Tampere
19 May, Sunday
15° C

Proakatemian esseepankki

Valloitetaan some: Tehokkaat markkinointivinkit Suomen frisbeegolf-skeneen Kirjoittanut: Elias Mustonen - tiimistä Ropina.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Digimarkkinointi
Markkinoinnin uudet 4 p:tä
Somemarkkinoinnin työkirja
Niko Lahtinen
Kimmo Pulkka
Heikki Karjaluoto
Eka Ruola
Salla Virtanen
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Valloitetaan some: Tehokkaat markkinointivinkit Suomen frisbeegolf-skeneen 

Kirjoittajat: Tommi Turunen ja Elias Mustonen 

Johdanto 

 

Olemme käynnistämässä frisbeegolfvalmennus/treeni/kerho projektia kesälle, joten markkinoinnin suunnittelu ja toteutus alkaa olla ajankohtaista. Meillä on tilaisuus lähteä vetämään alumnien kehittämän brändin, Be A Pro:n frisbeegolf-valmennuksia. Visionamme on luoda Tampereelle ja mahdollisesti myöhemmin muuallekin yhteisö, missä voi harjoitella frisbeegolfia yhdessä muiden harrastajien kanssa, valmentajan vetämänä. Haluamme nähdä Suomen frisbeegolfin kärkimaana tulevaisuudessa, jonka myötä haluamme olla toteuttamassa kyseistä projektia. 

 

Tiedämme, että tämän projektin onnistumiseen tarvitaan vahvaa markkinointia sosiaalisessa mediassa, mikä tavoittaa kohderyhmän, sekä kiinnittää heidän huomionsa ja saa heidät tulemaan mukaan yhteisöön. Tässä onkin meillä haaste taklattavana. Voisi ajatella, että sosiaalisessa mediassa markkinoiminen ja mainonta on helppo nakki. Eihän se vaadi kuin päivittää pari kertaa viikossa jokin lyhytvideo ja tehdä trendin mukaisia asioita, mitä muutkin tekevät. Homma ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertaista, sillä nykypäivänä sosiaalisessa mediassa on yhä vaikeampaa saada huomiota ihmisiltä. Informaatiota ja mainoksia tulee tulvana sosiaalisen median alustoilla. Instagramia selatessa vastaan tulee kaupallisia yhteistöitä, maksettua mainontaa kuvavirrassa, algoritmin suosittelemia lyhytvideoita ja paljon muuta. Sosiaalisen median voimaan ei siis voi luottaa sokeasti. Meidän on syvennyttävä kunnolla markkinointiin ja tarkemmin sosiaalisen median markkinointiin, tuohon laajaan käsitykseen, minkä ihmiset helposti mieltävät mainonnaksi. Tässä esseessä pohdimme mitä meidän tulee ottaa sosiaalisen median markkinoinnissa huomioon, jotta saamme asiakkaamme huomion.  

 

Sosiaalisessa mediassa markkinoiminen  

 

Suomessa käytetään sosiaalista mediaa suhteessa väkilukuun yllättävän paljon. Facebookissa on lähes kolme miljoonaa suomalaista rekisteröityneenä. Tässä on hyvä huomioida kuitenkin se, että käyttäjämäärä on laskenut nuorempien keskuudessa, mutta kasvanut yli 45-vuotiailla suomalaisilla. Instagramissa käyttäjiä Suomessa on yli kaksi miljoonaa ja se on taas suositumpi alusta nuorien keskuudessa. TikTok:ssa on miljoona suomalaista käyttäjää, mikä on nuorien valtaama alusta. (Karjaluoto. Lahtinen. Mero. Pulkka 2022.) 

 

