Tampere
17 Jun, Monday
18° C

Proakatemian esseepankki

Vladimir Putinin opitKirjoittanut: Jarkko Suojanen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Vladimir Putin - Menestyvän johtajan opetukset
Rob Sears
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Oppeja maailman suurimman valtion johtajalta

 

Kirjassa Vladimir Putin – Menestyvän johtajan opetukset, Rob Sears, kuvaillaan sarkastisesti ja liioitellen hyvän johtajan perusominaisuuksia. Ominaisuuksia luetellaan kirjassa rutkasti, mutta pääpointit ovat poimittavissa rivien välistä. Lisäksi kirja antaa vankat neuvot käytäntöön, kuinka voi hyödyntää Venäjän diktaattorin oppeja omassa elämässään. Sears kuvailee Putinin elämää vapautuneeksi, vaikuttavaksi ja samalla uskottavaksi. Nämä ovatkin keskeisiä piirteitä Putinissa. Sears pyrkii samalla herättämään lukijassa lukuisia erilaisia tunteita Putinista. Hän kuitenkin painottaa kirjassaan, että kaikkia vinkkejä ei tule ottaa liian tosissaan, mutta pääideat niistä tulee pitää mielessä.

Johtamisen kulmakivet

Johtamisen kulmakivinä voidaan pitää luotettavuutta, auktoriteettia sekä joustavuutta. Vaikkakin kirjassa kuvaillaan sarkastisesti Putinin tyyliä toimia, kirja kuitenkin antaa vinkkejä tavalliselle esimiesasemassa toimivalle henkilölle tai henkilölle, joka haluaa olla hyvä alainen. Kirjassa lisäksi painotetaan johtajan hankkimaa auktoriteettia saavutuksilla, eikä ylenpalttisella määräilevällä tyylillä. Vaikkakin venäjän presidentti Putin on tunnettu diktaattorimaisesta johtamistyylistä, hänestä kuitenkin löytyy vakuuttavan johtajan ominaisuuksia. Yhtenä tärkeänä piirteenä Sears pitää Putinissa itsevarmuutta ja uskoa siihen, että voi nousta entisestä KGB-upseerista, Pietarin kaupunginapulaisjohtajaksi ja niin edelleen Venäjän, maailman suurimman valtion päämieheksi.

Sears tuo hyvin esille, kuinka Putin on järkkymätön, vankka ja todella itsevarma. Idiootit ympärilläni värimaailmassa Putin olisi varmasti Punainen, lisäksi varmasti hieman sinistä ja keltaista. Punainen kuvaa hyvin itsevarmaa ja uskottavaa tyyppiä, sininen kuvaisi analyyttista osaamista politiikan maailmassa ja keltainen valtavaa karismaa, jonka Putin omistaa. Nämä ovatkin piirteitä, joita itse arvostan hyvässä johtajassa.

Putinin on tiedetty käyttävän keplottelua hyväksi neuvotteluissa. Tätäkin esimerkkiä voidaan soveltaa käytäntöön omassa elämässäni. Esimerkiksi jonkun asian esille tuonti aiheuttaa joissakin ihmisissä hilpeyttä, joissakin kateutta ja joissakin tuhansia kysymysmerkkejä. Kuitenkin asian vakuuttavan perustelun jälkeen saakin hyvä johtaja tuekseen usein innostuneita ihmisiä ja yhtenäisen vision lähteä toteuttamaan jotakin unelmaa. Putinin on tiedetty lisäksi hyödyntävän omaa sosiaalisen median armeijaansa, vaikuttaakseen jokaiseen maailmassa olevaan asiaan. Tätäkin esimerkkiä voidaan soveltaa käytäntöön, kuinka työpaikalla johtaja on perillä alaistensa asioista ja luo näin hyvin vakuuttavan ja uskottavan ilmapiirin työpaikalle. Hyvän johtajan pitää kuitenkin luottaa alaisiinsa, sillä uskon puutteessa johtaja on usein se, joka kärsii.

Putin hyödyntää puhetyyleissään vakuuttavia vaikuttamisen ilmauksia, rohkeita esimerkkejä sekä vahvoja mielipiteitä. Putin puhuu usein ”puhe-opillisesti” oikein, jolloin saa herätettyä kuuntelijassa mielenkiinnon asioilleen. Usein vakuuttava johtaja perustelee vankat näkemyksensä huolella, jotta saa ansaitsemansa tuen ja kannatuksen. Kirjassa kerrotaan kuinka Putin käyttää hyväkseen Oligarkeilta saatua suosiotaan, joka perustuu Putinin karismaan. Venäjällä hyvä maanedustaja saa kaikki asiat, joita hän haluaa. Hyvän johtajan piirteenä ei välttämättä ole saada kaikki asiat, joita hän haluaa, mutta pystyä perustelemaan se, miksi näin tulisi olla.

Kirjan oppeja tulen hyödyntämään akatemialla, jotta pystyn vaikuttamaan kuulijoihin haluamallani tavalla, vaikka se ilkeältä kuulostaakin. Kuitenkin johtaja on se, joka vastaa asioista ja niiden kulusta. Hyvä johtaja osaa kuitenkin antaa tilaa muille ja muiden ajatuksille ja ideoille. Johtaja kuitenkin edustaa aina omaa firmaansa, tai tässä tapauksessa maata. Hyvän johtajan tuleekin aina ajatella oman tiiminsä etua ja seistä omien alaistensa takana vaikeinakin aikoina. Tätä ei välttämättä löydy Putinilta, jonka takia hän ei olekaan suosiossa joissakin päin maailmaa itsepäisyytensä takia. Tämä on mielestäni piirre, jota ei kirjassa mainittu, mutta on todella tärkeä vaikuttavan johtajan ominaisuuksissa. Lopuksi tuonkin esille muutaman piirteen, jota haluan itsessäni kehittää tappiin, jotta voisin olla oman elämäni Putin. Hyväksyvä, uskottava ja luotettava.

Kommentoi