Tampere
28 May, Tuesday
23° C

Proakatemian esseepankki

Yritys – mene SOMEENKirjoittanut: Petra Hiltunen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Kirjoittanut: Petra Hiltunen ja Melissa Keränen

 

Sosiaalinen media on tärkeässä osassa tiedonvälityksen kannalta. Tieto kulkee ihmiseltä toiselle erilaisia verkostoja pitkin. Ostopäätöksen tekemisessä kaverin suosittelu on tärkein yksittäinen tekijä.

Sosiaalinen media yrityskäytössä ei ole sen kummallisempi kikka kuin muukaan viestintä tai markkinointi. Yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein asia sosiaalisen median yrityskäytössä on se, että yritys itse hahmottaa mihin aikoo sosiaalista mediaa käyttää. Kenelle yritys viestii, mikä on kohderyhmä, halutaanko sosiaalisella medialla nostaa yrityksen brändinäkyvyyttä, vai olisiko se kenties asiakaspalvelukanava. Yrityskuva muodostuu, vaikkei yritys tekisi mitään asian hyväksi. On siis tärkeää, että yritys panostaa yrityskuvan luomiseen jokaisella sosiaalisen median alustalla. Sosiaalinen media ei ole kanava, johon tuutataan informaatiota yrityksestä. Se on muun muassa läsnäoloa asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden parissa.

 

Pelkästään se, että ’’ollaan sosiaalisessa mediassa’’, ei riitä. Ellei sosiaalisen median eri alustoja ymmärrä hyödyntää, läsnäolostakaan ei ole juuri hyötyä. Some on yritysten tilaisuus kuunnella kuluttajien mielipiteitä ja pyytää suoraa palautetta. Ennen kaikkea yritykset pystyvät kommunikoimaan asiakkaiden kanssa reaaliaikaisesti, jakamaan ajankohtaisia asioita jo tapahtumahetkellä. Mikä on yrityksen kohderyhmä? Millaisesta sisällöstä kohderyhmä tykkäisi? On tärkeää jakaa niitä asioita, jotka ovat ennen kaikkea hyödyllisiä, näin sanoma leviää myös niille, jotka eivät vielä tiedä ko. yrityksestä mitään. Jos some-läsnäolo on pelkästään kampanjointia jonkun tietyn tuotteen, sesongin tai tapahtuman puolesta, kyse on pelkästään mainostamisesta ja kriittisintä osaa yleisöstä sellainen ärsyttää. Vaikka tietysti markkinointi somen välityksellä on todella tärkeää, kannattaa luoda myös muuta kiinnostavaa sisältöä, mikä kiinnittää asiakkaiden huomion. On tärkeää panostaa sisältöön.

 

Miksi nykypäivänä suurin osa markkinoinnista tapahtuu sosiaalisen median välityksellä?

 

Nykypäivänä ihmiset kulkevat puhelin käden jatkeena. Jokainen meistä, varsinkin nuorista, viettävät useita tunteja päivässä median selaamiseen. Nykyään ei riitä, että yrityksellä on nätti näyteikkuna tai kiva ständi kadun varrella, sillä suurin osa ohikulkijoista kävelee naama kiinni puhelimensa ruudulla. On siis tärkeää, että yritykset ymmärtävät sosiaalisen median tärkeyden niin markkinoinnissa kuin yrityskuvan luomisessa.

Sosiaalisessa mediassa markkinoinnin voi kohdentaa rajatusti esimerkiksi alueellisesti, ammatin perusteella tai ikäryhmittäin. Mediapalvelut keräävät käyttäjistä lakkaamatta dataa klikkauksien ja hakujen perusteella, jolloin yritykset hyödyntävät kyseistä dataa saadakseen juuri oikean kohderyhmän käsiinsä. Esimerkkinä, jos käyttäjä Facebookissa klikkaa H&M vaateliikkeen mainoksen, kyseisen klikkauksen jälkeen käyttäjälle ilmaantuu myös Instagramissa ja uudestaan Facebookissa kyseisen vaateliikkeen mainoksia. Samana esimerkkinä voi pitää, jos käyttäjä on jossain sosiaalisen median palvelimessa linkannut sijainnikseen Tampereen, hänelle tulee tamperelaisten yrityksen mainoksia.

