Tampere
21 May, Tuesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Arvojen merkityksellisyys minulle ja tiimilleniKirjoittanut: Selina Rintala - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Paras
Erik Bertrand Larssen
Esseen arvioitu lukuaika on 9 minuuttia.

Arvot 

Yksinkertaistettuna arvot ovat itselle tärkeimpiä asioita elämässä ja osa ihmisen identiteettiä. Arvot ohjaavat tekemään päätöksiä ja vaikuttavat valintoihin, joita teemme. Arvot kuvastavat myös niitä asioita, joita itse pitää oikeina ja miten omasta mielestä olisi hyvä elää. Eläessään arvojen mukaista elämää, on elämä mielekästä ja usein onnellista. Omien arvojen pohtiminen on jokaiselle ihmiselle kannattavaa. Päätöksiä on helpompi tehdä sekä tavoitteita asettaa itselleen silloin, kun tietää omat arvonsa. (Nyyti ry). Arvot kertovat mitä kannattaa tehdä ja mitä taas ei, ne pitävät ihmisen oikealla tiellä (Larssen, 2019). 

“Arvot ovat juttuja, joita harjoitat elämässä ja näytät ne maailmalle”. Tämä edellä mainittu lause on jäänyt jostakin tiimiyrityksemme Flyynan aiemmasta arvopajasta mieleen, mutta en muista kuka sen on sanonut enkä tiedä lähdettä. Lause kiteyttää hyvin arvojen merkityksen ja sen, kuinka arvot ovat arvokas asia ja mahdollistavat ihmisen täyden potentiaalin käyttämiseen ja itsensä tuntemiseen.  

 

Arvojen merkityksellisyys 

Arvoja voivat olla esimerkiksi arvostuksen kohteet kuten tavaroiden, aseman tai taitojen arvostus, arvokkaat inhimilliset kokemukset kuten musiikki, ystävyys, rakkaus ja luonto. Lisäksi arvoja voi olla erilaiset ihanteet kuten tasa-arvo, elämän kunnioitus ja ihannoiminen, rehellisyys ja luottamus sekä klassiset arvot kuten hyvyys, oikeudenmukaisuus ja totuus. Arvoissa tärkeintä on niiden aito merkityksellisyys itselleen, eikä niiden ole tarkoitus kilpailla muiden ihmisten arvojen kanssa. (Nyyti ry). Arvot eivät tarvitse olla mitenkään suuria tai erityisiä, sillä hyvä ruokakin voi olla arvo. Yleisiä arvoja ovat myös kaverit, perhe, läheiset, taloudellinen vakaus, rehellisyyden vaaliminen, luonnonsuojelu, suvaitsevaisuus tai koulutus. (Nyyti ry) 

“Sanotaan, että arvot ovat käytöksen sosiaalisia vahvistajia”. Edellä mainittu lause kirjasta Paras (Larssen, 2019) avasi omia ajatuksia liittyen arvojen aitouteen ja omaan toimintaan liittyen. Eli arvot kasvattavat todennäköisyyttä tietyn käyttäytymisen toistumiselle. Esimerkiksi terveyden ollessa ihmisen tärkein arvo, niin luultavasti tämä ihminen harrastaa liikuntaa säännöllisesti, syö terveellisesti tai muuten pitää huolta kokonaisvaltaisesti terveydestään. Tämä ihminen myös luultavasti toistaa tätä käyttäytymistä. Tai jos ihmisen tärkein arvo on oppiminen, niin luultavasti tämä ihminen hankkii hyvän koulutuksen ja lukee paljon. (Larssen, 2019).  

 

Arvot yrityksissä 

Usein yksityishenkilöt eivät välttämättä tiedä arvojaan tai ole niistä tietoisia, elleivät ole niitä pohtineet ja tarkastelleet. Useimmissa yrityksissä yleensä arvot tiedetään, ne ovat määritelty ja kirjattu. (Larssen, 2019). Arvot ohjaavat yksityishenkilöitä, mutta myös yrityksiä ja arvojen tulisi ohjata sekä yksityishenkilöitä, että myös yrityksiä, mutta näin ei välttämättä aina ole. Oli sitten yksityishenkilö tai yritys, tiedostetut arvot ohjaavat molempia oikeaan suuntaan ja auttavat päätöksenteossa huomattavasti. Kun arvot ovat määritetty ja myös mahdollisesti kirjoitettuna ne ylös, on niiden kautta saatuna vankat kehykset toiminnalle ja selkeät suuntaviivat siihen, miten ihminen haluaa elää tai mitä kohti yritys haluaa mennä ja mitä tehdä. (Larssen, 2019).  

