Tampere
21 Jun, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Haluttavan brändin rakentaminenKirjoittanut: Ida-Maria Valtti - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Brändit kilpailuetuna
Hannu Laakso
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tämän soluesseen on kirjoittanut Ida Valtti & Rasmus Janakka

 

Johdanto 

Miten rakennetaan haluttu, näkyvä brändi? Proakatemialla brändin rakentaminen on oleellisessa osassa osana uutta liiketoimintaa, mikä opiskeltaessa synnytetään yritysten värikkääseen maailmaan. Olemme puhuneet brändistä useassa yhteydessä ja ydin brändin tarkoituksesta ja sen merkityksestä on varmasti jokaisella jotenkuten hallussa, mutta osataanko brändäämistä ja sen moniulotteisuutta oikeasti toteuttaa käytännössä?  

Lähdimme pohtimaan brändin syvintä olemusta. Mikä brändi on? Entäs kuumaksi päässyt peruna, miten se brändi oikein tehdään? Miten siitä saadaan haluttu? Case- esimerkiksi nostimme hiljan valmistuneiden Proakatemialaisten alumnien menestyneen yrityksen Miela designroomin, joka on mielestämme oiva esimerkki hyvin onnistuneesta brändäämisestä.  

 

“Brändin rakentajalla tulee olla jotakin sanottavaa ja kyky sanoa se” – Hannu Laakso kirjassa Brandit kilpailuetuna (2003, 81). 

 

 

Brändi on muistijälki asiakkaiden korvien välissä 

 

Brändi on yrityksen liiketoiminnalle kaikki kaikessa. Meillä Suomessa sana brändi liitetään useimmiten visuaaliseen näkyvyyteen tai mainontaan. Todellisuudessa brändi tarkoittaakin paljon enemmän kuin pelkkää visuaalisuutta. Toki brändi on myös tätä visuaalisuutta, mutta pääasiassa se on kuitenkin sitä, miten asiakkaita kohti viestitään, kuinka heitä kohdellaan ja minkälaisia mielikuvia brändin halutaan herättävän eri kohderyhmissä. Brändillä tarkoitetaankin ennen kaikkea yritykseen liitettävää mielikuvaa. Mielikuva syntyy taas yrityksen imagon eli ulkoasusta ja maineesta yhdessä. Positiivisen brändin rakentaminen onkin yritykselle erittäin arvokasta, koska asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän hyvästä brändistä sekä tekemään ostopäätöksen helpommin ja nopeammin kuin vastaavalta yritykseltä, jonka brändi ei ole yhtä vahva.  

Otetaan esimerkiksi televisio. Tässä esimerkissä on kaksi samanlaista televisiota ulkomuodoltaan. Ne ovat saman värisiä ja kaikin puolin saman näköisiä ja saman hintaisiakin vielä. Ainoana erona on, että toisessa on sisällä Samsungin tekniikka ja toisessa Panasonicin. Kumman sinä valitsisit? Mikäli itse joutuisin valitsemaan näiden kahden brändin välillä, valitsisin todennäköisesti Samsungin. Tämä valinta pohjautuu mielikuvaan ja tunteeseen, jonka brändien nimet luovat minulle. 

Menestyksen kannalta yrityksen on välttämätöntä tietää mikä on brändin nykytila tässä nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa. Yrityksen tulisi tietää myös minkälainen brändi heillä on suhteessa omiin kilpailijoihin. Brändi ja sen strategia elää jatkuvasti, jonka vuoksi onkin oleellista tuntea, kuinka asiakas kokee brändin. Aktiivinen brändistrategian luonti pitäisi kuulua, jokaisen yrityksen vuosisuunnitelmiin. Yrityksen tulee olla muovautumiskykyinen oman brändin luomisen suhteen, sillä elämme jatkuvassa muutoksen tilassa. Laadukas ja positiivinen brändi kiteyttää ja välittää yrityksen arvolupauksen asiakkaille, eli käytännössä sen miksi yritys on olemassa ja mikä on yrityksen liiketoiminnan tarkoitus. Brändi ei siis todellakaan ole pelkkä logo vaan paljon muutakin pintaa syvemmällä. 

