Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Uni ja sen tärkeys, kuinka jaksaa stressaantuneenakinKirjoittanut: Veeti Suontama - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Miksi nukumme - unen voima
Matthew Walker
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Uni ja sen tärkeys, kuinka jaksaa stressaantuneenakin

 

Uni, tuo salaperäinen tila, on elämän peruspilari, joka ei rajoitu pelkkään fyysiseen palautumiseen. Nukkumisen ja unen rooli ulottuu syvälle arkisten askareiden ja työhyvinvoinnin ytimeen. Nukkuminen, joka on kiehtonut tutkijoita, filosofeja ja taiteilijoita vuosisatojen ajan, piilottaa taakseen moninaisia vaikutuksia arkipäivän toimintoihin.

Unen aikana tapahtuvat aivojen prosessit vaikuttavat oppimiseen, muistiin ja tunteiden säätelyyn, muodostaen vankan pohjan päivittäiselle tekemiselle. Modernin elämän hektisyys ja jatkuva yhteydenpito ovat vaarantaneet unen. Älypuhelimet, sosiaalinen media ja 24/7-yhteiskunta voivat häiritä unirytmiä ja johtaa unettomuuteen. Unen puute heijastuu suorituskykyyn, vaikuttaen kykyyn ratkaista ongelmia ja sietää stressiä.

Työelämässä unen merkitys korostuu entisestään. Yritysmaailman kiireet voivat johtaa jatkuvaan paineeseen ja ylityöskentelyyn, heikentäen unen laatua. Hyvin nukutun yön jälkeen ihmiset ovat tehokkaampia, luovempia ja motivoituneempia, kun taas unen puute voi johtaa virheisiin ja terveysongelmiin.

Onneksi on olemassa konkreettisia vinkkejä, jotka voivat auttaa parantamaan unen laatua ja määrää. Nukahtamisrituaalit, liikunta ja ruokavalion merkitys voivat kaikki vaikuttaa myönteisesti uneen. Nukkumisen ja unen tärkeys on moniulotteinen aihe, joka heijastuu kaikkiin elämän osa-alueisiin. Tämän esseensä tarkoituksena on syventää ymmärrystä unen vaikutuksista ja kannustaa lukijoita kiinnittämään huomiota unen laatuun ja määrään arjessaan ja työssään, sekä antaa vinkkejä, kuinka levätä stressaantuneenakin.

Mitä uni on?

Uni on säännöllinen ja luonnollinen tila, joka muodostaa olennaisen osan vuorokausirytmiämme. Unen kompleksisuus ilmenee sen eri vaiheissa, jotka toistuvat useita kertoja yön aikana. Unen ensimmäinen vaihe on kevyt uni, joka on siirtymävaihe hereillä olon ja syvän unen välillä. Kevyessä unessa olemme alttiita heräämään helposti, ja aivot reagoivat ulkoisiin ärsykkeisiin. Tämä vaihe luo siltaa valveillaolon ja syvemmän unen välille. Syvä uni, non-REM, tunnetaan myös nimellä delta-uni. Tässä vaiheessa lihasjännitys vähenee, ja keho keskittyy fyysiseen palautumiseen. Syvä uni on kuin kehon huoltohetki, joka edistää elimistön ylläpitoa ja immuunijärjestelmän toimintaa. REM-uni, vilkkaan silmien liikkeen vaihe, on aivan oma maailmansa. Aivojen toiminta muistuttaa hereillä oloa, ja unennäkö voi olla erityisen intensiivistä. REM-unen merkitys liittyy muun muassa tunteiden säätelyyn ja oppimiseen. Se täydentää unen syklin monimuotoisuutta.

Vaikka unen tarkka tarkoitus ja mekanismit eivät ole täysin selvillä, sen vaikutukset ovat kiistattomat. Uni on välttämätöntä terveydelle, muistille, oppimiselle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Se tarjoaa elimistölle mahdollisuuden palautua päivän rasituksista ja ylläpitää monimutkaista tasapainoa kehon eri järjestelmien välillä. Uni on enemmän kuin vain fyysinen lepo; se on matka, joka sukeltaa syvälle mielen ja kehon syövereihin. Sen salaperäisyys kutsuu tutkimaan ihmisen sisäisen maailman syvimpiä kerroksia, luoden samalla perustan terveelle ja tasapainoiselle elämälle. Unen voima piilee sen monimuotoisuudessa ja kyvyssä vaikuttaa positiivisesti kaikkeen, mitä olemme ja teemme.

