Tampere
27 May, Monday
20° C

Proakatemian esseepankki

Yrityskaupalla heti vauhtiinKirjoittanut: Aleksi Laakkonen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Soluessee / Kajo / Aleksi Laakkonen, Henna Haara

 

Yrityskaupoista yleisesti

Proakatemialla yrittäjyys ja yritykset ovat päivittäisiä puheenaiheita ja paljon puhutaan siitä mitä mikäkin tiimi on saanut kehitettyä innovaatioista toimintaan asti. Tulevaisuuden suunnitelmissa monella näkyy joko oman yrityksen perustaminen tai palkkatyöt, mutta moniko on miettinyt, että yhtenä vaihtoehtona voisi olla myös jo olemassa olevan yrityksen osto ja kehittäminen? Varsinaisia yrityskauppoja akatemialla ei ole tehty, joten ajatus voi olla monille uusi, mutta kun tarkemmin miettii niin yrityskaupat voivat olla Proakatemiallakin ajankohtainen asia lähitulevaisuudessa. Pikkuhiljaa niitä kohti on viime vuosina siirrytty liiketoimintakonseptien myynnin kautta, mitä on tapahtunut useiden tiimien välillä esimerkiksi kahvila- tai renkaanvaihtoprojektien vaihtaessa omistajaa.

Yrityksen osto on riskittömämpi tie yrittäjyyteen kuin oman yrityksen perustaminen, sillä yritysosto on tutkitusti kolme kertaa turvallisempi vaihtoehto (EU-komission selvitys, PP Aki Eiranto). Yrityksen kuolemanlaakso – eli ensimmäiset kolme vuotta toiminnan aloittamisesta, jolloin kompastuskiviä on yleensä eniten – on jo takana päin. Kaikkea ei tarvitse aloittaa alusta, vaan muun muassa tarvittavat toimitilat ja asiakaskunta ovat jo olemassa. Tämän vuoksi esimerkiksi markkinointibudjetin ei tarvitse olla niin suuri kuin täysin nollasta aloittavalla yrittäjällä, sillä asiakkaita riittää ilman markkinointiakin. Koska ostettavassa yrityksessä toiminta on yleensä ollut jo jonkin aikaa käynnissä, uudella yrittäjällä on paremmat edellytykset maksaa itselleen palkkaa heti alusta lähtien.

Jos yrityksen kehittäminen kiinnostaa, se on yleensä helpompaa ostetun kuin vasta perustetun yrityksen kohdalla, sillä mitä pidempään toimintaa on ollut, sitä enemmän sillä on ollut mahdollisuus hioutua eri vaihtoehtojen välillä nykyiseen muotoonsa. Selkeämpi toiminta avaa ovia myös nopeammalle laajentamiselle. Yritysten ostajista 70 % kasvattavat yrityksiään (Häme TE-keskus selvitys, PP Aki Eiranto) ja kun on yhden yrityskaupan päätynyt tekemään, tulee yleensä ostaneeksi myöhemmin lisää (Portfolioyrittäjyys väitöskirja Kuopio, PP Aki Eiranto) eli on kokenut yrityskaupan järkevänä ratkaisuna.

 

Millainen on hyvä yritys ostaa?

Suomessa on koko ajan myynnissä valtava määrä erilaisia yrityksiä. Netistä myynti-ilmoituksia löytyy esimerkiksi osoitteista www.firmakauppa.fi, www.yrityskaupat.net ja www.yritysporssi.fi. Ilmoitukset ovat yleensä hyvin ympäripyöreitä ja niissä on kerrottu vain vähän tietoa myynnissä olevista yrityksistä. Se johtuu siitä, että yrityksen toiminnan kannalta on parempi, ettei mahdollinen yrityskauppa ole etukäteen julkisessa tiedossa kaikenlaisen epämääräisen spekuloinnin kohteena, joka voisi vaikuttaa yrityksen toimintaan. Vähäisen tiedon takia ostosta kiinnostunut joutuu poikkeuksetta selvittämään vaihe vaiheelta lisää tietoa, eikä yrityskauppa todellakaan ole mikään nopea prosessi.

