Tampere
19 May, Sunday
22° C

Proakatemian esseepankki

Akateeminen essee: Tapahtumien selkeämmät tuuletKirjoittanut: Marianna Käpynen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 9 minuuttia.

Kirjoittajat: Tuomas Saarinen & Marianna Käpynen

Johdanto

Saimme idean tapahtumatuotannosta ennen joululomalle jäämistä ja vielä silloin emme osanneet rajata ideaamme sen paremmin. Tammikuussa palatessamme Proakatemialle, halusimme tehdä selkeää rajausta tapahtumista, joita lähtisimme toteuttamaan. Päädyimme pikkutiimillämme webinaareihin sekä livetapahtumiin. On sanomattakin selvää, ettei kyseiset tapahtumat ole meille kaikille entuudestaan tuttuja. Paljon on siis opeteltavaa ja tehtävää.

Tässä soluesseessä tulemme käsittelemään erilaisten tapahtumien toteutusta, huomioitavia asioita sekä käytännön vinkkejä. Jaamme myös omia ahaa- elämyksiämme, joita katsomamme webinaari sai aikaan. Pohjana sekä lähteenä tälle soluesseelle on käytetty Digiyliopiston webinaaria ”Paketoi osaamisesi verkkokurssiksi ja löydä oma heimosi”. Webinaari on katsottu 30.1.

Ketä autat?

Kuten bisneksessä yleisesti, myös tapahtumatuotannossa on todella tärkeää määritellä se, kenelle tehdään ja mitä. Kohderyhmän rajaaminen oli siis meille välttämätön, jotta osaisimme kohdentaa palvelumme oikealle taholle ja ettei esimerkiksi maksettu markkinointi menisi harakoille, vaan tuottaisi meille lisäarvoa rahavirran avulla. Kohderyhmän määrittely auttaa meitä myös miettiessämme brändimme rakentamista ja värejä, joita tulemme käyttämään. Kohderyhmää miettiessä on tärkeää ymmärtää se, että on kaksi eri kokonaisuutta tarvitseeko joku palveluamme kuin, että se on kohdistettu joillekin tietylle taholle. Meidän tapauksessamme on siis tärkeää löytää livetapahtumien tiimoilta ne henkilöt, ketkä niitä tarvitsevat ja webinaarien kohdalla kenelle haluamme kohdistaa ne. Päädyimme kohderyhmämme rajauksessa kahteen erilaiseen lopputulokseen, koska kohderyhmämme livetapahtumissa eikä webinaareissa voi olla sama erilaisella konseptilla tai sisällöllä. Livetapahtumiemme markkinointi kohdistuu keskisuuriin sekä suuriin yrityksiin Pirkanmaan alueella, jotka ovat vakiintuneet. Syy miksi rajasimme kohderyhmän melko laajasti näin alkuun, löytyy halustamme päästä suunnittelemaan, toteuttamaan ja kokeilemaan erilaisille yrityksille vaihtelevia tapahtumia. Halusimme lisätä kohderyhmämme rajaukseen ehdon vakiintuneista yrityksistä, jotta mahdollisuutemme sopivaan palkkioon sekä toteutuksen laajuuteen olisi mahdollisimman realistinen.

Webinaarien suhteen haluamme keskittyä kasvaviin yrityksiin, start uppeihin sekä omaa henkilöbrändiä rakentaviin asiakkaisiin. Koemme, että he ovat kohderyhmänä helposti lähestyttäviä ja että tuottamamme sisältö olisi heille lisäarvoa tuottavaa.

Kuten myös niin sanotussa normaalissa myyntityössä, myös tapahtumien tuottamisessa tärkeintä ei ole myynti, vaan asiakastyytyväisyys ja heille tuotettu lisäarvo. Tapahtumatiimillämme haluamme myynnin sijasta keskittyä siihen, miten autamme asiakastamme parhaimmalla mahdollisella tavalla. Uskomme, että tällä ideologialla kannattavuutemme pitkällä aikavälillä on parempi, koska tyytyväisyyden varjolla keskitymme suurien hintalappujen sijasta laatuun ja asiakasymmärrykseen. Tämä ajattelumalli ajaa itseään kohti pidempi aikaisia asiakkuuksia, jolloin liiketoimintamme on turvattu.

