Tampere
25 May, Saturday
20° C

Proakatemian esseepankki

JohtajaKirjoittanut: Julia Koski - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mielen pelikirja: Valmentava johtaminen urheilusta bisnekseen
Katja Pasanen
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

JOHTAJA

 

Mitä on valmentava johtaminen?

”Valmentava johtaminen on arvostava, osallistava ja tavoitteellinen tapa vaikuttaa” (Hyplus.helsnki.fi. 2022). Valmentavan johtamisen avulla yksilön potentiaali ja ajatukset pääsevät paremmin tiimin käyttöön. Uskon, että valmentavan johtamisen antiosta jokainen tiimi kehittyy paremmin yhteen ja johtaja kokee varmasti olevansa osana yhteisöä. Valmentava johtaminen on uusien sukupolvien mukana tuoma tapa johtaa työpaikoilla, näin tulevaisuudessa odotetaan johtajilta vielä enemmän keskustelukykyä ja ajatustenvaihtoa tiimiläisten kanssa. Valmentava johtaminen on vähän niin kuin urheilujoukkueen koutsaamista ja sitä on hyödyllistä hyödyntää urheilukentiltä bisnes- että arkielämän vuorovaikutustilanteissa. (Hyplus.helsnki.fi. 2022)

 

Nykypäivän johtajakulttuuri suuntautuu enemmän valmentamisen puolelle kuin diktaattorimaiseen määräämiseen. Itse koen valmentavan johtamisen olevan enemmän nykypäivää. Minusta myös valmentavassa johtamisessa ”johtaja” kuin ”alainenkin” kehittyvät. Näiden välille syntyy omanlainen keskustelu yhteys, jossa on turvallinen ilmapiiri haastaa ja nähdä asioita boxin ulkopuolelta. Yksipuolinen ja diktaattorimainen johtaminen on yleensä yksipuolisia ajatuksia ja hyvät ideat jäävät usein käyttämättä.

 

”Esihenkilön roolina ei ole vain johtaa asioita ja ihmisiä, vaan rohkaista ottamaan vastuuta, tukea ratkaisuiden löytämisessä ja tarjota erilaisia näkökulmia.” (Balentor.fi. n.d.)

 

Itse on ollut johtajana ja ollut johdettavana. Parhaat kokemukset johtajuudesta minulla on työelämästä.  Olen tavannut monenlaisia johtajia ja minusta parhaat johtajat ovat ihmisläheisiä ja valmiita keskustelemaan. Entinen esihenkilöni oli juuri tällainen. Koen, että hänen johdettava kehityin itse, koska sain tarpeeksi tilaa sekä myös hän osasi haastaa minua tarpeeksi. Kun oli kinkkisiä tilanteita, sain aina neuvoa.

 

Avain sanoja johtajuuteen

Johtajuuden tärkeiksi elementeiksi lukemassani Mielen pelikirja: Valmentava johtaminen urheilusta bisnekseen -kirjassa (2021) kerrotaan:

 1. Kirkas suunta: Minusta jokaisella johtajalla on hyvä olla kirkassuunta, myös tämä on hyvä olla selkä suunta yhdessä alaisten/tiimin kesken. Ilman yhteistä suuntaa tai päämäärää on vaikea tavoittaa yhdessä juuri mitään.
 2. Avoimuus ja suoruus: Läpinäkyvyys on minusta johtamisessa erittäin tärkeää. Kaikki valmentajan tai johtajan toimet ovat kaikille selkeitä, mikään ei tapahdu ovien takana. Myös avoimuudesta ja suoruudesta syntyy luottamus johtajaan/valmentajaan.
 3. Fokus: Pidä katse tietyssä asiassa ja keskity oleelliseen. Minun mielestäni aikaan saa parempia tuloksia johtajana, kun keskittyy tärkeisiin asioihin.
 4. Yksinkertaisuus: Mielestäni kaikesta ei tarvitse tehdä niin vaikeaa, selkeä viestintä ja yksinkertaiset ohjeet auttavat hurjasti jokaista johtajaa.
 5. Oikea-aikaisuus: Milloin on aika kullekin asialle? Esim. onko hyvä antaa palautetta henkilölle x kaikkien nähden vai hänelle henkilökohtaisesti?

(Pasanen, K. 2021)

 

 

Johtajuuden tunnusmerkkejä yrityselämässä

 1. Tuloksen saavuttaminen: Johtajat ohjaavat tiiminsä päämäärään, nostamalla omasta joukkueestaan parhaan potentiaalin, saavutetaan tuloksia. Jos huono menestys ei sinua harmita, on todennäköisesti väärässä työpaikassa.
 2. Tiimipelaaja: Johtaja tai valmentaja on ennen kaikkea yksi osa tiimiä. Mitä paremmin johtaja pystyy asettumaan tiimiläisen asemaan, uskon johtajan saavan enemmän aikaseksi. Ja tästä on kyse suuresti valmentavassa johtamisessa.
 3. Ennakointikyky: Johtajan tehtävä on ennakoida ja tehdä tarvittavat muutokset nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ilman ennakointikykyä voi projekti mennä totaalisen pilalle.
 4. Arvostus: Arvostus tulee tiimiltä, ilman arvostusta on vaikea johtaa. Arvostuksen saaminen vie aikaa, mutta omilla valinnoillaan ja esimerkillä hyvä johtaja saavuttaa tämän.
 5. Läsnä oleva ja kiinnostus tiimiä kohtaan: Kiinnostus tiimiä kohtaan ja läsnä olevuus ovat yksi avain saada ryhmän kunnioitus. Kun johtaja on läsnä ja kiinnostunut, uskon alaisten/tiimin luottavan ja kuuntelen paremmin myös johtajaansa.
 6. Avarakatseinen ja muutospeloton: Elämme muutoksen maailmassa, joka päivä tulee uusia trendejä ja asioita bisnekseen. Tällä ominaisuudella johtaja pysyy varmasti aallonharjalla.
 7. Itsestään huolehtiva ja itsensä johtaminen: Vaikka johtaa muita, ei saa unohtaa itseään. Minusta et voi myöskään johtaa muita, jos et osaa johtaa itseäsi.
 8. Tavoitettavissa: Tavoitettavuus on tärkeää, jotta asiat menevät haluttuun suuntaa eikä kukaan tiimistä rupea soveltamaan, koska ei saanut sinua kiinni.
 9. Esimerkki: Johtaja on esimerkki toimija ja esikuva yrityksen arvoille ja toimille.
 10. Tasapuolisuus: Ketään ei voi valita suosikiksi jokaista on kohdeltava tasa-arvoisesti.

