Tampere
19 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Armon liiketoimintasuunnitelmaKirjoittanut: Maria Jussila - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Pohjustus

Meillä Proakatemialla oppiminen tapahtuu paljolti käytännön kautta ja näin ollen projektien parissa. Kun tehdään liiketoimintaa, niin oppii liiketoiminnasta. Itselleni haastavin kirjallinen tuotos nyt akatemia aikana, oli ehdottomasti tämä liiketoimintasuunnitelma, jonka tein Armolle pankkia varten. Liiketoimintasuunnitelma vaati paljon opiskelua siitä, miten sellainen edes tehdään ja miten tehdään niin hyvä, että se kelpaa, jopa pankille. Tämän jälkeen piti tehdä vielä lisätutkimusta, että kuinka tehdä liiketoiminta suunnitelma, joka ei vain kelpaisi pankille vaan millä saisi jopa rahoitusta. Tämän koko prosessin takia haluan jakaa liiketoimintasuunnitelman myös esseepankissa, jotta siitä voi lukija jotain oppia tai ottaa mallia omaan liiketoimintasuunnitelmaansa. Jätin lopusta pois kappaleet, jotka koskivat haettavaa rahoitusta, sen määrää ja käyttötarkoituksia, koska koen niiden olevan yksityisempiä asioita meidän liiketoiminnassamme, mutta minulta voi niistäkin tulla kyselemään.

 

1 Tiivistelmä

Yrityksemme Armo toimii linkkinä ecuadorilaisten tuottajien ja suomalaisten kuluttajien välillä myymällä korkealaatuisia ja eettisesti tuotettuja vaatteita ja designtuotteita Suomen markkinoilla. Uskomme, että tarjoamalla suoran yhteyden tuottajien ja kuluttajien välille voimme tukea paikallisia tuottajia Ecuadorissa sekä tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisia ja kestäviä vaatetus- ja designtuote vaihtoehtoja Suomessa. Yrityksemme tekee yhteistyötä ja luo suhteita pienten ja itsenäisten tuottajien kanssa Ecuadorissa tuottaen heidän kanssaan erilaisia vaatetus- ja designtuotteita. Yrityksemme toimintaan kuuluu tiivis yhteistyömme logistiikkayritysten kanssa Ecuadorissa ja Suomessa varmistaakseen, että tuotteet saapuvat Suomeen ja Suomen sisällä oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Yrityksemme varmistaa myös kaikkien asiaankuuluvien tuontimääräysten ja -verojen noudattamisen sekä hallitsemme varastotasojamme Suomessa vastaamaan asiakkaiden kysyntään.

Yrityksemme pyrkii laajentamaan toimintaansa tulevaisuudessa myös muihin maihin ja toimimaan linkkinä pienten tuottajien ympäri maailman ja suomalaisten tietoisten kuluttajien välillä mahdollistaen laadukkaiden ja eettisesti tuotettujen vaatteiden maahantuonnin ja myynnin. Suomen vaatemarkkinoiden arvo on yli 8 miljardia euroa Suomen tekstiili ja muoti ry:n mukaan, ja kestävän kehityksen mukaisten ja eettisesti tuotettujen vaatteiden kysyntä kasvaa. Täyttämällä tämän markkina raon yrityksemme aikoo hyödyntää tätä tietoisen kulutuksen suuntausta ja rakentaa uskollisen asiakaskunnan.

Yrityksemme kilpailuetu on sen ainutlaatuinen asema suorana linkkinä pienten ja itsenäisten tuottajien ja suomalaisten tietoisten kuluttajien välillä sekä keskittyminen kestävään kehitykseen ja eettiseen tuotantoon. Yrityksemme tulevaisuuden tavoitteita ovat tuotevalikoiman laajentaminen, kansainvälinen laajentuminen, kestävän kehityksen lisääminen, yhteisön rakentaminen ja jakelukanavien monipuolistaminen tavoittaakseen enemmän asiakkaita.