Iso idea ja ydin

Webinaarissa käsiteltiin myös termiä Iso idea, jonka keskiönä toimii ydin. Ydin itsessään vastaa kysymykseen mihin meillä on kaipuu. Tätä ideologiaa voimme myös hyödyntää tapahtumatiimissämme sekä livetapahtumien että webinaarien puolella. Iso idea pelkistettynä kertoo sen, miksi jotain tehdään. Ensimmäisenä ja ehkä selkeyttävimpänä apukysymyksenä webinaarissa esitettiin kysymys: ”Mitä ongelmaa olet ratkaisemassa? ”. Tähän kysymykseen meillä on selkeä vastaus, koska tästä kysymyksestä olemme lähteneet liikkeelle miettiessämme esimerkiksi kohderyhmäämme. Livetapahtumissa haluamme keskittyä keskisuuriin ja suuriin yrityksiin ja erityisesti heidän omiin tapahtumiimme. Haluamme omalla tekemisellämme tuottaa lisää yhteisöllisyyden tunnetta ja tätä kautta vaikuttaa myös positiivisesti työhyvinvointiin. Webinaarien puolella haluamme helpottaa kasvuhakuisia yrittäjiä sekä yrityksiä luomaan vankempaa pohjaa omalle brändille sekä helpottaa heidän näkyvyyttään uusien asiakkaiden suhteen.

Seuraava avaava kysymys kuului näin: ” Mikä ratkaisussa on erityistä ja merkittävää sekä miten se erottuu ratkaisevasti muista?”. Tämä kysymys tarvitsee pohdinnan lisäksi paljon käytäntöä ohjaamaan meitä, mutta ajatus- ja suunnittelumallimme antaa hyvää suuntaa tekemisellemme. Haluamme ratkaisuissamme tuottaa yksilöllistä ja räätälöityä sisältöä, jossa asiakas kokee, että hänellä on ollut vaikutusvaltaa lopputulokseen. Uskomme, että halumme oppia ja kokeilla uusia asioita on yksi ratkaiseva tekijä meidän näkyvyydessämme.

Kolmas kysymys kuului näin: ”Miten ratkaisusi auttaa siirtymään vanhasta maailmasta uuteen maailmaan”.

Tähän emme livetapahtumien puolesta ole päässeet toteuttamaan vielä mitään, mutta uskomme sen selkiytyvän käytännön kautta. Webinaarien suhteen ratkaisumme mahdollistaa tiedon jaon useammalle ihmiselle samanaikaisesti, eikä tapahtumiin osallistuminen ole kiinni enää paikkasidonnaisuudesta. Mahdollistamme myös asiakkaillemme nykyaikaisen tavan ja kanavan kertoa itsestään ja näin kasvattaa omaa liiketoimintaansa.

Viimeinen kysymys ison idean avaamiseen oli tämä: ”Miksi markkinassa on ideasi mentävä aukko?”. Uskomme, että tähän kysymykseen vastaus rakentuu tekemisen ja toteuttamisen myötä, mutta tällä hetkellä uskomme tarjoavamme uudenlaisen konseptin. Haluamme lähteä toimintaamme auttavalla lähtökohdalla, jossa asiakkaamme on aina keskiössä ja jonka mukaan palveluamme muokataan jokaisella kerralla palvelemaan heidän tarpeitaan. Tapahtumatuotannon puolella olemme uusia ja voimme heikkouden sijasta luoda sillä meille lisäarvoa kertomalla oppimistamme asioista. Tähän ei yritysmaailmassa usein törmää, koska asiakkaille halutaan näyttää vain myyntikuntoinen ja kolhiintumaton kuori, jotta yrityksen imago ei kärsisi epäonnistumisista tai puutteista. Uskomme kuitenkin, että avoimella sisällöllä ja palvelulla luomme uudenlaisen luottamuksen tuleviin asiakkaisiimme, jota muut alalla toimijat eivät tällä hetkellä tee.

