Tampere
25 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Tuotteestani entistäkin parempi?Kirjoittanut: Timo Myöhänen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tuotteestani entistäkin parempi?

Usein tulee vastaan erinäisä tuotteita tai palveluita, missä tulee ajatelleeksi tuotteen olevan täydellinen. Kyseinen reaktio osoittaa sen, että tuote on tehnyt tehtävänsä vaikuttaessaan kohdeasiakkaaseen. Aina ei kuitenkaan välttämättä tule mieleen, että saavutettu kokemus asiakkaassa on mahdollisesti hyvinkin pitkällisen suunnittelun ja kehitystyön aikaansaannos. Palvelun tai tuotteen tekemisessä ja myymisessä on voitu harkita tarkkaan pienetkin yksitysikohdat asiakaskokemukseen vaikuttamisessa. Pureudun tekstissäni palvelumuotoilun kiinnostavaan aiheeseen Tirrin 10.11.2017 vetämän palvelumuotoilu pajan innoittamana ja syventyen Juha Tuulaniemen e-kirjaan Palvelumuotoilu.

Mikä ihmeen palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilu on läsnä nykyään jo lähes kaikessa mitä tehdään ja tuotetaan. (Jos ei, niin sen ainakin tulisi olla) Palvelumuotoilu on jatkuva prosessi, mikä pohjautuu asiakkaan kokemaan kokemukseen. Palvelumuotoilu on kehittyvä prosessi, mikä kulkee reaaliajassa asiakkaan tarpeiden kanssa. Ei siis voida olettaa olevamme valmis, sillä asiakkaan muuttuessa myös palvelun tai tuotteen on muututtava. Palvelumuotoilussa tavoitteena on laadullisen toiminnan aikaansaamana löytää vastaus kysymykseen miksi. Miksi asiakas käyttäytyy tietyllä tavalla ja miten voimme ratkaisullamme edesauttaa hänen käyttäytymistään. Toiminta tapahtuu siis asiakas keskiössään.

Palvelumuotoilu markkinoilla menestymiseen

Lähes fanaattisena kalamiehenä intoudun käsittelemään aihetta konkreettisella esimerkillä kaikuluotaimien kautta. Miten kaikuluotain voi toimia esimerkkinä palvelumuotoilua tarkastellessa? Vastaus lienee siinä, että kun palvelumuotoilu tehdään kunnolla, saadaan lähes mikä tahansa tuote ja palvelu kohdistetusti oikealle asiakkaalle oikealla tavalla vieläpä kannattavassa muodossa. Kaikuluotaimen taustalla on valtava kehitystyö, jotta nykytilanne on saavutettu. Aihe nousi esiin FLW Bass Magazinen artikkelissa Genesis Edge, our permium custom-maping service (marraskuu 2017), jossa kuvataan Lowrancen TI, GEN ja Carbon mallien sosiaalisien kartastojen vaikutuksia nykypäivän kalastamisessa. Jotta voin käsitellä aihetta kaikille ymmärrettävässä valossa, selvennän hieman asioita. Lowrance on pitkänlinjan veneilyelektroniikkaa valmistava yhtiö. Lowrancella on pitkä historia muunmuassa kaikuluotaimien valmistuksessa. Pitkän kokemuksen ansiosta yhtiö on pystynyt pysymään alansa kehityksen kärjessä ja tarjoamaan kuluttajille huippuluokan tuotteita. Kehityksen mennessä eteentäin kaikuluotaimen yhteyteen on kehitetty erinäisiä palveluita, mistä muunmuassa instant genesis, C-map ja nyt Genesis Edge ovat esimerkkejä. Aiemmin kaikuluotain oli vain luotain, millä pystyi seuraamaan syvyyttä ja pohjanmuotoja vesillä. Laitteen kehittyessä kalastajat pystyivät käyttämään kaikuluotainta kalojen paikantamisessa. Tässävaiheessa oli syntynyt asiakas-segmentti, mille Lowrance lähti kehittämään omia tuotteita asiakkaan tarve edellä. Syntyi kattava määrä erinäisiä laitteita, kuten korkeataajuisia Chirp luotaimia, viistoluotaimia ja karttaplottereita. Myös kartastojen mahdollistaminen erityisesti kalastajille tuotiin mukaan uusilla tavoilla. Nykyään kehitys on mennyt siihen pisteeseen, että kalastajille tarjotaan yhdistelmälaitteita, joissa on kaikki kehittyneimmät ominaisuudet samassa luotaimessa yhden anturin kautta toteutettavissa. Tässä jos jossain tuntuu olevan se täydellinen tuote.

