Tampere
21 May, Tuesday
7° C

Proakatemian esseepankki

YEL ja YEL-uudistus osa 3Kirjoittanut: Emmi Salminen - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

 

Kirjoitin aikaisemmin syksyllä kaksi osaa YEL:istä eli yrittäjän eläkelaista ja siihen liittyvistä mahdollisista uudistuksista. YEL-uudistuksesta riitti erittäin paljon puhetta eri alustoilla ja varsinkin kritiikkiä tuntui tulevan joka suunnasta. Loppuvuodesta koitti kuitenkin aika, jolloin eduskunta hyväksyi esityksen YEL:in muuttamisesta. Kyseinen lakimuutos astui voimaan 1.1.2023.

 

Käyn tässä esseessä läpi kaiken sen, mitä kyseisestä lakimuutoksesta olisi hyvä tietää.

 

Mitä muutoksia YEL-uudistus aiheuttaa?

 

Kuten jo aikaisemmissa osioissa kirjoitin, ennen uudistusta yrittäjät pystyivät itse määrittelemään maksettavan vakuutuksensa määrän ja näin ollen kävi ilmi, että suuri osa yrittäjistä alivakuuttaa itsensä. Alivakuuttamisella tarkoitetaan siis sitä, että yrittäjät maksavat vähemmän YEL-maksua, mitä heidän työtulonsa määrä oikeasti vastaa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi, muutoksen myötä työtulon arviointi tarkentuu vastaamaan kunkin toimialan mediaanipalkkaa. Lähes kaikki kritiikki, mitä uudistukseen kohdistui, johtui juuri tästä edellä mainitusta tarkennuksesta työtulon arviointiin liittyen, koska se kuulosti kohtuuttomalta varsinkin pienyrittäjiä ajatellen. Ihmisiä huoletti myös se, kannustaako uudistus ryhtymään enää yrittäjäksi. Muistuttakoon tähän väliin se, että yksi aloittelevan yrittäjän eduista on se, että he saavat 22 prosentin alennuksen YEL-maksuista ensimmäisen neljän vuoden ajan. Jos yritystoiminta jostain syystä päättyy aikaisemmin, voi jäljelle jääneen alennusajan käyttää vielä toiseen yrittäjäjaksoon. (Ilmarinen n.d.)

 

Takaisin uudistukseen: Nyt kuitenkin työtulon arvioinnissa otetaan huomioon toimialakohtaisen mediaanipalkan lisäksi yrittäjän käyttämä työpanos, ammattitaito sekä yritystoiminnan laajuus. Siispä tämän mukaan jo paljon pelätty pienyrittäjien tai yrittäjäksi ryhtymistä miettivien tulevaisuus ei näyttäisikään synkältä YEL-maksujen osalta. Onneksi!

 

YEL-työtulon tarkistaminen jatkossa

 

Työtuloa tarkastetaan säännöllisesti kolmen vuoden välein. Näin ollen työtulo pysyy ajan tasalla suhteessa yrittäjän liiketoiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Mikäli kuitenkin yrittäjällä on itse tiedossa esimerkiksi yritystoiminnan suuri laajeneminen tai työpanoksen merkittävä pienentyminen, voi hän muuttaa työtuloaan useammin kuin kolmen vuoden välein.

 

Uusi käytäntö tulee voimaan siten, että ensin tarkistetaan alle 15 000 euron työtulot, mikäli olennaisia tarkistuksia ei ole viimeisen kolmen vuoden aikana tehty. Nämä työtulot tullaan tarkastamaan vuoden 2023 aikana. Seuraavana vuonna, 2024, tarkistetaan alle 25 000 euron työtulot ja sitä seuraavana, 2025, yli 25 000 euron työtulot.

 

Jotta voidaan turvata se, ettei vakuutusmaksut nouse kohtuuttomasti, on alkuun asetettu raja, joka estää kuukausittaisen maksun yli 80 euron nousun.  Yrittäjällä on myös aina oikeus valittaa saamistaan päätöksistä ja hakea niihin muutosta. Työtuloa ei myöskään lähdetä muuttamaan ennen kuin yrittäjää itseään on kuultu, sillä yrittäjän oma arvio vaikuttaa työtulon määrään nimenomaan yhdessä toimialan mediaanipalkan, työpanoksen määrän ja toiminnan laajuuden kanssa.