 

2 Yritys

Armo on brändi, joka myy pienten tuottajien tuotteita tällä hetkelle Ecuadorista Suomeen. Armon toiminnan tarkoitus on antaa paikallisesti toimiville pienille tuottajille erityisesti käsityöläisille mahdollisuus päästä kansainvälisille markkinoille saaden oikeudenmukaisen korvauksen tuotteistaan. Sen lisäksi, että Armo tukee toiminnallaan tuottajaa harjoittaen reilun kaupan toimintaperiaatteita, Armo tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden ostaa reilun kaupan tuotteita käsityöläisiltä Ecuadorista ja tulevaisuudessa käsityöläisiltä ympäri maailman.  Armo suorana linkkinä hoitaa tuotteiden viennin ja tuonnin sekä myynnin, että markkinoinnin. Armo myy tuotteitaan pääsäännöllisesti verkkokaupan kautta kuluttajille, mutta myös suoraan yrityksille jälleenmyyntiin. Jälleenmyynti asiakkaitamme ovat erilaisen vaate- ja designtuotteita myyvät kaupat.

 

Missio

Armo tarjoaa pientuottajille ympäri maailman mahdollisuuden päästä kansainvälisille markkinoille. Tavoitteenamme on tukea reilua, kestävää ja eettistä kauppaa.

 

Visio

Haluamme muuttaa vaatetusalaa kestävämpään, reilumpaan ja eettisempään suuntaan. Näin haluamme olla mukana tekemässä maailmasta parempaa paikkaa.

 

Arvot

Liiketoimintamme perustuu arvoihimme, jotka toimivat suuntaviivoina kaikelle, mitä teemme. Nämä arvot ovat:

 1. Myötätunto
 2. Reiluus
 3. Rehellisyys

 

3.1 Tuote tai palvelu

Armon myymät tuotteet ovat tarkoin valittuja käsityönä valmistettuja vaatetus- tai designtuotteita. Tämänhetkiset tuotteemme ovat vaatteita, kasseja, koruja ja muita design- ja sisutustuotteita. Tuote valikoimamme kumminkin kasvaa jatkuvasti löytäessämme uusia tuottajia. Tuotteet ovat tarkoin valittuja ja niin ovat niiden tuottajatkin. Armo etsii ja tukee pieniä tuottajia ja näin ollen heidän yrityksiään myyden heidän tuotteitaan tai tuottamalla tuotteita heidän kanssaan yhteistyössä. Armon etsimien tuotteiden ja niiden tuottajien kriteerit ovat seuraavat: Armon täytyy nähdä tuotteille potentiaalinen markkinarako sekä tuottajan toiminta täytyy olla Armon arvojen mukaista. Tällä hetkellä Armon merkittävin yhteistyö on Ecuadorissa naisten ylläpitämän ompelimon kanssa. Ompelimoa ylläpitävät naiset ovat yksinhuoltajiksi päätyneitä eron seurauksena, joka on tuottanut heille haasteita pärjätä yhteiskunnassa. Yhdessä he ovat luoneet paikallisesti toimivan ompelimon Ecuadoriin, jolla luovat naisille mahdollisuuksia pitää huolta toimeentulostaan ja perheistään. Armo ostaa ompelimon tuottamia tuotteita omaan myyntiinsä maksaen tuotteista oikeudenmukaisen korvauksen ja lisäten tuottajien myyntiä. Kyseinen yhteistyö on hyvä esimerkki Armon etsimistä tuottajista. Kaikki tuotteitamme valmistavat pienet ja itsenäiset tuottajat Ecuadorissa käyttävät kestäviä tuotantometodeja. Tarjoamme myös verkkoalustallamme tietoa, josta asiakkaat voivat oppia lisää tuottajista ja heidän tuotantoprosesseistaan.