Mitä asioita yrityskaupassa sitten pitäisi osata ottaa huomioon? Kun yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta ja menneetkin vuodet ovat olleet hyviä, yritys pärjää. Pärjääminen ei välttämättä vielä riitä, vaan on hyvä tarkastella myös kasvumahdollisuuksia. Hyvä merkki on se, kun kasvua on takana, mutta kaikkea kasvupotentiaalia ei ole vielä käytetty. Yrityksen on pystyttävä myös elämään muuttuvien tilanteiden mukaan.

Yritysoston kannalta epäedullista on esimerkiksi se, jos olemassa olevalla henkilökunnalla, koneilla ja tiloilla ei pärjätä kovin kauaa. Kannattaa varmistua siis siitä, että tuotannontekijät ostettavassa yrityksessä ovat kunnossa. Yrityksen menestyminen saattaa olla hankalaa myös silloin, jos yritys on riippuvainen esimerkiksi yksittäisestä asiakkaasta, myyjästä tai alihankkijasta.

Yrityksen jatkaja varmasti oppii toiminnan kautta kaikkea uutta, mutta on hyvä pitää etukäteen huoli siitä, että yrityksen toiminnan kannalta välttämättömät taidot ovat ostajalla hanskassa jo ennen kaupantekoa. Kannattaa myös varmistua siitä, että yrityksessä jo valmiiksi työskentelevät oleellisesti toimintaan vaikuttavat henkilöt on sitoutettu yritykseen.

Koska kyseessä on kaupanteko, oleellisessa osassa on myös raha. Siksi kannattaa huolellisesti tarkistaa yrityksen kirjanpito ja se, että rahoituksen kannalta kauppahinta on järkevä eikä yrityksen maksuaikana ole tiedossa investointi- tai rekrytointitarpeita.

Usein on mahdollista myös se, että yrityskaupan toteutumista edistääkseen myyjä on tehnyt erilaisia järjestelyitä jo muutaman vuoden ajan. Ne saattavat liittyä esimerkiksi tuotantoon, henkilöstöön, asiakirjoihin, kirjanpitoon, taseen keventämiseen, sisäisiin omistusosuuksiin tai yrittäjän/yrittäjien eläkejärjestelyihin. Hän on voinut helpottaa ostajan päätöstä myös esimerkiksi selvittämällä erilaisia rahoitusvaihtoehtoja etukäteen. Edellä mainitut järjestelyt on siis hyvä myös huomioida kauppaa tehdessä.

Kuten sanottu, yrityskaupat eivät ole mikään lyhyt ja helppo prosessi, joten vaikka olisi selvittänyt etukäteen kaikki edellä mainitut asiat, on järkevintä käyttää apuna yrityskauppojen ammattilaista, niin voi varmistua siitä, että kaikki tärkeät seikat on otettu huomioon ja yrityskauppa on molempien osapuolien kannalta onnistunut. Tällöin välttyy monesti myös mahdollisilta kiistatilanteilta tulevaisuudessa, kun kaikki huomionarvoiset asiat on osattu kirjata kauppasopimukseen.

 

Yrityksen arvonmääritys

Yritystä kaupattaessa on yleisesti kyse liiketoiminnan myynnistä. Liiketoiminnalle voidaan määrittää arvo kahdella tapaa; joko substanssi- tai tuottoarvon mukaan. Esitetyt tekniikat pätevät lähtökohtaisesti myös ns. osakekauppaan, jossa ostetaan alkuperäinen yritys kokonaisuudessaan.

Tässä tapauksessa arvoa määritetään ns. tavanomaiselle yritykselle, eikä esim. teknologiastartupin arvon määrittäminen näillä kaavoilla ole mitenkään mahdollista tai ainakaan käytännöllistä.