 

Ajatuksia YEL-maksusta ja uudistuksesta

 

Mielestäni YEL-uudistuksessa on puolensa ja puolensa. Pidän ajatuksesta, että alivakuuttamista pyritään ehkäisemään, mutta samaan aikaan mietin sitä, kuinka hyvin tienaavat yrittäjät joutuvat laittamaan sievoisen summan työtulostaan suoraan vakuutusmaksuun, vaikka heillä itsellään olisi esimerkiksi sijoituskohteita mihin rahaansa laittaa. Toki eläkkeen turvaaminen on tärkeää ja taattua YEL-maksua maksamalla, mutta ihmiset voivat haluta laittaa rahaa kiinni myös toisaalle ja suurin osa varmasti pyrkii niin tekemäänkin. Alle 53-vuotiailla YEL-maksu on kuitenkin noin 24 prosenttia työtulosta ja jos omalle kohdalleni mietin, niin itse haluaisin sijoittaa rahaa muuallekin, mutta en osaa sanoa paljonko sellaista rahaa kaiken muun jälkeen jäisi käteen. Mainittakoon kuitenkin se, että YEL-maksut voi vähentää omassa tai puolison verotuksessa, kun olet itse maksanut YEL-maksusi. Yrittäjänä täytyy itse huolehtia maksujen vähentämisestä verotuksessa. (Elo n.d.)

 

Vaikka yrittäjää turhauttaisi maksaa suuria summia YEL-maksua, on hyvä pitää mielessä, että YEL-työtulo vaikuttaa näihin kaikkiin eläke- ja sosiaaliturvaetuihin:

 • Kelan päivärahat (esim. tartuntatautipäiväraha, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha)
 • työkyvyttömyyseläke
 • työeläke
 • ammatilliset kuntoutusetuudet
 • perheen perhe-eläke kuolemantapauksessa
 • tapaturmavakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset
 • työttömyysturvan taso.

(Ilmarinen n.d.)

YEL-maksua maksamalla voi siis saada parhaimman tuen jonkin äkillisen tilanteen sattuessa verrattaessa esimerkiksi rahastoihin tai osakkeisiin sijoittamalla. Pahimmassa tapauksessa sijoitukset voivat olla pahasti pakkasen puolella tuollaisen tilanteen sattuessa, joten sitten täytyisi miettiä tarkkaan, että mistä rahaa on saa. Ihmisillä voi usein olla ajatus vain siitä eläkkeestä, mitä maksetaan, kun jää töistä pois ikääntymisen seurauksena. Omalla kohdallani perehtyminen siihen, mihin kaikkiin eläke- ja sosiaaliturviin YEL-työtulo vaikuttaa, muutti asennettani huomattavasti myönteisempään suuntaan.

 

Pohdinta

 

Oli hyvin mielenkiintoista tutustua aiheeseen enemmän esseen kirjottamisen muodossa ja tämä osa lienee viimeinen, ellei jotain muutoksia tulla tekemään. Toivon vain, että työtulojen tarkistamisessa pysytään aikataulussa, jotta yrittäjät välttyvät ylimääräiseltä säätämiseltä sen asian suhteen. Jään innolla odottamaan, miten tämä lakimuutos otetaan vastaan ja miten se tulee käytännössä toimimaan.

 

Lähteet

 

Ilmarinen. N.d. YEL-laki uudistui – mitä se tarkoittaa yrittäjälle. Viitattu 15.2.2023. https://www.ilmarinen.fi/yrittaja/yel-laki-uudistuu-2023/?gclid=CjwKCAjw6IiiBhAOEiwALNqncTDkG7ROfxq4TIFhpVvbGjJoQtEWdfZuoj2s8vhZJZen9d9QYf5JohoCsU0QAvD_BwE

Elo. N.d. YEL-lakiuudistus. Viitattu 15.2.2023. https://www.elo.fi/fi-fi/yrittaja/yel-lakiuudistus?sc_camp=CAC1F37600E742399D4D47033D85F674&gclid=CjwKCAjw6IiiBhAOEiwALNqncT5nndmPiI4jhdfBKhK5BYEFat6f4QotqgDOa2kW5RxVR-fmpMnw9RoCVJ8QAvD_BwE

 

 

Kommentit
 • Tuomas Kuusisto

  Taitaa YEL-uudituksen tuomat hyödyt mennä miinukselle, kun saadaan taas valtion hommiin lisää byroktraatteja, jotka valvoo ja tarkistaa YEL-ilmoituksia päivät pitkät ja kertoo yrittäjillä kuinka ne asiat kuuluis tehrä.

  3.5.2023
Kommentoi