Tampere
18 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Työtön, työtön, työtön…Kirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Aiemmassa työssäni täyttelin asiakkaideni kanssa lähes päivittäin ”ilmoitus työttömyysajasta” – lomaketta. Se oli usein surullista katsottavaa kun kerta toisensa jälkeen laput täytti sanat: työtön, työtön, työtön, työtön… Suurin osa asiakkaistani olisi halunnut töihin, mutta heidän taitonsa ja osaamisensa ei vastannut vaatimuksia, joita työpaikoissa odotetaan tai heidän osaamisensa ei riittänyt työnhakemiseen. Oli surullista katsoa kuinka heidän osaamisensa ja taitonsa kuluivat hukkaan samaan aikaan kun he toivoivat päiviinsä mielekästä sisältöä.

 

Tästä sainkin kipinän omalle unelmalleni. Haluan työllistää juuri tällaisia henkilöitä. Henkilöitä, joiden on vaikea työllistyä, mutta jotka haluaisivat työelämään. Henkilöitä, joilla on osaamista ja koulutus, mutta työllistyminen on heille suuri haaste. Henkilöitä, joiden osaamiselle on aivan liian vähäistä ja mielekästä pussittaa heijastimia. Kyllä, pussittaa heijastimia. Tämän tasoisia oli monet kuntouttavan työtoiminnan tehtävät, johon asiakkaamme ajautuivat. Asiakkaat, joilla oli koulutus ja osaamista, mutta ei paikkaa jossa toteuttaa tätä kaikkea. Työtehtävien, jotka eivät ole heille mielekkäitä, tekeminen usein sai heidät turhautumaan ja luovuttamaan koko työnhaun suhteen.

 

Sosiaalinen yritys

Tällaisia yrityksiä, joiden tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden lisäksi olla yhteiskunnallisesti yleishyödyllisiä, kutsutaan sosiaalisiksi yrityksiksi. Tällainen sosiaalinen tavoite voi olla esimerkiksi juurikin vajaakuntoisen tai pitkäaikaistyöttömän työllistäminen, syrjäytyneiden integrointi takaisin yhteiskuntaan, ympäristöstä huolenpitäminen tai muu vapaaehtoistoiminta. Lain mukaan sosiaalisessa yrityksessä tulee olla 30 % työntekijöistä vajaakuntoisia tai pitkäaikaistyöttömiä. Yrityksen tulee myös kuulua kaupparekisteriin ja merkitä itsensä sosiaalisten yritysten kaupparekisteriin. Suomessa sosiaaliset yritykset maksavat veroja samalla tavalla kuin mikä tahansa yritys.

 

Mitä keinoja meillä tulevaisuuden yrittäjillä on sitten vaikuttaa tähän tilanteeseen? TE-toimistolla on omat palvelunsa työttömille, työnhakijoille sekä myös työnantajille. Ei meidän yrittäjinä tarvitse perustaa kokonaista työlaitosta, johon työllistää pitkäaikaistyöttömiä vaan voi aloittaa, vaikka vain yhdellä henkilöllä, jonka ottaa töihin erilaisia tukitoimia hyödyntäen. Tässä esseessä aionkin kertoa erivaihtoehdoista, joilla me tulevaisuuden yrittäjät voimme työllistää vaikeasti työllistyviä.

 

Palkkatuki

Palkkatuki on tarkoitettu työnantajan tueksi, jos hän palkkaa työttömän, vammaisen, osatyökykyisen tai työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön. Palkkatuen myöntää aina TE-toimisto. Palkkatuki edellyttää, että työnantaja maksaa aina työehtosopimuksen mukaista palkkaa, mutta työsopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva taikka määräaikainen. Palkkatukea saadakseen yritys ei ole kuitenkaan saanut irtisanoa henkilöstöä viimeisen 12 kuukauden aikana, eikä yt-neuvottelut saa olla käynnissä. Palkkatuen määrä ei ole aina sama vaan tuki ja sen enimmäiskesto määräytyvät aina palkattavan työttömyyden keston perusteella. Jos palkattava henkilö on ollut jo pitkään poissa työelämästä ja hänen kykynsä toimia työpaikalla on alentunut ammatillisen osaamisen puutteen vuoksi, on mahdollista saada palkkatukea. Palkatessa henkilön, jolla on vamma tai sairaus joka heikentää hänen valmiuksiaan toimia työtehtävissä, voi saada palkkatukea, jopa 50 % enintään 24 kuukauden ajaksi.