 

3.2 Toimintamme ja tuottajat

Luomme suhteita pienten ja itsenäisten tuottajien kanssa Ecuadorissa ja teemme tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan varmistaaksemme, että tuotteemme täyttävät laatu- ja eettiset tuotantostandardimme. Teemme myös yhteistyötä logistiikkayritysten kanssa varmistaaksemme, että tuotteemme toimitetaan Suomeen ja Suomen sisällä oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

 

3.3 Logistiikka

Yrityksemme logistiikka käsittää tavaroiden liikkumisen suunnittelun, koordinoinnin ja toteuttamisen Ecuadorin pientuottajilta Suomen asiakkaille. Tämä sisältää tuotteiden kuljetuksen Ecuadorin tuottajilta tullausprosessin sekä tavaroiden kuljetuksen Suomeen ja Suomen sisällä asiakkaille.

Yrityksemme tekee yhteistyötä logistiikkayrityksien kanssa, jotka hoitavat kuljetus- ja tullausprosessit ja varmistamaan, että tuotteet toimitetaan oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Yrityksemme hallitsee varastotasoja ja varmistaa, että meillä on riittävästi tuotteita vastaamaan asiakkaidensa kysyntään Suomessa.

Lisäksi yrityksemme on tietoinen tuontimääräyksistä ja -veroista, joita voidaan soveltaa tuodessaan tavaroita Ecuadorista Suomeen, ja me varmistamme kaikkien asiaankuuluvien lakien ja määräysten noudattamisen.

Yrityksemme pitää myös tiivistä yhteydenpitoa tuottajien ja logistiikkayrityksien kanssa, jotta tuotteet toimitetaan ajallaan ja moitteettomassa kunnossa sekä vältymme viivästymisiltä tai vaurioilta.

Kaiken kaikkiaan logistiikan hallinta on meille kriittinen ja siksi tärkeä osa yrityksemme toimintaa. Tämän takia noudatamme huolellista suunnittelua ja koordinointia, jotta tuotteet toimitetaan asiakkaille oikea-aikaisesti sekä tehokkaasti samalla varmistaen kaikkien asiaankuuluvien lakien ja määräysten noudattamisen.

 

4 Markkina- ja kilpailutilanneanalyysi

Armo ennen kaikkea edustaa kestävää muotia. Kestävä muoti on termi, jolla tarkoitetaan tuotteiden tuotannon vastuullisuutta ja eettisyyttä. Ihmiset ovat koko ajan tiedostavampia valintojensa ja ostopäätöksiensä suhteen. Vastuullisuus ja eettisyys ovat noussut viime vuosina valtaviksi trendeiksi, näin ollen niistä on tullut osa nykypäivän suurimpia myyntivaltteja, joihin yritykset kautta alojen ovat tarttuneet. Kyseiset trendit eli myyntivaltit vaikuttavat erityisesti vaatetusalalla.

Suomen vaatemarkkinoiden arvo on yli 8 miljardia euroa Suomen tekstiili ja muoti ry:n mukaan, ja kestävän kehityksen mukaisten ja eettisesti tuotettujen vaatteiden kysyntä kasvaa. Tällä hetkellä kuluttajilla ei juurikaan ole vaihtoehtoja, jotka haluavat ostaa vaatteita suoraan pieniltä ja itsenäisiltä tuottajilta muista maista eikä siten Ecuadorissa. Täyttämällä tämän aukon markkinoilla uskomme, että voimme hyödyntää kasvavaa tietoisen kulutuksen trendiä ja rakentaa uskollisen asiakaskunnan.

Kestävän muodin markkinatilanne Suomessa on suhteellisen uusi ja kasvava ala. Suomalaisessa kestävän muodin markkinoita ohjaavat kuluttajien tarve ympäristöystävällisille ja eettisesti tuotetuille vaatteille.