Pohjaten jokaiseen ison idean kysymykseen, katsomassamme webinaarissa kehotettiin juurikin selkeyteen ja avoimuuteen. Webinaarissa esitettiin väittämä, joka kuului näin: ”Ihmisiä ei kiinnosta se mitä teet, vaan se miksi teet”. Tätä miksi- tekijää haluamme tuoda esille jokaisessa asiassa mitä teemme ideoinnista lähtien. Halumme auttaa ihmisiä joko yksilö, brändi tai yritystasolla on meidän miksi ja se tulee näkymään esimerkiksi lähestymistavoissamme mahdollisiin asiakkaisiin, markkinoinnissa, nettisivujen sisällössä sekä tapahtumiemme sisällössä.

Hinnoittelu

Tuotteen hinnoittelu vaikuttaa vahvasti asiakkaan sitoutumiseen. Esimerkiksi ihminen, joka haluaisi päästä kesäkuntoon pudottamalla painoaan, voi joko etsiä ja tilata verkosta parisenkymmentä euroa maksavan ruokavaliosuunnitelman, joka sopii hänen nykyiseen tilanteeseensa. Toinen vaihtoehto on se, että hän varaa tapaamisen personal trainerin kanssa, mikä on toki myös kalliimpaa, mutta tapaaminen on henkilökohtainen ja asiakas saa juuri hänelle räätälöidyn suunnitelman. Molemmat vaihtoehdot antavat asiakkaalle käytännössä saman ratkaisun, mutta asiakas sitoutuu todennäköisemmin ruokavaliosuunnitelmaan, jonka hän on saanut personal trainerilta. Miksi?

Hinta on vahva viesti laadusta. Konkreettisissa tavaroissa edullisemmat vaihtoehdot nähdään yleisesti lyhytikäisempinä, epäluotettavampina ja nopeasti kokoon kyhättyinä. Tietoa jakavien tapahtumien maailma seuraa samoja sääntöjä tässä asiassa. Edulliset valmennukset ja koulutukset voivat antaa asiakkaalle jotain arvoa, mutta eivät sitouta samalla tavalla kuin astetta kalliimmat. Kun hinnoittelemme tapahtumiamme – sekä livetapahtumia että webinaareja – tämä on tärkeä ja huomionarvoinen palanen.

On kuitenkin hyvä olla olemassa vaihtoehtoja, joita asiakas voi puntaroida. Sama informaatio voidaan esimerkiksi käydä läpi esimerkiksi kolmella eri tasolla kolmessa erihintaisessa valmennuksessa. Näistä edullisin on lyhytkestoisin, raapaisee pintaa ja kertoo aiheista ympäripyöreästi antaen kuitenkin muutaman arvokkaan vinkin tai työkalun. Edullisimmat vaihtoehdot toimivat hyvinä sisäänheittotuotteina. Keskihintaisessa valmennuksessa päästään jo selkeästi syvemmälle, ja ne ovat myyntistrategian kannalta mainioita ydintuotteita, koska ne eivät vielä hintansa puolesta vaadi täysin rautaista myyntiosaamista. Kallein vaihtoehto on se kattavin ja monipuolisin mitä on mahdollista tarjota, ja se toimii rahallisesti tuloksen maksimoijana. Tästä tapahtumamaailman esimerkkinä voisi olla jatkuva jäsenyys tai ”valmennuskausikortti”, joka saa asiakkaan sitoutumaan pidemmäksi aikaa.

Ylempänä tekstissä kerrottiin asiakkaan auttamisesta ja siitä, miksi kyseinen tapahtuma ylipäätään on olemassa. Kun aihepiiri on asiakkaalle mielenkiintoinen ja hinta kohdallaan, BOOM! Kysyntä ja tarjonta kohtaavat täydellisesti.

