Tampere
24 Jun, Monday
18° C

Proakatemian esseepankki

Arvonlisävero selkokielelläKirjoittanut: Roosa Haaka - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto 

Hyvä taloustietämys on yksi yrittäjän tärkeimmistä taidoista. Oma taloustietämys ei kuitenkaan ole sillä tasolla millä haluaisin sen olevan, joten nyt olen päättänyt ottaa itseäni niskasta kiinni ja perehtyä talouteen kunnolla. Arvonlisävero tuntui “helpolta” aihealueelta, johon lähteä ensimmäisenä syventymään paremmin. Tiedän aiheesta valmiiksi jo jonkin verran, mutta nyt asiaan on hyvä uppoutua kunnolla ja kirjottaa mustaa valkoiselle selkokielellä.  

 

Mikä on arvonlisävero? 

Arvonlisävero eli ALV on kulutusvero, joka tarkoittaa tavaroiden tai palveluiden käyttöön kohdistuvia veroja. (veronmaksajat 2021) Arvonlisävero lisätään myymäsi tuotteen tai palvelun myyntihintaan, jonka kuluttaja maksaa osana hyödykkeen hintaa. Suomen yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita. (Hautamäki 2022) Yrittäjä on velvollinen tilittämään alv:n eteenpäin verottajalle. 

Usein yrittäjät tekevät omalle yritykselleen hankintoja, joihin sisältyy myös alv. Pystyt vähentämään tämän osuuden verottajalle tilitettävien omien myyntiesi arvonlisäveroista. (Hautamäki 2022) Kuitenkin jotta voit lisätä ja vähentää arvonlisäveroja, niin sinun täytyy kuulua alv-rekisteriin. Alv-rekisteri on verohallinnon rekisteri, johon on koottu tiedot arvonlisäverovelvollisista yrityksistä. (Vero 2021) Tämän lisäksi yrityksen tekemisessä on oltava kyse arvonlisäverovelvollisesta toiminnasta. (Hautamäki 2022)  

 

Milloin yritys on alv-velvollinen?  

Yrityksen täytyy liittyä arvonlisäverorekisteriin, mikäli liikevaihto ylittää tilikauden aikana 15 000 €. Aiemmin alaraja oli 10 000 €, mutta rajaa nostettiin vuonna 2021. Alv-rekisteriin liitytään usein heti yrityksen perustamisen yhteydessä tai jälkeenpäin muutosilmoituksella. (Hautamäki 2022) Jos yrityksen toiminta on pientä ja esimerkiksi sivutoimista, niin silloin 15 000 € alv-raja ei välttämättä täyty. Tällöin et kuulu alv-rekisteriin ja voit myydä tuotteesi tai palvelusi ilman arvonlisäveron osuutta. Mikäli liikevaihto kuitenkin ylittää 15 000 € rajan, täytyy sinun maksaa arvonlisäverot takautuvasti kaikesta myynnistä. (Hautamäki 2022) Alv-rekisteriin siis kannattaa liittyä, jos rajan ylittyminen vähääkään mietityttää. Jos liikevaihto jää alle 15 000 € rajan, niin saat haettua verottajalle maksamasi alvit takaisin kokonaan arvonlisäveron alarajahuojennuksen ansiosta. (Hautamäki 2022) Käydäänkin seuraavaksi läpi, mikä on alarajahuojennus.  

 

Arvonlisäveron alarajahuojennus 

Alarajahuojennus tuo verohelpotusta niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12kk) liikevaihto jää alle 30 000 euroon. (Vero 2021) Jos yrityksen liikevaihto ylittää 15 000 €, mutta jää kuitenkin alle tuon 30 000 €, silloin yritys saa huojennuksena osan arvonlisäverosta. Yrittäjä saa huojennukseen oikeuttavan alv kokonaan takaisin, jos liikevaihto on korkeintaan 15 000 € tilikauden aikana. Vuonna 2020 raja oli vielä 10 000 €, jonka jälkeen sitä nostettiin. (Vero 2021) 

 

ALV ilmoittaminen ja maksaminen 

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen tapahtuu OmaVerossa. Ilmoitus tehdään jokaiselta verokaudelta, vaikka yritykselläsi ei olisi ollut verokauden aikana arvonlisäverollista toimintaa. (Vero 2022)  

Ilmoitus- ja maksupäivä määräytyvät sen mukaan, minkä mittainen verokautesi on. Verokauden pituus taas määräytyy yrityksesi liikevaihdon perusteella. (Vero 2022) Yleensä verokausi on kalenterikuukausi, mutta liikevaihdon ollessa pienempää, yritys voi hakea pidempää verokautta. Jos liikevaihto on alle 100 000 euroa, alv:n verokausi voi olla neljännesvuosi. Liikevaihdon jäädessä alle 30 000 euroon, voi alv:n verokausi olla neljännesvuosi tai vuosi. (Vero 2022) 

Veron sivuilla oli mielestäni oivallinen ja selkeä taulukko, jossa käytiin läpi yrityksen verokauden eri ilmoitus- ja maksupäiviä. Veron (2022) sivuilta alv:n ilmoitus- ja maksuohje taulukko: 

Yrityksen verokausi  Ilmoitus- ja maksupäivä 
Kuukausi  Ilmoittaminen ja maksaminen tapahtuu kuukausittain. Ilmoitus- ja maksupäivä on 12.päivä sitä kuuta, joka toinen kuukausi verokauden päättymisen jälkeen. Esimerkiksi Ilmoita ja maksa maaliskuun alv viimeistään 12.5. 
Neljännesvuosi  Ilmoita ja maksa alv kolmen kuukauden välein.  