 

Työkokeilu

Työkokeilussa työnantaja voi selvittää mahdollisen tulevan työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työpaikalla. Työkokeilusta työntekijä ei saa palkkaa, eikä se työkokeilu perustu työsopimussuhteeseen. Työkokeilua varten tehdään aina sopimus työnantajan sekä TE-palveluiden, Kelan, työeläkelaitoksen tai vakuutusyhtiöin välille. Työkokeilun kesto määritellään aina jokaisessa tapauksessa yksilöllisesti. Työkokeilun aikana työnhakijalla on hyvä mahdollisuus selvittää sopiiko kyseinen työ hänelle ja samalla työnantaja voi tarkkailla mahdollisen työnhakijan motivaatiota ja ammattitaitoa. Jos työnantaja sekä työnhakija ovat molemmat tyytyväisiä työkokeilujaksoon, on sen jälkeen mahdollista jatkaa työtä esimerkiksi palkkatuetulla työllä samassa työpaikassa.

 

Työhönvalmennus

Työhönvalmentajan palvelut kuulostavat siltä, että ne olisivat tarkoitettu vain työnhakijoille. Näin ei kuitenkaan ole. Työhönvalmentajan palveluita voi käyttää myös työnantaja. Työhön valmentaja on niin työnhakijan, työnantajan kuin myös koko työyhteisön tukihenkilö. Työhönvalmentajan tukipalveluita työnantajalle on esimerkiksi:

  • Auttaa työsopimuksissa
  • Auttaa työtehtävien räätälöinnissä ja opettelussa sekä koko työyhteisön sopeutumisessa uuteen työntekijään
  • Tuntee työllistyjän osaamisen ja vahvuudet: auttaa etsimään juuri kyseiseen työtehtävään sopivan työntekijän
  • Neuvoa palkkatuen hakemisessa

 

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työnantajalla on mahdollista saada työolosuhteiden järjestelytukea. Tämän tuen on tarkoitus korvata työvälineitä tai kalusteita tai muita muutostöitä, jotka ovat työntekijän vamman tai sairauden takia välttämättömiä. Tuen tarkoituksena on tukea vammaisen tai sairaan henkilön työllistymistä tai työssä pysymistä. Tuen määrä on enintään 4000 €/henkilö. Lisäksi tukea voidaan myöntää määräajaksi toisen työntekijän antamaan apuun 400 € kuukaudessa. Tätä tukea myöntäessä otetaan aina huomioon yrityksen taloudellinen tilanne.

 

Tässä muutama eri vaihtoehto, joilla työnantajat voivat tukea henkilöitä, joiden on vaikeampi työllistyä. Vaikeasti työllistyvän henkilön palkkaaminen omaan yritykseen saattaa tuntua pelottavalta ja epämiellyttävältä. Työnantajan on helppo perustella itselle, ettei se kannata ja on liian vaivalloista. Eikä se helppoa olekaan! Tuetussa palkkaamisessa on aina riskinsä ja sen eteen joutuu näkemään vaivaa ja selvittämään paljon asioita, mutta sitä varten ovat erilaiset tukitoimet TE-palveluilta. Työhönvalmentaja tukee sinua löytämään juuri sopivan työntekijän ja auttaa sinua erilaisten paperiasioiden kanssa, jonka jälkeen voit aloittaa ottamalla työnhakijan ensin työkokeiluun. Tämä ei sido sinua maksamaan työnhakijalle vielä palkkaa. Jos työnhakija osoittaa työkokeilussa motivaatiota ja osaamista ja asiat tuntuvat sujuvan hyvin, voit hakea hänelle palkkatukea ja työllistää hänet palkkatuen kautta.

 

Lähteet:

https://www.vates.fi/tyonantajalle.html

https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhteiskunnallinen_yritt%C3%A4jyys

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/index.html

Kommentoi