Tampere
27 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

Patentointi SuomessaKirjoittanut: Jaakko Koljonen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tuntematon
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Hain Proakatemian aikana Suomen patenttia ja kansainvälistä patenttiluokitusta. Aloitin patentin hakuprosessin keväällä 2018. Alusta alkaen tiimiäni ja henkilöitä, joille asiasta puhuin, kiinnosti patentin hakuprosessi. Minun on pitänyt avata prosessia koko akatemian ajan, mutta se on jostain syystä jäänyt, enkä ole täyttänyt tiimioppiseen kuuluvaa tiedon ja osaamisen jakamista tältä osin. Haluankin sen takia tuoda tietotaitoani tiimilleni (ja miksei kaikille muillekin lukijoille) tämän esseen muodossa. Tässä esseessä keskitytään patentin hakemiseen Suomessa. 

 

Aloitetaan ensin siitä mitä patentti tarkoittaa. Patentti on (pelkästään) yksinoikeusJa vain sille kokoonpanolle minkä olet patentoinut. Toisin sanoen patentti on immateriaalioikeus. Se on omaisuutta, jota voit myydä. On huomoitava, että patentin suoja koskee vain sitä keksintöä tai menetelmää, jonka olet patentoinut. Jos jokin toisenlainen laite pystyy tekemään samanlaisen lopputuloksen kuin sinun patentoitu laitteesi, ei toisenlainen laite riko patenttiasi. Patentti ei ole siis mikään kaikkivoipa oikeus kieltää muita tekemästä samaa mitä sinä teet. Kiellät vain oman keksintösi käytön muilta. Myös alue mihin haet patenttia vaikuttaa suuresti. Jos esimerkiksi haet ja saat patentin vain Suomeen. Voi joku käyttää keksintöäsi muualla kuin Suomessa (olettaen että etuoikeutesi jatkaa patentoimista muualla on loppunut (18 kk hakemuksen jättämisestä))Patentit ovat julkisia asiakirjoja, joten patentointi tuo myös tiedon keksinnöstäsi muille. 
(PRH, patentit, usein kysyttyä) 

 

Millaiseen keksintöön voit hakea patenttia? Keksinnön pitää olla uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen. Puretaan nämä kohdat tarkemmin. Uutuus tarkoittaa tässä kontekstissa sitä, että samanlaista laitetta ei ole jo keksitty. On myös tärkeää, että keksintöä, jota olet patentoimassa, ei ole julkistettu missään. Jos kerrot keksinnöstäsi julkisesti (esimerkiksi koulussa, joka luetaan julkiseksi paikaksi, johon jokaisella on pääsy), et voi patentoida tuotettasi. Tä on yksi syy, miksi en ole esitellyt tuotettani Proakatemialla. Keksinnöllisyys tarkoittaa sitä, mitä tunnetaan teknologian nykytasosta. Keksinnön tulee erota selvästi nykyisistä markkinoilla olevista ratkaisuista ja patenteista. Sen on osoitettava jotain uutta keksinnöllisyyttä, eikä saa olla ”itsestään selvyys” alan ammattilaiselle. Teollinen käyttökelpoisuus tarkoittaa, että keksinnön on oltava tekninen ja ratkaistava jokin ongelma. Keksinnön on oltava esimerkiksi menetelmä, laite, tuote tai uusi käyttötapa. Alan ammattilaisen on myös pystyttävä rakentamaan kyseinen keksintö, jos hänelle esitetään ohjeet keksinnön rakentamiseen. Alan ammattilaisen on myös saatava laite toistettavasti toimimaan.
(PRHPatentoinnin ABC, Millaiseen keksintöön) 

 

Patenttia ei voi hakea seuraaville asioille: 

 • löytötieteellinen teoria tai matemaattinen menetelmä 
 • taiteellinen luomus 
 • suunnitelmasääntö tai menetelmä älyllistä toimintaapeliä tai liiketoimintaa varten 
 • tietokoneohjelma tai tietojen esittäminen 
 • ihmisten ja eläinten kirurginen tai terapeuttinen käsittely tai diagnoosia tarkoittava menetelmä 

(PRH, Patentoinnin ABC, Millaiseen Keksintöön) 

 

Minun on turha selittää hakuprosessiliian yksityiskohtaisesti. Siihen saa apua esimerkiksi lakitoimistolta tai uusyrityskeskukselta. Avaan kuitenkin sen suurin piirtein. Ensin on varmistuttava keksinnön uutuudesta. Tätä varten keksinnölle tehdään ns uutuustutkimus. Kuitenkin ennen uutuustutkimusta kannattaa selata patenttikantoja, ja etsiä löytyykö sieltä sinun keksintöäsi lähellä olevia patentteja. Samankaltaisia patentteja tulee tutkiskella tarkemmin ja miettiä onko jokin patentti este sinun patentillesi. Myös uutuustutkimus kertoo lähimmät patentit, jotka saattavat tai eivät saata olla este sinun patentoinnillesi. Tutkimus antaa myös jonkinmoisen näkemyksen siitä, kannattaako aloittaa/jatkaa patenoimista. Jos uutuustutkimuksen jälkeen halutaan jatkaa patentoimista, tehdään varsinainen hakemus. Lopullinen päätös patentin myöntämisestä annetaan yleensä melko pitkän ajan jälkeen hakemuksen jättämisestä. Siihen voi mennä jopa yli vuosi. Se riippuu paljon keksinnön ja siten hakemuksen monimutkaisuudesta. Hakemuksen on sisällettävä seuraavat asiat: 