Määrittele vanha & uusi maailma

Valmennuksen alkumetreillä asiakkaalle on hyvä maalata kuva siitä, miten meistä oikein on hänelle apua. Webinaarissa käytettiin termejä vanha ja uusi maailma, mitkä sopivat tähän todella hyvin, joten avataanpa niitä hieman. Vanha maailma tarkoittaa nykytilannetta. Tässä hetkessä kaikki ei ole hyvin, asiakkaalla on ongelma ja siksi liiketoiminta tai brändin eteenpäin vieminen ei sujukaan ruusuilla tanssien. Vanha maailma nähdään tilanteena, johon ei haluta jämähtää. Tarvitaan siis jokin muutos, joka tuo tilanteeseen ratkaisun, ja se ratkaisu olemme me. Uusi maailma puolestaan kuvastaa tilannetta valmennuksen ja sieltä opittujen asioiden käytäntöön viemisen jälkeen. Kuva uudesta maailmasta kertoo, miten asiakkaan ongelmat ovat ratkenneet ja miten hän on hyötynyt palvelustamme.

Vanha maailma à MEIDÄN RATKAISUMME à Uusi maailma

Tämän avaaminen heti kättelyssä antaa kuulijoille myös osviittaa valmennuksen rungosta, ja he osaavat odottaa ainakin hieman sitä, mitä on tulossa. Uuden maailman maalaaminen kuulijoiden mieleen on äärettömän arvokasta, ja voi hyvin muotoiltuna olla ratkaiseva tekijä siihen, että kuulijoista ne juuri kohderyhmäämme osuvat potentiaaliset asiakkaat kiinnostuvat ja jäävät seuraamaan valmennuksen loppuun asti. Tätä voi hyödyntää myös markkinoinnissa kiinnostuksen herättämisessä.

Osiot ja moduulit + eritasoinen tieto CHECK

Kun osallistujille on luvattu muutos, täytyy se lupaus myös lunastaa. Isot ja toimivat ratkaisut ovat harvoin kuitenkin yksisanaisia. Siksi ne on hyvä murtaa pienempiin, helpommin ymmärrettäviin palasiin. Iso muutos koostuu näistä osioista. Vanhasta maailmasta uuteen voidaan rakentaa polku, jolla asiat tapahtuvat tietyssä järjestyksessä. Jokainen polun osio voi esimerkiksi muodostaa yhden verkkokurssin jakson, ja osiot voidaan purkaa vielä erikseen pienemmiksi paloiksi. Näin asiakas ymmärtää, mistä hänen kuuluu aloittaa muutoksensa, ja mikä on aina se seuraava askel. Viimeisen osion päätyttyä on hänelle opetettu kaikki se, mitä uuden maailman toteutuminen vaatii.

Erilaiset tiedonmuruset koetaan eri tavalla. Pelkät vinkit ja hyvien ideoiden opettaminen koetaan melko matala-arvoiseksi tiedoksi. Ne ovat yksittäisiä palasia, jotka saattavat tuntua asiakkaasta ympäripyöreiltä. Pyri sen sijaan rakentamaan mieluummin nimenomaan tämä muutoksen polku vanhasta maailmasta kohti uutta, koska se on asiakkaan tuleva matka ja prosessi. Anna asiakkaalle selkeä kartta, miten muutos tulee tapahtumaan. Tämä koetaan paljon korkea-arvoisemmaksi tiedoksi, koska tästä “kartasta” näkee mainiosti kaiken, mitä matkan varrella tulee vastaan ja miten asiat kannattaa tehdä fiksuimmalla tavalla.

Älä tee näin

Nykypäivänä on mahdotonta tehdä jotain, jota kukaan ei olisi ennen jo tehnyt. Näistä tilanteista löytyy usein myös kirjallisuutta ja meidän tapauksessamme webinaari, jossa omista kokemuksista ja virheistä on kerrottu hyvin avoimesti ja toisia auttavasti. On siis mahdollista, että toistaa toisten jo tekemät virheet, mutta nykypäivänä on myös mahdollista etsiä ennakkoon mahdolliset epäonnistumisen kuopat ja pyrkiä välttämään niitä.