Finnwatchin tutkimuksen mukaan Suomen kestävän muodin markkinan arvo on noin 300 miljoonaa euroa ja odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Tutkimus osoitti myös, että yli puolet suomalaisista on valmis maksamaan enemmän kestävistä vaatteista.

Asiakasdemografioiden osalta Suomen kestävän muodin markkinaa ohjaavat pääasiassa nuoret, kaupunkilaiset ja ympäristötietoiset kuluttajat. Markkinaa ohjaa myös kasvava tietoisuus vaateteollisuuden ympäristövaikutuksista sekä halu tukea paikallista ja eettistä tuotantoa.

Suomessa on useita kestävän muodin brändejä ja jälleenmyyjiä, kuten Nosh Organics, PaaPii Design ja Reeta Ek. Monet näistä brändeistä keskittyvät käyttämään orgaanisia ja kestäviä materiaaleja, kuten orgaanista puuvillaa ja pellavaa, ja käyttävät ympäristöystävällisiä tuotantomenetelmiä.

Suomen kestävän muodin markkina ovat siis kasvava ala, jota ohjaa kuluttajien tarve ympäristöystävällisille ja eettisesti tuotetuille vaatteille. Markkinan arvo on 300 miljoonaa euroa ja odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Se ohjaa pääasiassa nuoria, kaupunkilaisia ja ympäristötietoisia kuluttajia ja tarjoaa useita kestävän muodin brändejä ja jälleenmyyjiä.

Kilpailevista kestävän muodin brändeistä ja jälleenmyyjistä erottuminen ei kuitenkaan ole kovin vaikeaa. Tällä hetkellä Suomen markkinoilta ei löydy samanlaista toimijaa kuin Armo, johtuen Armon käyttämästä liiketoiminta mallista. Yrityksen kilpailuetu on sen ainutlaatuinen asema suorana linkkinä pienten ja itsenäisten ecuadorilaisten tuottajien sekä tulevaisuudessa pienten tuottajien ympäri maailman ja tietoisten kuluttajien välillä Suomessa. Tarjoamalla suoran yhteyden tuottajien ja kuluttajien välille yritys pystyy tarjoamaan laadukkaita ja eettisesti tuotettuja vaatteita, joita ei ole laajasti saatavilla Suomen markkinoilla. Lisäksi yrityksemme panostus kestävään kehitykseen ja eettiseen tuotantoon erottaa sen markkinoiden muista vaatekauppiaista ja vetoaa tietoisiin kuluttajiin.

Muita mahdollisia kilpailuetuja ovat:

– Yrityksen kyky tarjota ainutlaatuisia ja monipuolisia tuotteita pienten ja itsenäisten tuottajien Ecuadorissa, jotka voivat houkutella asiakkaita, jotka etsivät jotain erilaista ja ainutlaatuista.

– Työskentelemällä suoraan tuottajien kanssa yritys voi varmistaa, että sen tuotteet ovat korkealaatuisia ja eettisesti valmistettuja, mikä voi auttaa rakentamaan asiakkaiden luottamusta ja uskollisuutta.

– Yrityksen keskittyminen kestävään kehitykseen ja eettiseen tuotantoon voi auttaa erottamaan sen muista markkinoiden vaatealan yrityksistä ja houkuttelemaan tietoisia kuluttajia.

– Yrityksen verkkoalusta ja sosiaalinen media voivat auttaa rakentamaan asiakassuhteita ja lisäämään bränditietoisuutta.

– Yrityksen osallistuminen kestävän ja eettisen muodin tapahtumiin Suomessa voi auttaa lisäämään näkyvyyttä ja rakentamaan suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin.

Kaiken kaikkiaan yrityksen ainutlaatuinen asema suorana linkkinä pienten, riippumattomien ecuadorilaisten vaatevalmistajien ja tietoisten kuluttajien välillä Suomessa sekä keskittyminen kestävään kehitykseen ja eettiseen tuotantoon voivat antaa sille vahvan kilpailuedun Suomen vaatemarkkinoilla.