Useimmat yritykset pyrkivät toiminnallaan todistamaan yrityksen olemassa olevia arvoja ja jotkut onnistuvatkin siinä todella hyvin. Karita Tykkä kertoi Karita koutsaa- podcast jaksossaan “määritellään omat arvomme” vakuuttuneensa ja positiivisesti yllättyneensä siitä, kun joskus yhteistyökumppani kysyi Karitan arvoja neuvottelutilanteessa. Eli hyvä tapa vakuuttaa myös neuvottelutilanteissa voi olla arvojen kysyminen asiakkaalta, yhteistyökumppanilta yms. Arvojen kysyminen syventää kaupantekoa ja kohtaaminen toteutuu eri lailla ja mieleenpainuvasti. (Rakkaudella Karita –podcast, 2023). 

 

Testinä arvojen tiedostaminen

Koen, että olen itse viimeisten vuosien ja varsinkin Proakatemialla oloni aikana pohtinut arvoja paljon enemmän kuin ennen. Luulen kuitenkin, että suurin osa ihmisistä ei välttämättä pohdi tai tiedosta arvojaan kovin usein tai edes ikinä. Siksi halusin kysyä viimeistä vuotta opiskelevaltani ystävältäni yllättävästi arvoista ja aloitin kysymyksellä; “Mitkä ovat sinun arvosi?”. Vastauksena ystävältäni tuli ääneen toteutettu pohdinta siitä, että mitkä lopulta edes on arvoja. Kiteytin vielä lopuksi, että arvot ovat siis itselle tärkeitä asioita. Arvoja ja niiden merkitystä avattuani alkoi ystäväni pohtia hänen arvojansa. “Ensimmäisenä tulee mieleen, että kohtelee muita hyvin”. “Luulen, että lopulta ihminen tietää itse, mikä on oikein ja väärin”. “Perhe ja terveys aika lailla varmaan kaikkien arvoja”. Pohdimme ystäväni viisi tärkeintä arvoa sen kautta, kun tuli ystäväni juuri totesi joidenkin arvojen olevan “itsestäänselvyyksiä”. Ja että jotkut arvot ovat vähäisemmässä roolissa, mutta kuitenkin olemassa olevassa roolissa hänen elämässään. Esimerkiksi eläinten oikeudet kuulemma tavallaan ovat hänen arvojansa, mutta eivät näy omassa elämässä niin usein. Ystäväni viisi tärkeintä arvoa voisivat olla ystäväni pohdintojen mukaan toisten hyvä ja arvostava kohtelu, se, että tietää itse mikä on oikein ja väärin, terveys, perhe ja kiitollisuus. Ystäväni on tietoisesti harjoitellut kiitollisuutta viime aikoina. Hänen mukaansa kiitollisuuden kautta pienistä vastoinkäymisistä pystyy pääsemään nykyään helpommin yli, koska kokee elämän olevan tietyllä tavalla myös lahja ja elämän sisältävän niin paljon ylipäätään kiitollisuuden aiheita.  

Kysyin myös, kuinka usein arvot tulevat terminä vastaan ystävälleni. Ystäväni vastasi, että välillä koulussa, uutisten ja median kautta viestintänä sekä välillä kavereiden kesken huomaa arvojen kohtaavan tai ei -kohtaavan. Jotkut henkilöt, kuten julkisuuden henkilöt, joita ystäväni myös seuraa, eivät välttämättä jaa ystäväni kanssa samoja arvoja. Terminä arvoa tulee eniten sanana koulussa filosofiassa, uskonnossa, yhteiskuntaopissa ja äidinkielessä. Filosofiassa juuri oli ryhmätehtävänä tehdä aiheesta abortti, jossa käsitellään myös arvoja. Arvot tulevat siis välillä vastaan erinäisissä yhteyksissä, mutta ei kovin usein kuitenkaan ystäväni mukaan. 