Mitä käy, jos emme nuku?

Unen puute vaikuttaa negatiivisesti fyysiseen terveyteen. Se heikentää immuunijärjestelmän toimintaa, lisää tulehdusriskiä ja altistaa kehon erilaisille sairauksille. Päivittäinen suorituskyky kärsii, kun keho ei saa tarpeeksi lepoa ja palautumista. Keskittymiskyky laskee, reaktioajat hidastuvat, ja päätöksentekokyky heikkenee. Työssä tai opiskelussa tämä voi johtaa virheisiin ja heikkoon suoritukseen. Myös mieliala kärsii unen puutteesta. Väsymys ja uupumus voivat aiheuttaa ärtyisyyttä, stressiä ja ahdistusta. Pitkittyessään unen puute saattaa lisätä riskiä masennukseen ja ahdistushäiriöihin.

Uni vaikuttaa suoraan mielen tasapainoon, ja sen puute voi vääristää näkemystämme ympäröivästä maailmasta. Unen puutteen vaikutus mielialaan ei ole pelkästään ärtyisyyden ja stressin lisääntymistä. Se voi syventyä monimutkaisempiin tunteisiin, kuten alakuloisuuteen ja ahdistukseen. Ymmärtäessämme, että unen puute vaikuttaa suoraan aivojen kemiallisiin prosesseihin ja tunteiden säätelyyn, voimme yhdessä miettiä, kuinka pystymme tukemaan toisiamme näissä hetkissä. Mielialan vaihtelut voivat myös heijastua sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kun koemme unenpuutteen aiheuttamaa stressiä ja uupumusta, se voi vaikuttaa kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa, jolloin saattaa helpommin joutua tilanteisiin, jossa käsitellään negatiivisia asioita esimerkiksi ärtymyksen muodossa. Lisäksi konflikteissa et jaksa keksittyä ja ne käsitellään aggressiivisesti ja huonosti.

Energiatason nousu ja levännyt olo voivat tuoda mukanaan iloisempia ja rauhallisempia tunteita mielialanvaihtelu unen laadun kautta on kuin taidokas tanssi, jossa voimme yhdessä löytää askelmerkkejä tasapainoisempaan olemiseen. Se vaatii tietoisuutta omista tuntemuksista ja yhteistä sitoutumista parempaan uneen.

Unenpuute heikentää myös kykyämme oppia ja muistaa. Yön aikana tapahtuu prosesseja, jotka vahvistavat muistoja ja edistävät oppimista. Ilman riittävää unta nämä prosessit häiriintyvät, mikä voi vaikuttaa muistiin ja oppimiskykyyn.

 

Unen puute vai uni sairaus?

On hyvä muistaa erottaa toisistaan univaje ja unisairaudet. Ne usein sekoitetaan keskenään, mutta todellisuudessa ne ovat hyvin kaukana toisistaan. Univaje on usein itse tahallisesti aiheutettu joko väli- tai pitkäaikainen ongelma, kun taas unisairaus on usein ulkoisista tekijöistä johtuva sairaus. Unisairauksia on monenlaisia, mutta niistä ehkä yleisin on uniapnea toiselta nimeltään kuorsaus. Toinen hyvin yleinen unisairauksiin laskettava tauti on stressi. Stressi on meille varmasti kaikille tuttu käsite, usein siihen törmää muussa kontekstissa kuin unisairautena, mutta se on sitäkin. Stressaantuneena pohdit usein asioita herkemmin, olet helpommin altistuneena ulkoisille ärsykkeille ja mielialavaihteluille.

