Tampere
26 May, Sunday
17° C

Proakatemian esseepankki

Yksilö: Yrittäjän talousosaaminenKirjoittanut: Noora-Emilia Hassinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Aloitin opiskelut yrittäjyyden ja tiimijohtamisen koulutusohjelmassa viime syksynä. Tiedostin jo silloin, että yrittäjän talousosaaminen on sellainen aihealue, josta haluan opintojeni aikana kartuttaa lisää tietotaitoa. Paljon olen jo oppinut, mutta vielä enemmän on aiheesta opittavaa jäljellä. Onneksi koulutuksessamme asioita pääsee oppimaan käytännön, ja joskus myös kantapään kautta. Tässä avaan muutamia jo tänä aikana oppimiani asioita, joita yrittäjän olisi hyvä huomioida jo yritystoiminnan alkuvaiheessa.

 

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverotuksen ymmärtäminen on yksi yrittäjän talousosaamisen perustaidoista. On tärkeää tiedostaa, että arvonlisäverojen huomioiminen kuuluu osaksi useampaa kokonaisuutta.

Arvonlisäverotuksen tarkastelemisessa on hyvä lähteä liikkeelle siitä, että pitääkö juuri sinun yrityksesi ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Jos yrityksesi liikevaihto tilikauden eli kahdentoista kuukauden aikana on alle 10 000 € ei yrityksen tarvitse ilmoittautua verovelvolliseksi. Tässä täytyy kuitenkin olla tarkkana, sillä jos yrityksen liikevaihto meneekin tilikauden aikana vahingossa yli 10 000 €, niin arvonlisäveroa joutuu maksamaan takautuvasti koko tilikauden ajalta. Kannattaa siis tarkkaan miettiä, että kannattaako yritys kuitenkin ilmoittaa jo suoraan arvonlisäverovelvolliseksi vai voiko olla varma, että liikevaihto pysyy pienenä tai pystyy tarvittaessa maksamaan takautuneet alv-maksut.

Jos yrityksen liikevaihto on tilikauden aikana alle 30 000 € oikeuttaa se arvonlisäverotuksessa alarajahuojennukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys saa osan maksamastaan arvonlisäverosta takaisin.

Liiketoimintaa ja nimenomaan myyntiä tehdessä kannattaa ottaa huomioon, että onko kyseessä B2C- vai B2B-toiminta. B2C eli kuluttajakaupassa hinnoista puhuttaessa hinnat sisältävät aina arvonlisäveron. B2B eli yritysmarkkinoinnissa hinnoista puhutaan ilman arvonlisäveroa. Yrittäjän olisi hyvä ajatella, että alv:t eivät ole yrityksen omaa rahaa, vaan liikkuvat vain ”väliaikaisesti” yrityksen tilin kautta.

Verokantoja on useita, mutta yleinen verokanta on 24 %. Lisäksi esim. elintarvikkeiden ja ravintolapalveluiden verokanta on 14 % ja kirjallisuuden ja majoituspalveluiden 10 % sekä viennin 0 %. Verotuksesta on vapautettu esim. julkiset hautauspalvelut sekä arpajaiset ja rahapelit.

Yrityksen talousasioihin kuuluu myös arvonlisäveroilmoitusten toimittaminen. Jos yrittäjä ei hoida itse kirjanpitoaan, hänellä kannattaa olla hyvä kirjanpitäjä, joka hoitaa arvonlisäveroilmoitukset ajallaan ja oikein täytettynä verohallintoon.

Yrittäjän kannattaa huomioida myös mahdollisuus ostoista tehtäviin verovähennyksiin. Jos hyvin onnekkaasti käy, saattaa verovähennyksiä tulla jopa enemmän, kuin tilitettävää arvonlisäveroa. Tällöin valtio palauttaa ylimaksetut arvonlisäverot takaisin yritykselle. Hyvä kirjanpitäjä / tilitoimisto osaa auttaa yrittäjää myös verovähennys asioiden kanssa.

 

Katetuottolaskelma ja kriittinen piste

Katetuottolaskelmaa käytetään yrityksen kannattavuuden laskemista sekä seuraamista varten. Katetuottolaskelmaa voi käyttää myös avuksi yrityksen taloudellisten tavoitteiden asettamisessa. Katetuottolaskelma on käytännössä laskukaava, joka sisältää yrityksen muuttuvat ja kiinteät kustannukset, myynnit, liikevaihdon sekä myynti- ja käyttökatteen. Alapuolelta näet, kuinka katetuottolaskelma lasketaan.