Webinaarin neljännessä osiossa käsiteltiin aihetta jatkuva digibisnes ja sitä, kuinka se ylipäänsä rakennetaan. Yleisestä normista poiketen, ensimmäisenä aihetta käytiin läpi näkökulmasta, miten asioita ei tulisi hoitaa. Näkökulmaa käytiin läpi esimerkkien ja oikeiden kokemusten avulla, ja näitä verrattiin uudenlaisiin tapoihin, joita oli kokeiltu ja todettu tuottavammiksi. Esimerkit huonosta käytännöstä oli siis kumottu uudenlaisilla ratkaisuilla ja tämä loi uskottavuutta sisällölle.

Koko älä tee näin- ajatuksen pohjana toimii käyttökertaisuuden ajatusmalli. Käyttökertaisella tarkoitetaan sisältöä, jota ei voida käyttää uudestaan luoden yritykselle minkäänlaista lisäarvoa. Ajatusmallissa ensimmäinen ajatus oli jatkuva julkaisuaikataulu uusille sisällöille. Syy miksi jatkuva julkaisuaikataulu päätyi älä tee näin- listan ensimmäiseksi oivallukseksi, oli sen sitovuus tekijäänsä. Joka kerta kun uutta sisältöä on tuotettu ja julkaistu, on aloitettava seuraavan julkaisun miettiminen tai muuten jatkumo julkaisuille ei ole pitävä. Tämä toimintamalli ei jätä varaa vapaa-ajalle tai itse rahalliselle toiminnalle, koska sisältöä on tuotettava aikapaineen alla eikä tämä takaa laadukasta sisältöä.

Toinen ajatus on suoraan kytköksissä ensimmäiseen sen kertaluontaisuuden vuoksi. Mikäli olet kertonut julkaisemassasi artikkelissa tapahtumasta, jonka on suunnitellut ja toteuttanut, ei siitä ole välttämättä jatkossa hyvää sisältöä tarjottavana. Tämä ajaa kertaluontoisiin julkaisuihin, jotka eivät tuota itsessään yritykselle minkäänlaista lisäarvoa, mutta vievät yhden työntekijän aikaa jopa turhaan.

Kolmas ajatus kiteyttää tämän edellä mainitun oravanpyörän hyvin: aikaa kuluu joko suunnitteluun tai itse julkaisuun tuottamatta kuitenkaan rahavirtaa yritykselle. Ajatusmallin isoimman kuopan aiheuttaa siis kertaluontoinen sisältö ja siihen kuluva aika, jolla voisi tuottaa myös vaihtoehtoisesti digivihreää sisältöä, joka ei vanhene eikä menetä arvoaan. Tästä kerromme lisää esseen seuraavassa osiossa.

Digivihreä sisältö ja digiliikkuja

Jokaisesta kirjahyllystä löytyy kirjoja, joita voisi luonnehtia klassikoiksi. Klassikoihin jaksaa palata uudestaan ja uudestaan, koska ne pysyvät vuosikymmeniä ajankohtaisina ja tuntuvat tuoreilta. Niitä kutsutaan myös ”ikivihreiksi”. Verkkokoulutuksien maailmassa sellaista sisältöä, joka on alustasta ja apista riippumatta hyödyllistä ja käyttökelpoista ennen, nyt ja todennäköisimmin tulevaisuudessakin, voidaan kutsua nimellä digivihreä sisältö. Tämä keskittyy nimenomaan asiakkaan ymmärtämiseen ja kohderyhmän tarpeisiin vastaamisen.

Sisältö suunnitellaan aina tuotteesta käsin. Ensin voidaan luoda ilmainen artikkeli tai video, joka toimii em. sisäänheittotuotteena. Tarkoittaen, että se jo itsessään antaa arvoa ja aikaansaa toimintaa asiakkaan päässä. Tämä voidaan sitten jakaa blogiin tai someen, josta se on kätevästi löydettävissä ja katsottavissa. Digivihreää sisältöä voidaan markkinoida rahalla jatkuvasti vuodesta toiseen, jolloin se tuo systeemiimme koko ajan uusia asiakkaita.

