Tampere
22 May, Wednesday
20° C

Proakatemian esseepankki

16 tapaa motivoituaKirjoittanut: Kiia Innanmaa - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita artikkeleja
Useita
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Blogiessee julkaistu myös täällä:  https://www.linkedin.com/pulse/16-tapaa-motivoitua-kiia-innanmaa/?published=t

 

16 tapaa motivoitua

Motivaatio – paljon puhuttu aihe niin työelämässä, kouluarjessa kuin omassa elämässä töiden ja opintojen ulkopuolellakin. Motivaatio voi olla hukassa niin liikuntaan, kokeeseen pänttäämiseen tai vaikkapa palaveriin valmistautumisen suhteen. Toisaalta, motivaatiota voi myös löytyä hetkellisesti esimerkiksi pienistä onnistumisista, muiden ihmisten seurassa myötäinnostumisesta tai palkkiosta, joka suorituksen päässä odottaa. Mutta oletko koskaan pohtinut, mistä todellisuudessa motivaatiosi kumpuaa? Mikä juuri sinut motivoi opettelemaan uutta, tekemään töitä tai huolehtimaan terveellisistä elämäntavoista? Nopea vastaus saattaisi aika monella meistä olla raha tai palkka. Kun asiaa pohtii syvällisemmin, taustalta löytyy paljon muutakin.

 

New Yorkilainen tutkija Steven Reiss keskittyi elämässään seuraavanlaisiin kysymyksiin: Miksi ihmiset ovat sellaisia kuin he ovat? Miten ymmärrän ja ennakoin ihmisten käyttäytymistä? Näiden kautta Reiss kehitti työkalun, jota kutsutaan Reiss Motivation Profileksi, eli motivaatioprofiiliksi. Erilaisia motivaatioprofiileja on 16, ja niiden kautta löytyy perimmäinen syy yksilön motivaatiolle, yksilön keskeiset arvot ja tavoitteet.

 

Työkaluun liittyy kuitenkin ajatus, että jokainen meistä on yksilö. Ihmisiä ei voi luokitella kategorioihin, vaan jokaisella meistä on motivaatioprofiili, joka on yhtä yksilöllinen kuin esimerkiksi sormenjälki. Kukaan tuskin sijoittuu täysin yhteen näistä 16 profiilista, vaan jokaisen meistä perustarpeet ja motivaation lähteet koostuvat erilaisista yhdistelmistä.

 

Tässä on lyhyt kuvaus jokaisesta 16 profiilista:

 1. Valta

Vahvan valtamotiivin omaavat yksilöt tuntevat suurta tyydytystä pystyessään vaikuttamaan moneen asiaan tai ihmiseen. He ovat nopeita tekemään ja päättämään. Jopa huono päätös on heidän mielestään parempi vaihtoehto kuin päättämättömyys.

 

 1. Riippumattomuus

Yksilöt, joilla tämä motiivi on vahva, haluavat olla itsenäisiä ja vapaita. He eivät pidä avun pyytämisestä, vaan heille on tärkeää selviytyä itse. He eivät välttämättä myöskään piittaa siitä, mitä toiset heistä ajattelevat.

 

 1. Uteliaisuus

Uteliailla ihmisillä on jatkuva tiedonjano, ja heillä onkin usein tapana opiskella koko ajan jotain uutta. He arvostavat tietoa ja lukevat yleensä paljon. Heitä myös motivoi eri näkökulmien pohtiminen ja analysointi.

 

 1. Hyväksyntä

Kun hyväksytyksi tulemisen tarve on suuri, käyttäytymistä ohjaa paljolti virheiden tekemisen ja mahdollisen sosiaalisen hylkäämisen pelko. Moni hyväksyntää tarvitseva on huippusuorittaja tai jopa täydellisyyden tavoittelija. Tällaiset yksilöt etsivät ulkoista vahvistusta niin itselleen ihmisinä kuin suorituksilleen ja menestykselleen.

 

 1. Järjestys

Vahvan järjestyksen tarpeen omaavat yksilöt luovat suunnitelmia ja suorittavat tehtävät täsmällisesti. He ovat toiminnassaan hyvin organisoituja. Tähän motiiviin liittyy myös puhtauden ja siisteyden tarve.

 

 1. Säästämisen tai keräämisen tarve

Useimmat vahvan säästämisen tarpeen omaavat yksilöt inhoavat tavaroiden pois heittämistä: se voi olla heille hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Tavaroiden ja omaisuuden säästäminen vahvistaa ja ylläpitää yksilön turvallisuuden tunnetta. Vahvasti säästämiseen motivoituneet pyrkivät säilyttämään tavaroita silloinkin, kun niillä ei ole käyttöarvoa.

 

 1. Kunnia

Kunnia ja lojaalius antavat voimia, joilla voi selättää paljon suuremman ja vahvemman vastustajan. Yksilöt, joilla on vahva kunnian tarve, arvostavat yleensä vahvaa, lujaa luonnetta ja lojaaliutta sekä perinteitä. He antavat arvoa ja pitävät tärkeänä velvollisuuksien hoitamista.

