Tampere
27 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Vahvuuksien hyödyntäminen tuo elämään lisää hyvää oloaKirjoittanut: Essi Keränen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Saat sen mistä luovut
Positiivinen kasvatus
Tommy Hellsten
Tiia Trogen
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Olin Apajan ensimmäisenä keväänä tiimimme HR. Muistan, kuinka silloin ihmettelin, miksi tiimiläistemme oli niin vaikeaa tunnistaa vahvuuksiaan. Kävin tiimiläisten kanssa kahdenkeskisiä keskusteluita pitkin kevättä ja muistan, että usein puheenaiheena oli oman paikan löytäminen tiimistä. Moni pohti, että mitä voi itse tuoda tiimiin ja miten voisi hyödyntää omaa osaamistaan Apajassa. Aloitin omien vahvuuksieni tarkkailun entistä tarkemmin ja samalla tarkkailin tiimikavereideni taitoja tietoisemmin. Olen saanut oppia paljon heiltä ja heidän avullaan. Nyt kaksi vuotta myöhemmin edelleen ihmettelen, miksi monen on niin vaikeaa edelleen puhua vahvuuksistaan. Pidimme Anniinan kanssa pajan, jossa oli tavoitteena päästä käsiksi motivaation ja jaksamisen kasvattamiseen, mutta vahvuuksien käsittely osoittautuikin edelleen yllättävän haastavaksi monelle.

Miksi vahvuuksiaan olisi hyvä osata tunnistaa? 

Yksinkertaisimmillaan vahvuuksien tiedostaminen auttaa hyödyntämään niitä erilaisissa tilanteissa. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja pohtiminen auttaa ymmärtämään omaa ajattelua ja toimintaa. Sen kautta voi olla helpompaa ymmärtää myös muita ihmisiä, joiden kanssa elää ja tekee töitä. Omien vahvuuksien ja heikkouksien ymmärtäminen ja hyväksyminen ovat perusta terveelle minäkuvalle ja itsetunnolle. Vahvuuksiin tutustuminen on avain oman ainutlaatuisuuden ja kyvykkyyden ymmärtämiseen (Trogen 2020). Omat luonteenvahvuudet ovat tietoa, jolla tehdä elämästä mielekkäämpää ja siten lisätä omaa hyvinvointia.

Tiia Trogen kertoo kirjassaan Positiivinen kasvatus luonteenvahvuuksien käyttämisen vaikuttavan elämän tyytyväisyyteemme paljonkin. Kun pääsemme käyttämään luonteenvahvuuksiamme työssä ja vapaa-ajalla, tunnemme enemmän merkityksellisyyttä. Vahvuuksien käyttäminen tuntuu luontevalta ja siksi on helpompi olla tyytyväinen. (Trogen 2020.)

Pohdimme pajassa, onko meillä joitain sellaisia “vakiovahvuuksia”, jotka liitämme itseemme aina, kun on tehtävänä pohtia omia vahvuuksiaan. Oli hauskaa huomata, että olen itsekin tottunut nimeämään itselleni tietyt taidot, jotka tulevat minulle automaattisesti ensimmäisenä mieleen. Ne voivat olla myös sellaisia rooleja, jotka helposti tyypillisesti otan erilaisissa tilanteissa, koska ne ovat minulle luontevia. Koitimme kuitenkin päästä vahvuuksien tunnistamisessa tätä syvemmälle apukysymysten avulla, jotka löysin Duunitorin artikkelista, mutta kysymykset ovat peräisin Tapio Aaltosen, Pirjo Ahosen ja Jaakko Sahimaan Johda merkitystä -kirjasta.

 

Pohdi vahvuuksiasi näiden avulla:

 • Lapsuusmuistot: mitä muistat tehneesi mielelläsi jo lapsena ja nuorena?
 • Energia: minkä asioiden tekeminen tuo sinulle energiaa ja innostavat?
 • Aitous: millaisissa asioissa “todellinen minäsi” pääsee esiin?
 • Helppous: mitkä asiat tulevat sinulta kuin luonnostaan?
 • Huomio: millaisiin asioihin kiinnität luontaisesti huomiota?
 • Oppiminen: mitkä asiat opit vaivattomasti?
 • Motivaatio: mitä asioita teet ihan niiden itsensä vuoksi?

