Tampere
19 May, Sunday
10° C

Proakatemian esseepankki

Digitaalinen markkinointi



Kirjoittanut: Siiri Hyytinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Digimarkkinoinnin ABC
-
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Digitaalinen markkinointi

Supla, Yrittäjän podcast, Jakso 3: Digimarkkinoinnin ABC. 22.5.2019, kesto 42 min

Siiri Hyytinen

 

 

 

Digitaalinen markkinointi

 

Digimarkkinointi on nyky-yhteiskunnassa yksi keskeisimmistä markkinoinnin välineistä. Sosiaalinen media tarjoaa erittäin suuren pelikentän yrityksille markkinoida omaa tuotetta tai palvelua. Haasteena tällä valtavalla pelikentällä on löytää juuri oikea ja vaikuttavin pelikuvio, millä saataisiin toivottu lopputulos ja oikeanlainen näkyvyys. Kuuntelin Suplasta Yrittäjän podcastin jakson numero kolme, jossa käsiteltiin digimarkkinointia erityisesti kasvuhaluisten pk-yritysten näkökulmasta. Digitaalinen markkinointi on oivallinen väline pienille ja keskisuurille yrityksille kasvattaa omaa toimintaa, jonka takia olisikin erittäin tärkeää, että heillä olisi kiinnostusta perehtyä tähän markkinoinnin välineeseen.

 

Podcastin alussa puhuttiin, miten paljon markkinoinnin näkökulma on muuttunut viimeisten 20 vuoden aikana. Aikaisemmin mainosten tärkeimmät asiat olivat joko halpa hinta tai hyvä tuote/palvelu. Nykyään markkinoinnissa pyritään lähestymään asiaa enemmän kuluttajien henkilökohtaisten arvojen kautta. Markkinointivälineenä kuluttajien henkilökohtaisen arvomaailman käyttäminen onkin huomattavasti haasteellisempaa kuin pelkän halvan hinnan kertominen. Arvomaailmaa hyödynnettäessä nousee enemmän esiin myös eettisyys kysymykset. Missä menee rajat kuluttajamarkkinoinnissa? Digitalisaatio on räjähtänyt ennätyksellisen nopeasti, jonka takia ei selviä pelisääntöjä ole keretty kirjoittamaan tälle suurelle pelikentälle. Markkinoinnin eettisyys on siis melko lailla yritysten omalla vastuulla. Suuri merkitys on sillä, millaisen kuvan yritys itse haluaa antaa itsestään kuluttajille? Yrityksen mainetta on helppo kasvattaa digitaalisen markkinoinnin avulla, mutta aivan yhtä helposti sen voi myös menettää, sosiaalisessa mediassa kun postaukset leviävät kulovalkean lailla.

 

Digitaalisesta markkinoinnista puhuttaessa nousee esiin myös kysymys markkinoinnin vaikuttavuuden mittaamisesta. Nykyään on hyvin monenlaisia työkaluja markkinoinnin mittaamiseen ja erilaiseen datan keruuseen. Tärkeintä olisi kuitenkin tietää, mitä halutaan mitata sekä löytää oikeat elementit valtavasta datamassasta. Jos puhutaan esimerkiksi verkkokaupasta, pelkkä sivun klikkausten määrä ei välttämättä kerro haluttua faktaa, sillä moni kuluttaja saattaa vahingossa klikata itsensä yrityksen nettisivuille. Sen sijaan sivulla vietetty aika kertoo huomattavasti enemmän. Kuten podcastissa nousi esiin, nykyään on mahdollista myös tallentaa kuluttajan hiiren liikkeet nettisivuilla ja näin selvittää nettisivujen käytännöllisyys ja toimivuus. Samalla selviää myös, missä suurin osa kuluttajista seikkailee yrityksen nettisivuilla ollessaan. Tämän faktan avulla on huomattavasti helpompi kehittää nettisivuja toimivammaksi ja kuluttajaystävällisemmiksi.

 

Yrittäjän podcastissa käytiin hyvin läpi pk-yritysten kolme keskeisintä haastetta digimarkkinoinnissa. Yksi niistä oli, miten saada digitaalisen markkinoinnin yleisö tarpeeksi suureksi. Ratkaisuna tähän esitetiin tutustumista markkinoinnin kohdentamiseen suunniteltuihin välineisiin esimerkiksi Instagramissa ja Facebookissa. Toki ennen, kun voi lähteä kohdentamaan markkinointia, täytyy tietää yrityksen kohderyhmä sekä missä kanavassa heidät tavoittaa parhaiten.

 

Toinen keskeinen haaste oli rohkeus lähteä kokeilemaan markkinointia useammassa kanavassa yrityksen realistiset resurssit huomioon ottaen. Paras markkinointikanava yritykselle löytyy oikeastaan vain kokeilemalla sekä keräämällä oikeanlaista dataa markkinoinnin vaikuttavuudesta. Monet pk-yritykset saattavat nähdä digitaalisen markkinoinnin erittäin työläänä ja raskaana mörkönä, jolle ei haluta antaa edes mahdollisuutta. Täytyy kuitenkin muistaa, että digitaalista markkinointia voi lähteä kokeilemaan pala kerrallaan. Ei tarvitse heti ottaa haltuun koko pelikenttää.

 

Viimeisenä keskeisenä haasteena podcastissa esitettiin saadun datan tutkiminen ja hyödyntäminen. Osassa yrityksissä dataa markkinoinnista kyllä kerätään, mutta sitä ei välttämättä ikinä analysoida tai hyödynnetä markkinointia kehittäessä. Toisin sanoen heitetään hukkaan suuri määrä oleellista informaatiota ja mahdollisesti käytetään resursseja epäoleellisiin asioihin.

 

Yrittäjän podcastin jaksosta Digimarkkinoin ABC sai hyvän pintaraapaisun pk-yritysten digitaalisen markkinoinnin kehittämisen kannalta. Tärkeimmäksi opiksi nostaisin rohkeuden kokeilla erilaisia markkinointikanavia sekä maltillisuuden markkinoinnin kehittämiseen. Niin kuin aikaisemmin sanoin, koko pelikenttää ei tarvitse ottaa heti haltuun vaan voi lähteä rauhassa pala kerrallaan kokeilemaan ja etsimään yritykselle parasta markkinointikanavaa. Jokaisen yrityksen tulisi kuitenkin astua digimarkkinoinnin pelikentälle, sillä se on yksi merkittävimmistä tekijöistä yrityksen kasvun ja kehittymisen kannalta. Kun digimarkkinointi on hallussa, saattaa se tarjota yritykselle huomattavan etulyöntiaseman kilpailussa muiden yritysten kanssa. Tämä mörkö kannattaa siis kesyttää yrityksen tulevaisuuden kannalta.

Kommentoi