Ennen yritykset käyttivät mainonnassaan radiota, televisiota ja erilaisia aikakausilehtiä tai uutislehtiä. Ainut paikka missä yritykset pääsivät käyttämään visuaalista markkinointia, tapahtui televisiomainoksien kautta. Kyseinen tapa on yksi kalleimmista visuaalisen markkinoinnin tavoista, mutta videonmuotoisella mainoksella pystyy luomaan juuri sellaisia mielikuvia yrityksestä asiakkaille, mitä yritys haluaa ihmisten kokevan. Tämän vuoksi monet yritykset ovat oivaltaneet, että sosiaalisen median kanavissa mainonta on erittäin kannattavaa, sillä mainonta on edullisempaa ja visuaalinen markkinointi on eduksi yrityksille.

Yritykset ovat käyttäneet suoramarkkinointia jo ennen, kun sosiaalisen median kanavista tuli suurin markkinointialusta. Yritykset ovat muun muassa keränneet asiakkaistaan sähköposti- ja katuosoitteita asiakasrekisteriin, jotta pystyvät lähettämään tuotteistaan ja palveluistaan erilaisia mainoksia niin kotiovelle kuin sähköpostiin. Suoramarkkinointi on ollut yksi tehokkaimmista tavoista tavoittaa asiakkaita, mutta nykypäivänä sosiaalisen median avulla yritykset pääsevät käsiksi myös henkilöihin, jotka eivät ole antaneet henkilökohtaisia tietojaan.

 

 Miksi sosiaalisen median kannattavuus ja ajankäyttö on tärkeää?

 

Sosiaalisen median kanavat lisääntyvät jatkuvasti, sekä uusia alustoja kehitetään koko ajan. On tärkeää, että verkkosivut, sekä muut kanavat ovat mahdollisimman helposti lähestyttäviä. Ilman laadukasta ja ennalta suunniteltua sisältöä on tuloksien saavuttaminen erittäin hankalaa. Sisällön suunnittelun ja toteutuksen ohella on tärkeää myös tietää ja tuntea sosiaalisen median käyttämät algoritmit. Ilman tietoa ja taitoa kanavan algoritmeista ja alustan käyttäjistä ylipäätänsä, menee laadukas sisältö hukkaan. Jokainen meistä somen käyttäjistä on Facebookissa tai tietää mikä se on. Voisi sanoa, että Facebook on sosiaalisen median esi-isä. Se on ollut pitkään ja on vielä tänä päivänä yksi tunnetuimmista ja eniten käytetyistä sosiaalisen median alustoista. Jokainen meistä löytää Facebookista varmasti jotain kiinnostavia kohteita eri ryhmien tai julkaisujen muodossa.

 

Mitä erilaisia somekanavia yritykset voivat käyttää?

 

Yrityksille tärkeä Facebookin ominaisuus, jossa käyttäjät pystyvät arvioimaan ja kommentoimaan yrityksen palveluja. Tällöin kuluttajat pystyvät kotisohvalta selailemaan yrityksen Facebook sivuja, herättää mielenkiintoa muille kanssa kuluttajille, tuntuuko tämä yritys itselleen houkuttelevalta ja haluaako tukea tätä yritystä.