Lähde: Johda merkitystä – Tapio Aaltonen, Pirjo Ahonen & Jaakko Sahimaa (Alma Talent 2020) / https://duunitori.fi/tyoelama/vahvuuksien-tunnistaminen

 

Muistan olleeni jo lapsena helposti johtajan tai esimerkin roolissa kavereiden keskuudessa. Päiväkodissa autoin pienempää lasta pukemisessa ja otin hänet mukaan leikkeihin, ehkä olin kuin huolehtiva isosisko. Olin rohkea ja jollain tapaa itsenäinen jo pienenä, ja muistan, että uskalsin jo melko nuorena kulkea yksin koulumatkoja ja liikkua julkisilla. Paras ystävänikin rohkaistui kulkemaan bussilla minun seurassani ensimmäistä kertaa ilman aikuista. Ehkä rohkeus oli silloin enemmänkin luottamusta maailmaan ja elämään. Jo ala-asteikäisenä luotin vahvasti myös omaan viisauteeni. En ole koskaan ostanut ajatusta siitä, että vain opettaja opettaa tietoaan oppilaalle ja että aikuinen on tavallaan automaattisesti lasta viisaampi. Muistan, kuinka jopa vaadin molemminpuolista kunnioitusta opettajan ja oppilaan välille, jotta oppimiselle on parhaat mahdollisuudet. Tiesin, että meissä lapsissa ja nuorissa on valtavasti viisautta ja opettajan tehtävä on auttaa löytämään se. Halusin myös jo silloin haastaa ajattelua kyselemällä, enkä ottanut asioita vastaan täysin ilman omaa pohdintaa tai oman järjen käyttöä. Ymmärsin jollain tapaa, että asiat ja ilmiöt ovat laajempia kuin miten ne oppikirjoihin mahtuvat.

 

Ydinvahvuudet ja kasvuvahvuudet 

Tein VIA-luokittelun mukaisen testin, jonka mukaan kaikilla ihmisillä on samat 24 luonteenvahvuutta, mutta jokaisella ne ovat henkilökohtaisessa järjestyksessä. Voi myös olla, että jotkut näistä luonteenvahvuuksista ovat vielä piilossa, emmekä ole halunneet tai osanneet vielä käyttää niitä. Vahvuuksia voi tietoisesti harjoitella ja vahvistaa. Meillä on sekä ydinvahvuuksia, jotka koemme luontaisiksi, ja kasvuvahvuuksia, joita toivoisimme käyttävämme. (Trogen 2020.)

Tiia Trogenin mukaan jokaisella on keskimäärin 3–7 ydinvahvuutta, jotka voivat näkyä toiminnassamme, puhuessamme ja elämän valinnoissamme. Parhaimmassa tapauksessa tunnemme vahvuutemme ja pääsemme käyttämään niitä päivittäin. Vahvuudet muuttuvat elämän aikana, ympäristön ja tarpeiden vaikutteista. (Trogen 2020.)

VIA 24 luonteenvahvuutta -testin mukaan minun viisi vahvinta vahvuutta ovat rehellisyys, rakkaus, kiitollisuus, urheus ja näkökulmanottokyky. Kuudentena on vielä reiluus. Tunnistan nämä itsestäni ja koen, että ne oikeastikin ovat olleet minulla aina vahvoja. Minulle on ominaista huolehtia muista ja osoittaa rakkauttani muille muun muassa kannustamalla ja auttamalla löytämään heidän ainutlaatuista osaamista. Oikeudenmukaisuus on minulle sydämenasia ja liitän sen vahvuuksista reiluuteen, rehellisyyteen, rakkauteen ja näkökulmanottokykyyn. Rakkaus on suhteen luomista itsensä ulkopuolelle, kauneuden ja hyvän näkemistä. Erityisesti Apajassa olen huomannut hermostuvani, jos toiminta on epäreilua ja jos siihen ei haluta puuttua. Itsesäätely onkin kasvuvahvuuteni, ja teen paljon töitä, ettei hermostuneisuus tai muukaan tunnetila ota liian suurta roolia. Harjoittelen sitä, että tunne saisi vapaasti tulla ja mennä. 