Suomessa on totuttu näkemään eri sosiaalisen median alustoilla paljon mainontaa ja markkinointia. Sosiaalisen median markkinointi alkaa olemaan tärkeintä markkinointia, mitä yritys voi tehdä. Ilman sitä nykyaikana, voi yrityksellä olla vaikea menestyä. Sosiaalinen media on tärkeä työkalu saada enemmän yleisöä, joka tarkoittaa enemmän potentiaalisia asiakkaita. Jos kukaan ei tiedä yrityksestäsi, tuskin kukaan tulee ostamaankaan sinulta mitään. Moni yritys on lähtenyt suureen nousuun somemarkkinoinnin kautta. On tärkeä ymmärtää mitä sosiaalisen median markkinointi pitää sisällään. Kirjassa Digimarkkinointi (2022), kirjailijat Niko Lahtinen, Kimmo Pulkka, Heikki Karjaluoto ja Joel Mero ovat tiivistäneet sosiaalisen median markkinoinnin yleisellä mainossisällön, kohderyhmän ja mainonnan budjetin jatkuvaksi optimoinniksi. Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto ja Mero ovat sitä mieltä, että mainosviestin suunnitteleminen kohdeyleisöä varten on kriittistä mainonnan tuloksellisuuden kannalta. He toteavatkin, että sosiaalisen median markkinoinnin alku ja juuri on tuntea kohderyhmä, jolle mainontaa tuotetaan. (Karjaluoto. Lahtinen. Mero. Pulkka 2022.) 

Kohderyhmätuntemus on avain menestyvään markkinointiin sosiaalisessa mediassa. Sen kasvattaminen vaatii dataa, jota saa mainonnan kautta. Silloin pystytään näkemään, millainen sisältö toimii kohderyhmälle ja mikä ei toimi. Sosiaalisen median markkinoinnin yksi päätavoitteista on luoda brändille näkyvyyttä ja tunnettuutta. Siksi on tärkeätä korostaa brändin yhtenäistä ilmettä, jotta se on mahdollisimman tunnistettava. Silloin kun mainonnan sisältö on yhtenäistä, kiinnostavaa ja helposti tunnistettavaa, se luo asiakkaan mieleen selkeyttä ja luottamusta, mikä johtaa parempaan myyntiin. Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto ja Mero kuitenkin painottavat sitä, että sama mainossisältö ei pure kaikkiin asiakkaisiin samalla tavalla, joten on elintärkeätä rakentaa erilaisia mainoksia, jotka kohdennetaan aina tiettyyn kohderyhmän osaan. (Karjaluoto. Lahtinen. Mero. Pulkka 2022.)

Visuaalinen markkinointi 

Sosiaalinen media on markkinoinnin paikkana hyvin nopeatempoinen. Jos ajattelee sitä, että ihmiset selaavat sisältöjä nopeasti ja menevät eteenpäin ohittaen mainossisällön. Sosiaalinen media mahdollistaa yrityksille paljon markkinoinnin ja mainonnan kanavia, jonka myötä brändien on mahdollista luoda monipuolista sisältöä. Tämä luo kuitenkin haasteen, sillä sisältöä on monien brändien toimesta paljon. On siis tärkeätä erottua tästä massasta ja mainonnan tulvasta. Tässä kohtaa visuaalisella markkinoinnilla on tärkeä rooli. TikTok-sukupolvi ja Instagram-sukupolvi on tottunut siihen, että kuvat ja videot ovat näyttäviä ja laadukkaita. Visuaalisuus korostuu kuluttajien omassakin sisällöntuotannossa. Oletusarvo onkin tämän myötä se, että yrityksiltä vaaditaan parempaa ja laadukkaampaa sisältöä visuaalisesti. Taitavasti sommiteltu ja suunniteltu mainossisältö houkuttelee ja saa asiakkaan tuijottamaan sisältöä pitempään. (Arvola 2023.)  

Visuaalinen viestintä ja markkinointi on suurimpia prioriteettejamme projektissamme. Tiedämme hyvin, että kohderyhmämme, lapset ja nuoret, arvostavat tyylikästä, trendikästä ja visuaalisesti miellyttävää sisältöä. Panostamme kuvissa laatuun ja käytämme ammattitason välineitä valokuvaukseen. Haluamme viestiä kuvilla ja videoilla positiivista tunnelmaa, kuvata aurinkoisella säällä ja tyylikkäillä kuvauspaikoilla. Uskomme siihen, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja video enemmän kuin kymmenentuhatta sanaa.  

 

Mikä ihmeen MRACE-malli ja miten sitä voi hyödyntää somemainonnassa? 

MRACE-malli on Suomen Digimarkkinoinnin lanseeraama digitaalisen markkinoinnin malli, joka juontaa juurensa Dave Chaffey:n luomasta RACE-mallista. RACE-malli tulee sanoista Reach, Act, Convert, Engage. (Karjaluoto. Lahtinen. Mero. Pulkka 2022.)  

