Tampere
22 Jun, Saturday
12° C

Proakatemian esseepankki

Yrityksen verotusKirjoittanut: Viljami Hietaharju - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Minut valittiin hiljattain Motive 8.0:n, eli Proakatemian oman hyvinvointitiimiyrityksen taloustiimiin. Huomasin olevani kohtuullisen pihalla yritysten verotusasioista, jonka seurauksena päätin kirjoittaa esseen kyseisestä aiheesta.

Verotusasiat tuskin kenelläkään herättää suurempia tunteita. Tai ainakin jos ne ovat suuria, niin ne ovat yleensä myös negatiivisia. Minun tarkoitukseni on vähentää yritysverotuksen ja siihen liittyvän sekamelskan aiheuttamaa pahaa oloa tämän – toivottavasti – yksinkertaistavan ja selkeän tekstin avulla.

Yritystä perustavan tulisi osata ainakin nämä asiat yritysverotuksesta; tuloverotus, ennakkovero, arvonlisäverotus, osingot/ylijäämän palautus ja verovähennykset. Lisäksi veroa maksetaan palkkoja maksaessa, mutta ei mennä siihen tässä esseessä.

 

Tulovero ja ennakkovero

 

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat maksavat tuloistaan tai ylijäämästään kiinteän 20% veron. Tätä veroa kutsutaan tuloveroksi. Tuloveroa maksetaan jokaiselta tilikaudelta.

Suomessa yritykset maksavat tuloveroa ennakkoon. Osuuskunnassa tuloa kutsutaan ylijäämäksi. Ennakkovero täytyy arvioida ja ilmoittaa vero.fi -sivustolla Omaverossa ennen määräaikaa. Arvioon ei lasketa arvonlisäveroa. Vuoden aikana seurataan, miten arviot toteutuvat ja tarvittaessa voidaan hakea ennakkoveroon muutosta. Muutosta voidaan hakea useamman kerran vuodessa.

Verot täytyy aina maksaa ennakkoveron mukaisesti, vaikka arvioitu summa olisi paljon suurempi todellista verotettavaa summaa. Ennakkovero maksetaan jokaiselta kuukaudelta, mikäli yrityksen tilikauden tulot ylittävät 2000 euroa. Jos ennakkoveroa on maksettu liikaa, ylijääneen summan saa takaisin veronpalautuksina.

Verovuoden päättyessä voidaan hakea lisäennakkoa, mikäli ennakkoverossa arvioitu summa on jäänyt liian pieneksi tai suureksi. Jos lisäennakkoa ei haeta, yritys joutuu maksamaan verot jäännösverona lopullisen verotuksen yhteydessä. Jäännösverosta ja lisäennakosta maksetaan huojennettua viivästyskorkoa (2%).

Huojennetulta viivästyskorolta voidaan kuitenkin välttyä maksamalla lisäennakko kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos ennakkoveroa maksaa myöhässä, joutuu lisäksi pulittamaan 7% viivästyskoron. Eli kiteytettynä; maksa ennakkoveroa mieluummin liikaa, kuin liian vähän ja muista hakea lisäennakkoa ennen tilikauden päättymistä, jos huomaat arvion menneen pieleen.

 

ALV ja vähennykset

 

Tuotteen tai palvelun arvon noustessa täytyy siitä maksaa arvonlisäveroa valtiolle. Arvonlisäveron kanssa pelatessa kannattaa ajatella, että se ei ole sinun omaa rahaasi, vaan se kuuluu valtiolle. Eli käytännössä jos asiakas maksaa jostain tuotteesta 124 euroa kannattaa hinnoittelu miettiä siten, että myyt tuotteen 100 eurolla ja valtion nappaa välistä 24 euroa.

Liikevaihdoltaan pienen yrityksen ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Liikevaihdoltaan pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka tilikauden liikevaihto jää alle 15000 euron. Yritys voi kuitenkin rekisteröityä arvonlisäverolliseksi halutessaan. Tämä voi kannattaa esim. silloin, kun yritys tekee paljon hankintoja arvonlisäverollista toimintaa varten. Liikevaihdoltaan pienen yrityksen ei siis tarvitse maksaa lainkaan arvonlisäveroa.

