Tampere
21 May, Tuesday
7° C

Proakatemian esseepankki

Vaikuttajamarkkinoinnin avulla vaikutat asiakkaasi ostopäätöksiinKirjoittanut: Ida-Maria Valtti - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Vaikuttajamarkkinointi
Misme Halonen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Vaikuttajamarkkinointi on nykyaikainen ja todistetusti hyvin tehokas markkinoinnin keino, jolla voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, valintoihin sekä ostopäätöksiin. Vaikuttajamarkkinointi on yrityksen sekä vaikuttajan välinen yhteistyö, jossa yritys saa vaikuttajan alustalta paikan tarjoamalleen palvelulle tai tuotteelle, joka onnistuneessa vaikuttajamarkkinoinnissa päätyy asiakkaan ostoskoriin, jättää asiakkaalle positiivisen mielikuvan, jää asiakkaan mieleen, aiheuttaa kulkua yrityksen verkkokaupassa ja tuo niitä konkreettisia euroja yrityksen kassaan. Riippuu paljon yrityksen vaikuttajamarkkinoinnille asettamasta tavoitteesta, mikä on onnistuneen markkinoinnin määre.

Erityisesti aloittavan yrityksen suunnitellessa vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämistä on tärkeää pohtia tarkoin kenelle tehdään, keitä tahdotaan tavoittaa, mitä heille tarjotaan, miten potentiaalisten asiakkaiden haluttaisiin toimivan ja vasta sitten suunnata pohtimaan, minkälaisiin vaikuttajiin otettaisiin yhteyttä. Helposti yrittäjä saattaa ajatella ison, kansainvälisesti tunnetun ja usein kalliin vaikuttajan olevan paras vaikuttaja tällaiseen yhteistyöhön. Tässä on kuitenkin tultu iso harppaus nykyaikaan ja yrityksen on hyvä tehdä strategia siinä, miten vaikuttajamarkkinointi ja yhteistyö vaikuttajien kanssa tehdään. Yrityksen on hyvä pohtia, ovatko suuria ihmismassoja tavoittava vaikuttaja paras haluttua lopputulosta ajatellen vai sopisiko yritykselle pienemmät ns. mikrovaikuttajat paremmin yrityksen tarpeisiin? Karkeasti sanottuna yritykselle ei ole hyötyä kalliista yhteistyösopimuksesta, jossa vaikuttajalla on esimerkiksi 300 tuhatta seuraajaa, joista suurin osa ei kuulu yrityksen tuotteen tai palvelun kohderyhmään. Sen sijaan useampi alle 10 tuhannen seuraajan vaikuttaja, joiden seuraajat ovat sitoutuneita sekä yrityksen kohderyhmää, ovat varmasti parempi vaihtoehto yritykselle.

Mikä se vaikuttaja oikein on ja miten tässä nyt pitäisi edetä?

 

Vaikuttaja on erilaisia somealustoja käyttävä henkilö, jolla on keskimääräistä suurempi tavoittavuus ja kyky vaikuttaa vertaisviestinnän kautta ja näin vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ja käytökseen. Mainostajan eli tässä kohtaa yrityksen näkökulmasta vaikuttajalle on olennaista kyky puhutella ja inspiroida tiettyä kohderyhmää ja vaikuttaa sen ostopäätöksiin. (Halonen, M. 2019). Tästä tulee myös termi vaikuttaja ja näin myös vaikuttajamarkkinointi.

Kun yritys lähtee suunnittelemaan vaikuttajamarkkinointia, olisi sen suositeltavaa tehdä vaikuttajamarkkinointistrategia. Tapoja hyödyntää vaikuttajaa yrityksen markkinoinnissa on monia ja niitä kannattaa yrityksen punnita ajan kanssa. On tutkittu, että pidemmän aikatähtäimen yhteistyöt ovat tehokkaampia sitouttamaan kohderyhmää vaikuttajan luomaan sisältöön ja mainostamaan tuotteeseen. Haluaako yrityksesi ottaa tiettyjä vaikuttajia osaksi markkinointisuunnitelmaansa vai käytetäänkö vaikuttajia esimerkiksi kampanjoiden mainostamiseen ns. kertasykäyksenä? Mitkä ovat yrityksen tavoitteet vaikuttajamarkkinoinnille (esimerkiksi käynnit yrityksen verkkosivuilla, ostot verkkokaupassa), mikä on yrityksen kohderyhmä ja mitkä ovat vaikuttajan kautta välitettävät ydinviestit? On myös tärkeää miettiä, millä kanavilla ne yrityksen omat kohderyhmän potentiaaliset asiakkaat seikkailevat. Tämä vaikuttaa myös tärkeänä osana siihen, minkälaisia ja millä kanavilla sisältöään tuottavia vaikuttajia yhteistöihin valitaan.

Misme Halosen kirjassa Vaikuttajamarkkinointi (2019) puhutaan myös SMART- mallista, joka auttaa asettamaan vaikuttajamarkkinoinnille konkreettisia ja mitattavissa olevia tavoitteita. SMART- malli tulee sanoista Specific (tarkka), Measurable (mitattava), Attainable (saavutettavissa), Relevant (merkityksellinen) ja Time-bound (aikaan sidottu). Kiteytettynä SMART- mallin avulla määritellään yhteistyön tavoitteet selkeästi, määritellään tavoitteelle tarkka luku, joka on myös saavutettavissa, linkitetään tavoite yrityksen markkinoinnin strategiaan ja määritetään tavoitteen toteutumiselle aikataulu. Tämän pohjalta voikin sanoa, että vaikuttajamarkkinointi etenee aina siitä, kenelle tehdään eikä siitä, kenen kanssa tehdään. Kohderyhmä ja tavoitteet kulkevat vahvasti vaikuttajamarkkinoinnin strategian etunokassa.

