Tampere
22 May, Wednesday
21° C

Proakatemian esseepankki

Erottuvuudella kilpailuetua ravintola-alallaKirjoittanut: Sini-Maaria Aho - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Brändi - liiketoiminnan ytimessä - erotu tai unohda koko homma
Jari Taipale
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

 

Kun brändiä lähdetään rakentamaan, on hyvä muistaa, että erottuminen ei ole itsestäänselvyys. Erottuvuuden pitää tuottaa yritykselle kilpailuetua ja asiakkaan pitää kokea yrityksen valitsemat erottuvuustekijät ylivoimaisiksi kilpailijoihin nähden. Onnistumisen edellytys on, että erottuvuus saavutetaan kustannustehokkaasti. Erottumiseen tehdyt panostukset eivät saa ylittää siitä saatavaa taloudellista hyötyä. Kilpailu pakottaa yritykset hakemaan ainutlaatuisia tapoja yhä suuremman hyödyn ja arvon tuottamiseksi asiakkailleen. Pelkkä kustannustehokas perustuotanto ei tuo jatkuvaa kannattavuutta. Menestys perustuu hyvään erottautumisstrategiaan. (Taipale, 2007. s. 11–12.)

”Erottautumisstrategian avulla pyritään tarjoamaan asiakkaalle ylivoimaista ja ainutlaatuista hyötyä.”

 

Hyvin ajateltu ja toteutettu erottautumisstrategia antaa sisällön yrityksen brändille. Erottuvuus on brändin ydin, ja markkinoinnin on oltava linjassa brändilupauksen kanssa.  Yrityksen menestys riippuu siitä, kuinka hyvin se osaa tulkita kilpailuetua tuovat erottuvuustekijänsä. Brändi saa voimaa kohderyhmältään ja kasvaa vuorovaikutuksesta asiakkaiden kanssa. Asiakkaat antavat tuotteille tai palvelulle merkitystä ja arvoa. (Taipale, 2007.  s. 13.)

 

 

Suunnitellessa ravintolatoimintaa on tärkeää miettiä niitä seikkoja millä erottua kilpailijoista. Reseptiikka on usein jokaisella ravintolalla omansa, mutta annokset saattavat silti olla asiakkaan näkökulmasta hyvinkin samantapaisia. Markkinoinnilla voi tehdä paljon eroa kilpailijoihinsa, jos keksii omanlaisia erilaisia tapoja markkinoida. Spesiaalit kampanjat esimerkiksi ovat hyvä tapa herättää asiakkaan kiinnostus juuri sinun ravintolaasi kohtaan. Jos asiakas etsii esimerkiksi mexicolaista ravintolaa, hän saattaa tutkia millaista tarjontaa kaupungissa on mexicolaisista ravintoloista, mikä on hintataso tai mitä arvosteluita ravintola on saanut. Näillä seikoilla, kun pystyy erottumaan edukseen muista kilpailijoista ja on hyvin todennäköistä, että asiakas tulee sinun ravintolaasi. Jos vielä paikan päällä asiakas yllättyy saamastaan hyvästä palvelusta, ravintolassa on jotakin ainutlaatuista mikä jää mieleen sekä ruoka on asiakkaalle mieluista, on erottuvuudessa onnistuttu ja asiakas saattaa kertoa positiivisesti ravintolasta ystävilleen ja palata uudestaan asiakkaaksi.

 

 

Useimmat yritykset sanovat toimivansa asiakaslähtöisesti, mutta uskallamme väittää, että harvemmalla yrityksellä on konkreettista tietoa siitä, mitä asiakas todellisuudessa haluaa. Toisaalta asiakkaan kaikkia toivomuksia ei ole järkevää täyttää. Erottuvuusstrategian onnistumista edistää se, että on malli, jolla kerätään tietoa asiakkaiden tarpeista ja niiden muuttumisesta ja peilataan sitä jatkuvasti yrityksen omaan strategiaan. Organisaation vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on ratkaisevan tärkeä, koska sitä kautta kysyntä ja tarjonta kehittyvät. Johdon tehtävänä onkin arvioida kysynnän ja tarjonnan kehittämistä varmistaen samalla, että toimenpiteet vahvistavat yrityksen brändiä. (Taipale, 2007. s. 11–12.) Erottuvuuden yritykselle antama kilpailuetu vahvistuu sitä mukaa kuin yritys lunastaa asiakkaalle antamaansa lupausta. Johdonmukainen toiminta on tärkeä ja se vahvistaa asiakasuskollisuutta (Taipale, 2007. s.48).

 

 

”Erottuvuus perustuu innovaatiolle.”

 

 

Ravintola-alalla on tärkeää saada kerättyä ravintolalle uskollinen kanta-asiakaskunta sekä erottua nettisivuilla ja somessa niin että myös uusia asiakkaita tulee tasaisesti käyttämään ravintolan palveluita. Ihminen usein kiintyy ruokaan, jonka on todennut niin hyväksi, että siihen ei kyllästy ja sitä haluaa syödä uudestaan ja uudestaan.

 

 

 

Lähteet: Taipale, J. 2007. Brändi liiketoiminnan ytimessä – erotu tai unohda koko homma. Infor.

Kommentoi