Esimerkillisesti tämän on toteuttanut valmennusyhtiö Varapuu, jonka informatiiviset blogitekstit ja verkko-oppaat tulevat jatkuvasti vastaan Facebookissa. Aiheet liittyvät useimmiten yksityishenkilöiden talouteen ja sen kohentamiseen. Varapuu saa näiden julkaisuiden kautta tuoretta asiakasvirtaa, koska he valitsivat aiheen, joka nousee arkielämässämme jatkuvasti pinnalle. Se on siis digivihreää sisältöä.

Digiliikkuja on webinaarissa esitelty neljästä palasta koostuva sykli, joka kuvastaa digivihreää tapaa viedä eteenpäin verkkokursseja, webinaareja tai muita vastaavia tuotteita. Digiliikkujan idealla tuotteen myynti ja markkinointi pyörii sulavasti, joten se on myös eräänlainen ansaintalogiikka. Sykli koostuu seuraavista paloista, palaten aina lähtöruutuun ja alkaen uudestaan:

TUOTE à KANAVA à LUOTTAMUS à KONVERSIO à TUOTE …

Tuote on se ydin, mitä on tarkoitus myydä. Edellä mainittu keskihintainen ydintuote on vallan passeli tähän, koska sitä olisi tarkoitus myydä eniten ja se antaa asiakkaalle jo rutkasti arvoa ja apua.

Kanavalla tarkoitetaan markkinointia, kuten yrityksen tai asiakkaan omat kanavat sosiaalisessa mediassa, maksetut mainokset vaikkapa Facebookissa, sekä lainatut kanavat, verkostot ja muut käsillä olevat mahdollisuudet.

Luottamus antaa asiakkaalle pienen ikkunan osaamiseemme ja tarjontaamme. Tässä on kyse juuri siitä ilmaisesta sisäänheittotuotteesta. Pidä mielessä, että myynti on auttamista, ja tämän palasen tarkoitus on jo antaa hieman auttavaa kättä. Näin asiakas saa varmuuden siitä, että yritys on luotettava ja pätevä.

Konversio tarkoittaa tässä sitä, että raha vaihtaa omistajaa. Monilla yrityksillä on tähän erikseen osto- ja myyntisivut. Ostosivulla on nimensä mukaisesti ainoastaan lomake tai muu vastaava, jonka kautta asiakas saa ostettua haluamansa tuotteen. Myyntisivun tarkoituksena puolestaan on myös asiakkaan mielenkiinnon herättäminen ja se voi sisältää tuote-esittelyjä, informaatiota mitä kaikkea ostaessaan oikein saa ja muuta sellaista, mikä osaltaan myy ja ohjaa kohti ostopäätöstä. Myyntisivulle kannattaa laittaa tasaisin välein linkki ostosivulle, jotta mahdollisuus on koko ajan tarjolla.

Sykli päättyy konversion tapahtuessa, kun raha siirtyy asiakkaalta meille. Osa rahasta on hyvä laittaa digivihreästi takaisin maksettuun markkinointiin, jotta uusasiakashankinta pysyy sitä kautta käynnissä. Myös osa rahoista voidaan maksaa palkkoina pois. Digiliikkuja pyörähtää saman tien uudelle kierrokselle, alkaen jälleen siitä tuotteesta, mitä on tarkoitus myydä. Tällä tavoin homma pysyy käynnissä ja systeemi on selkeä. Helppoa ja kivaa!

Asiakkuudet ja niiden tasot

Hyvin usein törmää ajatukseen, jossa olemassa olevilla yrityksillä on joko vanhoja tai uusia asiakkaita. Katsomassamme webinaarissa kyseinen aihe on pilkottu pienempiin osiin ja sitä on tarkasteltu asiakaspolun näkökulmasta. Laajasti tarkasteltuna on olemassa neljä eri tasoa yrityksien asiakkaille ja tasoliikkuvuuteen yritys voi myös itse vaikuttaa merkittävästi omalla sisällöllään ja toiminnallaan.