Onko vahvuuksista puhuminen vaikeaa siksi, että sen pelätään näyttävän ylimielisyydeltä tai liian ylpeilevältä? Vahvuuksien tunnistaminen on vaikeaa, jos lapsena ei ole riittävästi autettu tunnistamaan ja iloitsemaan omista taidoista ja osaamisen kehittymisestä. Lapsen kehuminen ja kannustaminen ovat yksiä kasvattajan tärkeimmistä tehtävistä, sen lisäksi, että auttaa lasta ymmärtämään omaa toimintaa ja tunteitaan. En valitettavasti muista, mistä tämän luin, mutta joku sanoi lapsuuden vaikutuksesta itsetuntoon näin: “minua on lapsena rakastettu niin paljon, että se on luonut hyvän pohjan terveelle itsetunnolle”. Jokainen lapsi ansaitsisi tällaisen kokemuksen, sen eteen haluan omalta osaltani tehdä töitä. 

“Heikkous on avain ihmisen kasvuun”

 – Tommy Hellsten, Saat sen mistä luovut, 2019

Hellstenin kirjassa Saat sen mistä luovut on upeaa pohdintaa vahvuuksista ja heikkouksista. Yhtä tärkeää kuin vahvuuksien tunnistaminen on, on myös heikkouksien hyväksyminen. Vahvuudet ja heikkoudet eivät ole hyviä ja pahoja, vaan toistensa tukijoita yhteistyötä tehden. Hellsten kysyykin, “onko kenties niin, että todellinen vahvuus nousee heikkoudesta ja että vahva on se, joka on sovussa heikkoutensa kanssa?”. Vahvuus ei synny siitä, että heikkous kielletään. Vahvuus syntyy heikkoutensa kohtaamisesta. 

 

“Mitä eroa on heikkouden hyväksymisellä ja itsesäälillä, vai onko niillä eroa?” Hellsten kysyy. Heikkouden hyväksyminen ei tarkoita sitä, että sen taakse voisi piiloutua välttääkseen vastuunottamista omasta elämästään ja kasvustaan. Myös kovuudella ja vahvuudella on ero.  Vahvalta näyttävä ei välttämättä aina olekaan niin vahva, vaan voi olla, että vahvuutta käytetään peittämään heikkous. Hellsten pohtii, onko tällainen sairasta vahvuutta. (Hellsten 2019.) 

Halu näyttää vahvalta kumpuaa siitä, että haluaa antaa itsestään hyvän kuvan muille. Jos ihminen ei osaa kohdata heikkouttaan, se on helpompi piilottaa rakentamalla vahvuuksia vahvistamalla näyttävä ulkokuori. Heikkouden piilottaminen tuntuu tärkeältä, koska syvimmillään pelkää, että heikkoutensa näyttäminen johtaa haavoittumiseen. (Hellsten 2019.)

Hellsten kertoo heikkouden näkymisen olevan nöyryyttä. Ja “nöyryys on vahvuutta, joka ei kiellä heikkoutta”. Nöyryydestä vahvuuden tekee juuri se, että heikkous on kohdattu ja sen kanssa on tehty sopu. “Vahvuudella on siten juurensa ja alkunsa heikkoudessa. Siksi todellista vahvuutta ei voi syntyä kuin siellä missä on syntynyt sopu heikkouden kanssa.” (Hellsten 2019.) Tätä lukiessani ajattelin, että minusta tulee todella vahva tämän koulun myötä. Olen kohdannut vaikka mitä heikkouksiani ja todellakin kipuillut niiden ympäröimänä. Lopulta olen kuitenkin onnistunut tekemään sovun itseni kanssa ja hyväksymään sellaisiakin kehityskohtia itsessäni, joita en olisi aiemmin halunnut muiden näkevän tai liittävän minuun. Toki työstettävää on vielä.

