuksesta ja aidosta merkityksellisyydestä. Tärkeää huomioida myös, että minkä tahansa brändin rakentaminen vie aikaa. Kun henkilöbrändiä lähdetään luomaan ja rakentamaan, on henkilön hyvä tietää ja tuntea itseään, sekä miten haluaa muiden näkevän sinut. Kannattaa pohtia myös sitä, mistä haluat sinut ja brändisi tiedettävän ja muistettavan. Henkilöbrändiä luodessa on hyödynnettävää tietää ja pohtia esimerkiksi seuraavia aiheita; Mitkä ovat vahvuutesi, visiosi, missiosi, tarinasi, arvosi, näkemyksesi, kokemuksesi, osaamisesi, kilpailuetusi ja mahdolliset unelma-asiakkaasi ja/tai yleisösi. Silloin, kun tietää edellä mainitut asiat, on helpompi lähteä toteuttamaan palveluja, viestiä ja visuaalista ilmettä selkeämmäksi ja omannäköiseksi. Jos joku toinen tykkää tehdä toisella tavalla brändäystä, kuin itse ajattelisi tekevänsä, ei se tee toisen toiminnasta väärää tai huonoa. Tämä olisi Rantasen mukaan tärkeä muistaa, kun puhutaan tästä asiasta ja kommentoidaan ihmisen persoonasta esimeriksi sosiaalisessa mediassa. “Vaikka se itselle tuntuisi vieraalta, niin onko se oikeasti sinun mielestäsi väärin vai ei”. (Rantanen, Vaikuttava Työnantaja – podcast. Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? 03.03.2019. Viitattu 21.4.2023) 

 

Missä henkilöbrändi rakennetaan? 

Koska meillä jokaisella on henkilöbrändi olemassa, on se syntynyt kaikkialla missä olemme toimineet ja keiden kanssa. Henkilöbrändimme koostuu siitä, millaisia mielikuvia meihin liitetään ja miten olemme käyttäytyneet muiden kanssa. Eli luomme niin sanotusti “oikeassa elämässä” joka päivä tahtomattamme henkilöbrändiä. Kohtaamiset töissä, tapahtumissa, kokouksissa, kouluissa, valmennuksissa, harrastauksissa, yhteisöissä ja kaikkialla muualla missä menemme ja vietämme aikaa ihmisten kanssa. Toinen paikka henkilöbrändi rakentumispaikka on sosiaalinen media. Sosiaalisessa mediassa henkilöllä on itsellään pääasiassa valta ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten henkilöbrändi rakentuu ja mitä asioita, mielikuvia, mahdollisuuksia, palveluita, tuotteita, arvoja ja tunteita sinuun liitetään. Suosituimpia ja brändin rakentamisen kannalta kannattavimpia sosiaalisen median kanavia ovat esimerkiksi Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Linkedin, Snapchat, Youtube, blogit, podcastit ja webinaarit. Kaikkia somekanavia ei tarvitse, eikä myöskään ole hyödyllistä tai kannattavaa ottaa käyttöön. Oleellista yrittäjänä tai työntekijänä on miettiä itselleen tärkeimmät somekanavat sekä missä mahdolliset unelma-asiakkaat tai työnantajat ja työkaverit viettävät aikaansa.  

 

Miten brändi syntyy? 

”Brändi on yrityksen arvokkain pääoma.” Imagosta ja maineesta syntyy brändi, jolla tarkoitetaan yritykseen liitettävää mielikuvaa. Oli sitten kyseessä yritys ja itse yrittäjä. Hyvällä maineella varustettu brändi on haluttu ja asiakas tekee ostopäätöksen helpommin. Hyvästä brändistä on myös yrittäjälle ja yritykselle taloudellista hyötyä.(Brandnews.fi. Viitattu 20.4.2023). Brändi tarkoittaa myös aina erottumista joukosta. Erottumalla erilaisuudella muista vastaavista tahoista kohteena olevalla asialla, henkilöllä tai yrityksellä. Esimerkiksi hassulla hatulla, josta on tullut tärkeä osa esimerkiksi asiantuntijan habitusta, Susanna Rantanen kuvaa podcast-jaksossaan. (Rantanen, Vaikuttava Työnantaja – podcast. Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? 03.03.2019. Viitattu 21.4.2023) 