Unisairauksia on monia ja niistä parantuminen on hyvin haasteellista ja niiden tutkiminenkin on vielä alkutekijöissään, uni vajeesta taas tiedetään huomattavasti enemmän ja siihen onkin helpompi vaikuttaa omilla päätöksillään. Koska univaje johtuu usein omista päätöksistä, eikä ulkoisista tekijöistä kannattaa henkilön, joka ajautuu univajeeseen tiedostaa ongelmat, miksi hän ajautuu tällaisiin tilanteisiin ja koittaa vaikuttaa niihin omilla päätöksillään.

Miten saavuttaa hyvä unenlaatu?

Säännöllinen unirytmi on avain laadukkaaseen uneen. Yritä mennä nukkumaan ja herätä samoihin aikoihin joka päivä, myös viikonloppuisin. Tämä auttaa kouluttamaan kehon biologista kelloa ja parantaa unen laatua pitkällä aikavälillä. Toinen tärkeä tekijä on luoda rauhoittava iltarutiinit ennen nukkumaanmenoa esimerkiksi keskittymisharjoituksilla. Vältä stimuloivia aineita, kuten kofeiinia, alkoholia ja raskasta liikuntaa, muutama tunti ennen nukkumaanmenoa. Sen sijaan panosta rentouttaviin aktiviteetteihin, kuten lukemiseen, rauhalliseen musiikkiin tai lempeään venyttelyyn. Huolehdi siitä, että nukkumisympäristösi on viihtyisä ja pimeä. Pimennysverhot voivat auttaa estämään ulkoisen valon pääsyn huoneeseen, ja sänkysi ja tyynysi tulisi olla mukavat ja tukea hyvää nukkuma-asentoa. On olemassa erilaisia patjoja, peittoja sekä tyynyjä, joilla voit parantaa unikokemusta. Esimerkiksi painopeitolla, tai muotoilevalla tyynyllä, saattaa saavuttaa uusia kokemuksia nukkumisen kanssa. Älypuhelimet ja muut laitteet voivat häiritä unen laatua, joten vältä niiden käyttöä vähintään tunti tai puolituntia ennen nukkumaanmenoa. Näiden laitteiden sininen valo voi häiritä unen hormonin, melatoniinin, tuotantoa. Varsinkin nykynuorison tasolla, kun some ja pelit kuuluvat rutiineihin tämä voi olla vaikeaa. Usein kuitenkin esimerkiksi rauhoittavan podcastin tai äänikirjan kuuntelu saattaa helpottaa nukahtamista. Liikunta on yleisesti ottaen hyväksi unelle, mutta vältä intensiivistä liikuntaa juuri ennen nukkumaanmenoa. Kevyt liikunta päivän aikana voi kuitenkin edistää terveellistä unta. Esimerkiksi kevyt kävelylenkki raittiissa ulkoilmassa saattaa olla hyödyksi unen saamisessa. Se auttaa tyhjentämään päätä ajatuksista, sekä rauhoittaa ja lievittää stressiä.

Yrittäjän paine ja jatkuva stressi, kuinka vaikuttaa nukkumiseen?

Yrittäjillä on usein jatkuva paine ja stressi. Monet ajattelevat olevansa hyviä nukkumaan ja hyviä olemaan stressaamatta, me lukeudumme näihin ihmisiin. Siksi jopa meidän onkin hyvä herätä siihen todellisuuteen, että jopa me stressaamme ja se vaikuttaa myös meidän uneemme, se ei ole pelkkää harhaluuloa.

Tiedämme, että joskus yrittäjyydessä on sellaisia hetkiä, että stressaamista ei kykene sivuuttamaan ja työt tulevat väkisin uniinkin, kun joudut tekemään ympäri pyöreää päivää, tällöin olisikin hyvä muistaa levon tärkeys. Emme väitä, että se olisi helppoa mutta jokaisen kannattaa etsiä itselleen parhaat keinot muistaa levätä joka päivä ja saada pää tyhjennettyä ennen nukkumaan menoa, jotta eritoten mieli saa levättyä. Uni kun ei vaikuta ainoastaan kehon lepäämiseen vaan myös mielen lepäämiseen.