 

 

 

Brändin rakentaminen on pitkäjänteinen prosessi 

 

 

Yritys ei voi itse luoda brändiä, vaan brändi syntyy asiakkaan mielessä. Yritys voi kuitenkin vaikuttaa asiakkaan mielikuviin ja kokemuksiin yrityksestä. Perusta yrityksen brändille rakentuu yrityksen sisällä. On erittäin tärkeää, että työntekijät kokevat yrityksen ja sen brändin merkitykselliseksi, jotta myös asiakkaat kokisivat sen niin. Yrityksen visio, missio ja arvot tulisivat olla jokaisella työntekijällä hyvin tiedossa, jotta työntekijät voivat myös viestiä sitä asiakkaiden suuntaan esimerkiksi olemuksella ja tarinoilla. Työntekijäsi, jotka työskentelevät asiakasrajapinnassa ovat loppujen lopuksi yrityksesi ja brändisi sielu sekä kasvot. Asiakkaalle jää varmasti hyvin erilainen mielikuva työntekijästä, joka norkoilee ja ei koe työtään merkitykselliseksi kuin kohdatessaan työntekijän, joka on motivoitunut ja kuka teoillaan sekä sanoillaan viestii yrityksen ja sen brändin mukaisesti asiakkaalle.   

Asiakkaalle syntynyt positiivinen ensivaikutelma yrityksestä on erittäin tärkeää. Panosta siis aina asiakaskohtaamisiin ja palvele asiakasta aina hieman paremmin kuin mikä olisi riittävästi. Ylittämällä asiakkaan odotukset yritys jää varmasti asiakkaan mieleen ja isolla todennäköisyydellä asiakas puhuukin siitä lähimmille ystävilleen tai muistaa yrityksen, kun hän tarvitsee ensikerralla vastaavaa palvelua tai tuotetta. Välillä on myös erittäin tärkeää osata astua asiakkaan saappaisiin ja miettiä mitä asiakas oikeasti haluaa ja tarvitsee. Minkä asiakkaan haasteen tai ongelman tuotteesi tai palvelusi oikein ratkaisee?  Mikäli pystyt viestimään asiakkaillesi sen, että tuotteesi tai palvelusi aidosti auttaa ja helpottaa asiakasta luot hänelle sitä kautta arvoa. Luomalla asiakkaalle arvoa kasvatat myös yrityksesi brändiä, kun todella autat asiakasta.  

Kun yrityksen tuotteelle tai palvelulle on luotu jokin kilpailevista poikkeava, kuluttajille arvokas ominaisuus, brändin rakentaminen voi alkaa. Brändin rakentaminen on prosessi, joka alkaa siitä, kun kuluttaja mielessään kokee tuotteella olevan jotakin lisäarvoa toimialan muihin tuotteisiin nähden. (Laakso 2003, 83). Kun tuotteelle on ensin luotu tunnettuus, siihen liitetään haluttu ominaisuus niin, että kuluttaja brändin nimen kuullessaan yhdistää sen tiettyyn ominaisuuteen. Esimerkiksi Miela designroomia ajatellessa kuluttajan mieleen voisi nousta ominaisuuksia kuten kotimaisuus, vastuullisuus, laaja valikoima ja helposti lähestyttävyys.  

 

 

Suomen monipuolisin vastuullisen muodin myymälä 

Miela designroom on kotimaisen muodin myymälä sekä verkkokauppa, jotka tarjoavat kuluttajalle vastuullisesti valmistettua kotimaista muotia. Kivijalkamyymälä avattiin ensimmäisen kerran 2018 pop-up-myymälänä nimellä Showroom finnish brandstore. Nykyään Mielan löydät Tampereen ydinkeskustasta, aivan Sokosta vastapäätä. Vastaavanlaisia helposti lähestyttäviä, kodikkaita, monipuolisia ja laadukkaan palvelun muotitaloja et Suomesta kovin montaa löydä. Usein tällaisista kokonaisvaltaisista suomimuodin myymälöistä puhuttaessa, valveutuneiden ihmisten huulille nousee Miela. “Onko muualla Suomessa vastaavaa kotimaisen muodin kotipesää, kuin Miela?” Tällaiseen kysymykseen olen somessa törmännyt useasti.  

