Tampere
19 May, Sunday
22° C

Proakatemian esseepankki

Digimarkkinoinnin kolmas aaltoKirjoittanut: Kasper Sinkkonen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Digimarkkinointi
Vetoa tunteisiin
Niko Lahtinen
Kimmo Pulkka
Heikki Karjaluoto
Joel Mero
Minna Killström
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Kirjoittajat: Kasper Sinkkonen ja Joona Merviö

Johdanto

Markkinointi on muovautunut suuresti vuosien saatossa teknologian kehityksen seurauksena. Maallikon on nykypäivänä ehkä jopa vaikea erottaa mikä on markkinointia ja mikä ei, sillä etenkin sosiaalisen median eri alustoista on muovautunut tietyllä tavalla markkinointialustoja, jossa mainoksia ja markkinointia näkee lähes koko ajan. Teknologian kehittyessä uusia markkinoinnin liittyviä tapoja ja alustoja on tullut kaikkien saataville, ja tässä esseessä perehdymmekin enemmän digimarkkinointiin ja siihen, miten sitä on harjoitettu ennen ja miten digimarkkinointia tehdään nykypäivänä. 

Mitä on digimarkkinointi? 

Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan digitaalista markkinointia, mikä on yksi markkinoinnin osa-alueista. 2010-luvulta lähtien on käytetty yleisesti termiä digimarkkinointi, jolla viitataan markkinointiin, jossa käytetään aikakautemme tärkeimpiä digitaalisia alustoja hyödyksi. Alustoja ovat esimerkiksi verkkosivut, sähköposti, hakukoneet, sosiaalinen media sekä mobiilisovellukset. Digimarkkinointi on vaikea määritellä tarkasti, sillä se on hyvin paljolti riippuvainen siitä, miten kukin sen määrittelee. Jollekin yritykselle digimarkkinointi tarkoittaa viestintää sosiaalisen median välityksellä, toiselle se taas voi tarkoittaa myynnin tekemistä tai tukemista, mutta laajasti se voidaan määritellä digitaalisia teknologioita hyödyntäväksi markkinoinniksi. Kirjassa digimarkkinointi asia määritellään mielestämme selkeästi ja helposti ymmärrettävästi: Digimarkkinointi tarkoittaa strategia-analyysiin pohjautuvan arvolupauksen kehittämistä ja viestimistä valituille ostajapersoonille digitaalisissa medioissa. Sen tavoitteena on hankkia uusia asiakkaita ja sitouttaa nykyisiä. (Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto & Mero, 2022, 19) 

 

Digimarkkinoinnin historia ja nykyhetki 

Kuva 1) 

Kirjassa Digimarkkinointi esitellään digimarkkinoinnin historiaa tähän päivään saakka. Eri ajanjaksot jaotellaan kolmeen eri aaltoon: digimarkkinoinnin ensimmäinen, toinen ja kolmas aalto. Ensimmäinen aalto ajoittuu noin 1990- luvun puoliväliin, kun ensimmäiset graafiset internetselaimet tulivat käyttöön ja niiden välityksellä alettiin harjoittamaan markkinointia. Silloin ei vielä puhuttu digimarkkinoinnista vaan käytettiin termejä elektroninen tai sähköinen markkinointi. (Lahtinen ym. 2022, 20.) 

Ensimmäisen aallon aikaan ilmeni paljon uusia haasteita, sillä teknologia oli uudistunut ja järjestelmät olivat kaikille uusia. Tuohon aikaan haasteet liittyivät pääasiallisesti elektronisen liiketoiminnan epävarmuustekijöihin. Digimarkkinointi kirjan mukaan esimerkiksi verkkokaupat raportoivat, että noin 70% tuotteista hylättiin ostoskori vaiheessa juurikin epävarmuuden takia. Epävarmuustekijöitä olivat maksaminen, toimitus ja ostaminen netissä. Ensimmäisen aallon aikana kehitettiin verkkosivuja ja verkkokauppaa, josta siirryttiin toisen aallon ja sosiaalisen median pariin. (Lahtinen ym. 2022, 20.) 

