Tampere
16 Jun, Sunday
12° C

Proakatemian esseepankki

Yrityksen LaskentatoimetKirjoittanut: Alejandro Ramirez Salinas - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yrityksen Laskentatoimi
Seppo Ikäheimo
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Yrityksen Laskentatoimet

 

Johdanto

 

Tässä esseessä me käsittelemänne jotain kohtia kirjanpitoon liittyen. Miksi? – Koska jokaisen yrittäjän pitää tietää miksi kirjanpitoa tehdään ja miten siitä hyödytään omassa toiminnassa. Lisäksi avaan esseessä jotain termejä, joita olisi hyvä ulkoa muistaa ja tietää mitä niillä tarkoitetaan. En ole itsekkään alanammattilainen, mutta olen hyödyntänyt tässä esseessä Kirjaa nimeltä yrityksen laskentatoimi, tekijöinä siinä ovat toimineet tunnetusti Seppo Ikäheimo, Teemu Malmi sekä Risto Walden.  Olen pyrkinyt tuomaan esseessä myös omaa pohdintaa yritystoiminnan kautta ja ajatuksia jotka ovat luennolla kehkeytyneet.

 

 

Miksi yritykset tekevät kirjanpitoa?

 

Ensinäkin kirjanpito on laissa pakollista kaikille yrityksille sekä kaikille pienyrittäjille. Kirjanpidolla seurataan yrityksen toiminanna liikennettä, eli yritys tietää millainen taloustilanne heillä on ja miten raha liikkuu heidän organisaatiossa. Lisäksi sitä on tehtävä, jos haluamme tilikauden päätteeksi kasata tilinpäätös. Kirjanpito auttaa meitä myös suunnittelemaan lyhyemmällä aika välillä yrityksen strategia. Tämä osa-alue on yleisempää pienemmissä yrityksissä, joissa johdonmukaiset laskentatoimet heijastuvat vahvasti yrityksen kirjanpitoon. Isoissa yrityksissä johdolle tehdään erilliset laskentatoimet, joilla he voivat suunnitella yrityksen toimintaa ja suunnitella tulevaa. Yritysten on aina laadittava kahdensuuntaista kirjanpitoa, eli niin kirjattava että molemmin puolin taseeseen jää aina tasaluku. Näin ollen varmistamme aina, että kaikki yrityksen tapahtumat ovat kirjattuna kirjanpidossa. Tilinpäätöksen tärkeimpänä tehtävänä pidetään sitä, että se antaa oikean ja riittävän kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

 

Toiminimi yrittäjälle riittää yhdenkertainen kirjanpito, jossa yksinkertaisesti lasketaan kulut ja tuotot. Näin ollen yrittäjä tietää mitkä ovat olleet hänen myyntinsä kyseisellä tilikaudella.  Lisäksi toiminiyrittäjä kirjaa yritystoiminnasta koituneet kulut ja hankinnat, joita hän voi vähentää sitten jälkeenpäin verotuksesta. Toiminiyrittäjän on yhtä lailla pakollista laatia tilinpäätös tilikaudelta.

 

Tilikausi = on melkein kaikilla yrityksillä 12kk aikaväli, jossa on kirjattuna kaikki kirjanpidon kirjaukset. Tilikauden jälkeisenä aikana yrityksellä on 4kk aikaa laatia tilinpäätös.

 

Tilinpäätös = on ns. toiminnankertomus numeroina. Tilinpäätös muodostuu taseesta, tuloslaskelmasta, liitetiedostoista, rahoituslaskelmasta ja lisäksi kaikille pk-yritykselle pakolliseksi (2024) laadittava vastullisuusraportti.

 

Tase = Kertoo yrityksen varat, jotka ilmoitetaan tyypillisesti tilinpäätöspäivänä.

 

Tuloslaskelma = Yrityksen myynnit ja kulut laskettuna.

 

Mielestäni jokaisen pienen yrityksen pitäisi hyödyntää kirjanpidon antamaa dataa omassa liiketoiminnassaan, sillä se usein informoi millä osa-alueella rahaa on virrannut. Näin ollen aina väli ajoin voidaan reflektoida ja pohdiskella miten osa-alueemme ovat pärjänneet rahanvirtaukseen suhteutettuna.

 

 

Tilinpäätösanalyysi

 

Tilinpäätöksen tehtävä on muodostaa reaalinen kuva siitä mikä on yrityksen sen hetkinen taloudellinen tilanne. Pörssiyhtiöissä tilin päätös julkaistaan kaikkien nähtäviksi, jotta kaikki sidosryhmät olisivat tietoisia yrityksen taloustilanteesta ja lisäksi seurataan ennusteiden toteutuvuutta. Lisäksi isot yritykset julkaisevat qvurtaaleittain taloustietonsa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. Pienempien yritysten ei ole pakko julkisesti jakaa omaa tilinpäätöstään, mutta yrityksen talous tiedot ovat saatavilla patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

 

Tilinpäätöksessä on monia sidosryhmiä kiinnostaa toiminnan jatkuvuus. Eli tuleeko toiminta jatkamaan ja millaisella tuloksella. Usein yrityksen tunnusluvut kertovat sijoittajan näkökulmasta kuinka kannattavaa yritykseen on sijoittaa. Lisäksi tilinpäätöksestä voimme päätellä kyseisen yrityksen omavaraisuusastetta ja laatia kannattavuuslaskelmia.

