Tampere
30 May, Thursday
19° C

Proakatemian esseepankki

Asiakas maksaa läsnäolostaKirjoittanut: Emilia Kovanen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Ihmisen näköinen elämä
Tommy Hellsten
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Käsittelen esseessä opintojani Wild Heart Academylla, jossa aloitin marraskuussa toisen kurssini, Tantric Life Coach (TLC)-  koulutuksen. Essee käsittelee kuuntelun taitoa, sen merkitystä ja arvoa (asiakkaan ja Proakatemian opiskeljan näkökulmasta). Kerron esseessä myös tiimimme kohtaamis- ja palauteharjoituksesta, jossa oli paljon TLC:n valmennukseen liittyviä elementtejä, mutta jotka perustuivat hieman erilaiseen menetelmään: valmentavaan keskusteluun.

Kuva: Kurssikeskus Villa Christine

 

Oman intohimon seuraaminen

 

Sydämeni sykkii syvemmälle yhteydelle ja aidoille kohtaamisille. Palan halusta kaivautua ihmisen ytimeen ja luopua kaikesta pinnallisesta, mikä ottaa valitettavasti paljon tilaa kulttuureissa, yhteisöissä ja ihmissuhteissa. Tai ainakin minun makuuni aivan liikaa. Tutkin paljon omia varjoja, toiminta- sekä ajatusmalleja, ja tuntuu että olen löytänyt viimeisten vuosien aikana parhaimman epämukavuusalueen koskaan. Se on aivan kamalaa tulla nähdyksi ryhmässä, mutta lopulta, se on suurinta mitä olen koskaan itsestäni jakanut, kokenut ja mikä on antanut takaisin sekä opettanut. Mitä enemmän itsestään antaa, sitä enemmän saa takaisin ja sitä enemmän tunnen olevani elossa. Sen jos jonkun olen oppinut. Korostaen sitä, miten häkeltynyt ja kiitollinen olo siitä kerta toisensa jälkeen tulee, kun saan todistaa ryhmässä muiden prosesseja ja jakamista. Nämä kokemukset ovat tuntuneet niin kovaa ja kiitollisuuden sekä hämmennyksen kyyneleet ovat olleet täydentämässä niitä. Olemme peilejä toisillemme, yksilöitä, mutta silti yhtä. Se on kohtaamisten hedelmää. Olen päätynyt opiskelemaan erilaisten kurssien kautta Tantric Life Coachiksi. Haluan opetella läsnäoloa, nykyhetkessä elämistä, kehollisuutta ja kohtaamisten merkityksellisyyttä.

 

TLC-koulutus perustuu tantrisuuteen, eli läsnäoloon ja hyväksymiseen. Tantric Life Coachin tarkoitus on pitää tilaa asiakkaalle ja tärkeintä mitä hän voi asiakkaalle antaa, on kuuntelu ja autenttinen läsnäolo. Valmentajan tarkoitus ei ole tietää oikeita vastauksia tai johdattaa asiakasta tiettyyn päämäärään, koska asiakas tietää ja tuntee itsensä parhaiten. Valmentaja ainoastaan auttaa häntä itse oivaltamaan asioita. Valmennuksen aikana on mahdollista myös tehdä kehollisia harjoituksia, jotka auttavat olemaan tässä hetkessä, eli täydellisessä läsnäolossa. Kehotietoisuuden avulla on mahdollisuus ymmärtää enemmän omaa olotilaa sekä tunteita ja täten jopa oppia paikantamaan niitä. Keho ja sen kieli kertovat meille enemmän kuin mieli ja sanat. Tantric Life Coach mahdollistaa pysähtymisen kaiken tämän äärelle ja auttaa asiakasta täten paremmin ymmärtämään, missä hän menee, mitä hänelle oikeasti kuuluu ja miltä hänestä tuntuu juuri sillä hetkellä.