 

Arvoni 

Kun pääsin Proakatemialle opiskelemaan tullessani syksyllä 2022, en ajatellut arvojen pohdinnan tulevan lähes viikoittaiseksi teemaksi ja aiheeksi, jonka ympärillä monikin asia elämässä pyörii. Ennen Proakatemialle tulemistani olin jonkun verran tutustunut arvoihin ja pohtinut omia arvojani sekä sitä, toiminko niiden mukaisesti elämässäni. Viime syksynä kaikki pingsterit selvittivät lokakuussa 2022 itselleen viisi tärkeintä arvoa persoonallisen arvotestin “Personal Values Assesment” avulla. Laitoin silloin testin tulokset talteen ja viime lokakuun arvotestin mukaan arvoni olivat luottamus, päättäväisyys, terveys, ilo sekä vapaus. (Personal Values Assesment).  Nyt tein testin uudelleen ja viisi arvoani olivat nyt testin mukaan rakkaus, terveys, ilo, turvallisuus ja kunnianhimo. Pohdin näiden arvojen kuvausten mukaan sitä, miten nämä kyseiset arvot näkyvät elämässäni.  

 

Rakkaus 

Ensimmäisenä arvonani käsittelen rakkauden. Lähtökohtaisesti jokainen ihminen haluaa tulla rakastetuksi sekä rakastaa ja rakkaus on yksi ihmisen tarpeista. Rakkauden tunne on usein vahva motivaation lähde ja sillä pystyy tekemään hyvin muutosta. (Personal Values Assesment). Rakkautta pystyy näyttämään erilaisilla muodoilla ja nykyään puhutaankin “viidestä rakkauden kielestä”, jonka Gary Chapman kuvaili vuonna 1995. Viiteen rakkauteen kieleen on sisällytetty tapa ilmaista sekä vastaanottaa rakkautta. Rakkauden kielet ovat fyysinen kosketus, myönteiset sanat, yhteinen aika, palvelukset ja rakkauden lahjat. (Mielenihmeet, 2022). Koen itselläni olevan suurimmat rakkauden kielet myönteiset sanat ja fyysinen kosketus. Nämä näkyvät elämässäni jakaessani rakkautta läheisille ja ystäville näillä tavoilla sekä siitä, että vastaanotan itsekin näillä rakkauden kielillä helpoiten rakkautta.  

 

Terveys 

Arvona terveys lienee aina ollut selkeä arvoni. Itseni ja läheisten horjunut terveys lapsesta lähtien on saanut itseni alusta alkaen arvostamaan terveyttä. Sitä tilaa, että ei ole sairauksia tai paikat kipeänä sekä sitä, että mielenterveys voi yhtä lailla hyvin niin kuin muukin terveys. Olen nähnyt lähipiirin voivan huonosti henkisesti sekä fyysisesti, ollut vertaistukena ja olen sairastunut itse nuoruusiän aikana fyysisesti ja henkisesti. Nähdessäni ja kokiessani parantumisen mahdollisuuden, pystyn aina uskomaan sairauksista parantumiseen. Opiskeluiden ja kokemusteni kautta olen myös tiedostanut sen hyvin, kuinka omalla tekemisellä pystyy vaikuttamaan omaan terveyteen todella paljon. Urheilun, hyvän ruokavalion ja unen merkitys ovat nousseet itselleni terveyden ja oman kunnon kehittämisen myötä tärkeiksi toiminnoiksi ja rutiineiksi päivittäin. Tämän arvon toteuttaminen luonnistuu siis suhteellisen hyvin, eikä vaadi yleensä suuria ponnisteluja. Henkisen terveyden kannalta yritän, että stressiä ei olisi aivan liikaa tai että sitä on säännöstelty. Lisäksi kiinnitän huomiotani siihen, että ympärilläni olisi mahdollisimman hyviä tyyppejä ja hyvä ilmapiiri. En halua liikaa huolestua terveydestäni, koska silloin se voi kääntyä monella väärinpäin ja jopa haitalliseksi (Personal Values Assesment). Perusasioiden ollessa kunnossa pystyy vaikuttamaan kuitenkin yllättävän hyvin omaan henkiseen ja fyysiseen terveyteen. “Perusasioista” huolehtiminen ei kuitenkaan ole aina helppoa ja kivaa. 