Meillä kuluttajilla on huono tapa, että palautetta annetaan useimmiten, kun tuotteesta tai palvelusta on jotain negatiivista sanottavaa ja somessa huonon palautteen antaminen on helpompaa. Jonka takia pelkästään Facebookin arviointien perusteella ei kannata ostopäätöstä/yrityksen tukemista päättää. Kuluttajat näkevät mm. Facebookin sivuilla monta tähteä toiset asiakkaat ovat antaneet (asteikolla 1-5), mutta näihin ei kannata sokeasti luottaa. Vaikkakin jos yritys on saanut pelkästään yhden tähden monelta eri kuluttajalta, on siinä oltava jotain perää. Facebook kerää paljon dataa sen käyttäjiltä ja osaa kohdentaa yrityksiä, mainoksia, tuotteita juuri oikeille henkilöille. Tästä syystä Facebook on yksi tärkeimmistä kanavista yrityksen tuotteiden ja palveluiden mainostamiselle.

Nuorten keskuudessa Jodel on noussut suureksi kanavaksi anonyymikeskusteluille. Sovellusta käytetään enimmäkseen keskustelualustana arkipäiväisille asioille, mutta myös tuotteiden ja yritysten arviointiin. Anonyymina kommentointi ja juttelu madaltaa kynnystä kertoa oikea mielipide jostain tietystä asiasta, sillä kukaan ei tiedä kuka olet tai mistä kirjoittelet. Jodel ehkä itsessään ei ole kanava yrityksille mainostaa omia tuotteitaan, vaan kuunnella kuluttajien mielipiteitä ja ajatuksia ko. yritykseen liittyen.

Organisaation on vaikea olla näkyvästi ja virallisesti läsnä Jodelissa, sillä nimimerkkejä ei ole. Jodel tarjoaa kuitenkin hyvän alustan tutustua erityisesti nuorten arkeen ja elämään, sekä selvittää, millaiset asiat kiinnostavat heitä, mihin asioihin he etsivät vastauksia ja millaista vuorovaikutusta he kaipaavat. Oppilaitosten kanavissa sekä @mielenterveys ja @kysylääkäriltä kanavissa on selkeästi esillä, millaisia puutteita organisaatioiden antamissa tiedoissa on ja mihin nuoret eivät koe löytävänsä helposti vastauksia. Nuoret kaipaavat nopeita vastauksia yksityiskohtaisiin kysymyksiin, vertaistukea ja nimettömyyden suojaa. Jodel voi parhaimmillaan antaa organisaatiolle inspiraatiota oman tekemisen ja viestinnän kehittämiseen. Tämän lisäksi mikään ei estä organisaatiota tekemästä omaa kanavaa, jossa asiakkaat voivat käydä organisaatioon liittyvää keskustelua tai antamassa palautetta. Vähintäänkin kannattaa käydä tarkistamassa, onko oman organisaation ympärille jo muodostettu kanava ja keskustelua. (Sosiaalinen ja ostettu media, 2016)

Nykypäivänä ihmiset pystyvät tuoda somessa oman mielipiteensä niin helposti muiden ihmisten näkyville, joten myös sen vuoksi on tärkeää, että yritykset tarkkailevat eri kanavia, jotta he näkevät muun muassa mitä heistä kirjoitetaan. Jodelin ollessa pääsääntöisesti nuorten käytössä oleva kanava, yritys voi perustaa Twitter-tilin, jonka käyttäjäryhmä on paljon suurempi. Twitterissä ei ole vain yhtä tiettyä ikäryhmää, vaan siellä on laajempi skaala eri-ikäisiä ihmisiä. Twitterissä asiat täytyy ilmaista hyvinkin tiiviissä muodossa (yhden twiitin pituus on 280 merkkiä), toki twiittejä voi laittaa useampia peräkkäin. Twitter on kuitenkin yritykselle hyvä markkinointikanava siinä missä muutkin.

