Tampere
26 May, Sunday
13° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Valokeilassa alkanut vuosi – Osa 2: Markkinointi liiketoiminnan tukenaKirjoittanut: Karoliina Kovalainen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Strateginen markkinointi eri tasoilla - B2B-markkinointi
Jarmo Tuutti
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Julkaistu alunperin 08.01.2020 osoitteessa https://www.linkedin.com/pulse/valokeilassa-alkanut-vuosi-osa-2-markkinointi-karoliina-kovalainen/?published=t

Valokeilassa alkanut vuosi 2020

Osa 2: Markkinointi liiketoiminnan tukena

Valokeilassa alkanut vuosi -blogisarjan ensimmäisessä osassa listasin opiskelullisesti tärkeitä tavoitteitani vuodelle 2020. Tämä blogisarjan toinen osa tulee käsittelemään tavoitteista ensimmäistä, eli markkinoinnin opiskelua. Haluan alkaneen vuoden aikana pureutua eritoten siihen, miten markkinointi toimii liiketoiminnan tukena.

Ensimmäisessä osassa mainitsinkin jo, että tämä aihe tulee todennäköisesti olemaan osana tulevaa opinnäytetyötäni. Toivon, että aiheeseen perehtyminen tämän blogitekstin avulla tuo minua lähemmäs tulevaa aihettani, ja saan tämän avulla rajattua aiheen omia tarpeitani ja haaveitani tukevaksi.

Jarmo Tuutti avaa B2B-markkinoinnin vaikutusta liiketoimintaan käsittelevässä artikkelissaan Strateginen markkinointi eri tasoilla (www.jarmotuutti.fi, 2017) markkinoinnin eri tasot, jotka todella yllättävät.

Taso 0 tarkoittaa tietysti sitä, ettei markkinointia yksinkertaisesti tehdä. Tuutin mukaan etenkin joissakin pienissä yrityksissä markkinointia ei koeta lainkaan tärkeänä osana liiketoimintaa. Tämänkaltaiset yritykset saattavat toki omistaa verkkosivut ja ovat mahdollisesti ostaneet joskus myös satunnaisia markkinointikampanjoita, mutta jatkuvaa markkinointia ei tehdä, eikä se ole kenenkään vastuulla. Mielestäni tällainen kuulostaa huolestuttavalta. Tietysti on positiivista, jos yritys ei koe tarvitsevansa markkinointia, vaan asiakkaita tulee ilmankin, mutta ei tuollainen liiketoiminta ainakaan kasva, saati pysy ajan hermoilla.

Tasolla 1 markkinointi on taktista. Se koetaan edelleen kulueränä, josta leikataan ensimmäisenä tarpeen niin vaatiessa. Markkinointi on kokoelma taktisia toimenpiteitä ilman syvällisempää suunnitelmaa. Tällaisessa yrityksessä esimerkiksi brändi on eri asia kuin markkinointi, ja tarkoittaa enemmänkin pelkkää yrityksen visuaalista ilmettä. Markkinointijohtajalla ei Tuutin mukaan ole erityistä hallinnollista roolia, vaan hän johtaa osastoaan tekemään yksittäisiä toimia, kuten esitteen suunnittelua, liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kasvattamisen sijaan. Myös tämä taso on jokseenkin huolestuttava, ja uskon että omassa tiimiyrityksessämme ollaan tällä tasolla. Markkinointia siis tehdään, mutta sillä ei ole varsinaista tarkoitusta. Tämä on nyt se osio, johon minä haluan viimeisen opiskeluvuoteni aikana pyrkiä tekemään muutosta. Taktisen markkinoinnin yrityksiä on huomattavan paljon pk-yritysten joukossa, ja siihen tulisi tehdä muutos. Markkinoinnin tulee ensisijaisesti kuitenkin olla myyvää ja sillä tulee olla vaikutusta kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehitykseen. Miten muuten omassa yrityksessäsi markkinoidaan?

Markkinoinnin taso numero 2 tuntuu jo valoisammalta. Toisen tason markkinointi tukee myyntiä ja on siten tärkeä osa myyntiprosessia. Kokonaisvaltaisessa yrityksen kehityksessä markkinoinnilla ei ole suurempaa roolia ja brändin pitkäaikainen kehittäminenkin voi jäädä taka-alalle, mutta markkinointia esimerkiksi mitataan jonkin verran, ja ainakin myynnin johto ymmärtää markkinoinnin potentiaalin osana myyntiä.