 

Ilo 

Vaikka kuinka asiat olisivat epävarmoja, huonosti, epämiellyttäviä, voi ilolla ja ilon löytämisellä siihen hetkeen saada mahdollisuuden tilanteen muutokseen positiivisesti. Iloisuus usein tarttuu ja iloisuutta voi oppia ihmisiltä. Sellaisilta ihmisiltä, jotka arvostavat nautintoa ja iloa, koska he keskittyvät pääasiassa positiivisiin asioihin. Jokainen nauttii eri tavalla asioista ja mahdollinen itsensä hemmottelu antaa irtautumisen hetken omista rutiineista tai arjen kiireistä. (Personal Values Assesment). Ilon, nautinnon ja rentoutumisen hetkistä saa itselleen paljon voimaa ja energiaa tulevaa varten ja siksi näitä hetkiä kuuluisi olla luvan kanssa jokaisen elämässä. Vahva mielipiteeni ja arvoni ilon kautta on juuri se, että elämästä saa ja kuulua nauttia. Mahdollinen vaara ilon, onnen ja tyytyväisyyden etsimisestä syntyy vasta, jos näiden lähteitä etsitään riippuvuuksista ja piristeistä (Personal Values Assesment).  

 

Turvallisuus  

Turvallisuuden arvostaminen ja sen arvokseni nouseminen johtuu luultavasti erilaisista perusturvallisuuden horjumisen hetkistä jossain vaiheissa elämääni. Ihmisen perustarpeisiin kuuluu ensisijaisesti turvallisuus ja siksi useammat ihmiset kokevat tarvitsevansakin turvallisuutta elämään. Turvallisuus on kuvaus vapaudesta vaaroista ja uhkista. Turvallisuuden tunne saa mukavan olon ja antaa mahdollisuuksia ihmiselle lähteä tulevaan rohkeammin. Usein turvallisuutta hakevat ihmiset saattavat olla varovaisia tehdessään päätöksiä elämässä ja haluavat välttää liiallista riskiä. (Personal Values Assesment). Minä tunnistan tästä itseni hyvin, sillä päätöksien tekeminen on usein hankalaa ja jopa pelottavaa. Kun sitten saan päätöksen tehtyä ja pystyn luottamaan siihen, niin helpottuu epävarma tunne siitä kyllä sen jälkeen hyvinkin nopeasti. Liiallinen turvallisuuden etsiminen voi olla hyvin rajoittava, joten riskejä arvioidessa on hyvä olla kriittinen mahdollisten riskien suhteen ja luottaa itseensä sekä omiin päätöksiin (Personal Values Assesment). 

 

Kunnianhimo 

Niin kauan kuin muistan, olen ollut luova, idearikas, elämäniloinen, eläväinen sekä toimeen tarttuva optimisti. Halu menestyä jollain tapaa, jatkuva uteliaisuus ja uuden oppimisen palo on kulkenut kauan matkassani. Näistä piirteistä koen saaneeni hyötyä ja myös tulevaisuuden kannalta haluan näiden olevan tietynlaisia eteenpäin ajavia ominaisuuksiani. Kunnianhimo tulee vahvasta itsetunnosta ja ilmenee vaikeasti saavutettavien tavoitteiden asettamisessa sekä niiden johdonmukaisessa toteutuksessa. Kunnianhimoiset ihmiset valitsevat rohkeasti tavoitteensa ja ovat tarvittaessa valmiita tekemään uhrauksia niiden eteen sekä rakentavat usein imagoaan omilla saavutuksillaan. (Personal Values Assesment). Itsetunnon rakentuminen rohkeaksi ja päättäväiseksi on tullut luultavammin luotettavan, rakastavan, mutta myös asioita omiin ohjaksiin antavan perheen ansiosta. Pystyn toimimaan pienen paineen alla yleensä paremmin kuin normaalisti ja pystyn tekemään uhrauksia omien tavoitteiden sekä unelmien eteen tarvittaessa. Kunnianhimo näkyy myös haluna saavuttaa jotain suurta ja merkityksellistä sekä tehdä asioita, joista minut muistettaisiin hyvällä ja arvostuksella. Unelmanani olisi se, että joku joskus pystyisi ajattelemaan, että jos tuokin, eli minä, pystyi tuollaiseen upeaan ja vaikeasti saavutettavaan asiaan, niin kyllä minäkin pystyn.  