 

 1. Idealismi

Vahva idealismin tarve kertoo siitä, että yksilölle on tärkeää tehdä maailmasta parempi paikka. Se on epäitsekästä pyrkimystä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Tämä pyrkimys motivoi tekemään työtä yhteisen hyvän puolesta ja olemaan kiinnostunut yhteiskunnallisesta kehityksestä ja hyvinvoinnista.

 

 1. Sosiaaliset kontaktit

Sosiaalisten kontaktien tarve kertoo siitä, missä määrin yksilö toivoo toisten fyysistä läheisyyttä ja ystävyyttä sekä kuinka paljon häntä motivoi uusiin ihmisiin tutustuminen. Kun sosiaalisten kontaktien motiivi on vahva, yksilö etsii jatkuvasti yhteyttä muihin. He tarvitsevat toisten läheisyyttä tunteakseen olonsa onnelliseksi.

 

 1. Perhe

Yksilöt, joilla on vahva perhemotiivi, omaavat tarpeen huolehtia perheestä ja hoivata lapsia. He saavat suurta mielihyvää perheensä hyvinvoinnin varmistamisesta ja viettävät mielellään aikaa lastensa kanssa. Jälkikasvu ja perhe ovat usein heidän ajatuksissaan ja puheissaan ja kaipuu on suuri, jos perheestä pitää olla erossa.

 

 1. Status

Vahva statuksen tarve motiivina tarkoittaa pyrkimystä saada huomiota ja arvovaltaa, erottua joukosta. Vahva statuksen tarve voi näkyä myös menestymisen haluna. Yksilö on silloin valmis tekemään paljon työtä päästäkseen haluamaansa ja arvokkaana pitämäänsä asemaan.

 

 1. Kosto tai voittaminen

Vahvan koston ja voittamisen tarpeen omaavat yksilöt arvostavat kilpailua ja voittamista ja todella inhoavat häviämistä. Heillä on vahva tarve puolustautua ja taistella. Jotkut vahvan kilpailuvietin omaavat ihmiset nauttivat saadessaan ainakin mielestään kostettua niille, jotka loukkaavat heitä.

 

 1. Esteettisyys

Yksilöt, joilla on vahva esteettisyyden tarve, pitävät tärkeänä sitä, että heidän ympäristönsä on kaunis. He saattavat käyttää paljon aikaa oikeiden väriyhdistelmien ja esteettisesti kauniiden esineiden löytämiseen. Osa esteettisesti motivoituneista henkilöistä arvostaa myös romantiikkaa.

 

 1. Syöminen

Vahvan syömismotiivin omaaville yksilöille ruoka ja syöminen ovat tärkeitä muutoinkin kuin nälän vuoksi. Ruoka on heille psykologisesti tärkeä asia ja kaikki siihen liittyvä motivoi heitä vahvasti. He ovat usein ylpeitä siitä, että voivat erottaa hyvälaatuisen ruoan ja viinin vähemmän laadukkaasta.

 

 1. Ruumiillinen aktiivisuus

Yksilö, jolla on vahva motiivi liikkua, tuntee olonsa elinvoimaiseksi päästessään käyttämään lihaksiaan. Moni fyysinen ihminen sanoo, että päivä, joka alkaa liikunnalla, ei voi epäonnistua. Pitkä paikallaan oleminen saa heidät levottomiksi ja rauhattomiksi.

 

 1. Rauhallisuus tai mielenrauha

Yksilöt, joilla on vahva tarve mielenrauhan ja turvallisuudentunteen säilyttämiseen, kaipaavat elämää ilman stressiä, mutta saattavat kantaa paljon huolia ja pelkoja. Stressitilanteissa heidän elimistönsä reagoi erityisen vahvasti. He myös näkevät muutoksissa riskejä ja uhkia, eivätkä kaipaa jatkuvaa vaihtelua.

 

Miten näistä hyödytään?

Itsensä ja esimerkiksi tiimikaverin tunnistaminen joistain näistä profiileista luo mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta monilla elämän osa-alueilla. Samaan tapaan, kuin monia muitakin käyttäytymismalleja, persoonallisuustestejä ja rooleja, myös Reissin motivaatioprofiileja voidaan hyödyntää esimerkiksi tiimin rakentamisessa ja tiimin kehittämisessä, dialogissa, rekrytoinnissa, yksilön omassa kehittymisessä ja työskentelyssä tavoitteita kohti sekä uran rakentamisessa.

 

Kun itse pohdin näitä eri profiileja, tunnistan tiimikavereitani monistakin motivaatiprofiileista. Muutamia mainitakseni, useampi hurmalaisista sopisi mielestäni uteliaisuus-profiiliin, joku ehkäpä valta-profiiliin ja joku kenties motivoituu ruumiillisesta aktiivisuudesta. Itseni saattaisin sijoittaa pariinkin lokeroon, eniten ehkä hyväksyntään, järjestykseen ja perheeseen. En tosin ole tehnyt virallista testiä profiilini tunnistamiseksi, joten en tiedä, millainen se lopulta olisi.

 

Löysitkö sinä 16 motivaatioprofiilista kohtia, joista tunnistat itsesi? Entä työkaverin, puolison tai esimiehen?

 

 

Lähteet:

Reiss Motivation Profile Nordic Oy. N.A. The Reiss Motivatin Profile. [Verkkosivu]. Luettu 5.2.2019. http://rmp-nordic.com/motives_research/

Kommentoi