Varsinainen brändi syntyy vasta silloin, kun kohteen ja brändin välille on syntynyt suhde.  Brändi edellyttää aina tunnekokemusta puolesta tai vastaan. Koska suhteeseen liittyy aina tunnepohjaisia, emotionaalisia kytköksiä, on se myös minkä tahansa brändin muodostumiselle erittäin oleellista huomioida lähes kaikessa, mitä henkilö tekee ja toteuttaa yleisölleen! (Rantanen, Vaikuttava Työnantaja – podcast. Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? 03.03.2019. Viitattu 21.4.2023) 

 

Profiloituminen brändäyksessä 

Työnhaussa, uran rakentamisessa ja myyntityössä profiloituminen on hyödyllistä. Aktiivisen profiloitumisen tekeminen auttaa yleisöä löytämään henkilön verkosta ja sosiaalisesta mediasta helpommin. Profiloituessa saman aiheen piiriin, profiili rakentaa mielikuvaa omasta osaamisesta, persoonasta ja tavoistamme toimia, siten voimme vaikuttaa miten meidät nähdään. Ennen ensimmäistä kohtaamista, pystymme parhaimmassa tapauksessa rakentamaan luottamusta meihin ihmisinä ja osaajina. Tämä madaltaa koettua riskikerrointa, riskikerroin on sitä suurempi, mitä enemmän tai useammin kohtaamiseen liittyy vaihdantaa. “Ja aina siihen liittyy, koska minkä takia kukaan käyttäisi aikaa oman brändin rakentamiseen, jos hän odottaisi, että siitä olisi jollain tavalla itselleen hyötyä.” (Rantanen, Vaikuttava Työnantaja – podcast. Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? 03.03.2019. Viitattu 21.4.2023) 

 

Henkilöbrändin merkitys elämässä, tiimiyrityksissä ja tiimiyrittäjänä

Se millainen brändi sinulla on, saattaa vaikuttaa hyvinkin paljon siihen, saatko kyseisen työpaikan, valitseeko asiakas sinut ja avautuuko sinulle erilaisia ovia sekä mahdollisuuksia ylipäätään elämässä. Ihmisten lähestyttävyys henkilöä kohtaan ovat paremmat heitä kohtaan, joilla tiedämme olevan hyvä maine. Koemme tällaiset ihmiset helposti lähestyttävimmiksi esimerkiksi henkilöön liitettävien asioiden ja teemojen kautta. Yrittäjille henkilöbrändäyksestä näen suurimman hyödyn, myös tiimiyrittäjille. Meidän tiimissämme keskustelu yrityksen näkyvyydestä linkittyy hieman tähän aiheeseeen. Osa on sen puolesta, että tiimiyrityksemme pitäisi selkeästi olla näkyvämpi Tampereella ja muualla Suomessa. Osalle näkyvyyden merkitys ei ole prioriteettilistalla niin korkealla. Näkyvyyttä ja brändin rakentamista on monenlaista ja monessa paikassa, kuten aiemmin on mainittukin. Oma asia on, kuinka henkilöiden brändiä luodaan yhteiseksi eduksi tiimiyrityksen yhteiseen brändiin sopivaksi. Brändin rakentaminen tietoisesti tietynlaiseksi vaatii tiimiyrittäjiltä keskustelua ja suunnitelmallisuutta. Mielipiteitä, visioita ja henkilöiden brändejä on yhtä monta kuin tiimissä henkilöitä. Uskon, että jokaisen tiimiyrittäjän olisi hyvä miettiä omaa henkilöbrändin rakentamista siitä lähtien, kun astelee Proakatemian tiloihin. Se millaista henkilöbrändiä luot itsestäsi tiimiyrittäjien keskellä Proakatemialla, on varmasti väliä ja merkitystä. Oikeat ihmiset ja mahdollisuudet saattavat löytää luoksesi ja tulevaisuudessa “hyvästä” ja jollain selkeillä teemoilla omistetusta henkilöbrändistä tulee varmasti olemaan hyötyä.

 

Henkilö- ja asiantuntijabrändi – Mitä eroa näillä on? 