 

Arvot kulkevat elämässämme eri elämänvaiheet 

Arvot sekä arvojärjestys voivat ja yleensä muuttuvatkin elämän aikana. Tähän muutokseen voi vaikuttaa esimerkiksi mullistavat elämänkokemukset, jotka saavat elämän näyttäytymään uudessa valossa. Esimerkiksi terveys, perhe, ystävät ja elämän arvostus saattavat nousta onnettomuuden tai hyvän ystävän kuoleman jälkeen suuremmiksi arvoiksi. (Larssen, 2019). Siksi on hyvä pysähtyä ja katsoa elämää joskus uudella tavalla, saattaa oivaltaa joidenkin asioiden olevan tärkeämpiä kuin toiset. Jotkut perusarvot pysyvät aina elämässä, mutta arvoja voi tulla uusia tai juuri edellä mainitusti ne voivat muuttua elämän aikana.  

 

Miten löydän arvoni 

Tärkeitä kysymyksiä omia arvoja pohtiessaan on kysyä itseltään seuraavia kysymyksiä; Kuka minä olen, miten vanhempani ja ystäväni luonnehtisivat minua, millainen identiteettini on, mikä on minulle tärkeää ja tärkeintä elämässä sekä mitä minä haluan? Kaikkein tärkeimpänä kysymyksenä lienee “Mikä on minulle lopulta kaikkein tärkeintä”. Vastaukset näihin edellä mainittuihin kysymyksiin kertovat, mitkä ovat arvomme. Nämä ovat perustekijöitä, joiden tulisi olla kohdallaan omassa elämässä, jotta elämä tuntuisi ehjältä ja miellyttävältä. (Larssen, 2019). 

Omia aitoja arvoja ei kukaan muu ihminen voi toisen puolesta luoda. Silloin kun omat arvot ovat epäselkeät eikä ole itsellä tarkkaa kuvaa siitä kuka on, saattaa herkemmin ottaa muiden ajatuksia ja mielipiteitä osaksi itselleen omaan identiteettiin ja arvoihin. Saattaa ottaa muiden arvoja ja uskomuksia sekä ajatella niiden olevan myös omia. Pahimmassa tapauksessa voi alkaa niiden kautta hakemaan hyväksyntää muilta ihmisiltä. Tämän takia omien arvojen tarkastelu ja selvittäminen on ihmiselle hyväksi läpi elämän. Eli pohdinta siitä, kuka on ja mistä oma identiteetti koostuu. (Rakkaudella Karita –podcast, 2023). 

Kun alkaa pohtimaan sitä kuka on, niin sitä on tärkeää pohtia sisältä ulospäin. Tässä kolme keskeisintä asiaa on ihmisen arvot, uskomukset ja asenteet. Silloin kun tuntee näiden osa-alueiden osalta paremmin itsensä, on helpompi määrittää oma suunta ja elää tätä kautta sitä kuuluisaa “oman näköistä elämää”. Ihminen toimii useimmiten sen mukaan, minkälainen uskoo olevansa. Eli sillä tunnetko itsesi hyvin, on suuri vaikutus kaikkeen ja jokaiseen elämän osa-alueeseen. Arvojen löytäminen tapahtuu pysähtymällä ja tutustumalla todelliseen itseensä. (Rakkaudella Karita –podcast, 2023). 