Mikä Mielasta sitten tekee niin erinomaisen hyvän? Mielan brändimielikuva alkaa jo yrityksen nimestä, jonka taustaa on nostettu esille niin firman nettisivuilla, mainonnassa kuin Instagramissakin. Miela on vanha suomalainen nimi, mikä tarkoittaa mielitettyä. Miela on mielalaisille, yrityksen perustajille juurikin tällainen mielitetty, toteutunut unelma. Jo tämä tuo kuluttajalle mielikuvaa (vai mielakuvaa) siitä, että Miela on erityinen, tärkeä ja sinne valitut merkit ja tuotteet ovat rakkaudella valittuja.  

Hyvä brändi syntyy rohkeudesta ryhtyä luomaan toimialan tulevaisuutta ja erottautumisesta muista toimijoista. Mielalla ollaan rohkeasti otettu käyttöön uudenlainen systeemi tuottajien tuotteiden esillepanoa ajatellen, joka mahdollistaa tuotteiden jatkuvan vaihtelevuuden ja näin kuluttajalle vaihtelevuutta. Mielan pitkäaikaisetkin asiakkaat saavat syyn vierailla putiikissa, kun esillä olevat tuotteet vaihtuvat säännöllisesti.  

Mielasta on tehty myös kuluttajan silmiin sellainen pirtsakka, mukava muodin olohuone, jonne on kiva tulla. Instagramissa näkyy mielalaisten omat naamat ja vaatteita pystyy tsekkailemaan työntekijöiden päältä. Tämä lisää helposti lähestyttävyyttä ja henkilökohtaisuutta, joka houkuttelee tutustumaan Mielaan lähemmin. Miela mainitsee nettisivuillaan tekevänsä paljon töitä asiakkaiden toiveiden eteen. Näistä toiveista syntyi myös Mielan Preloved- osasto, josta voi ostaa käytettyä kotimaista designia edullisempaan hintaan. Miela tahtoo tuoda suomalaisen muodin jokaisen tietoisuuteen. Tämä toteutuu mielestäni hienosti ihan jo sillä, että liike löytyy hyvin keskeiseltä paikalta, jossa ihmiset viettävät muutenkin aikaa ostoksia ja vaatehankintoja tehden.  

Kun hyvä brändi on rakennettu, ei sen eteen töiden tekeminen suinkaan lopu siihen. Olemassa olevaa brändiä pyritään jatkuvasti vahvistamaan ja jokaisella teolla on merkitystä brändin suhteen. Jos esimerkiksi Miela ottaisi valikoimaansa muuta kuin perusteltua, kotimaista ja laadukasta muotia tai esimerkiksi muuttaisi radikaalisti tapaansa viestiä somessa, voisi brändi ja mielikuvat brändistä keikkua vaakalaudalla kuluttajien mielissä.  

 

 

Lopuksi 

Brändi ei olekaan kaunis kiiltokuva, mikä liimataan tuotteen tai firman kylkeen lisäämään ostohalukkuutta. Se on kuin yrityksen ja sen tarjoamien palveluiden sielu, sielu johon jokainen yrityksessä uskoo ja joka näkyy myös asiakkaille. Kaikki, mitä yritys tekee, vaikuttaa yrityksen brändiin. Siksi on hyvin tärkeää, että yrityksellä on selkeä brändistrategia, jota toteutetaan niistä yritysarjen pienistä teoista lähtien. Joskus ne pienet teot voivat olla todella merkityksellisiä yrityksen brändiä rakennettaessa.  

 

 

Lähteet: 

 

Vahtola, M. 2020. Intohimona brändit. E-kirja: Docendo 

Ruokolainen, P. 2020. Brändikäsikirja. E-Kirja: Kauppakamari 

Laakso, H. 2003. Brandit kilpailuetuna. Helsinki: Talentum. 

Aihetunnisteet:
Kommentoi