Henkilöbrändäyksessä brändi liittyy ytimekkäästi siihen, millainen olet ihmisenä ja mistä sekä millaisista asioista sinut tunnetaan ihmisenä. Asiantuntijabrändiin verraten ero on siinä, että sinut tunnetaan ja brändätään ammattilaisuutesi kautta, eli minkä alan ammattilainen ja asiantuntija olet. Molemmissa bränditavoissa erottautuminen muista kilpailijoista on useimmiten oleellinen ja tavoiteltu asia. Jos verrataan henkilö – ja asiantuntijabrändiä, henkilö voi edustaa brändillään joustavammin monenlaisia aiheita, palveluita ja tuotteita. Asiantuntija on tiukemmin sidottu edustamaansa teemaan ja siihen läheisesti kytkeytyviin asioihin. Henkilö – ja asiantuntijabrändin erottuminen koskee Susannan mielestä nimenomaan henkilön luonnetta ja omaa persoonaa. Toisille on luontevampaa kertoa ventovieraille avoimesti heti ensimmäisellä kohtaamiskerralla koko elämäntarina ja toiset taas haluavat rauhassa tutustua ennen kuin kertovat henkilökohtaisia asioita itsestään. Jotkut eivät taas halua koskaan kertoa itsestään mitään henkilökohtaista muille, varsinkaan julkisesti. (Rantanen, Vaikuttava Työnantaja – podcast. Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? 03.03.2019. Viitattu 21.4.2023) 

Rantasen pohdinnan mukaan henkilöbrändäys tarkoittaa sitä, että henkilö rakentaa julkista mielikuvaa elämästään esittelemällä esimerkiksi elämäänsä, tyyliään, itseään, omaisuuttaan jne. Kuitenkin myös asiantuntijat voivat tehdä tätä ja jossain määrin kannattaakin, koska tämä edesauttaa esimerkiksi mahdollisen asiakkaan muodostamaan henkilön persoonan ja tunneperäisten kokemusten syntymistä ja siten asiakkaan kiinnostusta yrityksen palveluihin tai tuotteisiin. (Rantanen, Vaikuttava Työnantaja – podcast. Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? 03.03.2019. Viitattu 21.4.2023) 

Kuluttajapuolen vaikuttajabrändit

Kuluttajapuolella on nykypäivänä myös vaikuttajabrändejä, jotka pystyvät myymään ja edustamaan omalle yleisölleen mitä vaan, ilman että vaikuttaja on itse edes asioiden tai tuotteiden asiantuntija. Kyseinen henkilö on siis rakentanut oman yleisönsä käytännössä tuotteistamalla itsensä. (Rantanen, Vaikuttava Työnantaja – podcast. Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? 03.03.2019. Viitattu 21.4.2023) 

Asiantuntijabrändi

Asiantuntijabrändi perustuu asiantuntijan omaan asiantuntemukseen, oman tietyn syväosaamisen kuvaamisen ja yleisön puolelle voittamisen valitun asiantuntemuksen edustajana. Asiantuntijabrändi on asiantuntijan tietoinen tapa asemoida itsensä omassa markkinassa muista vastaavista osaajista ja erottuvana, erilaisena toimijana ja tekijänä. (Rantanen, Vaikuttava Työnantaja – podcast. Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? 03.03.2019. Viitattu 21.4.2023) 

Susanna Rantanen kiteyttää asiantuntijabrändin eron henkilöbrändiin: 

“Asiantuntijabrändin rakentamisessa henkilön jakamassa sisällössä hänen asiantuntijuutensa liittyvät asiat ja aiheet ovat merkittävästi suuremmassa roolissa kokonais-sisältörepertuaarista, mitä hän ulosantaa” (Rantanen, Vaikuttava Työnantaja – podcast. Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? 03.03.2019. Viitattu 21.4.2023).

Brändin syntyminen myös asiantuntijabrändissä tapahtuu sitten, kun yleisö kohdistaa henkilöön asiantuntijana emotionaalisia kokemuksia eli tunnekokemuksia. Jotta brändi syntyy, tarvitaan jonkun verran intohimoisen puhumisen asiantuntijan tunteman aiheen lisäksi asiantuntijan oman persoonan esille tuomista. Koska bränditason vuoropuhelu edellyttää henkilökohtaista sidosta, liittyy tämä siihen, kun nykyään yritykset eivät ole enää kiinnostavia brändejä, vaan ihmiset yrityksen logon takana. Voi olla myös, että asiantuntijan oman elämänsä valikoidun esittelyn kautta, hänen tavoitteenaan on rakentaa tietoisuuden kautta mieltymysvaihetta, eli suhteen rakentumista ja luottamuksen syntymistä hänen ja tavoittelemansa yleisönsä välille, näin Susanna kertoo myös itse toimivansa. Yleensä tämä johtaa siihen, että brändi syntyy ja henkilö onnistuu tekemään itsestään puheenaiheen oman asiansa edustajana. Tätä henkilöä ehdotetaan, suositellaan ja tulee mieleen, kun puhutaan hänen edustamastaan teemasta. (Rantanen, Vaikuttava Työnantaja – podcast. Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? 03.03.2019. Viitattu 21.4.2023) 

Miten markkinoidaan ja myydään tarinankerronnan avulla? -Miten henkilöbrändäys liittyy tähän?