 

Toinen aalto 

Sosiaalisen median syntyä pidetään digimarkkinoinnin toisen aallon syntynä 2000- luvun puolivälissä. Toisen aallon aikana syntyi nykypäivänäkin toiminnassa olevat sosiaalisen median palvelut Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube ja Instagram. Silloin niitä ei kuitenkaan käytetty niinkään markkinointiin eikä siellä ollut juuri lainkaan kaupallista sisältöä. Toista aaltoa kuvataan liiketoiminnan ja digimarkkinoinnin näkökulmasta kehittyneempien liiketoimintamallien, verkosta hakemisen, brändien, monikanavaisuuden ja seuraajastrategioiden aikakaudeksi. Hyvänä esimerkkinä Facebook, joka toimi alussa verkostoitumispalveluna, eikä siellä ollut juuri lainkaan yritysten tuottamaa sisältöä, kun taas nykyään Facebookissa lähes joka toinen päivitys on jonkinlainen mainos. (Lahtinen ym. 2022, 22.) 

Toisen aallon aikakauden merkittäviä muutoksia oli Iphonen julkaisu. Iphone oli ensimmäinen älypuhelin, johon oli helppo ladata sovelluksia, joka mahdollisti kaupallistamisen helppouden. Älypuhelinten myötä internet tuli kaikkien käyttöön, josta päästään digimarkkinoinnin kolmanteen aaltoon. (Lahtinen ym. 2022, 23.)

 

Kolmas aalto, nykypäivä 

Internetin siirtyminen mobiiliin oli digimarkkinoinnin kolmannen aallon keskiössä. Kolmanteen aaltoon siirryttiin 2015 vuoden tienoilla ja kolmatta aaltoa eletään vielä tänä päivänä. Suurimmat muutokset toiseen aaltoon verrattuna ovat sisältömarkkinointi, sosiaalisen median alustojen muuttuminen mainosalustoiksi sekä ajattelua siitä, että kaikki suunnitellaan ensisijaisesti matkapuhelimia varten. Kolmannen aallon aikana tekoäly on muovannut markkinointia niin, että esimerkiksi Facebook valitsee mainokset ihmisten ruuduille paikannuksen avulla, mikäli sijaintitiedot ovat annettu käyttöön. Markkinointia saadaan nykypäivänä kohdennettua hyvinkin tarkasti riippuen sijainnista, kiinnostuksen kohteista sekä aikaisemmista hauista. (Lahtinen ym. 2022, 24.) 

Kolmannen aallon yksi markkinoinnin trendeistä on myöskin sosiaalisen median sisällöntuottajien esimerkiksi bloggaajien sekä vloggaajien yhteistyöt. Sosiaalisen median vaikuttajat tekevät siis eri yritysten kanssa yhteistyötä, jossa vaikuttaja markkinoi ja mainostaa yrityksen tuotetta tai palvelua. Tämä markkinointi tapa tavoittaa jopa kymmeniä, ellei satoja tuhansia ihmisiä, joten se on helppo tapa saada näkyvyyttä omalle tuotteelleen. Kun markkinointia tehdään vaikuttajien avulla, se tavoittaa myös tiettyä kohderyhmää melko tehokkaasti, sillä vaikuttajien seuraajat monesti ovat tietyn ikäisiä tai heillä on yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Tiettyä tuotetta tai palvelua voi siis olla hyvä markkinoida vaikuttajien kautta, sillä seuraajakunta usein sisältää samanhenkisiä ihmisiä, kuin itse vaikuttaja. (Lahtinen ym. 2022, 23.)

 

Hyvä digimarkkinointi 

Meidän mielestämme hyvän digimarkkinoinnin pitää herättää asiakkaissa tunteita. Kohderyhmästä ja tuotteesta riippuen mietitään mikä tunne halutaan asiakkaalle saada. Tärkeä osa mielestämme digimarkkinoinnissa on myös se, että asiakas kohdataan yksilönä, ihmisenä, eikä kävelevänä lompakkona. Asiakkaalle pyritään saamaan se tunne, että minun on pakko saada tuo tuote tai palvelu, sillä se tuo minulle elämääni lisäarvoa. (Killström, M. 2020, 4) 

Ihmiset eivät muista mitä olet sanonut. Ihmiset eivät muista mitä olet tehnyt. Mutta he muistavat, millaisen tunteen olet heissä saanut aikaan. (Killström, M. 2020, 3) 

 Digimarkkinoinnin avulla pystytään helpommin vetoamaan tunteisiin esimerkiksi videoiden välityksellä, kun taas aikaisemmin markkinoinnissa on voitu käyttää vain kuvia. Videot luovat esimerkiksi mainoksista elävämmän ja monesti ihmisläheisemmän.  

Tunteisiin vetoaminen näkyy päivittäin digimarkkinoinnissa. Esimerkki 15.3.2022 radiomainoksesta: “Ukrainalaiset lapset tarvitsevat apuasi. Katso miten sinä voit auttaa heitä”. Lapset herättävät lahjoittajissa paljon enemmän tunteita, kun esimerkiksi aikuiset. Tässä markkinoinnissa mielestäni onnistunutta on se, että asiakas kohdataan yksilönä ja sanotaan selkeästi mitä juuri sinun panostuksesi (lahjoitus) mahdollistaa. Läpinäkyvä toiminta yrityksen markkinoinnissa antaa asiakkaalle luotettavan kuvan ja tällöin asiakas saa tiedon mitä hänen rahoillensa tapahtuu ja mihin ne menevät. Uskomme, että tällainen mainos herättää paljon enemmän tunteita asiakkaassa, kun mainos, jossa lukisi vain “Tue Ukrainaa”. (Killström, M. 2020, 3.)

Digimarkkinoinnissa on monta “hyvää” tyyliä. Digimarkkinoinnissa yksi tärkein asia on olla ajantasalla ja tietoinen uusista trendeistä. Tyylit miten tuot sisältösi julki esimerkiksi somessa. Jääkö “läskiksi heitetty”, pilke silmäkulmassa tehty mainos paremmin mieleen vai todella yksinkertainen mainos? Meidän mielestämme trendien harjalla surffaaminen on hyvästä, mutta trendit muuttuvat nopeaan tahtiin, joten ajan tasalla oleminen on ehdoton juttu. Vanhahko mainos saattaa asiakkaassa herättää jopa vihan/ärsytyksen tunnetta.  

Digimarkkinointi mahdollistaa markkinoinnin nykypäivänä lähes kaikille. Markkinointi on tehtävissä sosiaalisen median avulla jopa ilman rahaa, kun taas aikaisemmin toimivaan markkinointiin on yleensä täytynyt panostaa rahallisesti. Markkinointi ei enää vie niin paljoa aikaa, sillä alustat mahdollistavat postauksien teon tehokkaasti ilman sen suurempaa ajan käyttöä. Digimarkkinointi toimii tehokkaasti, sillä nykypäivänä lähes jokaisella on älypuhelin käytössä, johon voi tuottaa sisältöä ja markkinoida omaa tuotettaan tai palveluaan. Uskotaan, että digimarkkinointi kasvaa niin suureksi, että aikaisemmin nähdyt, perinteiset tavat markkinoida katoavat tai ainakin vähentyvät merkittävästi. 

Digimarkkinointi tuo myös haasteita juuri nopeiden trendin muutosten takia, joten digimarkkinoinnin suunnittelussa pitää ottaa huomioon nopeat teknologian ja trendien muutokset. Ajankohtaisuus on yksi avaintekijöistä digimarkkinoinnissa, sillä se mikä on nyt trendikästä, ei välttämättä ole enää muodissa vuoden päästä tai pahimmassa tapauksessa edes seuraavana päivänä. Vaikka sosiaalisen median avulla saadaan markkinoitua helpommin, kuin ennen, ei se silti tarkoita, että se lähtisi raketin lailla lentoon. Nykyään kun kaikkialla näkee digitaalista markkinointia, on hyvin tärkeää erottautua joukosta. Täytyy tehdä jotain luovaa, silmäänpistävää ja jopa hauskaa sisältöä, jotta asiakkaat saadaan kiinnostumaan ja käyttämään sinun tuotettasi. Riippuu tietenkin paljon siitä, kuka ja ketkä ovat kohderyhmääsi, että toimiiko minkälainen sisältö juuri sinun kohderyhmääsi. (Lahtinen ym. 2022, 37.)

Oikean alustan löytäminen on myöskin yksi avaintekijöistä. Vaikka sosiaalisen median alustoja on kymmeniä, tulisi sinun markkinoidessasi löytää juuri sinun yrityksellesi paras alusta, jolla tavoittaa mahdolliset asiakkaasi. Perehdy siihen, millä alustoilla kohderyhmäsi ihmiset ovat, jotta oikeat asiakkaat löytävät luoksesi. Keskity myös siihen, että mietit tarkkaan sisällön sopivuutta tiettyyn alustaan. Esimerkiksi TikTok ja Facebook ovat hyvin erilaisia markkina-alustoja sisällön suhteen, niin rakenna kullekin alustalle sellaista sisältöä, mikä kussakin alustassa toimii. (Lahtinen ym. 2022, 48.) 

 

Digimarkkinoinnin strategia 

Digimarkkinoinin strategian suunnittelu lähtee siitä, että yrityksellä on joku tavoite minkä he haluavat digimarkkinoinnilla saavuttaa. Se voi olla alustakohtainen suunnitelma. Esimerkiksi saada TikTokiin 5000 seuraajaa ja uusia asiakkaita tämän tietyn alustan kautta. 

Seuraavaksi tulee miettiä sitä, että miten me pääsemme tähän tavoitteeseen. Mitä meidän pitää konkreettisesti tehdä, että TikTokiin tulee lisää seuraajia. Minkälaista sisältöä meidän pitäisi tehdä? Pitää perehtyä siihen, mikä käyttäjiä kiinnostaa ylipäätään tai että mikä lähestymistapa olisi tietyssä ajankohdassa toimivin. Kannattaa miettiä olisiko nykytilanteessa esimerkiksi jokin tietty trendi, joka leviää sosiaalisessa mediassa nopeasti ja laajalle kohderyhmälle, jota voisi hyödyntää. 

Kustannuksia kannattaa myös miettiä jo etukäteen. Kuinka paljon yrittäjä on valmis laittamaan rahaa digimarkkinointiin? Nykypäivänä digimarkkinointi on halpaa, mutta paljonko yrittäjä on valmis käyttämään aikaa siihen? Yrittäjän arjessa harvoin on ylimääräisiä tunteja.  (Digitaalinen markkinointi nettisivut)

Onko isomman yrityksen järkevää antaa vastuu esimerkiksi yrityksen TikTok videoista jollekin nuorelle työntekijälle, joka käyttää sosiaalista mediaa jo valmiiksi mahdollisesti enemmän ja saattaisi olla nykypäivän trendeistä perillä. Uskomme, että etenkin tulevaisuudessa esimerkiksi nuorille olisi hyvä antaa vastuutehtäviä juuri videoiden ja sisällöntuottamisen kuvaamiseen liittyen esimerkiksi yrityksen TikTokiin. 

 Vaikka sisällöntuotto olisi vielä jollekin yrittäjälle tänä päivänä asia, jota ei näe välttämättä niinkään työntekona, on se toivottavasti muuttumassa. Sisällöntuottamisella asiakkaiden lisääminen saattaa olla joissakin tapauksissa todella merkittävää. Jos yrityksellä on työntekijä, joka vastaa yrityksen sosiaalisesta mediasta, tulisi siitä tietenkin maksaa työntekijälle korvaus. Riippuen tietenkin yrityksestä ja sen markkinointi budjetista, uskomme, että sisällöntuottamiseen panostaminen voi tuoda jollekin yritykselle lisää näkyvyyttä ja asiakkaita ja sen takia siihen kannattaa panostaa myöskin rahallisesti. 

Markkinoinnin seuranta, mitä hyötyjä markkinoinnista on ollut? Olemmeko päässyt asetettuihin tavoitteisiin? Digimarkkinoinnissa on kohtalaisen helppo seurata dataa. Monet eri alustat keräävät dataa siitä, että kuinka monta klikkausta päivityksesi on saanut tai kuinka moni uusi ihminen on käynyt katsomassa sivujasi. Myös kohderyhmän skaalaaminen on helppoa digimarkkinoinnissa, koska sovellukset keräävät ihmisistä tietoa, minkä ikäisiä he ovat ja mistä he tykkäävät. Tällöin sovellus markkinoi sinulle mieleisiä asioita. Seuranta on tärkeä osa strategiaa, koska tässä kohtaa nähdään, onko markkinointi onnistunut vai ei.  

 

Puhelinpelin digimarkkinointi 

Meillä on projektina tällä hetkellä kehittää uudenlainen puhelinpeli, johon on poimittu edellisistä hittipeleistä parhaimpia ja hyväksi todettuja ominaisuuksia. Olemme jo alkaneet miettiä valmiiksi digimarkkinointia puhelinpeliin liittyen. Peli pitäisi ensiksi saada rakennettua sellaiseen tilanteeseen, että se olisi valmis julkaistavaksi. Olemme kuitenkin ajatelleet tehdä jonkinlaista markkinointivideota jo ennen kuin peli on ladattavissa sovelluskaupoista. Tavoitteena olisi saada ihmiset kiinnostumaan pelistä ja saada heidät odottamaan uutta peliämme. Erilaisia visioita olemme pyöritelleet, mutta mitään päätöksiä tulevasta sisällöstä emme kuitenkaan vielä ole tehneet. 

Olemme tehneet pienimuotoisen kyselyn Ylöjärven lukion ja Sammonkadun Tredun merkonomi opiskelijoiden kanssa. Digitaalisen kyselyn pohjalta saimme arvokasta dataa koskien puhelinpelejä. Digimarkkinoinnin avulla juuri datan saaminen, kerääminen ja analysoiminen on todella helppoa ja sen avulla on vaivatonta saada esimerkiksi kohderyhmä selville. Dataa on nykyään helppo seurata ja sieltä on vaivatonta saada erilaista tietoa kuluttajista. Datan avulla on helpompaa esimerkiksi markkinoinnin kannalta kehittää ja oivaltaa, mikä ihmisiä kiinnostaa ja mikä ei. Nykyään eri alustojen avulla pystyt suoraan näkemään, montako ihmistä tietty markkinointiin liittyvä julkaisu on tavoittanut. Näiden tietojen pohjalta on helposti suunniteltavissa tulevaisuuden sisällöntuotantoa, kun on tietoa siitä, minkä tyyppisellä sisällöllä asiakkaita tavoittaa ja kuinka suuren joukon.  

Digimarkkinoinnin näkökulmasta olemme ajatelleet hyödyntää sosiaalisen median alustoja, tärkeimpänä TikTok. Aiomme myös lähteä markkinoimaan peliämme vaikuttajien kautta. Ajatuksenamme on ollut ottaa yhteyttä pelistriimaajiin, koska heidän seurantakuntansa on myös meidän kohderyhmäämme. Uskomme, että vaikuttajat toisivat pelillemme lisäarvoa ja tällä tavoin saisimme pelistä virallisen ja uskottavan näköisen.  

Meidän pitää vielä ottaa selvää tutkimusten avulla, että mitkä alustat ovat oikeasti meille todella tärkeitä ja mitkä taas ei niin tärkeitä. Alustoja on kymmeniä, ellei satoja, siksi kaikkiin alustoihin ei voi käyttää yhtä paljoa aikaa.  

Tarkoituksemme on saada mahdollisimman paljon näkyvyyttä pelillemme, jotta peliä lataisi mahdollisimman moni ihminen ja samalla luoda meidän pelin ympärille toimiva brändi. Tärkeintä olisi saada tuotettua sellaista sisältöä, mikä herättää mielenkiinnon uudesta pelistä. Onko paras vaihtoehto kuvata TikTokiin esimerkiksi reaktiovideoita puhelinpeliä pelaavista ihmisistä, videoita, joissa kuvataan pelkkää peliä vai jotakin muuta? Mikä on se tapa, joka herättää mahdollisessa lataajassa mielenkiinnon? Miltä meidän brändimme näyttää lataajan silmissä? Miltä me haluaisimme sen näyttävän? Näitä kysymyksiä alamme pohtimaan.  

 

Pohdinta 

Esseetä tehdessämme ja digimarkkinoinnin maailmaan syventyessämme, oivalsimme, kuinka merkittävä rooli juuri digimarkkinoinnilla on. Mahdollisuudet digimarkkinoinnilla on hyvin laajat ja jokaisella tavoitteet ovat erilaisia. Tavoitteet saattavat liittyä pelkästään myynnin tukemiseen tai esimerkiksi brändin rakentamiseen. Nykypäivänä markkinointi digitaalisessa ympäristössä on lähes ainoa vaihtoehto, jos markkinoinnilla halutaan saada tulosta. Ikinä ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan, joten digimarkkinoinnin näkökulmasta kaikkeen on varauduttava ja reagoitava hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.  

Henkilökohtaisesti viemme käytäntöön puhelinpeli projektissa sen, että keskitymme markkinoimaan peliämme alustoilla, jotka ovat suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti älypuhelimilla. Perehdymme myös siihen, minkälainen sisältö sopii eri alustoille, sillä oikeanlainen sisältö on avaintekijä siihen, että markkinoinnilla tavoitetut käyttäjät lataisivat meidän pelimme. Tärkeää on myös löytää oikeasti toimivat alustat pelimme markkinointiin, sillä jokaisen alustan hyödyntäminen ei mielestämme ole vaivan arvoista, jos sisältö kärsii.  

Näemme nykypäivän digimarkkinoinnin asiana, josta on enemmän hyötyä, kuin haittaa. Markkinoinnilla sosiaalisen median eri alustoilla voidaan tavoittaa niin suuret määrät ihmisiä niin pienillä kustannuksilla, joten miksi sinä yrittäjänä jättäisit tämän mahdollisuuden käyttämättä? 

 

Lähteet:

Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H. & Mero, J. 2022. Digimarkkinointi. Alma Talent Oy.

Killström, M. 2020. Vetoa tunteisiin. Alma Talent Oy.

Kuva 1: Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H. & Mero, J. 2022. Digimarkkinointi. Alma Talent Oy

Digitaalinen markkinointi nettisivut: https://digitaalinenmarkkinointi.info/

 

Kommentoi