 

5 Markkinointi- ja operatiivinen suunnitelma

Operatiivinen suunnitelmamme sekä markkinointisuunnitelmamme listauksessa tuodaan esiin tärkeimmät toimintaperiaatteemme.

Markkinointisuunnitelma:

 1. Kohdemarkkinat: Kohdemarkkinamme ovat tietoiset kuluttajat Suomessa, jotka etsivät korkealaatuisia ja eettisesti hankittuja vaatteita. Keskitymme näiden asiakkaiden tavoittamiseen sosiaalisen median, verkkomainonnan ja PR:n kautta.
 1. Brändäys: Korostamme brändissämme kestävien ja eettisesti tuotettuja tuotteitamme ja toimintaamme kestävän tuotannon parissa. Tuomme osaksi brändiämme pienten ja itsenäisten tuottajiemme tarinoita, joiden kanssa työskentelemme.
 1. Verkkonäkyvyys: Käytämme verkkosivujamme ja sosiaalisen median profiilejamme esitelläksemme tuotteitamme sekä tarjoamaan tietoa tuotantoprosessista ja tuottajista, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Käytämme myös kaikkia verkkoalustojamme tavoittaaksemme kohdemarkkinamme kohdistetulla mainonnalla ja PR:lla. Yrityksemme siis käyttää markkinoinnissaan monikanavaista lähestymistapaa.
 1. Tapahtumat: Osallistumme kestävän ja eettisen muodin tapahtumiin Suomessa esittelemään tuotteitamme ja rakentamaan suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin.
 1. Vaikuttajamarkkinointi: Teemme yhteistyötä sosiaalisen median vaikuttajien kanssa kestävän ja eettisen muodin alalla lisätäksemme bränditietoisuutta ja tavoittaaksemme uusia asiakkaita.

Operatiivinen suunnitelma:

 1. Tuotanto: Tuotamme tuotteemme pienten ja itsenäisten tuottajien kanssa Ecuadorissa ja teemme tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan varmistaaksemme, että tuotteemme täyttävät laadulliset ja eettiset tuotantovaatimuksemme.
 1. Varastonhallinta: Hallitsemme tiiviisti varastotasojamme varmistaaksemme, että meillä on riittävästi tuotteita vastaamaan asiakkaiden kysyntään Suomessa.
 1. Logistiikka: Teemme yhteistyötä logistiikkayritysten kanssa varmistaaksemme, että tuotteemme toimitetaan Suomeen ja Suomen sisällä oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, ja samalla varmistamme kaikkien asiaankuuluvien lakien ja määräysten noudattamisen.
 1. Asiakaspalvelu: Tarjoamme erinomaista asiakaspalvelua verkkosivustomme ja sosiaalisen median profiilien kautta.
 1. Vaatimustenmukaisuus: Varmistamme kaikkien asiaankuuluvien lakien ja määräysten noudattamisen, jotka liittyvät vaatteiden ja designtuotteiden maahantuontiin ja myyntiin Ecuadorista Suomeen.
 1. Jatkuva parantaminen: Tarkastelemme toimintaamme säännöllisesti ja teemme tarvittaessa muutoksia tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.
 1. Viestintä: Ylläpidämme hyvää yhteydenpitoa tuottajien ja logistiikan tarjoajien kanssa varmistaaksemme, että tuotteet toimitetaan ajallaan ja moitteettomassa kunnossa välttäen viivästyksiä tai vaurioita.

Toteuttamalla näitä markkinointi- ja toimintastrategioita ja niiden periaatteita voimme vahvistaa brändimme kestävien ja eettisesti tuotettujen vaatteiden asemaa kilpailussa ja saavutamme kohdemarkkinamme sekä tarjoamme erinomaista asiakaspalvelua varmistaen samalla, että noudatamme kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä.

