Tampere
15 Jun, Saturday
17° C

Proakatemian esseepankki

Asiantuntija epämukavuusalueellaKirjoittanut: Maria Välimäki - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mitä asiantuntija tarvitsee menestyäkseen?

Asiantuntijalta vaaditaan tänä päivänä paljon. Tulee osata verkostoitua hyvin ja omata loistokkaat vuorovaikutus taidot. Vuorovaikutustaidoilla tarkoitan kuuntelemista, joka on ehkä se tärkein, havainnoimista sekä tilannetajua. Nämä tulisi oppia hyvin aikaisessa vaiheessa.

Lisäksi asiantuntijalta vaaditaan itsensä brändäämisen taitoa, joka on hyvin tärkeä osa menestykselliseen toimintaan pyrkiessä. Proakatemia aikana on hyvä aloittaa itsensä brändääminen ja siihen panostetaankin esimerkiksi myynnin, yhteistyökumppaneiden, esseiden sekä LinkedInin kautta. Nämä ovat loistavia tilaisuuksia antaa itsestään asiantuntevaa kuvaa. Toki muitakin välineitä löytyy kuten Instagram, Pinterest, blogit ja Facebook riippuen minkälaisia kohderyhmiä haluaa saada tavoitettua. Myös oma käyttäytyminen työpaikalla ja vapaa-ajalla vaikuttaa ihmisten mielikuvaan ja sitä kautta brändiin. Proakatemialla olemme kolmen tytön voimin perustaneet Vaellus nimisen blogin, joka keskittyy hyvinvointiin. Sitä kautta meidät yhdistetään vahvasti hyvinvointiin niin arjessa kuin työssäkin. Oma brändimme on siis rakentumassa ja meidän tulee olla valmiita ottamaan asiantuntijan titteli vastaan. Se saattaakin olla hankalaa alkuun, sillä täytyy varoa esimerkiksi besserwisseröintiä.

 

On tärkeää, että asiantuntija seuraa aikaansa. Tätä myöden myös soveltaa itselleen sopivia uusia tuulia. Joillekin uuden tekeminen ja lisääminen työhön saattaa olla haastavaa, mutta se on kannattavaa. Jokaista uutta ideaa ei kuitenkaan tarvitse toteuttaa, mutta asiakkaillakin pysyy mielenkiinto, kun asiantuntija seuraa aikaansa ja pystyy tarjoamaan mahdollisimman hyvän palvelun tai tuotteen. Tästä pääsemmekin seuraavaksi oman osaamisen paketointiin. Asiantuntijan tulisi osata pakata asiantuntemuksensa niin, että se olisi juurikin siihen tilanteeseen ja paikkaan sopiva. Lisäksi sen tulisi olla tarpeeksi ymmärrettävä ja mielenkiintoinen.

 

Älä kangistu myynnin stereotyyppeihin

Se mitä opin kirjan kautta myynnistä on se, ettei myyminen ole sama asia kuin puhelinmyynti. Puhelinmyynnissä tunkeudutaan ihmisen yksityisalueelle, jolloin tämä herättää useassa asiakkaassa negatiivisia kokemuksia. Olen itsekin kokenut puhelinmyyntiä hieman kiusallisena, jolloin myynti on saanut negatiivisia pisteitä mielessäni. Tästä syystä asennoidun itsekin hieman negatiivisesti myyntiä kohtaan, vaikka yksi yrittäjän avainasioita on juurikin myyminen.

 

Kirjassa esitetään sivulla 64 minkälaiset ominaisuudet huono myyjä omaa. Ne ovat

Heikko viestijä

– Latelee saman litanian kaikille

– Ei esitä hyötyjä selkeästi

– Ei kerro hintaa

– Keskittyy tuotteen ominaisuuksiin

Epäluotettava

– Ei tee, mitä lupaa

Ylimielinen

– Ei kuuntele

– Kirjoittaa asiakkaan nimen väärin

– Liian tuttavallinen

– Yliolkainen

Itsekeskeinen

– Myy vain omista lähtökohdistaan

– Ei osaa kartoittaa ostajan tarpeita

Maanvaiva

– Painostaa

– Tuputtaa

– Soittelee liian usein

Heikot tiedot

– Ei tunne myymäänsä tuotetta/palvelua kunnolla

– Ei ole perehtynyt asiakkaaseen

Syy miksi halusin nostaa huonon myyjän listan esille on se, että sitä kautta asiantuntija voi ymmärtää helpommin, mitä myymisen ei tarvitse olla. Itselleni lista oli hyvinkin avartava ja se toi rohkaisua omaan myyntityöhön. Huomasin myös sortuvani esimerkiksi kohtaan ’Heikko viestijä’ ja ’Latelee saman litanian kaikille’. Tässä tilanteessa minun tulisi oppia olemaan rempseä oma itseni ja sitä kautta parantaa myymistaitojani. Uskon, että koko tiimille olisi hyvä lähteä tutkimaan minkälaisia ovat hyvät ja huonot myyjän ominaisuudet. Siitä voisi jopa tehdä omanlaisen kollaasin.

Myös muita esille nostettavia asioita myyntiin ja siihen liittyviin virhekäsityksiin avartui paljon. Kun työskentelee asiantuntijana, on myyminen enemmänkin auttamista sekä ongelman ratkomista. Asiakkaat haluavat laadukkaita sekä kestäviä ratkaisuja. Osaamista täytyy osata myydä, vaikka asiantuntijana olisit kuinka hyvä myynnissä tahansa. Osaamisen myynti ei ole pelkästään luukuttamista vaan se on rehellistä kaupankäyntiä asiakasta arvostaen ja kuunnellen. Jokainen voi kehittää myynti taitojaan. Myynnin osaamista voisi kehittää tiimissämme yhdessä.

 

Tätä myyminen on

Loistokas myyjä ei tyrkytä tuotteitaan vaan pyrkii rauhassa saamaan selville asiakkaan tarpeet ja tarjoamaan siihen ratkaisuja. Palveluista ja tuotteista sekä asiakkaasta tulisi olla mahdollisimman paljon tietoa, jotta myynti sujuisi hyvin. Huonolla tiedolla ei myyntikään suju. Hyvällä myyjällä on ominaisuus auttaa asiakasta ongelman ratkaisussa omien päämäärien lisäksi. Molempien tulisi hyötyä kaupasta. Myyjän tulisi tietää mikä on haluttu lopputulos ja pitää se mielessä myynnin aikana alusta loppuun. Myyjän tulee olla täten hyvin aktiivinen.

 

Kirjassa esitetään sivulla 64 minkälaiset ominaisuudet hyvä myyjä omaa. Ne ovat

– Proaktiivinen

– Tavoitteellinen

– Asiantunteva

– Vuorovaikuttava

– Rakentava viestijä

– Auttavainen

– Yhteistä etua etsivä

 

Yhteenveto

Myyminen on saattanut saada sinussakin aikaan inhottavia ajatuksia. Epätoivoiset puhelinmyyjät ja tarinat imurikauppiaista eivät tuo myynnille etua. Luettuani kirjan alkoi myynnin maailma kuitenkin avartua minulle enemmän. Sehän ei olekaan kuin juttelua ja ihmistuntemusta. Kuuntelua ja ongelmanratkaisua. Juurikin sitä mitä tykkään tehdä. Tiimissämme voitaisiin myös keskittyä käymään enemmän yhdessä läpi mitä on hyvä myyminen ja minkälaiset ovat hyvän myyjän ominaisuudet.

Kommentoi