Tason 3 markkinointi on jo liiketoimintastrategiaa tukevaa. Tuntuu, että jo tälle tasolle on haastava päästä, mutta vielä on kaksi tasoa jäljellä. En malta odottaa, millaisena niitä kuvataan! Tuutin mukaan tasolle kolme on kuitenkin suhteellisen helppo päästä esimerkiksi rekrytoimalla yritykseen sopivaa osaamista. Tuutti toteaa myös, että viimeistään tällä tasolla on päästettävä irti viimeisimpien trendien perässä juoksemisesta ja ajatella markkinointia kokonaisuutena. Tällä tasolla markkinoinnin ja myynnin yhteiset tavoitteet johdetaan liiketoimintastrategiasta, eikä pelkästään välittömän myynnin luomisesta.

Taso 4 kuulostaa melkoisen hienolta. Neljännen tason markkinointi on Tuutin mukaan nimittäin liiketoiminnan ydinprosesseja lävistävää. Vasta tällä tasolla aletaan puhua strategisesta markkinoinnista: markkinointihenkisyys lävistää asiakashallinnan prosessien lisäksi myös yrityksen tuotekehitys- ja toimitusprosessit.

Strateginen markkinointi ei kuitenkaan tarkoita markkinointiosaston jatkuvaa osallistumista kaikkeen tekemiseen, vaan se tarkoittaa esimerkiksi asiakaslähtöisyyden saattamista tuotekehityksen osaksi ja asiakaskokemuksen johtamista koko asiakkaan elinkaaren yhtenä kantavana kokonaisuutena. Tällaisessa muutoksessa markkinointi voikin olla johtava voima.

Taso neljä näkyy käytännössä esimerkiksi sisällöntuotannossa siten, että yrityksen ”minälähtöisyys” muuttuukin sellaiseksi, että yritys ymmärtää mitä nimenomaan sen asiakas tarvitsee. Asiakkaita myös lähestytään oikeanlaisia formaatteja hyödyntäen erilaisissa kanavissa, joissa tiedetään oikeiden asiakkaiden olevan.

Strategisen markkinoinnin viimeinen, eli viides taso on tietysti kaiken huippu ja ihannetilanne. Tällä tasolla markkinointi on asiakaskeskeistä ja strategista. Asiakas on siis kaiken keskiössä, eikä liiketoiminta- ja markkinointistrategioita tarvitse eriyttää, vaan ne kulkevat käsi kädessä. Yksi merkittävin ero tällä tasolla vaikuttavassa yrityksessä edellisen tason tilanteeseen on se, että viimeistään tässä vaiheessa liiketoiminnassa hyödynnetään teknologiaa saumattoman asiakaskokemuksen ja yhtenäisen asiakkaan kuvan luomisessa. Tällaisessa tilanteessa myös päätökset voidaan tehdä pohjautuen dataan, joka asiakkaasta on kerätty.

Tasot kuulostavat melkoisen mielenkiintoisilta, eikö? Ainakin minua tämä Jarmo Tuutin artikkeli herätti siihen, miten monenlaisia markkinoinnin mallejakin on olemassa. Saati sitten ne kaikki markkinoinnin tavat noiden mallien sisällä!

Kuten Tuutti itsekin toteaa, on markkinoinnin tasoja helppo asettaa ja kertoa, millä tasolla yrityksen tulisi olla, mutta ainahan todellisuus on teoriaa hankalampaa. Ei ole yksinkertaista siirtyä tasolta toiselle ja niin edespäin, vaan se vaatii pitkää ja sinnikästä toteuttamista ja eteenpäin puskemista. Tasosta kolme ylöspäin nouseva markkinointi vaatii jo johdon täydellistä tukea. Monet isoistakin yrityksistä ovat tasolla yksi, kaksi tai kolme, ja ainoastaan markkinoinnin johtotähdet löytävät paikkansa tasoilta neljä ja viisi.

Aina saa kuitenkin tavoitella tähtiä, vai mitä? Markkinoinnin pienet ja suuretkin sopukat ovat toistaiseksi minulle vielä eräänlainen mysteeri, mutta haluan todella oppia niistä, ja sen takia se onkin osa tavoitteitani vuodelle 2020. Kuinka paljon itse koet tietäväsi markkinoinnista? Entä millä tasolla oma yrityksesi on?

 

Lähteet

 

Tuutti, Jarmo: Strateginen markkinointi eri tasoilla. 2017. Luettu 08.01.2020.

Strateginen markkinointi eri tasoilla

Kommentoi