 

Katsekontakti

 

“Kun alamme tuntea itsemme ja tekemisemme merkityksellisiksi, silmiimme palaa rauhallisuus ja levollisuus… sekä rohkeus katsoa toisia ihmisiä silmiin.” (Hellstén, 2019)

 

Rakastan silmiin katsomista. Harrastan myös paljon sitä, että katson itseäni pitkään suoraan silmiin peilin kautta. Katsekontakti ja silmät kertovat ihmisistä enemmän kuin tajuammekaan. Omaa tunnetilaa on myös mielenkiintoista tutkia jos välttelen katsetta tai en halua kohdata jotakuta. Mitä se kertoo itsestäni?

Puhumme myös paljon enemmän kuin kuuntelemme. Kerromme jotakin tarinaa, katsomatta toista silmiin kunnolla, emmekä ole läsnä kohtaamiselle tai sen potentiaalille mikä syntyisi, jos vain uskaltaisimme kohdata. Terapeuttiharjoittelija Jeri Hellstén kirjoittaa Ihminen Tavattavissa sivuston blogitekstissä kiireestä ja siitä kuinka näemme asiat asioina, kun ihminen ei kykene pysähtymään ja näkemään toista aidosti (2019). Mietin paljon, että kaivataanko yhteiskunnassa kohtaamista ja yhteyden tunnetta? Kuinka erillisiä olemme toisistamme? Vielä lisäksi ottaen huomioon koronan, joka on vähentänyt ihmisten kohtaamisia ja katsekontakteja.

 

Valmentava keskustelu

 

Viimeisimmässä Apajan pajassa käsittelimme Palautteita valmentavan keskustelun näkökulmasta. Valmentajamme käytti Ilona Rauhalan OK5- mallia, eli onnistuneen keskustelun viittä elementtiä. Ne kuuluvat näin:

  1. Viritä
  2. Kuule
  3. Tutki
  4. Jäsennä
  5. Sulje

 

Virittämisessä avaamme keskustelun ja käymme hieman läpi, mikä on keskustelun aiheena. Kuulemisen aihe on tärkeä, kuuntelijalla tulee olla aito halu kuulla äänessä olevaa, pitää tilaa ja luoda turvallisuutta läsnäolollaan. “Kerro lisää”. Tutkimisen vaiheessa on tarkoitus syventää ja täsmentää keskustelua, se erittelee mikä on oikeasti tärkeää ja nostaa sen hetken pointit pintaan. Jäsentäminen liittyy hieman tulevaan ja tavoitteisiin. Tässä kohdassa tehdään yhteenvetoa ja toistetaan mistä ollaan puhuttu, mikä on ollut tärkeää ja mitä päätöksiä tai valintoja sen perusteella tehdään. Sulkeminen päättää keskustelun, mutta siinä on hyvä muistaa, että asia voi hyvinkin jäädä kesken. (Rauhala, 2020)

 

Ennen palautteen antoa teimme pajassa lyhyempiä harjoituksia, joissa katsoimme toisiamme silmiin ja harjoitimme kuuntelua jossa puhuimme niin, etteivät muut kommentoineet, vaan ainoastaan todistivat. Puhuimme myös pareittain luottamuksesta: kuinka paljon sitä on meidän välillä asteikolla 0-10.

Tämän jälkeen menimme uusiin kolmen hengen ryhmiin ja annoimme toisillemme palautetta hyödyntäen OK5 mallia. Tunnelma oli hyvin läsnäoleva ja tuntui, että kohtasimme toisemme tiimissä pitkästä aikaa ihmisinä ilman omia olettamuksia, impulsseja, mielipiteitä tai tuomitsemista.

 

Oli mahtavaa saada tiimissä tällainen kokemus, ja se auttoi meitä paljon palautteen annossa. Todistimme sen, että ensin kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen sellaisena kuin kukin on, on edellytys sille että voi antaa tai vastaanottaa palautetta.