Ihmisiä kiinnostaa enemmän ihmiset ja heidän tarinansa yrityksen takana, kuin itse yritys välttämättä. Myyvä tuote on avain menestykseen ja tarinat myyvät parhaiten. Avain menestykseen ei ole välttämättä paras tuote, vaan avain menestykseen on tuote, joka myy, eikä välttämättä paras tuote. Jotta mahdolliset asiakkaat kiinnostuisivat yrityksesi tuotteesta, tulisi tuotteen tai palvelun herättää asiakkaassa tunteita. Useimmiten tapa viestiä yrityksen ja yrittäjän arvoista, brändistä sekä tarinasta on jopa tärkeämpää kuin itse yrityksen “täydellinen tuote”. Katja kertoo kirjassaan saaneensa parhaimman oppinsa isältään liiketoimintaan liittyen, että yritykset eivät tee kauppaa yritysten kanssa, vaan ihmiset tekevät kauppaa ihmisten kanssa. (K. Presnal, C. Kilpatrick Brathwaite, Big Rich Money, 2021. Viitattu 21.4.2023) 

Nykymaailmassa yrittäjän on välttämätöntä oppia markkinoimaan yritystään, tuotteitaan ja palveluitaan. Ja ennen kaikkea markkinoida enemmän ja enemmän itseään, sillä henkilöbrändäys on nouseva ja koko ajan suositumpi markkinoinnin menetelmä. (M. Fita, Online Marketing, 36 Creative, Viitattu 21.4.2023) Markkinoinnissa tulee tehdä selvästi näkyväksi se, kuka henkilö on, mitä hänellä on tarjota unelma-asiakkailleen ja miksi ihmisten pitäisi tehdä hänen kanssaan liiketoimintaa. Katjan kertoman mukaan sen sijaan, että yrittää epätoivoisesti saada jotain aikaan saattavat hyvän henkilöbrändäyksen myötä mahdollisuudet kirjaimellisesti alkaa koputtaa kotiovelle ennen kuin huomaakaan. (K. Presnal, C. Kilpatrick Brathwaite, Big Rich Money, 2021. Viitattu 21.4.2023) 

Tärkein kilpailuetusi olet sinä itse

Aiemmin mainitsin jo brändin syntymisestä ja sen merkityksestä liittyen asiakkaan luottamuksen sekä tunnesidoksen syntymiseen asiakkaan ja yrittäjän välille. Tavoitteena on saada yleisölle tai asiakkaalle sinusta henkilönä ja persoonana jonkinlainen tunnesidos. Henkilön saadessaan itsensä tunnetuksi asiakkaalle tai yleisölle, syntyy useimmiten heille tunne myös siitä, että hän tuntee tunnetuksi tulleen henkilön hyvin. Asiakkaalla saattaa olla muodostunut jopa kaverillinen ajatus brändihenkilöstä ja hän haluaa seurata yrittäjän tarinaa, elämää ja olla osa tätä yrityksen tarinaa asiakkaana. Siksi myös asiakkaiden kanssa vuorovaikutus on tärkeää asiakkaiden pysyvyyden ja kannattavuuden kannalta.  

Henkilöbrändäyksessä on myös kyse kunnioituksen ja luottamuksen herättämisestä kollegoidesi ja asiakkaidesi keskuudessa. Onnistuneella henkilöbrändäyksellä hyötyy kilpailijoista erottautumisen lisäksi myös mahdollisuudella luoda syviä ja uusia yhteyksiä yleisöön sekä säilyttää uudet ja vanhat asiakkaat. Tämä on mahdollista tuomalla itseä persoonana enemmän esiin. Huomioitavaa, että kaikista tärkein kilpailuetusi olet siis sinä itse. (M. Fita, Online Marketing, 36 Creative, Viitattu 21.4.2023) 

