Tampere
15 Jun, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Valuen 12H innovointiKirjoittanut: Timo Myöhänen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Valuen 12 H

Valuen 12 tunnin innovaatiohaaste on saatu juuri päätökseen. Tällä kertaa firmamme teki innovoinnin poikkeuksellisesti itselleen. Näimme tarvetta liiketoimintamme yhdenmukaistamiselle ja askeleet yhtenäisempää Valueta kohti otettiin 12 tunnin innovoinnin muodossa.

Päivälle valittiin vetovastuuseen henkilöt. He saivat valmistella innovoinnin fasilitoinnin ja hankkivat ulkopuolisia henkilöitä arvioimaan tuotostamme. Ulkopuolinen näkökulma ajateltiin olevan välttämätöntä tuotoksemme kriittiseen tarkasteluun.

Innovointipäivän aamuna kokoonnuimme koko yrityksenä yhteen kuulemaan päivän aikataulut, ryhmäjaot ja vastuualueet. Jakaannuimme heti alkuun kolmeen ryhmään, joista kahdella ryhmällä oli aiheena luonnostella yrityksellemme tarjoama ja kolmas ryhmä luonnosteli myyntipolkua. Aamupäivän sessioihin oli varattu kolme tuntia tehokasta peliaikaa. Kolmessa tunnissa ehti hyvin tehdä erinäisiä lämmittelyharjoituksia, sekä käsittelemään aihealueita kokonaisvaltaisesti. Aamupäivän aikana jokainen ryhmä sai työskennellä rauhassa ilman ulkopuolisia tekijöitä.

Kolmen tehokkaan tunnin päätteeksi ryhmät saivat luotua luonnostelmat käymästään aiheesta olivat valmiita esittelemään ne koko firmalle. Tunnin ruokatauon jälkeen kokoonnuimmekin koko firman voimin kaksi tuntia kestävään pajaan. Pajan aikana kävimme dialogin avulla läpi aamupäivän ryhmien tuotokset ja keskustelimme aiheista yhdessä. Hämmästyttävää oli huomata, kuinka samalaisia tuotokset olivat keskenään, vaikka niiden syntymisessä ei ollut yhteyttä keskenään. Pajan aikana saimme luotua selkeän käsityksen Valuen tulevasta tarjoamasta sekä myyntipolusta. pajan aikana keskustelimme myös Valuen asiakaslupauksen elementeistä. Mainittakoon, että paja sujui erittäin hyvin ja tuottoisasti. Dialogi toimi upeasti ja ideat ja ajatukset soljuivat sulassa sovussa keskenään. Asiaan auttoi varmasti se, että jokaisella oli taustalla kattava kolmen tunnin rypistys aiheen tiimoilta.

Pajan jälkeen jakaannuimme uusiin ryhmiin ja lähdimme työstämään samoja aiheita valmiiseen muotoon. Ryhmät jakautuivat aihealueittain seuraavasti. Yksi ryhmä lähti viimeistelemään Valuen tarjoamaa käydyn pajan pohjalta. Toinen ryhmä ryhtyi luomaan asiakaslupausta ja kolmas selkeyttämään Valuen myyntipolkua. Tarkoituksena oli saada luotua kolmessa tunnissa raportti omasta aihealueesta.

Kolmen tunnin päätteeksi raportit yhdistettiin kootusti yhteen ja luonnosteltiin lopullinen raportti. Raportin muotouduttua, etukäteen valitut henkilöt lähtivät luomaan esitystä. esityksen tarkoitus oli tuoda päivän asiat tiivistetysti esille seuraavana aamuna tapahtuvaan purkutilaisuuteen. Pitkä 12 tuntinen innovointipäivä päättyi esityksen harjoitteluun ja raportin lähettämiseen arvioijille. Koimme firmassamme onnistuneemme päivän tuotokseen ja etenkin työtapaan ja henkeen, millä päivä toteutettiin.

Seuraavana aamuna saimme arvioijat paikalle ja pidimme esityksen. Esitys luonnistui ongelmitta ja edellisen päivän tuotos saatiin välitettyä arvioijien korviin sujuvasti. Arvioijat saivat omaa aikaa pureskella esityksen antia ja kokoonnuimme yhteiseen purkutilaisuuteen arvioijien kanssa. Purkutilaisuuden suoritimme dialogin avulla. Saimme arvioijilta arvokasta oppia tuotoksemme kehityskohdista. Kehityskohtien avulla pystymme ottamaan seuraavat askeleet kohti tavoitettamme toimia entistä yhtenäisempänä yrityksenä.

 

Pääkohdat 12 tunnin innovaation annista:

Value on myyvä markkinointitoimisto, joka kasvaa ja kehittyy asiakkaan kanssa.

Lähdemme siis tuotteistamaan ja kohdentamaan markkinoinnin palveluitamme entistä tarkemmin asiakkaillemme.

Seuraavana tehtävänämme on tarkentaa segmenttimme riittävän tarkaksi, jotta voimme kohdistaa toimintamme tarpeeksi tarkasti.

Yhtenäisempi Value vaatii yhdessä toimimista ja töitä yhteisten tavoitteiden eteen. 12-tunnin innovointi osoitti kaiken tämän olevan lähempänä kuin koskaan.

Kommentoi