Polku jonka Lworance on kulkenut tähän pisteeseen on sisältänyt laajasti palvelumuotoilua ja ratkaisuja eri haasteisiin. Yhtiö tietää, että kalastajilla on erilaiset tarpeet, kuin esimerkiksi huviveneilijöillä tai vaikkapa vesistörakentamisen alalla. On siis lähdetty vastaamaan kalastajien tarpeisiin helle kohdennetuilla tuotteilla ja palveluilla. On olemassa omat ominaisuudet omaavia ratkaisuita uistelijoille, pilkkijöille tai vaikkapa vertikaali jigausta harrastaville. Kaikessa korostuu asiakkaan tarpeeseen vastaaminen. FLW.n artikkelissa korostettiin erityisesti sosiaalisten karttasovellusten hyödyntäminen kalastavan asiakkaan asiakaskokemuksessa. Kyllä, nykyajan kaikuluotaimissa on nettiyhteydet, mitkä mahdollistavat syvyyskarttojen, vesistökarttojen sekä ottipaikkojen tallentamisen ja jakamisen sosiaalisen median tavoin. Kyseisessä ratkaisussa Lowrance toimii jo palvelun tuottajana ja asiakas palvelun käyttäjänä. Asiakkaan kohdalla on tarkkaan mietitty asiakkaan kulkema palvelupolku. Mitä tapahtuu ennen palvelua, mitä tapahtuu palvelun aikana ja mitä tapahtuu palvelun jälkeen. Kaikki nämä tilanteet vaativat pavelulta oikeanlaisia ratkaisuja toiminnan onnistumiseksi.

Käytännössä

Miten minä tai sinä olisimme hypoteettisesti voineet kehittää sosiaaliset kartastopalvelut? Palvelumuotoilussa  on monia keinoja kehittää tauotetta asiakkaalle optimaaliseksi kokonaisuudeksi. Yhtenä työkaluna esitetään kätevästi monikäyttöisen MOSCOW malli. MOSCOW malli tulee sanoista must, should, could ja won´t. Ajatustyö kulkee edellämainittujen sanojen kautta. Oscow mallia hyödyntäessä saadaan laaja käsitys tuotteen tai palvelun mahdollisuuksista sekä rajoitteista. Annan tähän esimerkin kuinka Lowrancella ollaan mahdollisesti käytetty MOSCOW mallia sosiaalisten karttapalveluiden kehittämisessä:

  • Must: Mitä meidän täytyy tehdä ratkaisussamme. Tuomme jo olevat kartastot vielä kohdistetummin asiakkaamme käyttöön kalastuksessa.
  • Should: Meidän pitäisi tarjota asiakkalle myös mahdollisuus vaikutta itse karttoihinsa entistä enemmän parantaaksemme asiakkaalle muodostuvaa asiakaskokemusta.
  • Could: Me voisimme kehittää palvelun jossa toiminta tapahtuu verkossa vesiltä käsin ja asiakkaamme toimisivat itsekkin sisällön tuottajana karttakantoihimme.
  • Won´t: Me emme voi lähteä tarjoamaan jo olevien sosiaalisten alustojen kanssa vastaavaa palvelua ilman erityista näkökantaa kalastamisen tehostamiseksi.

Oheinen työkalu toimii siis lähes kaikkien palveluiden kehittämisen työkaluna ja sen ostaa esiin mahdollisuudet ja ulottuvuudet uudelta kannalta. Palvelumuotoilu on läsnä kaikessa, jopa kaikuluotaimien markkinoilla!

Mahdollisuudet

Palvelumuotoilu on laaja mutta samalla tärkeä tekijä markkinoilla menestymisen ja asiakkaan tarpeiden vastaamisen saralla. Mikäli asiakkaan tarpeisiin ei pystytä vastaamaan tarpeeksi tehokkaasti, tulee markkinoilla vallitsevaan kilpailuun vastaamisesta hyvinkin haastavaa. Aihe on sikäli mahtava, että sitä voi ja kannattaa soveltaa omiin tuotoksiinsa myös akatemian projekteissa. Aihetta ymmärtäessä pystyy näkemään uusia mahdollisuuksia menestymiseen ja erottumiseen kilpailijoista. Palvelua ja tuotetta kehittäessä on siis tärkeä astua asiakkaan saappaisiin ja löytää syyt sille miksi asiakas käyttäytyy niinkuin se käyttäytyy. Vastausten löytyessä ratkaisujen tekeminen on loogista työskentelyä, mikä kehittää tuotetta ja palvelua kokonaisuudessaan eteenpäin.

 

Lähteet:

Palvelumuotoilu, Juha Tuulaniemi

Tirrin Palvelumuotoilupaja 10.11.2017

https://www.flwfishing.com/emagazine (luettu 9.10.2017)

Kommentoi