Avataan hieman näitä termejä, mitä ajatusta niiden takana on. Ensimmäinen termi, reach tarkoittaa tavoitettavuutta eli tietoisuuden luomista. Luodaan siis vahvempaa brändiä yritykselle ja tuodaan ihmisten tietoisuuteen yrityksen olemassaolon syytä ja tietoisuutta palveluille ja tuotteille. (Karjaluoto. Lahtinen. Mero. Pulkka 2022.) Sosiaalisen median markkinoinnissa ja mainonnassa tämä tarkoittaa meidän kohdallamme sitä, että teemme mainosvideoita, jossa sisällössä tulee ilmi palvelu, jota tulemme tarjoamaan asiakkaille. Eli teemme mainossisältöä, jossa kerromme selkeästi ja ytimekkäästi valmennuksista, joita tulemme pitämään kesällä. Mainonnassa on hyvä vastata kysymyksiin mitä, kenelle, milloin ja missä.  

Toinen vaihe mallissa on act. Act tarkoittaa vuorovaikutusta. Myyntiprosessista katsottuna se siis tarkoittaa liidien luomista. (Karjaluoto. Lahtinen. Mero. Pulkka 2022.) Tämä voi käytännössä tarkoittaa meidän kohdallamme sitä, että tavoitamme asiakkaan mainonnan avulla, asiakas tykkää sisällöstämme ja alkaa seuraamaan meitä sosiaalisen median kanavissa. Tämä voi myös johtaa siihen, että asiakas menee nettisivuillemme ja avaa valmennuksen info-osion ja kiinnostuu valmennuksesta.  

Kolmas vaihe on convert, mikä tarkoittaa ostamista. Convert-vaiheen päätarkoitus on muuttaa Act-vaiheessa luotu liidi myyntivalmiiksi liidiksi. (Karjaluoto. Lahtinen. Mero. Pulkka 2022.) Markkinoinnin avulla voimme luoda esimerkiksi kohdennetun kampanjan potentiaalisille liideille esimerkiksi lisäämällä tarjouskampanjan ponnahdusikkunan avulla nettisivuillemme. Voimme siis Reach ja Act vaiheilla ohjata asiakasta menemään nettisivuillemme sosiaalisen median kanavien kautta, jolloin hän on jo virittäytyneessä tilassa ostohousut jalassa. Kun asiakas on päätynyt nettisivuillemme lukemaan valmennuksesta, tarjoamme hänelle helpon ostopäätöksen kampanjan avulla, jolloin asiakkaalle tulee matalan kynnyksen tilaisuus tehdä ostopäätös.  

 

Mallin neljäs ja viimeinen vaihe on engage eli suomeksi sitouttaminen. Sosiaalisen median markkinoinnissa sitouttaminen tarkoittaa pitkäaikaisen asiakassuhteen luomista sosiaalisen median alustoja hyödyntämällä. (Karjaluoto. Lahtinen. Mero. Pulkka 2022.) Tämä tarkoittaa meidän tapauksessamme sitä, että meidän on syytä tehdä muutakin kuin sisältöä eri kanaviin sosiaalisessa mediassa. Me voimme rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita vuorovaikuttamalla sosiaalisessa mediassa esimerkiksi julkaisemalla asiakkaiden laittamaa sisältö Instagram tarinoissamme tai Tiktok kanavallamme, voimme viestiä ja vuorovaikuttaa yksityisviestillä asiakkaiden kanssa tai vastaamalla heidän laittamiin kommentteihin. Tämä luo asiakkaiden ja meidän välillemme henkilökohtaisemman vuorovaikutussuhteen, mikä auttaa rakentamaan pitkäaikaista asiakassuhdetta.  

MRACE-malli on jatkojalostettu versio RACE-mallista ja on nykypäivänä toimivampi. M tulee termistä measure, mikä tarkoittaa mittaamista. Mittaaminen on elintärkeä elementti sosiaalisen median markkinoinnissa, sillä ilman mittaamista markkinointia ei voi kehittää tehokkaammaksi. Tämän myötä RACE-malli muuttuu dynaamisemmaksi, sillä MRACE-malli tuo siihen jatkuvaa parannuksen ja kehittämisen tuntua. Jatkuva mittaus, testaus ja kehitys ovat elintärkeitä komponentteja sosiaalisen median markkinoinnissa, sillä ne mahdollistavat markkinoinnin mukauttamisen tällaisessa toimintaympäristössä, joka muuttuu jatkuvasti. Sosiaalinen media muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, sen käyttäjät muuttuvat jatkuvasti, teknologia muuttuu ja kehittyy, sekä kanavat tämän myötä. (Karjaluoto. Lahtinen. Mero. Pulkka 2022.)  

