Tampere
18 May, Saturday
9° C

Proakatemian esseepankki

Tuoteideasta innovaatioksiKirjoittanut: Jaakko Koljonen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Käsittelen tässä esseessä pääsääntöisesti tuoteidean patentoimista ja lisensointia. Lukemani kirja, tuoteideasta innovaatioksi, käsittelee näiden aiheiden lisäksi ohjeita startup-yrityksille, jos lisensointi ei jostain syystä onnistu. Kirjassa käydään myös läpi myös kolmen suomalaisen tuoteidean tarinaa niiden keksimisestä markkinoille asti. Kirjan kirjoittanut Carl-Magnus Fogelholm haluaa kirjansa avulla antaa realistinen kuva uusien tuoteideoiden ja keksintöjen kehittämiseen ja kaupallistamiseen liittyvistä mahdollisuuksista, haasteista, ongelmista suomalaisen innovaatiojärjestelmän puitteissa. Valitsin tämän kirjan, sillä keksintöjen kaupallistaminen on aina kiinnostanut minua, ja halusin oppia lisää patentoinnista ja lisensoinnista.

 

Ensimmäinen asia jonka Fogelholm haluaa lukijalle opettaa on, että yrityksillä ei ole todellakaan ole pulaa uusista innovaatioista. Varsinkin suuryrityksillä on liikaa tuoteideoita, sillä niillä on erikseen tuotekehitysosastoja, joiden tehtävänä on kehittää yrityksille uusia tuotteita. Keksijöillä on usein vääristynyt käsitys siitä, että yritykset kiinnostuvat keksinnöstä ja haluavat viedä tuotteen tai keksinnön markkinoille sen takia, että tuote on uusi. Suurin syy Fogelholmin mukaan on, että keksijä hätäilee turhaan tuotekehityksessä. Hänen mukaan liian nopea lisensointiyritys ilman kunnollista tuotekehitystä ja mahdollista tuotteistamista on yleisin syy miksi keksijä jää ilman lisensointisopimusta. Fogelholm neuvookin ottamaan jokaisen askeleen hartaasti ja ajatuksella. Lähtien huolellisesta mietiskelystä keksinnön tarpeesta, huolellisen prototyypin luomisen kautta huolella suunniteltuihin lisensointiehtoihin.

 

Keksijöillä on usein virheellinen käsitys, että patentti tulee hakea nopeasti, ettei kukaan muu hae sitä ensin. Todellisuudessa on erittäin epätodennäköistä, että patentin saamisesta tulee nopeuskilpailu. Nopeasti hutaistu patenttihakemus harvoin antaa hyvää suojaa omalle keksinnölle. Sitä paitsi hyvän ja toimivan prototyypin rakentaminen voi tuoda uusia ajatuksia teollisensuojan hakemiseen ja tuotteistamiseen.

Kun keksinnölle on saatu toimiva patentti, on seuraava vaihe alkaa suunnitella itse lisensointia. Fogelholm toimi vuosia ammattimaisena keksintöjen välittäjänä ja on nähnyt lukuisia tuotetarjouksia ja tapaamisia. Fogelholmin mukaan lisensointi kaatuu usein miten seuraaviin syihin:

 • Tuote ei sovi yrityksen nykyisiin jakelukanaviin
 • Tuote ei sovi yrityksen tuotantovälineisiin
 • Nykyiset tuotekehityshankkeet vievät yrityksen resursseja niin paljon, ettei uusia projekteja aloiteta
 • Markkinapotentiaali arvioidaan liian pieneksi
 • Teollisen suojan niukkuus
 • Tuote vaatii vielä tuotekehitystä, johon yritys ei ole halukas

 

Mielestäni suurin virhe minkä keksijä voi lisensointiyrityksessä tehdä on tuotekehityksen ”kesken” jättäminen. Keksijällä on usein kiire saada tuote markkinoille, jotta hän saisi tuottoa keksinnöllään. Tuotteen tulisi olla mahdollisimman lähellä sitä versiota, jonka asiakas ostaa. Silloin keksijän tulee ratkaista tuotteistamisen ongelmia ja ratkaista mahdolliset ongelmat, jotka tulevat eteen. Näin tuote ja keksijä nähdään paremmassa valossa yrityksen silmissä. Keksijän tuleekin saada lisenssinostajaehdokas vakuuttuneeksi tai antaa informaatiota ainakin seuraavista seikoista:

 • Keksinnön eri sovellutusalueet
 • Asiakkaalle koituva todellinen hyöty
 • Edut kilpaileviin tuotteisiin nähden
 • Tuotteen kehitysvaihe
 • Taloudelliset laskelmat
  • Kustannuksista
  • Markkinoista
 • Markkinoiden kuvaus ja kilpailutilanne
 • Teollisen suojan vaihe ja kattavuus
 • Keksijän ammatti -ja tietotaito
 • Lisensointiin liittyvät ehdot

 

Selkeä ja kattava esitys omasta keksinnöstä on todella tärkeä tapaamisessa potentiaalisen lisenssinostajan kanssa. Pelkkä patenttihakemuksen esittäminen ei tarpeeksi mielenkiintoinen esitys ostajaehdokkaalle. Esimerkkinä Fogelholm käyttää tapausta, jossa suomalainen keksijä oli keksinyt uudenlaisen työkalun. Työkalulle laadittiin esittelyvideo ja kaupallinen esite. Lisenssisopimuksen tehnyt saksalaisen yrityksen toimitusjohtaja oli vakuuttunut tuotteesta heti nähtyään viiden minuutin pituisen esittelyvideon ja valmiin asiakkaalle suunnatun esitteen. Esittelytavan kanssa voi ja pitääkin olla luova.

 

Kirjan lopusta löytyvät kolme suomalaista tarinaa tuotteen lisensoinnista olivat mielenkiintoista luettavaa. Fogelholm on kirjoittanut kirjan niin, että aloittelevatkin keksijät tajuavat kaiken eivätkä tipu kärryiltä, kun puhutaan vaikeista käsitteistä ja prosesseista. Kirja on kuitenkin hyvin laaja ja sopii siten myös henkilöille, joilla on jo kokemusta patentoinnista ja lisensoinnista. Kirjan luettuani minulla on hyvä käsitys siitä mitä minun pitää hallita ja mitä tehdä, jos haluan lähteä kehittämään keksintöäni lisensointi mielessä.

Kommentit
 • Kiitos informoivasta kirjoituksesta. Todella hyvä pointti, ettei patenttihakemuksen kanssa kannata hutiloida. Itse olen juuri testaamassa tuoteideani prototyyppiä, joka on valmistettu muovista ruiskuvalumuotilla.

  17.9.2020
 • carl-magnus fogelholm

  Luin tämän kirjani arvostelun vasta nyt, kesäkuussa 2023! Olen täysin tyytyväinen arvosteluun. Itse asiassa kirjaa Tuoteideasta innovaatioksi luetaan edelleenkin melko ahkerasti sekä yleisissä että korkeakoulukirjastoissa.

  15.6.2023
Kommentoi