 

Mistä tiedän eläväni omien arvojen mukaan 

Omien arvojen selvittämisen jälkeen on hyvä pohtia, toimiiko aidosti niiden mukaan elämässään. Joskus saattaa huomata, ettei toimi lainkaan omien arvojensa mukaan. Sille voi kuitenkin tehdä muutosta. Esimerkkinä jos perhe on yksi tärkeimmistä arvoista ja laiminlyö perheensä kanssa vietettyä aikaa tekemällä liikaa töitä tai olemalla paljon pois kotoa perheen luota. Jos ei elä omien arvojen mukaan, ne asiat eivät ole välttämättä sittenkään omia arvoja tai eivät ainakaan kovin vahvoja sellaisia. Jotkut arvot voivat myös olla keskenään ristiriidassa, mutta se ei haittaa välttämättä ihmisen toimintaa (Rakkaudella Karita –podcast, 2023). 

 

Tavoitteiden ja tarpeiden selvitys arvojen avulla 

Monet saattavat asettaa tavoitteita itselleen, joita eivät ole miettineet ikinä omien arvojensa kannalta. Tavoitteet kannattaisi asettaa silti juuri arvojen mukaan, sillä arvot ovat pysyvämpiä kuin haaveet ja tavoitteet. Kun katsoo omaa elämää uudesta näkökulmasta niin yleensä näkee myös selvemmin omat arvonsa ja tulee niistä tietoisemmaksi. Arvojen selkeänä olevana on helpompi asettaa itselleen juuri oikeanlaisia ja sopivia tavoitteita. (Larssen, 2019). 

Uuden näkökulman elämään ottaneena on mahdollisuus siis selvittää omat arvot, mutta se auttaa myös selvittämään ihmisen omat tarpeet. Miten tarpeet eroavat arvoista? Siten, että tarpeet ovat lyhytaikaisempia. On kuitenkin perustarpeet uni, lämpö, juoma, uni, ruoka jne jotka ovat ehdottoman tärkeitä tyydyttää ihmisen pysyäkseen elossa ylipäätään. Perustarpeiden lisäksi muut tarpeet ovat yleensä “henkisempiä” eli esimerkiksi tarve toteuttaa itseään. Jotkut psykologit väittävät, että kaikilla ihmisillä on muutama perustarve, joille ihminen pyrkii saada tyydytyksen. Näitä tarpeita voi olla esimerkiksi rakkaus, turvallisuus, kasvu, kehitys, sosiaaliset suhteet ja halu olla jotakin tai merkitä jollekin jotain. Omat tietyt arvot täytyy toteutua ja tiettyjen tarpeiden tulee tulla tyydytetyksi ja tämän kautta ihmisen elämän ydin voi jopa piirtyä näkyviin. (Larssen, 2019). 

 

Arvot tiimiyrityksessämme 

Kun tiimiyrityksemme Flyyna ja tiimimme aloitti toimintansa helmikuussa 2023, nousivat arvot jälleen meille pingstereille keskustelun aiheeksi. Ja tämän jälkeen arvokeskusteluja tiimin kanssa on käyty monet kerrat pajoissa ja tiimipalavereissa. Vieläkin etsimme tiimimme Flyynan kanssa yhteisiä arvoja tiimiyrityksellemme. Selkeitä arvoja ei ole vieläkään lyöty lukkoon, eikä myöskään selkeää yhtä tai useampaa tavoitetta. On yllättävän vaikeaa löytää tavoitteet ja arvot koko 19 henkilön tiimille, mutta uskon sen päivän pian tulevan. Arvojen pohdinta syvällisesti ja monen eri näkökulman kautta auttaa varmasti lopulta jossain kohtaa löytämään hyvän ratkaisun koko tiimiyrityksellemme.  

Helmikuussa 2023 arvopajassa pajavihkoni muistiinpanoista löytyi mielenkiintoisia muistiinpanoja. Silloin mahdollisia arvoja Flyynalle olisi voinut olla lojaalius, rehellisyys, maine, yrittäjämainen asenne, oikeudenmukaisuus ja kunnioitus kiteyttäisi kaiken. Lokakuussa 2023 yhdessä pajassamme keskustelimme jälleen arvoista ja nimenomaan koko tiimin arvoista. Pajaan oli ennakkotehtävänä tehdä arvotesti, josta selvisi ihmisen tärkeimmät elämänarvot (Arvotesti, 2021). Kyseisen testin tehtyä kukin tiimin henkilö lähetti kolme eniten pisteitä saanutta arvoa linkin kautta tulevaan pajaan vetäjille.  