 

Tunnusluku = Kertoo meille millainen tämänhetkinen maksukyky yrityksellä on.

 

Tilinpäätösanalyysissa tutkitaan yrityksen tilinpäätöksessä antamia tietoja ja verrataan niitä yleisesti aikaisempien vuosien tilinpäätöksiin. Näin ollen sidosryhmät saavat tarkkaa tietoa siitä missä organisaation toiminta menee. Erityisesti sijoittaja ja hallituksen jäsenet osaavat tämän perusteella ennustaa yrityksen tulevaisuutta.  Lisäksi mielestäni yrityksen tilinpäätöksestä voimme nähdä millä osa-alueella organisaatioilla on heikkouksia, ja missä he pärjäävät muita kilpailijoita paremmin.

 

Johdon Laskentatoimi

 

Johdon laskentatoimi tarjoaa tukea johdolle organisaation pyörittämiseen. Eli laskelman tarkoituksena on helpottaa johdon päätöksentekoa, ihmisten ohjaamista ja resurssien varmistamista. Johto tunnetusti tekee yrityksessä strategisia sekä operatiivisia päätöksiä, ja niiden päätösten tukena ovat laaditut laskentatoimet. Eli laskentatoimen tarkoitus on tuottaa näkemystä yrityksen talouden tulevasta kehityksestä.

 

Johdon laskentatoimi lasketaan kustannuslaskennalla. Kustannuslaskelmaan kuuluu raaka-aineet, työvoima, yleis-, tuotanto-, poistokustannukset. Eli kustannuslaskelmaan lukeutuu menoja, kuluja sekä kustannus kuluja.

 

Alla olevassa kuvassa on tehty kustannuslaskelma kiinteillä raaka-aineilla. Joissain tapauksissa raaka-aineet pitää laskea muuttuvilla kustannuksilla.

 

(kuva1. Yrityksen laskentatoimi. Kustannuslaskelma kuva.)

 

 

Budjetointi

 

Riistamaa ja Jyrkkiötä (1991) kuvailivat budjettia seuraavanlaisesti: ”budjetti on yrityksen tai sen osaston toimintaa varten laadittu mahdollisimman edullisen taloudellisen tuloksen sisältävä ja määrättynä ajanjaksona toteutettavaksi tarkoitettu euromääräinen, joskus määrällisesti ilmaistu toimintasuunnitelma. ”

 

Sitaatti on mielestäni täydellinen, sillä se kertoo kaiken mitä budjettia laatiessa pitää ottaa huomioon. Eli mille ajalle, kuinka paljon määrällisesti ja mihin toteutukseen. Jokaisen akatemian projektin pitäisi laatia jonkinlainen budjetti ennen kuin alkaa projektia vetämään, sillä se antaa toiminnalle tietyt raamit, jonka mukaan on edettävä. Sen on mm. nähdä niin, että budjetti on työkalu tai pienempi tavoite, ohjaa projektia isompaa tavoitetta kohden.

 

 

Pohdinta

 

 

Tämä aihe koskee vahvasti kaikkia meitä Proakatemialla opiskelevia. Sillä jokaisen yrittäjän on osattava johtaa yritystä myös numeroiden perusteella. Monia yhteistyökumppaneita kiinnostaa yrityksen toiminnan laadukkuus ja muut taloudelliset tiedot. Lisäksi jokaisen yrittäjän on osattava lukea tilinpäätöstä, jotta pystyy suunnittelemaan toimintaansa pidemmälle aikavälille. Laskentatoimien perusteet opettivat sen, että jokaisen tulevan yrittäjän olisi tärkeä oppia ymmärtämään taloudentermejä ja ymmärtämään mitä erilaiset laskelmat kertovat yrityksen toiminnasta. Lisäksi jos kiinnostuu joskus osakesijoittamisesta, niin olisi hyvin kannattavaa osata analysoida tilinpäätöksiä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähteet:

 

Hannele Mäkelä 2023. Laskentatoimien perusteet. Tampereen yliopisto. Luento. Viitattu 20.9.2023

 

Ikäheimo,S. Malmi, T. Walden,R. Yrityksen laskentatoimi. 2019. Alma Talent Oy. Helsinki. E-kirja. Viitattu 22.09.2023

 

Liitteet:

Kuva.1. Kustannuslaskelma. Yrityksen laskentatoimi. 2019. Alma Talent Oy. Viitattu 22.09.2023

Kommentoi