Tampere
27 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Unelmia ItaliassaKirjoittanut: Matias Savo - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Kirjoittajat: Timo Myöhänen ja Matias Savo

Tässä esseessä olemme saaneet uskomattoman hyvän mahdollisuuden yhdistää kahden kirjan sisältö, sekä kahden eri urheilijan taustat yhteen kokonaisuuteen. Tällä hetkellä olemme keski-Italiassa, Perugiassa komeissa vuoristomaisemissa vetämässä projektina enduroleiriä nuorille lupaaville kuljettajille, jotka ovat valmistautumassa kauden avaavaan EM-osakilpailuviikonloppuun. Toiminnan tueksi olemme lukeneet kirjat -Saska Saarikosken ”Dettman ja johtamisen taito” sekä -Satu Rämön, sekä Hanne Valtarin ”Unelma hommissa”. Lähdeaineiston perusteella olemme lähteneet pohtimaan toimintaamme konkreettisella tasolla. Olemme pureutuneet seuraaviin osa-alueisiin:

  • Kuinka johdamme nuoria urheilijoita arkipäivän leiriolosuhteissa
  • Kuinka valmennamme ajoharjoituksissa
  • Miten intohimomme vaikuttaa toiminnassamme
  • Miten koemme ja käsittelemme työmme moraalisen paineen
  • Kuinka intohimosta on muodostunut meille työ

Aiheita käsitellessä näkökulmamme avautuivat entistä laajemmin käsiteltävistä aiheista. Ymmärsimme paremmin omaa toimintaamme ja tämän avulla pystyimme luomaan entistä paremmat edellytykset ja puitteet työmme toteuttamiseksi. Valmennuksen laatu ja saavutukset paranivat ajattelutyön johdosta.

 

Taustat

 

Miten olemme ylipäätään saaneet tällaisen mahdollisuuden päästä toteuttamaan ja jakamaan unelmaamme projektin muodossa ulkomaille nuorille lupaaville kuljettajille? Mahdollisuuden taustalla on parinkymmenen vuoden kokemus ja pitkäjänteinen työ lajin parista. Olemme molemmat ajaneet omassa lajissamme ammattilaistasolla MM-sarjassa, Timo trialissa ja Matias endurossa. Vuosien varrella olemme joutuneet kehittämään omaa toimintaamme ja ajattelua tavoitteiden saavuttamiseksi. Kokemus ei karttunut pelkästään saavuttamalla, vaan olemme joutuneet tekemään myös lukuisia uhrauksia, sekä isoja päätöksiä uramme aikana. Uhraukset ovat olleet taloudellisia, fyysisiä ja ajallisia. Olemme joutuneet laittamaan ihmissuhteemme koetukselle, ottamaan kropastamme irti enemmän, kuin siitä olisi kannattanut ottaa ja laittaneet kaikki rahamme likoon unelmamme saavuttamiseksi. Tuloksellisien saavutuksien lisäksi olemme saavuttaneet myös korvaamatonta kokemusta, uusia kontakteja, sekä valtava määrä tietotaitoa. Olisi hukkausta siis jättää jakamatta kaikkea tätä kokemusta, osaamista ja intohimoa mitä me omaamme. Näin on luonnollista, että jaamme sen lupaaville nuorille kuljettajille ja autamme heitä oman unelmansa saavuttamisessa.

 

Projektin alku

 

Vuodenvaihteessa saimme kuulla ensimmäisen kerran tästä valmennusprojektista. Projektia tarjottiin meille siitä syystä, että kokemuksemme ja näkemyksemme nähtiin arvokkaana leirin toteutumisen kannalta. Tämän lisäksi koulumme suuntautuminen tiimijohtamiseen nähtiin isona plussana. Suomessa ei ole aikaisemmin otettu endurovalmennukseen lajirajat ylittävää näkökulmaa. Tällä kertaa näin kuitenkin toimittiin ottamalla näkökulmaa myös trialin puolelta. Ensimmäisen skypepalaverin jälkeen alkoi muodostumaan selvä käsitys roolistamme projektin suhteen. Meidän vastuullamme oli etsiä sopivat olosuhteet leirille, luoda hyvät puitteet leirin läpiviemiselle ja toteuttaa valmentaminen ennen kilpailua sekä auttaa ja neuvoa kuljettajia kilpailussa. Yhteistyöyrityksemme hoiti kaluston kuljetuksen, sekä matkat paikanpäälle.

 

Valmentaminen leirillä

 