Esimerkki henkilöbrändin tietoisesta muuttamisesta: Martina Aitolehti

Julkisuuden henkilöt tulevat usein julkisiksi erilaisia reittejä, sattumuksia ja tapahtumien kautta. Martina Aitolehti tuli julkisuuteen parikymppisenä missikisoihin osallistuneena nuorena naisena. Tämän jälkeen hän on osallistunut paljon erinäisiin tv-ohjelmiin ja hänen yksityiselämäänsä ovat seuranneet ja uutisoineet erittäin aktiivisesti monet suomalaiset iltapäivälehdet. Martinan henkilöbrändi rakentui tuolloin iltapäivälehtien kärkkäistä ja epäreiluistakin, välttämättä edes paikkaansa pitäneistä jutuista koko kansan tietoisuuteen. Tällä hetkellä Martinan henkilöbrändi on mielestäni erittäin hienosti tehty ja Martinasta saa ammattitaitoisen sekä kunnianhimoisen kuvan. Hän on varmasti joutunut tekemään ison työn muuttaakseen suomalaisten mielikuvaa hänestä, vaikka aiemmassakaan ei ollut periaatteessa vikaa. Kuitenkin Martina varmaan halusi itse lähteä tekemään henkilöbrändiään toisenlaiseksi. Martina on tänä päivänä urheilija, triathlonisti, urheilu-, hyvinvointi ja ravintovalmentaja. Hänellä on myös oma, ilmeisen menestynyt yritys hyvinvointiin, liikuntaan ja ravitsemukseen liittyen. Hän on kaiken “huonon” julkisuuden kautta rakentanut tietoisesti itselleen omanlaisen, halutun brändin. Olen ymmärtänyt niin, että Martina haluaa muiden ihmisten näkevän hänet urheilijana ja valmentajana. Siinä hän on onnistunut ja tässä on henkilöbrändäyksen salaisuus; sinä itse päätät lopulta suurimmalta osin sen, mitä tuot itsestäsi muille esille, miten haluat muiden näkevän sinut ja mitä asioita haluat sinuun liitettävän.  

Loppuun 

Henkilöbrändin strategisella ja tietoisella rakentamisella, pitkäjänteisyydellä sekä itsensä tuntemisella pääsee pitkälle ja luomaan itselleen omannäköisen brändin. Sellaisen brändin, jolla saattaa olla valtavan isoja hyötyjä sekä myös sellaisia, jota ei olisi uskaltanut edes unelmoida. Henkilöbrändäys tuo myös mahdollisuuden tienata elantonsa muista erottautumalla omana itsenään. Henkilöbrändin rakentamisen tapoja on monia ja Proakatemian tiimiyrittäjinä myös meidän kannattaa kiinnittää tulevaisuudessa huomiota henkilö- ja asiantuntijabrändäykseen, brändäyksen hyötyihin myös tiimin kannalta ja nähdä brändäys mahdollisuutena saada kilpailuetua muista yrittäjistä. Sekä myös mahdollisuutena erottautua seuraavaa työpaikkaa hakiessasi. Keskustelu tiimin kanssa brändäyksestä, henkilöbrändäyksestä ja tiimiyrityksen brändäyksestä on kannattavaa. Henkilöbrändi löytyy siis jokaiselta, halusit sitä tai et. Siksi kannattavaa on miettiä, miten käyttäytyy, puhuu ja tekee maailmalla. Mistä haluat, että sinut muistetaan, tiedetään sekä millaisia mielikuvia sinuun liitetään.

 

Lähteet 

K. Presnal, C. Kilpatrick Brathwaite, Big Rich Money, 2021. Viitattu 20.4.2023

https://kansallinen.fi/tuote/big-rich-money-miten-tehda-yrittajan-unelmista-kannattavaa-liiketoimintaa/  

 

A. Heitzman, Search Engine Journal – What Is Personal Branding? Here’s Why It’s So Important. 19.05.2023. Viitattu 21.4.2023

https://www.searchenginejournal.com/what-is-personal-branding-why-important/327367/#close

 

M. Fita, Online Marketing, 36 Creative, Viitattu 21.4.2023 https://36creative.com/branding/1901/self-branding

 

Vaikuttava työnantaja – podcast, Spotify, Jakso 83, Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? Susanna Rantanen, 03.03.2019 julkaistu. Viitattu 23.4.2023. Henkilöbrändi vai asiantuntijabrändi? – Vaikuttava Työnantajabrändi -podcast | Spotify-podcast 

 

Brandnews.fi 

(linkki ei toiminut, ei ollut enää voimassa?) 

Kommentoi