  • Tammi-maalis (1.neljännes) viimeistään 12.5. 
  • Huhti-kesä (2. neljännes) viimeistään 12.8. 
  • Heinä-syys (3. neljännes) viimeistään 12.11. 
  • Loka-joulu (4. neljännes) viimeistään 12.2. 
Vuosi  Ilmoita ja maksa alv kerran vuodessa. Ilmoitus- ja maksupäivä on seuraavan vuoden helmikuun viimeinen päivä. 

 

Esimerkiksi ilmoita ja maksa vuoden 2021 arvonlisävero viimeistään 28.2.2022. 

 

Arvonlisäveroilmoituksen ilmoittamiseen ei voi saada lisäaikaa. Jos arvonlisäveron tietojen ilmoittaminen tapahtuu myöhässä, joutuu maksamaan myöhästymismaksua. (Vero 2022)  

 

Arvonlisäverokannat ja alv:n laskeminen 

Arvonlisäverokantoja eli alv-prosentteja on olemassa neljä eri luokkaa, jotka ovat 24 %, 14 %, 10 % ja 0 %. Arvonlisäverokannat määrittävä kuinka paljon missäkin tuotteessa tai palvelussa on arvonlisäveroa. (Vero 2020)  

Yleinen verokanta. Tämä on useimpien palveluiden ja tavaroiden verokanta.   24 % 
Alennettu verokanta, johon kuuluu elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut. Tämä ei koske alkoholijuomien tai tupakkatuotteiden myyntiä eikä tarjoilua.   14 % 
Alennettu verokanta, johon kuuluu kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut ja televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset.   10 % 
Nollaverokanta, johon kuluu arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus sekä näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset, jäsenlehtien painosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille, varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa), vienti EU-alueen ulkopuolelle, tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille (ohje alv EU-tavarakaupassa), muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille.  0 % 

(Vero 2020) 

Arvonlisäveron laskemiseen löytyy nykyään hyviä laskureita, joita voi käyttää apuna laskennassa. Esimerkiksi veron sivuilta löytyy hyvä alv-laskuri, jonka avulla voi laskea tuotteen tai palvelun verottoman tai verollisen hinnan sekä vero osuuden eri arvonlisäveroprosenttien mukaan. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/arvonlis%C3%A4verolaskuri/ Tässä linkki laskuriin.  

 

Pohdinta 

Aloittaessani suunnittelemaan tätä esseetä ajattelin, että tämän kirjoittaminen tulee olemaan todella tuskallista. Positiiviseksi yllätykseksi voin kuitenkin nyt todeta, ettei kirjoittaminen ollutkaan sitä. Tietoa etsiessäni sekä kirjoittaessani huomasin koko ajan oppivani ja sisäistäväni uutta tietoa, joka lisäsi entisestään halua kerätä enempi tietoa.  

Voin nyt sanoa omaavani arvonlisäverosta perustietämyksen, joka ei ollut minulla niin vahva ennen tätä esseetä. Aion jatkossa ehdottomasti kirjoittaa lisää talousaiheisia esseitä ja suosittelen sitä ehdottomasti muillekin.  

 

 

Lähteet 

Veronmaksajat. 2021. Kulutusverot suomessa. Verkkosivu. Viitattu 26.10.2022  

https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Kulutusverot/#aa3fc00c  

Hautamäki, P. 2022. Arvonlisäveron ABC – Usein kysytyt kysymykset. Blogi 6.4.2022. Viitattu 26.10.2022. https://www.accountor.com/fi/finland/blogi/arvonlisavero-alv  

Vero. 2021. Näin rekisteröidyt arvonlisäverovelvolliseksi. Verkkosivu. Viitattu 26.10.2022. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/rekisterointi/ 

Vero. 2021. Arvonlisäveron alarajahuojennus. Verkkosivu. Viitattu 1.11.2022. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/alarajahuojennus/  

Vero. 2022. Arvonlisäveron verokausi ja sen muutokset. Verkkosivu. Viitattu 6.11.2022 https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/ilmoitus-ja-maksuohjeet/verokauden-muutos/  

Vero. 2022. Arvonlisäveron ilmoitus- ja maksuohjeet. Verkkosivu. Viitattu 6.11.2022. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/ilmoitus-ja-maksuohjeet/  

Vero. 2020. Arvonlisäveroprosentit. Verkkosivu. Viitattu 6.11.2022. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/arvonlisaveroprosentit/  

Kommentoi