Substanssiarvo määritetään käytännössä kaavalla (yrityksen varat – velat). Yksinkertaisimmillaan selvitetään tuotantovälineiden, eli koneiden ja kaluston jälleenmyyntiarvo vertailemalla niitä markkinoilla olevien vastaavien laitteiden hintoihin. Tästä potista vähennetään ko. kalustoa vastaan otetut velat ja saadaan yrityksen substanssiarvo.

Tuottoarvo johdetaan yrityksen tuloslaskelmasta. Käytännössä edellisten tilikausien tuloksesta johdetaan arvio seuraavien 3-6 vuoden tuloksesta. Riippuen toimialasta, saattaa olla tarpeen oikaista tätä ennustettua tulosta vielä ”varmuuskertoimella” jonka tarkoitus on kuvata liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia tai tulevaisuuteen liittyviä riskejä.

Kuten yllä mainittiin, määritetään arvo yleensä joko substanssi- tai tuottoarvona, eikä näitä kahta kaavaa ole tarkoitus yhdistää. Ajatuksena tämän käytännön taustalla on, että yrityksen tulos syntyy nimenomaan tuotantovälineiden vaikutuksesta, ja täten kuvaa myös näiden välineiden arvoa sekä päinvastoin. Mikäli toiminta nojaa suureen varastoon, voi olla tarpeen huomioida ko. varaston arvo myös tuottoarvoa laskettaessa. Ohjeena on kuitenkin, että yrityksen myyntiä valmistellessa kannattaa varaston arvoa ajaa tarkoituksella alas koska kallis varasto nostaa tarpeettomasti ostajalta vaaditun pääoman määrää.

Yllä kuvatut menetelmät antavat hyvin osviittaa siitä, miten yritystä kaupanteon hetkellä saatettaisiin arvottaa. Usein yritykseen liittyy etenkin myyjäpuolella vahvoja tunteita, jotka saattavat hankaloittaa arvonmääritystä – kuten yleensäkin yrityskaupoissa, on tällaisissa tapauksissa sekä ostajan että myyjän kannalta edullista ottaa mukaan yrityskauppojen hinnoitteluun ja toteutukseen perehtynyt kolmas osapuoli.

 

Miten ostan yrityksen?

Ennen yrityksen ostoa on hyvä miettiä omat lähtökohdat ja reunaehdot yrityksen ostoon. Onko valmis muuttamaan yrityksen perässä? Miltä alalta tuo yritys mahdollisesti löytyisi? Mitä annettavaa ostajalla olisi yritykselle? Minkälaisia taloudellisia realiteetteja kauppaan liittyy? Kuten aiemmin mainittiin, on internetissä tarjolla useita palveluita, joiden kautta myytäviä yrityksiä markkinoidaan. Mikäli mielessä ei ole mitään tiettyä yritystä, on näiden palveluiden kautta mahdollista kartoittaa vaihtoehtoja. Siinä missä asuntovälittäjät, ottavat myös yritysvälittäjät ostotoimeksiantoja vastaan.

Kun kiinnostava yritys löytyy, on seuraava askel yhteyden ottaminen joko myyntiä hoitavaan välittäjään tai suoraan yrityksen edustajaan. Mikäli alustavat neuvottelut etenevät odotetusti, laaditaan myyjän ja ostajan välille esisopimus kaupoista. Vasta tämän sopimuksen laadittuaan ostaja pääsee tutustumaan tarkoin ostettavaan yritykseen, sen henkilökuntaan ja toimintaan. Mikäli yllätyksiä ei ilmene, on edessä kauppojen viimeistely ja ura toimitusjohtajana voi alkaa.

 

Loppusanat

Yrityksen ostaminen oli ainakin allekirjoittaneille aika tuntematon ajatus, vaikka toisaalta Kajoonkin on liiketoimintaa ostettu jo muutamaankin projektiin. Akatemian sisällä kaupanteko on kuitenkin hieman kevyempää käytänteiltään.

Yrityksen ostaminen on lopulta suhteellisen yksinkertainen prosessi, ja varmasti etenkin Proakatemian opeilla varustetulle tradenomille hyvinkin varteenotettava vaihtoehto.

Kommentoi