 

6 Johtoryhmä ja organisaatio

Organisaatiomme koostuu kolmesta perustaja jäsenestä. Jäsenet vastaavat monista yrityksen sisäisistä tehtävistä, kuten myynnistä, markkinoinnista ja kirjanpidosta.  Perustaja jäseniltä löytyy laaja kokemusta vaatetusalalta suurelta alan toimijalta kuin myös yrittäjyydestä.

Maria Jussila, Perustaja jäsen

Empiria osk

Omar Puebla, Perustaja jäsen

Flip solutions osk

Xiaoquing Yang-Pyydysmäki, Perustaja jäsen

Flip solutions osk

 

7 Tavoitteet ja päämäärä

 1. Tuotevalikoiman laajentuminen: Kasvun myötä yrityksemme pyrkii laajentamaan tuotevalikoimaansa kattamaan entistä laajemman valikoiman vaatteita, asusteita sekä design- ja sisustustuotteita. Näin pyrimme tavoittamaan uusia asiakkaita, vastata laajempiin tarpeisiin ja kysyntään.
 1. Kansainvälinen laajentuminen: Armon tavoitteena on laajentaa kattavuuttaan Suomen ulkopuolelle ja aloittaa pienten tuottajien vaatteiden maahantuonti ja myynti muista maista samanlaisilla pientuotannon ja kestävän kehityksen periaatteilla.
 1. Vastuullisuuden lisääntyminen: Kasvun myötä Armo pyrkii entistä enemmän keskittymään kestävään kehitykseen tekemällä yhteistyötä tuottajien kanssa jatkossakin, jotka käyttävät kestäviä materiaaleja ja tuotantomenetelmiä. Armo aikoo myös lisätä tuotantoprosessinsa läpinäkyvyyttä varmistaakseen kestävän kehityksen tavoitteidensa saavuttamisen. Aiomme myös hakea erilaisia sertifikaatteja, kun olemme olleet toiminnassa kaksi vuotta, joka on vaadittava minimi aika monille vastuullisuuden ja reilun kaupan sertifikaateille.
 1. Yhteisön rakentaminen: Armon tavoitteena on myös luoda yhteisö tietoisista kuluttajista, jotka jakavat sen arvot ja tukevat sen missiota tukea pieniä ja itsenäisiä tuottajia ja kestävää tuotantoa. Sosiaalisen median ja tapahtumien avulla aiomme luoda samanhenkisten ihmisten yhteisön, jotka voivat olla yhteydessä, jakaa ideoita ja tukea toisiaan.
 1. Jakelukanavien monipuolistaminen: Yrityksemme aikoo lisätä jakelukanaviaan tavoittaakseen enemmän asiakkaita mukaan lukien laajentamalla verkkokauppaansa, avaamalla fyysisiä Pop up -myymälöitä ja kehittämällä kumppanuuksia uusien jälleenmyyjien kanssa.

Kaiken kaikkiaan Armon tulevaisuuden tavoitteet keskittyvät toimintansa laajentamiseen muihin maihin, jatkuvaan kansainvälistymiseen, tuotevalikoiman laajentamiseen, vastuullisuuden lisäämiseen, tietoisten kuluttajien yhteisön rakentamiseen sekä jakelukanavien monipuolistamiseen tavoittaakseen enemmän asiakkaita. Nämä tavoitteet auttavat meitä jatkamaan kasvua ja vakiinnuttamaan asemaamme kilpailussa kestävien ja eettisesti tuotettujen tuotteiden myyjänä.

 

 

9 Lähteet

 1. Luettu 20.1.2023

https://finnwatch.org/fi/julkaisut/pikamuodin-jalkeen

 1. Luettu 20.1.2023

https://www.stjm.fi

 1. Luettu 20.1.2023

https://www.stjm.fi/wp-content/uploads/2022/05/Tekstiili-ja-muotialan-kasvun-paikat-raportti.pdf

 

Kommentoi