(Pasanen, K. 2021)

 

 

Valmentavalla johtamisella luodaan ilmapiiri tiimiin, jossa on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omanlaiseksi osaajaksi. Tämä tukee suuresti yrityksen toimintaa. Kun yksilöllä on mahdollisuus kehittyä vapaasti ”paremmaksi” antaa hän tiimille enemmän. Vastuun jakaminen vaatii luottamusta molemmin päin. Johtajan on luetettava alaisiin, että he hoitavat heille annetut tehtävät ja toimivat tiimin eduksi. Samalla lailla tulee tiimin jäsenten luottaa johtajaan, että hänkin hoitaa oman tonttinsa. Jos tiimin jäsenet keskittyvät vain itsensä, on vaikea toimia joukkueena yhdessä johtajan kanssa. (Pasanen, K. 2021)

 

Hyvällä johtajalla on aina paras tiimi takanaan. Ilman hyvää tiimiä ei kukaan johtaja voi menestyä. Minusta kukaan ei voi olla kaikessa paras, eikä pidäkään. Tiimissä jokainen tuo omat vahvuutensa ja näin kukoistavat yhdessä. Joukkue tai tiimi on täynnä erilaisia yksilöitä, joista jokainen reagoi eri tavalla eri tilanteisiin, onnistumisiin, vastoinkäymisiin, paineisiin, jännitykseen sekä muuttuvaan ympäristöön. Johtajan on suhtaudutta jokaiseen tiimiläiseen omina persoonina. Hyvä johtaja on mestari ihmisen kanssa. Johtajan tehtävänä on kaivaa tiimistä tämä huippu osaaminen ja potentiaali esille ja pistää se tulokseen. Näin tiimi on vahvempi yhdessä. ”Minä, me, meidän joukkue” (Pasanen, K. 2021). (Pasanen, K. 2021)

 

Jotta johtajana voi onnistua on oltava tavoitteita. Ja tavoitteita kohden, kun mennään, tulee tapahtua toimintaa. ”Ilman toimintaa tavoite jää unelmaksi” (Pasanen, K. 2021). Myös jotta johtajana voi onnistua pitää myös uskaltaa epäonnistua. Kukaan meistä ei ole seppä syntyessään. (Pasanen, K. 2021)

 

Täällä Proakatemialla käytetään paljon valmentavaa johtamista. Onko se hyvä asia? Näin, että kyllä. Jokaisella on mahdollisuus kasvaa, tutkia ja tehdä omia päätöksiä. Meidän valmentajamme mahdollistavat luovan ympäristön. En valehtele, ellen välillä toivoisi suoria vastauksia kysymyksiini, mutta trust the process. Valmentava johtaminen auttaa meidät tiimiyrittäjät tutkimaan ja oppimaan asiat oman käden kautta.

 

Millainen on loistava koutsi? Minusta loistava johtaja tai valmentaja antaa tilaa tiimiläisilleen oppia ja kehittyä sekä antaa heille luottamuksensa. Hyvä koutsi näyttää myös mallia ja on valmis vaihtamaan ajatuksia tiimiläistensä kanssa sekä jakamaan omaa osaamistaan. Osaamisen jakaminen puolin ja toisin, kehittää kaikkia eteenpäin. Itse olen toiminut urheilu valmentajana viimeiset viisi vuotta. Olen oppinut paljon ihmisten kanssa toimimisesta sekä heidän ohjaamisestaan valmentajana. Koen olevani hyvä ihmisten kanssa. Koen omaavani valmentavan johtamisen taitoja paljon ja tämä tyyli johtaa sopii minulle hyvin. Johtajuustaitojani haluan ehdottomasti kehittää lisää ja saada uusia työkaluja. Se on minun seuraavan 3,5 vuoden tavoite. Haluan olla hyvä koutsi, joka pystyy ottamaan kaikki huomioon, näyttämään esimerkkiä sekä saavuttamaan halutut tulokset.

 

 

 

Lähteet:

Balentor.fi. n.d. Valmentava johtaminen. Verkkosivu. Viitattu 28.4.2023. https://www.balentor.fi/valmentava-johtaminen

Hyplus.helsnki.fi. 12.4.2022. Miksi valmentava johtaminen kannattaa. Blogiteksti. Viitattu 27.4.2023. https://hyplus.helsinki.fi/miksi-valmentava-johtaminen-kannattaa/

Pasanen, K. 2021. Mielen pelikirja: Valmentava johtaminen urheilusta bisnekseen. Value books. Viitattu 27.4.2023.

Kommentoi