’’Sosiaalisen median strategiassa mietitään yrityksen Twitter -tilin tavoitteet ja monesti olemmekin päätyneet siihen, että Twitter -tilin tavoite ja kohderyhmä yrityksen viestinnässä eroaa huomattavasti vaikkapa yrityksen Facebook-sivun tavoitteissa. Yritykselle Twitter on kanava, jolla voidaan seurata ja ylläpitää keskustelua muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa.’’ (Twitter yrityksen markkinoinnissa, 2020)

Kuitenkin suomalaisia, jotka käyttävät aktiivisesti Twitteriä on selkeästi vähemmän. Twitterin yksi parhaimpia puolia yrityksille on, että siellä on myös mahdollista toteuttaa mainontaa, joka avaa yrityksille mielenkiintoisia kohdennusmahdollisuuksia täydentämään muiden somekanavien mainonta- ja markkinointimahdollisuuksia. Siellä voi esimerkiksi tavoittaa henkilöt, jotka keskustelevat aihetunnisteella eli hashtagilla vaikkapa jostain yrityksen tuotteesta, yrityksestä, tapahtumista tai ilmiöistä. Twitter on muutamien vuosien aikana kasvanut ja tullut enemmän ihmisten suosioon. Nykyään televisiossa näkyy kuinka ohjelmien aikana ihmiset kommentoivat jotain tiettyä ohjelmaa live ajassa. Yritykset pystyvät markkinoimaan ja mainostamaan tuotteitaan ja näin tuoden omaa yritystään tai jopa yrityksen ideologiaan ihmisten tietoisuuteen.

 

Mitkä ovat Instagramin hyödyt yritykselle?

 

Sosiaalinen media on osoittautunut hyödylliseksi viimeisten vuosikymmenten aikana. Muun muassa Instagram on noussut tärkeimpien kanavien joukkoon yrityksen markkinoinnissa. Sosiaalisen median hyödyntämisessä yksi suurimmista haasteista on määritellä ne oikeat toiminnot, jotka ovat riittävän kustannustehokkaita. Toimintojen kustannustehokkuus vaihtelee yleensä yrityksen toimialan ja kohderyhmän mukaan. Sosiaalinen media on luonut yrityksille tavan välittää brändin viestit oikeille henkilöille oikeaan aikaan.

Instagramissa voi jakaa kuvia sekä videoita joko omalle lähipiirille tai ihmisille ympäri maailmaa. Aktiivisia kuukausittaisia käyttäjiä Instagramissa on varmasti yli miljardi. Instagramin uuden päivityksen vuoksi muutama vuosi sitten, yhdeksi tärkeäksi ominaisuudeksi on noussut yritysprofiilit. Suuren käyttäjämäärän vuoksi Instagram on erinomainen markkinointikanava sekä paikallisille että globaaleille yrityksille. Instagramin käyttö tapahtuu pääsääntöisesti mobiilisovelluksen kautta. Myös sivustolla instagram.com voi hyödyntää Instagramin perustoimintoja, kuten kuvien selailua, kommentointia ja tykkäystä. Yrityksen on hyvä hyödyntää Instagramin yritysprofiilia. Sen luominen on ilmaista, ja se tarjoaa henkilökohtaista profiilia enemmän ominaisuuksia. Profiilin myötä saa muun muassa mahdollisuuden mainostaa julkaisuja, nähdä tilin ja yksittäisten julkaisun katsojamäärät. Mainonnan avulla yritys pystyy olemaan näkyvämmin esille Instagramissa ja näin tavoittaa helpommin kohderyhmänsä. Instagramin keskustelualusta ja ota yhteyttä -nappi tarjoaa asiakkaille puolestaan helpon keinon ottaa yhteyttä yritykseen. Yritysprofiilissa profiilikuvaukseen saa myös näkymään yrityksen osoitetiedot kotisivujen lisäksi.

Lähtökohtaisesti Instagramin perustaminen on todella helppoa. Yritysten on kuitenkin mietittävä muun muassa minkälaista sisältöä he haluavat tuottaa. Monet kiinnittävät yllättävän paljon huomiota kuvien tai videoiden sisältöön. Yhteen sointuvat värit, kauniisti asetellut tuotteet ja videot, jossa sisältyy huumoria tai jotain kantaaottavaa puhetta, herättää usein mielenkiintoa. Instagramissa on helppo yrityksen tuoda omia arvojaan esille. Aina sitä ei edes ajattele kuinka tuotteiden kaunis asettelu, räikeät värit muun muassa lisäävät kuluttajien mielenkiintoa. Mitä enemmän klikkauksia jokin kuva saa, sitä enemmän Instagramin algoritmit nostavat kuvia esille. Yritysten kannattaa miettiä esimerkiksi, miten profiilin kuvaus herättää mielenkiintoa. Yrityksen sisällä on tärkeää miettiä, millaista somestrategiaa he haluavat käyttää.

