Tampere
30 May, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Suuntana PromisiaKirjoittanut: Jesse Pihkanen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Suuntana Promisia

Mikä on tiimin merkitys yksilölle, entä yksilön merkitys tiimille, erityisesti Promisiassa?
Pohdimme tavoitepajan alussa sitoutuneisuuden merkitystä.
Sitoutuneisuus ja luottamus, ovat avainkäsitteitä tiimin kuin tiimin rakentamisessa. Uskon, että moni, ellei jopa jokainen Proakatemian tiimi on jossakin vaiheessa törmännyt haasteeseen, kuinka synnyttää yhtä yhteistä liiketoimintaa, kun jokaista tiimin jäsentä kiinnostaa eri asiat? Promisian syksy on ollut hidasta ja vellovaa, juuri kyseisen kysymyksen vuoksi. Emme ole kukin omalla kohdallamme pystyneet sitoutumaan ehdotettuihin yhteisiin liiketoimintoihin, vaan jokainen haluaa pitää omasta kiinnostuksen kohteestaan lujasti kiinni. Tämä on ymmärrettävää, sillä yksilöä eniten kehittävän ja jopa rahaa tuottavan oman projektin heivaaminen pois, olisi outoa, miltei jopa typerää nopeasti ajateltuna. Herää kuitenkin kysymys, olemmeko Proakatemialla, tarkemmin Promisiassa tiimiä varten, vai onko tiimi yksilöä varten. Olemmeko valmiita siirtämään omat unelmamme sivuun tiimin yhteisen tavoitteen vuoksi, vai koemmeko, että Proakatemia on juuri se oikea paikka omien unelmien tavoittelulle, jossa tiimi, Promisia, on edesauttajana ja mahdollistajana?

Promisialla, ei syksynä ole ollut selkeää yhteistä tavoitetta, joka on heijastunut myös pitkälti tekemiseen, tai sen puutteeseen. Syksyllä tiimimme sisälle kehkeytyi selkeästi neljä erilaista liiketoimintaa; verkostoitumistapahtuma Squad, suomalaisen designin kivijalkamyymälä Showroom, maahantuontiin ja Amazon-bisnekseen keskittyvä Agli ja cocktailien maailmaa mullistava cocktailbaari.
Yhteisen tavoitteen olemassa olemattomuus synnytti Promisiaan pienemmät tiimit, jotka lähtivät kehittämään omien mielenkiinnonkohteiden pohjalta mieleistä tekemistä. Vellomisesta päästiin eroon, mutta yhteinen tekeminen uupui, joka myös vähensi tiimin sisäistä luottamusta.

Huomasimme jo tavoitepajan alussa, että emme tule pääsemään keskustelussa edes tavoitekohtaan, sillä keskusteltavaa sitoutumisesta, sekä motiiveista riitti loppuun asti, emmekä pystyneet muodostamaan päätöksiä. Koen, että olemme Promisian kanssa tiiminä ja yrityksenä eräänlaisessa murrosvaiheessa. Joko kevätkauden alkaessa tapahtuu jotain suurta ja tiimiä mullistavaa, pääsemme yhteisymmärrykseen Promisian tavoitteista ja pystymme niihin kaikki sitoutumaan, tai vaihtoehtoisesti toisena ääripäänä jatkamme vellomista laskutusalustana ja havahdumme valmistuessa vuonna 2020, että se on nyt ohi, ja jotain olisi voinut ja pitänyt tehdä toisin.
Itse toivon Promisian löytävän suunnan ja ratkaisun, joka mahdollistaa yhdessä isosti tekemisen, kuitenkaan omia unelmia unohtamatta. On totta, että opiskelemme Proakatemialla tiimijohtajuutta ja yrittäjyyttä, mutta mielestäni opiskelemme kuitenkin jokainen itseämme varten. En koe oikeaksi unohtaa omia unelmia vuosiksi pelkästään tiimin takia. Huipputiimi on sellainen, joka pystyy mahdollistamaan jokaisen yksilöllisen kehittymisen ja mielenkiinnonkohteet, unohtamatta tiimin etenemistä ja kehittymistä.

Lähteet:
www.talouselama.fi/uutiset/tiimityo-tyopaikalla-voi-menna-pieleen-monesta-syysta-yksi-yllattaa/ee4b025c-0132-3ae6-a5b5-d3a1f4ca2145

Aihetunnisteet:
Kommentoi