Mikäli yrityksen liikevaihto ylittää 15000 euron rajan, yrityksen täytyy rekisteröityä arvonlisäverolliseksi ja maksaa vero koko tilikauden ajalta. Myös alle 30 000 euron tulosta tekevät yritykset saavat huojennusta verotuksesta.

Yritykset pystyvät tekemään arvonlisäveron vähennyksiä ostoista, mikäli palvelu tai tuote on hankittu arvonlisäverollista toimintaa varten. Esimerkiksi parturi voi vähentää hankkimansa peilin arvon verotuksessa.

Jos yrittäjä käyttää tuotetta muussakin kuin arvonlisäverollisessa toiminnassa, saa arvonlisäveron vähentää vain siitä osuudesta, jota hän käyttää yritystoiminnassa. Esimerkiksi yrittäjä ostaa pakettiauton yritys- ja yksityiskäyttöä varten. Tällöin yrittäjän täytyy kirjata ajopäiväkirjaan yksityis- ja yrityskäytössä toteutuneet ajokilometrit.

Jos yrityksen toiminta ei ole arvonlisäverollista (esim. terveydenhuoltopalvelut), toimintaa ei muuten veroteta tuloverotuksessa tai hankintoja käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin, yrittäjä ei saa tehdä hankinnoistaan arvonlisäveron vähennyksiä.

 

Osingot ja ylijäämät

 

Miten siitä yrityksestä sitten saa rahaa omaan taskuun? Yrittäjän kannattaa laskea jo etukäteen, mikä on edullisin tapa nostaa rahaa yrityksestä. Tähän on käytännössä kaksi tapaa; yrittäjä voi joko maksaa palkkaa tai nostaa osinkoa/luontaisetuja. Osuuskunnassa jaetaan ylijäämän palautusta, mikä vastaa osakeyhtiön osinkojen jakoa. Lisäksi yrittäjä voi nostaa korkoetuja antamastaan lainasta tai ottaa yritykseltä osakaslainaa.

Osinko jaetaan sen jälkeen, kun yhtiön tulos on verotettu. Osinko voi olla joko ansio-, pääoma- tai verotonta tuloa. Verotus vaihtelee sen mukaan, jaetaanko osakkeen arvosta alle 8% suuruinen summa vai yli 8% suuruinen summa. Jos summa jää alle kahdeksan prosentin osakkeen arvosta, tällöin summasta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. Yli kahdeksan prosentin menevästä summasta taas 75 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. Kuinka suuri summa jää pulitettavaksi valtiolle, riippuu taas osinkoa nostavan osakkeenomistajan ansiotuloista. Suomessa ansiotuloveroprosentti nousee progressiivisesti, mutta eipä mennä siihen tällä kertaa.

Osuuskunnassa verotus eroaa siten, että kulutusosuuskunnan ylijäämän palautus ei ole saajalleen veronalaista tuloa ja se on sidottu osuuskunnan palvelujen käyttöön. Esim. kun saat Prismasta ostamastasi pehmonallekarhusta bonusta S-etukortilla. Muut ylijäämän palautukset ovat kuitenkin veronalaista tuloa. Jos nostat osuuskunnan jäsenenä ylijäämää, veronalaista tuloa on 25% summasta 5000 euroon saakka. 5000 euroa ylittävästä summasta 75% on veronalaista tuloa.

Kävin läpi mielestäni tärkeimmät pointit yrityksen verotuksesta niin yksinkertaistettuna, kun pystyin. Valtio nappaa käytännössä yritykseltä rahaa voitoista, tuotteiden/palvelun arvon noususta ja nostettaessa rahaa yrityksen kassasta. Uuden yrittäjän kannattaa tutustua verotukseen perinpohjin, jotta verotus ei turhaan syö yrityksen varoja.

 

Lähteet:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/maksaminen-yritykset-ja-yhteisot/veronpalautus/

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/ennakkovero/lisaennakko/

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/uusi-yritys/verojen-maksaminen-ennakkovero-ja-verokortti/

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/alarajahuojennus/

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/vahainen-liiketoiminta-on-arvonlisaverotonta/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48658/arvonlis%C3%A4verottoman-v%C3%A4h%C3%A4isen-toiminnan-raja-15-000-euroa/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/sijoitukset/osuuskuntien_ylijaamien_verotu/

https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/lapua/aloittava-yrittaja/yhtiomuodot/osuuskunta/

https://yrityksen-perustaminen.net/yrityksen-verotus/

Kommentoi