Tällä hetkellä kehityskohtiani ovat epäröinti, jahkailu ja liika varovaisuus, jotka näkyvät tekemisen välttelynä ja hidasteena. Välillä koitan myös liikaa ratkoa ongelmia, etsiä vastauksia ja tehdä omia johtopäätöksiäni sen sijaan, että kysyisin lisää kysymyksiä. Olen välillä turhan kriittinen. 

 

Voimavaravalmennus auttaa löytämään luontaisia vahvuuksia

Aloitamme tässä kuussa ensimmäisen testiversion Voimavaravalmennuksesta, joka on ryhmävalmennus omien voimavarojen tunnistamiseen. Valmennuksen tarkoituksena on lisätä hyvää oloa ja luoda armollisuutta itseä kohtaan arjessa. Tavoitteenamme on laajentaa tietoisuutta omasta elämästä, tarpeista ja toiveista. Autamme asiakasta hyödyntämään omia luontaisia vahvuuksiaan ja arvojaan, koska juuri niiden avulla voi tehdä omasta elämästä mielekkäämpää. Kun tunnistaa vahvuuksiaan, voi olla helpompaa tunnistaa myös omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Haluamme auttaa ihmisiä tutustumaan omaan voimaansa. 

Valmennuksessa tarjoamme työkaluja ja tilaa pysähtymiselle ja oman tilanteen tarkastelemiselle. Tiedämme, että vastaukset siihen, mitä ihminen itse juuri nyt tarvitsee ja kaipaa, ovat jo hänellä itsellään, mutta usein niiden oivaltamiseksi tarvitaan oikeita kysymyksiä ja muita ihmisiä avuksi. 

Olemme kehittäneet valmennuksen siksi, että opiskelijoiden keskuudessa on ilmennyt väsymystä ja motivaatio-ongelmia. Moni epäröi omia valintojaan esimerkiksi opintojen suhteen ja on epäuskoinen osaamisensa kanssa. Olemme myös itse huomanneet, että välillä omaa osaamista on vaikea saada esiin, vaikka tietää sitä löytyvän itsestä. Haluamme vahvistaa yhteyttä ihmisten välillä, vähentää yksinäisyyttä ja lisätä hyvää oloa elämässä. 

 

 

Kommentit
 • Ida Laaksonen

  Sun esseitä on aina niin kiva lukea. <3 Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen auttaa monella elämän osa-alueella. Olen samaa mieltä, että tiimissä on helpompi löytää oma paikka, kun tunnistaa omat vahvuudet. Toisaalta tiimissä toisten vahvuuksien tunnistaminen auttaa delegoimaan ja sitä kautta tehostamaan tiimin toimintaa. Jokaisen vahvuudet yhdistämällä tiimi saavuttaa myös potentiaalinsa yksilöiden kautta. Ydinvahvuudet ja kasvuvahvuudet ovat uusia termejä minulla, mutta heti jotenkin todella loogisia ajatella omaankin elämään.

  Pohdin esseetä lukiessani, että miten omia vahvuuksia voisi paremmin tunnistaa ja kirjoittamasi lista toimi hyvänä apukeinona. Lapsuuden kautta ainakin minun on helpompi pohtia omia vahvuuksiani. Omia vahvuuksia on mielenkiintoista pohtia myös erilaisten ympäristöjen kautta. Ympäristö vaikuttaa ajatuksiimme itsestämme ja omista kyvyistämme. Koen, että Apajassa varmasti monilla ollut haasteita tuoda itseään ja vahvuuksiaan esiin. Varmasti itsetuntemuksen kautta on helpompi tunnistaa omia vahvuuksia ja heikkouksia. Voimavaravalmennuksesta oli kiva myös lukea se tuntuu niin tärkeältä ja oikeasti auttaisi monia itsetuntemuksen kanssa.

  13.5.2021
Kommentoi