Ensimmäisessä tasossa puhutaan niin sanotuista ohikulkijoista eli hetkestä, jossa asiakas törmää yritykseen ensimmäisen kerran. Meidän tapauksessamme voidaan puhua tilanteista, joissa asiakas tai yritys kuulee meistä ensimmäisen kerran. Tämä ensitörmääminen voi tapahtua monilla eri tavoilla. Uskon, että alkuun ensitörmääminen tuleviin asiakkaisiimme tulee tapahtumaan markkinoinnin avulla ja tässä on ensisijaisen tärkeää, että sisältö on huomiota herättävää. On myös mahdollista, että sana tapahtumatuotannostamme lähtee leviämään puskaradion avulla ja kokoonpanomme herättää huomiota sen kautta ja näin ollen olemme luoneet ensimmäisen tason kontaktin asiakkaaseen.

Ensimmäistä tasoa seuraa taso, jossa ohikulkijasta tulee seuraaja. Tämä on mahdollista silloin, kun ohikulkijan mielenkiinto on herätetty ja hän on päätynyt harkitsemaan ostoa tai ostanut jonkun yrityksen tuotteen. Tämä voi kohdallamme tapahtua niin, että asiakas on kuullut meistä, ostanut tapahtuman tai webinaarin kauttamme ja alkanut seuraamaan meitä esimerkiksi somessa jonkun käyttämämme kanavan kautta.

Mikäli asiakkaasta on saatu seuraaja, on paljolti kiinni tuotteen tai palvelun sisällöstä voiko hänestä tulla yritykselle sitoutunut asiakas. Mikäli asiakas kokee, että on saanut rahallaan enemmän mitä hän odotti, on hyvin mahdollista, että hänestä saadaan sitoutunut asiakas, joka tulee myös jatkossa ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Kohdallamme asiakkaista on mahdollista tehdä sitoutuneita tuottamalla odotuksia ylittäviä tapahtumia, joissa otamme huomioon asiakkaan tarpeet ja toteutamme ne niin hyvin, ettei parannettavaa ole.

Mikäli yrityksen toiminta on saanut asiakkaan todella sitoutumaan omaan toimintaansa, on hyvin todennäköistä, että hän yltää viimeiselle asiakastasolle, jossa asiakkaasta tulee tosi fani. Tosi fanista puhuessa asiakas kokee, että yrityksen toiminta on ollut huomattavasti odotettua parempaa ja hän on valmis kertomaan yrityksestä myös muille. Tosi fani toimii kuin puskaradio, jossa yritys tulee saamaan asiakkaaltaan suoraa markkinointia myös muille asiakkaille.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tapahtumien rakentamiseen verkossa ja paikan päällä on lukemattomia keinoja. Tämä webinaari avasi hyvin yksityiskohtia ja etukäteen mietittäviä asioita, joita oli paljon enemmän kuin luulimmekaan. Vaatii paljon valmistelua ja hienosäätöä, jotta potentiaalinen asiakas saadaan tavoitettua ja sitoutettua meidän toimintaamme. Webinaari sai meidät myös ymmärtämään, ettei asiakkaista ole ainoastaan vaihtoehtoa asiakas tai ei asiakas. Ymmärsimme sen, että asiakkuuksiin on olemassa useampia tasoja ja mikäli asiakas kokee palvelumme hyödylliseksi, voimme saada hänestä lopulta yrityksellemme tosi fanin. Näin ollen asiakkaamme markkinoivat meitä ja palvelujamme, eikä meidän tarvitse keskittyä niin oleellisesti maksulliseen markkinointiin. Puskaradio on edelleen yksi tehokkaimmista markkinointikanavista, koska positiivinen palaute tulee ihmiseltä ihmiselle, eikä itse yritys ole osallisena tähän keskusteluun. Hyvät kokemukset levittävät hyvää sanomaa meistä, ja antavat meistä luotettavan kuvan.

Viemme tästä käytäntöön todella paljon. Koska olemme tapahtumatuotannon tiimimme kanssa vasta alussa, nyt on oikea aika olla rohkea ja kokeilla erilaisia vaihtoehtoja.

LÄHDE:

Pekka Mattila & Petri Hiissa: ”Näin löydät oman sanomasi, paketoit osaamisesi verkkokurssiksi ja kokoat heimon, joka haluaa oppia juuri sinulta” -webinaari, 2020

Kommentoi