 

Millaista sisältöä somekanavaan halutaan julkaista ja kenelle päivityksiä tehdään?

 Jotta somestrategiaa olisi mahdollisimman helppoa toteuttaa, kannattaa hyödyntää muun muassa Instagramin datankeräyssysteemiä, jonka avulla saa tietoa optimaalisista päivitysajoista, mihin kellon aikaan ihmiset käyttävät Instagramia eniten ja mihin aikaan aktiivisesti kuvista tykkäillään. On tärkeää analysoida jo julkaistua sisältöä jatkuvasti, jotta yrityksen somenäkyvyys kasvaa mahdollisimman korkeaksi mielenkiintoisen sisällön myötä.

Analysoimalla ja vertaamalla eri julkaisujen sitoutumista pystyy parantamaan päivityksien laatua, jolloin sisältö houkuttaa yhä useampia käyttäjiä. Tällä tavoin tavoittaa jatkuvasti lisää potentiaalisia asiakkaita. Jos yritys huomaa, että kiillotetut tuotekuvat herättävät eniten mielenkiintoa, kannattaa tämänkaltaista sisältöä tuottaa jatkossakin. On hyvä muistaa, että ihmiset ovat laumaeläimiä ja samaistuttavuus herättää kuluttajissa mielenkiintoa ja herättää ostoajatuksia. Alun perin Instagramin ajatuksena oli jakaa arjen valokuvia. Nykyään Instagramista voi löytää kuvia aina nopeista kuvista – kiillotettuihin valokuviin, joiden ottamiseen on selvästi nähty vaivaa. Yrityksen kannattaa valita tyyli, mitä noudatetaan kaikissa päivityksissä – omaa brändiä kunnioittaen. Fiidin ulkoasu muokkaa kohderyhmän kuvaa yrityksestä, minkä vuoksi kuva- ja videomateriaalien olisi hyvä olla linjassa yrityksen brändin kanssa. Julkaisujen välillä kannattaa säilyttää yhtenäisyys ja suunnitelmallisuus, eikä julkaista mitä sattuu, milloin sattuu.

 

Mitkä ovat sosiaalisen median hyödyt yritykselle?

 

Me käytämme sosiaalisen median kanavia monia tunteja päivässä. Omassa suosiossamme on Instagram ja Facebook, sillä niistä löytyy eniten meidän kiinnostuksemme kohteita. Sen lisäksi, että selailemme kavereidemme kuvia ja postuksia, vietämme paljon aikaa eri yritysten profiileissa. Kuitenkin Facebook on sosiaalisenmediankanavista meille se, jota käytämme harvemmin esimerkiksi yrityksien tutkailuun. Facebookin selailu menee enimmäkseen turhanpäivästen ryhmien lukemiseen, mutta Instagram on ehdottomasti meille eniten käytetyin kanava. Siellä löytää helposti uusia yrityksiä muun muassa mainosten kautta. Visuaalisina ihmisinä kiinnitämme paljon huomiota kuvien väreihin, sävyihin ja kuvissa esiintyvien tuotteiden asetteluun.Niinkin yksinkertainen asia kuin kuvissa käytetty filtteri tuomaan joko kylmyyttä tai lämpöä kuviin, saa jo mielenkiintomme heräämään. Toisaalta jos profiilin etusivulla sekoittuu paljon näiden kahden sävyn vaihtelua, on se enemmän luotaantyöntävä.