 

Kuulluksi tulemisen eli rakkauden tarve

 

Tommy Hellsten käsittelee kirjassaan Ihmisen näköinen elämä rakkautta ja kuinka se on koko elämän tarkoitus. Hän puhuu rakkaudesta yhteytenä, jonka synnyttää levollinen läsnäolo. Kuulluksi tulemisen tarve on ihmisessä niin suuri, täten se puolestaan synnyttää ihmisten välille yhteyden kokemuksen. (Hellsten, 2020.) Kun koemme yhteyttä, syntyy rakkautta. Eli pohjimmiltaan kyse on rakkauden tarpeesta ja voimme oivaltaa tämän avulla sen, miksi toisten kuuntelu on äärimmäisen tärkeää.

 

Ihmiset kaipaavat todella paljon aitoa yhteyttä ja kuulluksi tulemista. Aitoa keskustelua, jossa toinen ei tule välittömästi omilla kokemuksilla tai mielipiteillä vastaan. Tantric Life Coachin tarkoitus on pitää tilaa ja kysyä avoimia kysymyksiä. Toki saa ja kuuluu haastaa, mutta omilla mielipiteillä ei saa olla tähän lainkaan osaa. Tietyssä määrin Tantric Life Coach koulutus ja valmentaminen eroaa paljonkin “tyypillisestä” valmentamisesta, koska siinä ei aseteta tavoitteita tai tehdä päätöksiä. Tantric Life Coach on ainoastaan läsnä ja antaa asiakkaalle kuulluksi tulemisen kokemuksen. Hellsten sanoo, että läsnäolon edellytyksenä on kokemus että kaikki on hyvin, toisin sanoen kyseessä on levollisuus. Tällöin kuulija tai valmentaja osaa laittaa omat tarpeet syrjään ja ymmärtää, että toisen hyvä ei ole häneltä pois (Hellsten,2020). 

 

Tantric Life Coach on siis täysin läsnä, levollinen omassa tilassaan, sekä kykeneväinen kuuntelemaan omaa intuitiotaan, joka vie keskustelua eteenpäin. Läsnäolossa syntyy myös valppautta, joka mahdollistaa intuition heikkojen signaalien aistimisen ja kuulemisen (Hellsten, 2020).

 

Harjoitusvalmennusten tekeminen on ollut yllättävän haastavaa vaikka en koskaan kuvitellut että se tulisi olemaan helppoakaan. Mielen tarve on käsittämättömän suuri mennä eteenpäin ja keksiä ratkaisuja asiakkaan tilanteisiin.

Olen kokenut epäonnistumisia ja suurta häpeää jos en olekaan keksinyt heti seuraavaa kysymystä, vaikka hiljaisuus ei todellakaan ole pahasta, päinvastoin: Usein harjoitusasiakas jatkaa itse juttuaan. Välillä sessioissa on myös tuntunut että emme etene, vaan junnaamme ainoastaan paikallaan. Läsnäolo ei ole se kaikista helpoin laji, vaikka se on ihmiskunnan tärkein laji. Riittää että asiakas tulee kuulluksi, voin auttaa ainoastaan siinä, koska en minä voi tietää mikä on hänelle paras ratkaisu tai tapa elää elämää. Koulutus on minulle erittäin tärkeä, enkä malta odottaa mitä kaikkea se opettaa ja mahdollistaa juuri nyt sekä tulevasuudessa.

 

Lähteet:

 

Hellsten, T. Ihmisen näköinen elämä. 2020. Minerva, Äänikirja.

 

Jeri Hellstén, Ihminen Tavattavissa. Julkaistu 21.2.2019. Silmiin katsomisen syndrooma. Luettu 28.11.2020. https://ihminentavattavissa.fi/blogi/silmiin-katsomisen-syndrooma

 

Tantric Life Coach -koulutus, Coachaus

 

Palaute paja / Rauhala, I. 2020 Keskustelun Voima.

Kommentoi