Rooliimme leirillä kuuluu olennaisena osana kuljettajien ajovalmennuksen toteuttaminen. Valmentamisessa turvaudumme vahvasti jo opittuihin valmentamisen osa-alueisiin ja tapoihin. Tämän lisäksi olemme yhdistäneet valmentamiseen uutta opittua ohjaavaa ja keskustelevaa johtamista. Saska Saarikosken kirjassa ”Dettmann, johtamisen taito” pureuduttiin vahvasti keskustelevan ja vuorovaikutteisen johtamisen malliin. Jo menestyksekkäät koripallojoukkueet ovat turvautuneet Dettmannin filosofiaan valmennuksessa ja urheilijoiden kehityksessä. Samaa metodia olemme päässeet toteuttamaan Italian leirillämme. Tiesimme että aikaisempina vuosina valmentaminen ja ennen kaikkea leirin johtaminen on toteutettu hyvinkin auktoriteettisen mallin mukaan, missä on selkeät ja tiukat toimintasuunnitelmat ja aikataulut. Päätimme ottaa toimintamalliimme enemmän Dettmannin nykyaikaista johtamistyyliä, missä valmennettavat saavat vaikuttaa enemmän valmennuksen sisältöön. Tällä me olemme saaneet luotua rennomman ja positiivisemman ilmapiirin leirillemme. Me kartoitimme myös yksilökeskusteluilla valmennettavien mielipiteitä toimintatavoistamme ja saimme tästä arvokasta palautetta jatkon kannalta. Dettmann kertoi kirjassaan olevansa hyvin läheisissä väleissä pelaajiensa kanssa tuntien jopa heidän henkilökohtaisen elämänsä tarkkaan. Tämän ansiosta hän pystyi kehittämään ja johtamaan joukkuettaan kokonaisvaltaisesti huomioiden yksilöiden ominaisuudet ja tilanteet. Henkilökohtaisissa keskusteluissa heräsi ilmoille myös asia, jota ei Dettmannin kirjassa riittävästi tai ollenkaan nostettu esille. Valmentajan ja valmennettavan välistä kunnioitusta ja luottamusta pystyy vahvistamaan monella tavalla, mutta asia mistä ei riittävästi puhuta on virheiden myöntäminen ja niiden läpikäyminen. Perinteisen valmennus- ja johtamistyylin mukaan virheet nostetaan esille valmennettavien toiminnasta, mutta harvemmin valmentaja itse myöntää tai ylipäätään hahmottaa omat virheensä. Molemminpuolisista virheistä keskusteleminen vahvistaa valmentajan ja valmennettavan välistä luottamusta ja virheiden tekeminen on entistä turvallisempaa ja opettavaisempaa.

 

Moraalinen paine toiminnassa

 

Tämä leiri on osoittanut kuinka olemme saaneet luotua omasta harrastuksesta ja unelmasta työn. Satu Rämön ja Hanne Valtarin kirjassa ”Unelma Hommissa” puhuttiin paljon siitä, kuinka omasta harrastuksesta on tullut työ ja kuinka vaikea on itselleen perustella, että se on perinteiseen työnkuvaan istuvaa tekemistä. Myös ulkopuolisen on vaikea käsittää, että harrastuksesta voi muodostua työ ja että perinteisestä poikkeava toiminta voi olla työ (bloggaus, valmentaminen, urheilemine, pelaaminen jne.) Tämä osittain myös aiheuttaa sen, että alkaa epäilemään oman toiminnan oikeudellisuutta. Omalla kohdallamme tämä tarkoittaa sitä, että emme pidä valmentamista tarpeeksi kunnollisena toimintana ollakseen työtä. Meidän tapauksessa olemme huomanneet, että ulkopuolisen on vaikea hahmottaa työn määrää, mitä olemme tätä varten joutuneet tekemään ja kokemaan jo menneinä vuosina, sekä mitä valmentaminen ja leirin veto todellisuudessa vaatii ennen leiriä ja leirin aikana. Moni näkee ainoastaan nykyhetken, eikä kokonaiskuvaa toiminnassa. Meillä itsellämme on myös ollut ongelmana ymmärtää, että tämä oikeasti on työtä ja käsiteltyämme asiaa pystymme nyt moraalisista paineista huolimatta sisäistämään valmennuksen olevan oikeutettua työtä.

 

Intohimo osana tekemistä

 

Kuten olemme jo tuoneet esille suhtautumista lajejamme kohtaan, on selvää, että toiminnallamme on vahva sisäinen motivaatio. Dettmann kertoi kirjassaan suuresta intohimostaan koripalloa kohtaan. Tämän intohimon avulla hän selvitti ja oppi kaiken mahdollisen lajista ja sen valmentamisesta. Suuri sisäinen motivaattori mahdollisti Dettmannin nousun yhdeksi maailman parhaaksi koripallovalmentajaksi. Samaa ajatusta pystymme hyödyntämään myös leiritoiminnassamme. Suhtaudumme suorastaan intohimoisesti moottoripyöräilyyn, mikä on mahdollistanut myös meidän kohdalla vahvan oppimisen ja kehittymisen. Tätä intohimoa pääsemme hyödyntämään tehokkaasti valmennettavien eduksi tuoden esiin lähes kaiken mitä saatammekaan tietää. Tässäkin tapauksessa useasta pienestä osaisesta kasvaa suuri koneisto ja tämän koneiston polttoaineena toimii intohimo. Suuri intohimo mahdollistaa jokaisen unelmoimaan aikaisempaa suuremmista asioista. Unelmien etuutena on poikkeuksetta tavoitteiden asettaminen ja syntyminen. On luonnollista, että tavoitteita asettaessa muodostetaan myös toimintasuunnitelmia ja tapoja, jotka lopulta johtavat myös onnistumiseen ja menestymiseen. Intohimo voidaankin nähdä siis vahvana osatekijänä menestymiseen omalla alalla. Toivommekin jokaisen löytävän oman intohimonsa ja sitä kautta löytää keinon unelmiensa saavuttamiseen.

 

 

Lähteet:

 

Saska Saarikoski – Dettmann ja johtamisen taito, WSOY 2015

Satu Rämö ja Hanne Valtari – Unelmahommissa, WSOY 2017

 

 

 

Kommentoi