Kävimme läpi kaikkien kesken eniten pisteitä saaneita arvoja ja avasimme ajatuksia niistä koko ryhmän sekä pienryhmien kanssa. Pohdimme mitä meidän jokaisen mielestämme mikäkin arvo tarkoittaa. Itselläni kolme eniten pisteitä elämänarvoja olivat suoriutuminen, itseohjautuvuus ja hedonisti. Tunnistin näiden suuren merkityksen elämässäni ja sitä kautta myös toiminnassani. Koko tiimimme eniten pisteitä elämänarvoja olivat vaihtelunhalu, valta, hyväntahtoisuus, hedonismi, turvallisuus, suoriutuminen ja itseohjautuvuus. Muistaakseni tästä vielä karsittiin muutama arvo pois tehtävien ja pohdintojen kautta ja lopulta tiimillemme viideksi tärkeimmäksi arvoksi valikoitui suoriutuminen, itseohjautuvuus, turvallisuus, hyväntahtoisuus ja valta.  

Kuitenkaan, tämän arvopajan jälkeen nämä eivät vielä ole selkeitä arvojamme, mutta uskon meidän olevan lähellä sitä hetkeä, kun pystymme jotenkin päättämään arvomme. Se vaatii vielä erittäin monta keskustelua, pohdintoja ja ennen kaikkea muiden tiimiläisten tuntemista paremmin.  

 

Arvojen kautta hyvinvointia 

Monesti saatamme ihmisinä tehdä asioita tottumuksen tai muiden odotusten mukaan. Elämään kuuluu myös epämiellyttäviä asioita ja velvollisuuksia, joita ei aina tekisi mieli tehdä ja hoitaa. Omien arvojen mukainen elämä voi myös tuoda tilanteita, jolloin kokee ristiriitaa esimerkiksi mukavuudenhalun ja terveyden välillä. Silti tästä huolimatta voi toteuttaa omien arvojen mukaista elämää hyvin. Kun tunnistaa omia tarpeita ja arvoja, voi tehdä hyvää oloa tukevia muutoksia omassa elämässä ja arjessa. Samalla mieliala kohoaa, tuntee olevansa vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja kertoo itselleen olevan tärkeä sekä panostamisen arvoinen. (Nyyti ry). Silloin myös, kun ihminen katsoo elämää uudesta näkökulmasta, niin pyrkii poistamaan kaikki mahdolliset häiriötekijät. Sitä kautta mahdollisesti yrittää päästä selville, mikä olisi omalle hyvinvoinnille kaikista tärkeintä. (Larssen, 2019). 

 

Lähteet 

Larssen, E.,B. Paras. 03.04.2019. Bookbeat. Viitattu 29.10.2023. https://www.bookbeat.fi/kirja/paras-17482

 

Nyyti ry. Verkkosivu. Viitattu 23.10.2023.  https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/persoonallisuus/arvot/  

 

Personal Values Assessment –Free Online Test. Verkkosivu. Viitattu 23.10.2023. https://personalvalu.es/  

 

Mielenihmeet. 06.10.2022. Adriana Diez. 5 rakkauden kieltä Gary Chapmanin mukaan. Blogiteksti. Viitattu 23.10.2023. https://mielenihmeet.fi/5-rakkauden-kielta-gary-chapmanin-mukaan/  

 

Rakkaudella Karita –podcast. 21.08.2023. Jakso 53. Karita Koutsaa: määritellään omat arvomme. Podimo. Viitattu 25.10.2023. https://podimo.com/fi/shows/rakkaudella-karita?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=FI_PERFORMANCE_SEARCH_SHOW&utm_term=NA&utm_content=NA&gclid=CjwKCAjw1t2pBhAFEiwA_-A-NIm979X6Nhd4a7di_wP-gr3GSJL7_Fz7B2CAHVNIk3vX0I8_KbOOYBoCCYIQAvD_BwE  

 

Arvotesti: Selvitä, mitkä ovat tärkeimmät elämänarvosi. 23.08.2021. Verkkosivusto. Viitattu 27.10.2023. https://www.evermind.fi/arvotesti/  

Kommentoi