 

Vaikuttajamarkkinoinnin strategian neljä kysymystä

 

Vaikuttajamarkkinoinnin strategia syntyy yksinkertaisimmillaan vastaamalla neljään kysymykseen. Ensimmäinen kysymys on ”miksi tehdään ja mitä tavoitellaan?”. Tämän kysymyksen kohdalla yrittäjä pohtii muun muassa sitä, mitä vaikuttajamarkkinoinnilla halutaan saavuttaa ja millaisia mittareita vaikuttajayhteistyölle asetetaan. Konkreettiset tavoitteet helpottavat tehokkaan ja tuloksellisen vaikuttajayhteistyön toteutumiseen. Kun tavoitteet ovat selvillä, on niitä kohti helpompi kavuta.

Toinen kysymys on kohderyhmä eli ”kenelle tehdään?”. Tässä kohtaa ehkä huomasitkin, ettei suunnitelmaa tehtäessä aloitetakaan siitä, kenen kanssa tehdään, vaan keskitytään ensisijaisesti siihen, kenelle tehdään ja kenet yhteistyöllä halutaan tavoittaa. Suunnittelun keskiössä on yrityksen potentiaalinen kohderyhmä ja vaikuttaja on väylä ja väline tuon kyseisen kohderyhmän saavuttamiseen (Halonen,M.2019).

Kolmas kysymys vaikuttajamarkkinoinnin strategiassa on viesteihin ja sisältöön liittyvä kysymys eli ”mitä tehdään?”. Tässä vaiheessa määritellään vaikuttajamarkkinoinnin ydinviestit, miten yritys tahtoo näyttäytyä vaikuttajan kanavissa? Kun suunnitellaan sisältöä vaikuttajamarkkinointiin, kannattaa pyristellä ulos yrityksen perinteisestä tuotelähtöisestä lähestymistavasta ja ajatella sisältöä asiakkaan näkökulmasta ja siitä, mikä asiakasta oikeasti kiinnostaa. Vaikuttajamarkkinoinnissa on kuitenkin se hyvä puoli, että vaikuttaja pystyy tarjoamaan yritykselle uskottavaa, persoonallista ja laadukasta sisältöä, joka poikkeaa yrityksen normaalista sisällöstä. Vaikuttajalle kannattaakin antaa sisällön suhteen suhteellisen vapaat kädet, sillä hän tuntee seuraajansa parhaiten ja sen, minkälainen sisältö heihin uppoaa.

Viimeinen kysymys kuuluukin, missä kanavissa yhteistyö näkyy? Tässä kohdin kannattaa miettiä, missä yrityksen tavoittelema kohderyhmä liikkuu ja miten heidät parhaiten tavoittaa. Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä pohtia sitä, miten vaikuttajan tekemä sisältö saadaan luontevasti osaksi yrityksen sisältöä yrityksen käyttämiin kanaviin. Vaikuttajien hyödyntämistä ei kannata rajoittaa ainoastaan vaikuttajan edustamiin kanaviin vaan vaikuttajaa voi esimerkiksi hyödyntää yrityksen mainoksissa mainoskasvona tai tarjota asiakkaille vaikuttajan ympärille luotuja paneelikeskusteluja.

 

Tulevaisuuden vaikuttajamarkkinointi

 

Pelkästään kymmenen vuoden aikana aiemmin harrastelijoina toimineet bloggaajat, tubettajat ja muut vaikuttajat ovat perustaneet brändinsä ympärille yrityksiä, palkanneet assistentteja ja ryhtyneet alansa pesun kestäviksi ammattilaisiksi. Vaikuttajamarkkinoinnista povataankin koko ajan yleistyvämpää markkinoinnin osa-aluetta, joka kehittyy ja muuttuu ajan trendien mukana. Esimerkiksi vuonna 2019 yleistyi vastuullisuuden ja eettisyyden vaatimus, joka murensi paljon aiemmin käytettyjä vaikuttajamarkkinoinnin käytäntöjä.

Tulevaisuudessa sekä vaikuttajilta että yrityksiltä vaaditaan koko ajan enemmän. Sisällöksi ei riitä tuote-esittelyt ja päälle liimatut mainoslauseet, vaan vaikuttajan täytyy jollakin tavoin koskettaa kohderyhmään kuuluvaa potentiaalista asiakasta sekä herättää hänessä tunteita. Vaikuttajamarkkinoinnissa luovuus on valttia ja tämän uskoisin korostuvan tulevaisuudessa, kun digitalisoitumisen myötä välineet, sovellukset ja alustat kehittyvät ja vaikuttajilla on koko ajan laajempi pääsy kuluttajien iholle. Mitä lähempänä vaikuttaja on kuluttajaa, sen helpompi hänen on vaikuttaa kuluttajan ostopäätöksiin ja valintoihin.

Kommentoi