MRACE-mallia hyödyntäen voimme päästä todella kovaan tuloskehitykseen, mutta silti on hyvä muistaa se, että markkinoinnin kemiallinen reaktio ei ole vakio. Vaikka tekisimme ohjekirjojen mukaan kaikki oikein, voi silti tulos olla erilainen, kuin mitä olemme odottaneet. Sen näkee vasta käytännössä testatessa ja kokeillessa. (Ruola 2021). 

 

Minkälainen sisältö klikkaa? 

TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Somekanavia on valtava määrä. Mistä valita? Mikä on toiminut aikaisemmin? Olemme huomanneet yleisestikin, että videot, mitä pystyy jakamaan ja näyttämään kavereille sekä oppia jotain on suosituimpia somessa. Oppiminen tai samaistuminen videoihin on todella tärkeää. Isoimmat tekijät menestyneille videoille onkin seuraavat asiat: oppiminen, samaistuminen, huumori, helppo jakavuus ja muuten laadukas video sekä muuta arvoa antavaa. Näissä on toki aina poikkeuksia riippuen kohdeyleisöstä, markkinan osa-alueesta ja ajankohdasta. Siksi on tärkeää tarkkailla mikä toimii ja mikä ei. Salla Virtasen kirjassa Somemarkkinoinnin työkirja hän kehottaa seuraamaan omaa sisältöä. Sinun tulisi tarkastella mitkä postaukset ovat saaneet eniten reaktioita ja mikä niitä yhdistää. Onko se jokin tietty tyyli, aihe tai muu seikka? Sama tulisi tehdä myös niiden kohdalla, jotka eivät ole saaneet hyvin näkyvyyttä. (Virtanen, 2020, 83%). Hyvä vinkki on myös seurata analytiikkaa, jota yritystilit pääsevät tarkastelemaan. Tämä mahdollisuus saattaa olla kaikissa sovelluksissa, mutta löytyy ainakin TikTokin ja Instagramin puolelta. 

 

Sisältömme tavoite 

Ennen kuin lähdemme tekemään minkäänlaista sisältöä, tulee meidän asettaa tavoitteet, mitä haluamme saavuttaa sisällöllämme. Kävimme läpi aikaisemmin jo kohderyhmäämme, mutta tässä kysymyksiä, joita kannattaa miettiä omaa kohderyhmää miettiessä: “Millaisia ovat ne ihmiset, jotka voisivat olla kiinnostuneita asiastasi? Ovatko he tietyn ikäisiä, kiinnostuneita jostain tietyistä aiheista tai onko heillä esimerkiksi lapsia?” (Virtanen, 2020, 77%) Asuinpaikka ja maantieteellinen sijainti on myös tärkeä huomioida.

Lähdetään liikkeelle, mitä haluamme saavuttaa milläkin alustalla. Käytössämme tulisi olemaan TikTok, Instagram, Facebook ja YouTube. TikTok tulisi ehdottomasti olemaan alusta, jossa sisältömme saavuttaisi eniten yleisöä ja pääasiassa nuoria. TikTokin kautta brändin tuntevuus kasvaa ja sitoutuneimmat seuraajat jakavat videoita mahdollisesti vanhemmilleen tai alkavat seuraamaan meitä muuallakin. Instagram tulisi olemaan myös hyvin tärkeä alusta brändille. Instagram toimisi hieman virallisempana tiedostusalustana seuraajille, mutta mukana olisi myös kasuaalimpaa ja samaa sisältöä, mitä TikTokissakin. Toteuttaisimme Instagramin puolella myös arvontoja, jotka ovat tähän mennessä menestyneimpiä postauksia Be A Pro:lla. Facebook on lapsien vanhemmille suunnattu alusta. Facebook tulee suunnata siis vanhemmille ja sisältö tulee olla sen mukaista. Tällä tarkoitamme virallista ja todella selkeää tiedottamista sekä laadukkaita kuvia tapahtumista. Moni varmasti tykkää nähdä oman lapsensa työn touhussa sivuilla. Tai ehkä kaikki ei. Sen takia meidän tulee todennäköisesti kysyä kuvauslupia vanhemmilta ja lapsilta. YouTuben rooli tulee olemaan kaikista pienin ja jos tulemme tekemään koosteita tai pitempiä ohjevideoita, tulemme ne lataamaan YouTubeen. YouTube olisi siis kuin kirsikka kakun päällä, se ei ole välttämätön, mutta tekee hommasta toimivamman ja paremman, kun sekin löytyy.