 • hakemuslomake (paperinen tai sähköinen lomake) 
 • keksinnön selitys 
 • patenttivaatimukset (mitä haluat patentoida) 
 • tiivistelmä 
 • piirustus silloinkun piirustuksella voidaan havainnollistaa keksintöä. 

(PRH, Patentointi Suomessa) 

 

Voit tehdä uutuustutkimuksen ja hakemuksen itse tai voit käyttää siihen lakitoimistoa. Lakitoimistojen välillä on paljon eroja hinnoissa. Myös patentoitavan keksinnön kompleksisuus vaikuttaa hintaan. Moni haluaa kuitenkin tietää paljon patentointi maksaa, ja se onkin yleensä ensimmäisiä kysymyksiä, mitä minulta asiasta kysytään. Uutuustutkimus maksaa noin 1 000 €. Itse hakemus noin 4 000 €. Jos hakemukseen pitää tehdä muutoksia, niin sekin maksaa yleensä muutamasta satasesta reiluun tuhanteen euroon. Pitää kuitenkin muistaa, että hinnat muuttuvat paljon riippuen keksinnöstä ja lakitoimistostaEsittämäsi luvut ovat vain suuntaa antavia. Hakemisen kulujen lisäksi on olemassa vuosimaksuja, joita on maksettava joka vuosi, että patentti pysyy voimassa. Niiden suuruudet nousevat aina 60 € joka vuosi. Ensimmäisen kahden vuoden vuosimaksut maksetaan hakemuksen yhteydessä. Kolmannen vuoden maksu on 200 €. Neljäs vuosi 260 € ja niin edespäin 20. vuosi maksaa 900 €. Patentti voikin olla voimassa maksimissaan 20 vuotta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

 

Itse suosittelen lämpimästi lakitoimiston käyttöä. Se on paljon kalliimpaa verrattuna siihen, että tekisi kaiken itse. Toisaalta ajattelen, että haluan maksaa siitä, että hakemus tehdään hyvin ja että se suojaa keksintöä kunnolla. Suosittelen myös miettimään tarkkaan missä vaiheessa tuotteen kehitystä haet patenttia. Jos patenttia haetaan jo tuotekehityksen alussa, voi tulla vastaan tilanne, jossa patenttia haetaan tuotteelle, joka on muuttunut tuotekehityksen kautta täysin erilaiseksi. Tässä tilanteessa myönnettävä patentti ei enää suojaakkaan lopullista tuotetta. Vielä yksi kikka, jonka haluan jakaa liittyy keksinnön esittämiseen. Mainitsin aiemmin, että keksinnön on oltava uusi, että sen voi patentoida, eikä sitä voi jukisesti esitellä ennen sitä. Voit esitellä keksintöä esimerkiksi potentiaaliselle asiakkaalle allekirjoittamalla hänen kanssaan salassapitosopimuksen. Näin et tarvitse patenttia, sillä taho, jolle esität tuotetta, ei voi varastaa ideaasi. Tuotteen validoiminen ja esittely asiakkaalle auttaa (tai enemmänkin on pakollista) myös tuotekehityksessä. Myös mahdollinen kehitysyhteistyö tai neuvottelut on mahdollista aloittaa salassapitosopimuksen alaisuudesa. Patentin myöntämisessä kestääkin yleensä kauan, joten näin sinun ei tarvitse odottaa patentin myöntämistä ennen kaupallistamisen toimenpiteiden aloittamista.  

 

LÄHTEET

PRH, patentit, usein kysyttyä, luettu 30.11.2019 

https://www.prh.fi/fi/patentit/useinkysyttya.html#prh.ukk.item_5 

 

PRH, Patentoinnin ABC, Millaiseen keksintöön, luettu 30.11.2019, 

https://www.prh.fi/fi/patentit/patentoinninabc/millaiseenkeksintoon.html 

 

PRH, Patentointi Suomessa, luettu 30.11.2019 

https://www.prh.fi/fi/patentit/patentointi_suomessa/patentinhakuprhssa/hakemuksenosat.html 

 

Aihetunnisteet:
Kommentit
 • Kiitos tästä kattavasta kirjoituksesta, mitä kaikkea liittyi sinun patentin hakemiseen. Pysähdyin miettimään lukiessa tuota patentoitavan asian uutuutta kriteerinä. