Tampere
21 May, Tuesday
18° C

Proakatemian esseepankki

Uusia oppeja somemarkkinoinnistaKirjoittanut: Iida Mikkola - tiimistä Edel.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Somemarkkinoinnin työkirja
Salla Virtanen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mitä tiedän markkinoinnista?

En ole oikeastaan koskaan tehnyt kunnolla mitään markkinointiin liittyvää, joten se on minulle melko tuntematon alue. Olen opiskellut restonomiopintojeni aikana joitakin markkinoinnin kursseja, mutta ne tuli vedettyä sen verran vasemmalla kädellä, etten voi sanoa osaavani mitään erityisen hyvin. Joitakin asioita muistan kaukaisesti, kuten joitain seikkoja 4P:n markkinoinnista tai brändäyksestä, mutta opitut asiat ovat aika pitkälti päässeet jo unohtumaan.

 

Markkinointiin törmää kuitenkin jokapäiväisessä elämässä muun muassa somen kautta, joten ainakin kuluttajan näkökulmasta siitä löytyy kokemusta. Aika usein arjessa somea selatessa tulee mietittyä, että onpa kivan näköinen mainos tai vastavuoroisesti että jokin mainos ärsyttää, koska se tulee jatkuvasti vastaan jokaisella mahdollisella kanavalla. Monien yritysten somea on myös todella kiva seurata, sillä heidän tuottama sisältönsä on useimmiten hyvin kiinnostavaa ja tunteita herättävää. Aika usein tulee myös pohdittua, millaisen ilmeen haluaisin antaa omasta yrityksestäni somen kautta.

 

Luin tätä esseetä kirjoittaessani Salla Virtasen kirjoittamaa Somemarkkinoinnin työkirjaa, joka antoikin yleishyödyllisen ja kattavan kuvan somemarkkinoinnista ja sen keinoista. Itseäni puhuttelivat erityisesti kappaleet, joissa puhuttiin tarinallistamisesta, organisaation äänestä ja seuraajien kanssa kommunikoinnista. Kirjassa puhuttiin myös muun muassa erilaisista somekanavista ja julkaistavien kuvien tai videoiden suositeltavista piirteistä. Koen, että somekanavat ja hyvien kuvien ominaisuudet ovat minulle melko selkeitä asioita, sillä niitä tulee havainnoitua joka päivä somea selatessa. Halusinkin keskittyä tässä esseessä enemmän siihen, miten seuraajien tunteisiin voi vaikuttaa ja millaisen kuvan yritys voi itsestään erilaisilla metodeilla antaa.

 

Tarinallistaminen somemarkkinoinnissa

Ihmiset ovat lähes aina kiinnostuneita kuulemaan hyviä tarinoita, joten tarinoiden kertomista kannattaa hyödyntää myös somemarkkinoinnissa. Somessa voi kertoa monen tyylisiä tarinoita, kuten kertomuksia perustajan historiasta, yrityksen matkasta tai asiakkaista, jotka ovat saavuttaneet tavoitteitaan yrityksen tuotteiden tai palveluiden avulla. Tarinallistaminen on hyödyllinen työkalu ja se saattaa auttaa yritystä luomaan paremman yhteyden yleisöönsä. Se tekee myös somemarkkinoinnista inhimillisempää ja auttaa yleisöä tuntemaan vahvempaa yhteenkuuluvuutta. (Virtanen 2020, 55.)

 

Tarinoiden tarkoituksena on herättää lukijassa samaistumista ja empatiaa ja tarinoiden avulla voimmekin välittää tunteita, arvoja ja kokemuksia (Meretniemi 2016). Olen huomannut, että tunne vaikuttaa paljon ostopäätöksiimme ja päädymmekin usein ostamaan sen tuotteen, joka on herättänyt meissä eniten tunteita. Tunteet voivat liittyä esimerkiksi yritykseen ja sen arvoihin, eettisyyteen tai johonkin mielikuvaan. Jos jokin tuote, palvelu tai mainos herättää paljon tunteita, se jää todennäköisemmin ihmisten mieleen. Tarinallistamisella kannattaakin pyrkiä nimenomaan vetoamaan tunteisiin. (Kärnä 2021.)

 

Organisaation ääni julkaisuissa

Organisaation ääni somessa on kuin yrityksen persoonallisuus: se määrittelee, millainen tunnelma ja tyyli yrityksen viestinnässä vallitsee. On tärkeää, että organisaation ääni on johdonmukainen ja heijastaa yrityksen arvoja. Yrityksen käyttämää äänensävyä ja kieltä kannattaakin miettiä etukäteen, jotta sen yhtenäinen toteuttaminen olisi helpompaa ja harkittua. Äänensävyllä on suuri merkitys siihen, millaisen kuvan ihmiset yrityksestä somen perusteella saavat, joten someen ei kannata laittaa aivan mitä sattuu. (Virtanen 2020, 46.)

Äänensävyä miettiessä kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä:

  1. Millaisen kuvan haluat antaa yrityksestäsi?
  2. Miten puhuisit asiakkaillesi kasvokkain?
  3. Millaista kieltä kohderyhmäsi arvostaa ja ymmärtää?
  4. Onko yrityksesi samalla tasolla seuraajien kanssa vai onko yritys esim. korkeampi auktoriteetti?

Yllä olevien asioiden lisäksi kannattaa pohtia, minkälaisella tyylillä yrityksen julkaisuissa puhutaan tai kirjoitetaan. Tyyli voi olla esimerkiksi leikkisä, kohtelias, virallinen tai puhekielinen. (Virtanen 2020, 48.) Tyyli voi koostua useammastakin eri piirteestä, mutta kokonaisuus kannattaa pitää selkeänä ja helposti ymmärrettävänä. Esimerkiksi nuorekkaan brändin ääni voi olla rennompi ja huumorilla maustettu, kun taas vakavamman yrityksen ääni voi olla asiantunteva ja ammattimainen. Kannattaa kuitenkin miettiä, sopivatko eri tyylit yhteen: esimerkiksi virallinen ja sarkastinen tyyli eivät välttämättä muodostaisi helposti ymmärrettävää kokonaisuutta. Organisaation ääni vaikuttaa siihen, miten yleisö kokee yrityksen ja millaisia tunteita se herättää, joten sen miettimiseen kannattaa käyttää hyvä tovi aikaa.

 

Seuraajien kanssa käytävä keskustelu

Sosiaalisen median tärkein voimavara ovat sen seuraajat. Usein saatetaan ajatella, että seuraajien lukumäärä on ratkaiseva tekijä, mutta tärkeämpää on, että seuraajat ovat kohderyhmääsi ja he ovat aktiivisia tykkäämään ja kommentoimaan julkaisuja. Seuraajat ovat usein potentiaalisia asiakkaita ja heidän kanssaan kannattaa pyrkiä keskustelemaan ja olemaan muutenkin vuorovaikutuksessa – se saattaa olla kullanarvoista. (Laukkanen 2019.)

 

Mielestäni seuraajien kanssa keskustelu ei tarkoita pelkästään viestien lähettämistä, vaan myös heidän kuuntelemistaan. Käydyistä keskusteluista voi hyötyä todella paljon ja niiden kautta voi esimerkiksi saada arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaat näkevät yrityksen sekä sen palvelut ja tuotteet. Seuraajien mielipiteet, palautteet ja toiveet voivatkin auttaa yritystä parantamaan toimintaansa ja tarjoamaan parempaa palvelua (MMA 2019). Seuraajien mielipiteet kannattaa ottaa aina huomioon, sillä toiveiden kuuntelu ja toteuttaminen on hyvä keino sitouttaa asiakkaita yritykseen.

 

Yhteenveto

Somemarkkinointi on monipuolinen aihe, joka vaatii jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. Tarinallistaminen, organisaation ääni ja seuraajien kanssa käytävä keskustelu ovat keskeisiä elementtejä, jotka auttavat yritystä menestymään sosiaalisessa mediassa. Lukemani perusteella on tärkeää muistaa olla aito sekä oikeasti kiinnostunut seuraajista ja heidän mielipiteistään. Kannattaa myös vastailla aktiivisesti kommentteihin, viesteihin ja palautteisiin sekä pyrkiä aktiivisesti rakentamaan vahvaa yhteyttä seuraajiin.

 

Lukemani Somemarkkinoinnin Työkirja oli melko yleispätevä, joten en pelkästään sen avulla päässyt kovinkaan syvälle aiheessa. Netistä luetuista blogiteksteistä ja verkkosivuilta sai kuitenkin hieman syvällisempää tietoa ja koen oppineeni lisää somemarkkinoinnin keinoista. Tulen varmasti hyödyntämään omien projektieni markkinoinnissa jatkossa muun muassa tarinallistamista ja haluan lisäksi pyrkiä muodostamaan seuraajieni kanssa mahdollisimman vuorovaikutuksellisia suhteita. Innostuin tämän esseen kirjoittamisen aikana enemmän markkinoinnista ja uskon, että tulen haastamaan itseäni sen parissa tulevaisuudessa enemmän.

 

Lähteet:

Kärnä, H. 2021. Tarinallistaminen palvelukokemuksen tehostajana. Suomen Yrittäjäopisto. Blogiteksti. Viitattu 23.4.2024. https://www.syo.fi/tarinallistaminen-palvelukokemuksen-tehostajana/

Laukkanen, L. 2019. Somemarkkinoinnin perusteet – Ota nämä asiat huomioon, kun markkinoit yritystäsi somessa. Ukko.fi. Verkkosivu. Viitattu 24.3.2024. https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/somemarkkinoinnin-perusteet/

MMA. 2019. Some-markkinoinnin lyhyt oppimäärä. Myynnin & Markkinoinnin Ammattilaiset. Verkkosivu. Viitattu 23.4.2024. https://mma.fi/ajankohtaista/artikkelit/some-markkinoinnin-lyhyt-oppimaara/

Meretniemi, K. 2016. Mitä on brändin tarinallistaminen? Tarina-Akatemia. Verkkosivu. Viitattu 23.4.2024. https://www.tarina-akatemia.fi/tarinan-voima-blogi/2016/3/8/7a936pdv7ued38rjogxb9weokzilm9

Virtanen, S. 2020. Somemarkkinoinnin työkirja. E-kirja. 1. painos. Hansa Print Oy. Viitattu 23.4.2024. Vaatii käyttöoikeuden. https://kauppakamaritieto-fi.libproxy.tuni.fi/ammattikirjasto/teos/somemarkkinoinnin-tyokirja-2020#kohta:Somemark((ad)kinoinnin((20)ty((f6)kirja

Kommentoi