   Myyntituotot
–  Muuttuvat kustannukset (mukut)
= Katetuotto (myyntikate)
–  Kiinteät kustannukset (kikut)
= Tulos (käyttökate)

Kaavan perusteella pystyy tarkastelemaan tärkeitä asioita, kuten onko esim. tuotteidesi tai palveluidesi myyntihinta liian alhainen tai ovatko niiden myyntimäärät riittäviä. Myyntihinnan alhaisuus selviää siitä, jos katetuoton eli myyntikatteen tulos on negatiivinen. Eli kate ei tällöin riitä kattamaan kiinteitä kuluja. Myyntimäärien riittämättömyyden näkee siitä, että jos myyntikatteen tulos on ollut positiivinen, mutta käyttökate menee miinukselle. Tällöin myyntimäärät ovat suhteessa kiinteisiin menoihin liian pienet.

Yrityksen on tärkeää tiedostaa myös toimintansa kriittinen piste. Kriittinen piste tarkoittaa sitä, että tällöin yrityksen menojen ja tulojen tulos on nolla. Jos myyntituotot ovat enemmän kuin menot syntyy yritykselle voittoa. Jos myyntituotot ovat vähemmän kuin menot syntyy yritykselle tappiota. Alta näet, kuinka kriittisen pisteen voi laskea.

Kriittinen piste = kiinteät kustannukset/katetuottoprosentti x 100

 

Tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma kertoo yrityksen liiketoiminnan kannattavuudesta. Tuloslaskelmassa luvut ilmoitetaan aina ilman arvonlisäveroa. Tähän voi liittää aiemminkin mainitsemani ajatusmallin, että ”alv:t eivät ole yrityksen rahaa”. Tuloslaskelmasta on helppo tarkkailla, että mistä yrityksen tulot ovat tulleet tai mistä yrityksen tekemä tappio on syntynyt.

Jos yrityksellä on kirjanpitäjä, joka hoitaa yrityksen kirjanpidon, lähettää hän yrittäjälle tai esim. yrityksen taloudenhoitajalle kirjanpitoon perustuvan taseen. Tase on raportti, joka kertoo, minkälainen yrityksen taloudellinen tilanne sillä hetkellä on. Taseessa on kaksi puolta: velat ja varat. Velat merkataan ”vastattavaa” ja varat ”vastaavaa” nimikkeillä. Näiden taseesta nähtävien puolien on aina taseessa mentävä tasan.

 

Talouteen liittyviä kumppaneita

Yrityksen jokapäiväiseen toimintaan liittyviä kumppaneita valittaessa kannattaa harkita tarkkaan, että kuka on juuri sinun yrityksellesi sopiva kumppani missäkin asiassa. Kumppanilla eli tässä tapauksessa esim. vakuutusyhtiöllä, kirjanpitäjällä tai pankilla on hyvä olla hyvä ymmärrys yrityksesi liiketoiminta alasta ja liiketoimintasi tulevaisuuden suunnasta. Näin asioiden hoitaminen yhdessä on huomattavasti vaivattomampaa ja säästää aikaa, kun et joudu aina selittämään liiketoimintaasi liittyviä asioita perinpohjaisesti.

 

Lopetus

Edellä mainittujen asioiden lisäksi yrityksen talouden hoitaminen sisältää vielä todella paljon muutakin. Näistä muutamia mainitakseni esim. myynti- ja ostolaskut, palkkojen maksaminen, tositteet, kuitit ja kirjanpitäjälle toimitettavat materiaalit. Itselläni on tänä syksynä ollut yrityksemme taloustiimissä vastuualueena laskutus sekä laskujen maksaminen. Olen päässyt opettelemaan mm. mitä tietoja laskutettavasta yrityksestä tarvitaan laskujen lähettämistä varten ja kuinka sekä Procountoria, että UkkoProta käytetään. Haluan jatkossa syventää osaamistani vielä esim. yrityksen taloudellisten tunnuslukujen tarkastelemisen ja budjetoinnin parissa.

Kommentoi