Pitää muistaa, että käytettyjä alustoja ei kannata olla liikaa, koska se hämmentää katsojaa. Vähemmän on siis enemmän. Pääalustoina toimisi TikTok ja Instagram, koska siellä on paljon nuoria eli kohderyhmäämme. 

 

Yhteenveto 

Kun rupeamme tekemään sosiaalisen median markkinointia, niin meidän on otettava tarkasti huomioon kohderyhmä ja kohdentaa sisältöä sille pitäen brändin yhteneväisyys selkeänä, sekä pitää sisällön kiinnostavana. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että pidämme brändin värit (keltainen ja musta) selkeästi esillä mainonnassa. Be A Pro:n edustajat Aleksi Kolunsarka ja Juha Kankaanpää sanoivat meille, että kaikki tunnistavat ja yhdistävät keltaisen värin meidän brändiimme, joten sitä on hyvä käyttää mahdollisimman paljon. Lisäksi kohderyhmämme ovat frisbeegolfia harrastavat lapset, joten sisällön on hyvä olla positiivista, viihdyttävää ja arvoa tuottavaa, kuten opetusvideoita. Meidän onneksemme meillä on jo valmista dataa sosiaalisen median kanavista, kuten TikTokista ja Instagramista, jolloin tiedämme, millainen mainossisältö tehoaa ja millainen ei niinkään. He ovat myös haalineet kaikille tileille yhteensä yli kahdeksan tuhatta seuraajaa. Kaikista suosituimpia ja katselluimpia videoita ovat olleet sisällöllisesti sellaiset, joissa on jotakin opettavaa esimerkiksi tekniikkavinkki. Instagramissa taas isoimpina esille tulee arvonnat. Videoilla on esiintynyt myös Leo Piironen, kolminkertainen suomenmestari. Hän on myös suurena osakkaana Be A Prossa. Kun otamme projektin haltuumme, tulemme hyvin todennäköisesti tekemään myös hänen kanssaan yhteistyötä. Emme saa myöskään unohtaa, että kohderyhmämme ovat samalla näiden lasten vanhemmat, sillä he loppujen lopuksi päättävät siitä, tulevatko lapset valmennukseen vai ei. Kaiken tämän lisäksi meidän on tärkeätä kerätä dataa ja analysoida mainonnan tuottamaa konversiota ja tavoitettavuutta jatkossakin, kun rupeamme tuottamaan sisältöä.
 

Loppuun voimme sanoa, että olemme ehdottomasti innoissamme aloittamaan tämän projektin kunnolla. Meillä molemmilla on palava into frisbeegolfia, rakasta harrastustamme kohtaan, vaikka emme siinä ammattilaisia olekaan. Tärkeintä on, että rakastaa sitä, mitä tekee ja uskomme, että tämä näkyy laadussamme. Meidän tulee olla nopeita nimittäin vanhemmat suunnittelevat kesän alkua ja ohjelmaa lapsilleen, kun moni on vielä töissä. Ei ole aikaa lorvia. Tähän tulee tarttua heti. Lähdemme siis heti tekemään sisältöä ja suunnittelemaan 11.5. tapahtumaa, jossa teemme debyyttimme projektiin ja markkinoimme sitä Hiedanrannassa. Äitienpäivä on nurkan takan. Ehkä olisi mahtava äitienpäivälahja päästä kesäksi lapsestaan eroon muutamaksi päiväksi. 

Lähteet: 

Arvola, V. 2023. Visuaalisen markkinoinnin käsikirja. Kasvata myyntiä visuaalisin keinoin. AJK-jatkokoulutus. Helsinki. 

Karjaluoto, H. Lahtinen, N. Mero, J. Pulkka, K. 2022. Digimarkkinointi. Alma Talent. Helsinki. 

Ruola, E. 2021. Markkinoinnin uudet 4 p:tä. Alma Talent. Helsinki. 

Virtanen, S. 2020. Somemarkkinoinnin työkirja. 1. painos. Kauppakamari. 

 

Kommentoi