Jokaisen kannattaa myös seurata omaa nukkumistaan ja lepäämistään, nykypäivänä se on tehty todella helpoksi ja siihen löytyy monia erikeinoja ja välineitä. Meillä on käytössämme esimerkiksi Oura älysormus, joka kertoo sinulle unesi laadusta, sykevälivaihtelusta, stressitasosta ja leposykkeestäsi tärkeää dataa. Alkuun käyriä voi olla vaikea seurata, mutta pidemmässä juoksussa käyrästä pystyy hyvin havaitsemaan pienetkin poikkeamat, jolloin olet ollut esimerkiksi kipeä ja kehosi on sen takia ollut normaalia stressaantuneempi. Toisena hyvänä vaihtoehtona on nykyajan älykellot, jotka seuraavat myös sykettäsi ja määrittelevät sen perusteella dataa unestasi.

Pohdinta

Kun tarkastelemme omaa unenlaatuamme, huomaamme, että se on monivivahteinen osa elämäämme, joka vaikuttaa suoraan päivittäiseen toimintakykyymme ja yleiseen hyvinvointiimme. Vaikka nukummekin usein vähemmän kuin suositeltava kahdeksan tuntia yössä, yllättäen koemme olevamme silti päivisin pirteitä. Tämä ristiriita herättää kuitenkin pohtimaan, miten paljon energisempää ja tasapainoisempaa elämämme voisi olla, jos antaisimme unelle enemmän painoarvoa ja panostaisimme laadukkaisiin yöuniin.

Nukkumisen ja pirteyden yhteys on selvä. Vaikka pärjäämme vähemmällä unella, on helppo kuvitella, että laadukkaat yöunet voisivat olla avain parempaan fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. Ajatus siitä, että olisimme vieläkin virkeämpiä ja keskittyneempiä, herättää mielenkiintoa. Unen laatu vaikuttaa suoraan muistiin, oppimiseen ja tunteiden säätelyyn, joten voisimme löytää uusia ulottuvuuksia omaan päivittäiseen elämäämme panostamalla enemmän unenlaatuun.

Nukahtamisongelmat ja vuorokausirytmin epäsäännöllisyys ovat toinen merkittävä huomionarvoinen seikka. Yöaikaan mielessämme saattaa risteillä monenlaisia ajatuksia, ja rauhoittumisen vaikeus vaikeuttaa usein nukahtamista. Tuntuu, että tämä jatkuva kamppailu unen kanssa vaikuttaa suoraan aamuihimme ja päivittäiseen suorituskykyymme. Olisiko mahdollista, että tietoisempi ja rauhallisempi nukahtamisprosessi voisi avata tien rauhallisempaan uneen?

Vuorokausirytmin epäsäännöllisyys puolestaan haastaa päiviemme rakenteen. Olemme usein myöhään hereillä, mikä vaikuttaa suoraan aamuihimme ja päivittäiseen aikatauluun. Kaiken tämän pohdinnan myötä ymmärrämme, että unen laadulla on valtava vaikutus elämänlaatuumme. Vaikka koemme olevamme pirteitä, herää kysymys siitä, millaisia mahdollisuuksia ja potentiaalia voisimme vapauttaa, jos panostaisimme parempaan uneen. Seuraava askel onkin tiedostaa nämä seikat ja tehdä tietoisia muutoksia unirutiineihimme, jotta voisimme antaa itsellemme mahdollisuuden kokea elämämme täydellä energialla ja tasapainolla. Opinamme toimikoot, että yrittäjänäkin voit nukkua kunnolla. Ja kun nukut kunnolla, olet energisempi ja voit kehittää omaa yritystoimintaasikin paremmin.

Lähteet:

Walker, Matthew. Miksi nukumme – Unen voima. Tammi, 2019.

Uusitalo ,H. Vahtokari, S. Peltonen, L.  Huotilainen, M.2021. Uni ja unettomuus: Näe nukkuminen uusin silmin. Helsinki: Otava.

Hyödynnetty tietoa Vili Olkkosen sormessa olevasta Oura sormuksesta sekä sovelluksesta. https://ouraring.com/fi/oura-experience.

Hyödynnetty tietoa Vili Olkkosen ranteessa olevasta Polar kellosta sekä sovelluksesta. https://www.polar.com/fi

Kommentoi