 

Esimerkki onnistuneesta yritysmainonnasta Intagramissa

 

Kahvila nimeltä Valkoinen Puu on erittäin aktiivinen Instagramissa. Melkein joka toinen päivä tulee uusi julkaisu, ja päivitykset ovat hyvin ajankohtaisia ja kiinnostavia. Yrityksen markkinointipäällikkö, kuka vastaa sosiaalisen median kanavista, painottaa läsnäolon tärkeyttä mediassa. Kahvilassa tuotteet vaihtelevat, jotta ihmisten mielenkiinto pysyy ja tuotevalikoima on laaja. Silti, vaikka joka viikko tuotteet eivät vaihdu tai kahvilalla ei ole tarjota mitään uutta asiakkaille, he päivittelevät kivoja kuvia tuotteista tiuhaa tahtia. He ovat esimerkiksi hoksanneet, että vaikka nettisivuilla lukee kahvilan aukioloajat, on hyvä välillä siitä mainita myös päivityksen merkeissä.

Muita päivitysten aiheita ovat muun muassa mistä tuotteet tulevat, mistä raaka-aineista ne ovat tehty, mikä kakkupala sopii minkäkin juoman kanssa, uusista tuotteista kuvia, kyselyitä asiakkaille, arvontoja, kahvilan koristelusta jouluteemaan ja esimerkiksi millaista asiakaspalautetta on tullut. Tärkeä markkinoinnin keino yrityksellä on omien julkaisuiden lisäksi asiakkaiden päivitykset Instagramissa.

Kahvila on panostanut asiakastilojen viihtyisyyteen ja siihen, että siellä näyttää kauniilta ja tunnelmalliselta. Isot ikkunat tuovat luonnonvaloa sisälle ja ovat hyvin kutsuvat ulkoapäin. Toinen asia mihin yritys on kiinnittänyt huomiota, on se, että tuotteet ovat esteettisesti kauniita ja houkuttelevan näköisiä. Kun asiakas saa pöytäänsä herkulliselta näyttävän kahvin ja upean kakkupalan, sekä sisustus, että valaistus on kohdillaan, hän todennäköisesti ottaa kuvan ja lisää päivityksen sosiaalisen median kanavissa. Tämä on täydellinen markkinoinnin keino, sillä jos edes kolmasosa asiakkaista tekee tätä, kahvilasta otettu kuva tavoittaa todella monta ihmistä.

Usein asiakkaat tägäävät yrityksen nimen julkaisuunsa, jonka kautta toiset somekäyttäjät pääsevät suoraan yrityksen omaan profiiliin. Tämä on niin sanotusti ilmaista markkinointia, mihin yritysten kannattaisi kiinnittää huomiota.

 

 

Lähteet

 

Kärkkäinen, S. 2016. Jodel anonyymi keskustelu. Luettu 8.12.2021 osoitteesta https://lmsomeco.fi/blogi/jodel-anonyymi-keskustelu/

Flowhouse. 2021. Twitter yrityksille. Luettu 10.12.2021 osoitteesta https://flowhouse.fi/palvelut/matkailumarkkinointi/twitter-yrityksille

Valtari, M. 2020. Sosiaalinen media suomessa. Luettu 10.12.2021 osoitteesta

https://lmsomeco.fi/blogi/sosiaalinen-media-suomessa/

Digimarkkinointi. 2020. Sosiaalinen media markkinointikeinona yritykselle. Luettu 13.12.2021 osoitteesta https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/sosiaalinen-media-markkinointikeinona-yritykselle

Komulainen, P. 2020. Miksi ja miten markkinoida sosiaalisessa mediassa. Luettu 13.12.2021 osoitteesta https://calltoaction.fi/sosiaalinen-media/miksi-ja-miten-markkinoida-sosiaalisessa-mediassa/

BSTR. 2020. Somemarkkinointi. Luettu 14.12.2021 osoitteesta https://bstr.fi/palvelu/somemarkkinointi/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzrgTU0hAdPeHDkzOkZ3T7GeRWRUpe-EEkKF3fxe1lUNwxB8HywEWwgaAjGWEALw_wcB

Kommentoi