Tampere
20 May, Monday
10° C

Proakatemian esseepankki

Vertaisvalmennusta tiimiinKirjoittanut: Juho Vähätalo - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Humap on johtamisen kehittämiseen erikoistunut konsultointipalveluja tarjoava yritys ja törmäsin heidän artikkeliin, johon oli kasattu heidän asiantuntijoiden luetuimmat työelämäblogitekstit vuodelta 2019. Luetuimmat blogit keskittyivät tiimityöhön, johtamisen trendeihin ja psykologiseen turvallisuuteen. Aiheet käsittelivät siis juuri sitä, mistä meidän tiimissäkin puhutaan lähes päivittäin. Näin tekstien joukossa lentävän lauseen ”johtaminen on liian tärkeä asia jätettäväksi vain esimiesten vastuulle”, joka kolahti erityisesti omaan tilanteeseen, kun edessä on puolen vuoden vastuurooli tiimimme luotsaajana. Todelliseen tiimityöhön kuuluu kiertävä ja jaettu vastuu johtamisesta, jota tämä artikkeli povasi tulevaisuudessa ilmenevän. Vertais-coaching oli nostettu esiin suosiotaan kasvattavana tapana matalien hierarkioiden johtamistyylinä ja siitä meilläkin on jo hieman kokemusta.

 

Vertais-coaching, eli vertaisvalmennus on yksi tulevaisuuden organisaatioiden konkreettinen työtapa, jonka kautta tasavertaisen työtoverin tukeminen ja johtaminen tulee osaksi itseohjautuvuutta. Sen avulla kollegat pystyvät auttamaan toisiaan ratkomaan työhön liittyviä haasteita, antamaan ja vastaan ottamaan palautetta ja sitä kautta haastamaan toisiaan rakentavasti. (Purokouru, 2018.).

Hurmassa on fasilitoitu palautteenantoa monin eri tavoin ja menetelmät sekä kulttuuri on kehittynyt tasaisesti ajan mittaan. Se, että olemme löytäneet palautteen antoon erinomaisesti toimivan tavan ja rytmin viime syksynä, ei tarkoita että se toimisi hamaan tulevaisuuteen asti. Pitää siis kehittyä ja uudistua jatkuvasti, kuten tähänkin asti. Nykyinen akvaariomalli on omalla tavallaan vertaisvalmennusta, sillä me vertaiset annamme kaikkien kuullen palautetta toisillemme niin hyvästä kuin kehitettävästä. Akvaariomalli on tehokas luottamuksen rakentaja sekä avoimuuden kulttuurin edistäjä, joten pelkästään kahdenkeskinen vertaisvalmennus ei mielestäni missään tapauksessa toimisi palautteenantokeinona Hurmassa. Lienee järkevää olla sulkematta pois kumpaakaan tapaa antaa palautetta ja auttaa tiimitoveria oppimaan, vaan yrittää risteyttää nämä kaksi loistavaa tapaa yhdeksi.

 

Mielestäni vertaisvalmennus toisi hyvän lisän meidän palautekulttuuriin, koska sillä tavalla erityisesti kehittävää palautetta saadessa saisi myös samalla kaverin, joka voi seurata miten kehität itseäsi ja toimintatapojasi saadun palautteen jälkeen. Meidän tapauksessa toista valmentamalla palvelee myös itseään. Se, että joku toimii sinun valmentajana, on aina hyödyllistä kehittymisen kannalta, mutta myös samalla pääsee itse oppimaan toisen henkilön valmentamista.

 

Miten sitten aloittaa yhtäkkiä valmentamaan tiimikaveria paremmaksi itsekseen? Ei tarvitse itse olla mestari lajissa jota valmentaa, vaan riittää, että osaa kysyä oikeat kysymykset. Vertaisvalmentamista varten on tietenkin hyvä varautua ottamalla haltuun erilaisia viitekehyksiä, joiden avulla pystyy viemään keskustelua kehittävästi eteenpäin. Grow-malli valmentavan keskustelun runkona ja siihen yhdistettynä Smart-työkalu tavoitteiden määrittämistä varten antavat tukevan perustan vertaisvalmennuksen harjoittelemiselle. Grow-mallissa aloitetaan tarkastelemalla tavoitteita (goals), jonka jälkeen selvitetään nykytilanne (reality). Nykytilanteesta lähdetään rakentamaan polkua kohti tavoitteita eri vaihtoehtojen kautta (options) ja lopuksi nivotaan kolme edellistä kohtaa yhdeksi ja katsotaan mitä toimenpiteitä tapahtuu heti seuraavaksi (wrap-up).

Smart-työkalun avulla pureudutaan tavoitteisiin tarkasti, jotta niistä muotoutuu mahdollisimman saavutettavat. Smart-työkalu juontaa juurensa sanoista spesific, measurable, achievable, resourced ja time limited. Tavoitteita laadittaessa tulee kiinnittää huomiota, että tavoite on riittävän tarkka, sille löytyy sopivat mittarit, se on oikeasti saavutettavissa eikä vain utopiaa, sen vaatimat konkreettiset ja ajalliset resurssit ovat tiedostettu ja tavoite on sidottu rajattuun aikaan.

 

Tämä on taas yksi idea meidän palautteenantokeinojen joukossa. Mielenkiintoista nähdä toteutuuko tämä, miten toteutuu ja miten se jälleen kehittyy paremmaksi.

 

 

Lähteet:

 

http://terhimakiniemi.fi/koulutus/koulutus-koulutus/grow-malli-valmentavan-esimiehen-vuorovaikutuksen-tuki/

 

https://www.humap.com/blogi/2018/05/johtaminen-kuuluu-kaikille/

 

https://www.humap.com/blogi/2019/12/tyoelaman-lapileikkaus-luetuimmat-blogimme-vuonna-2019/

Aihetunnisteet:
Kommentoi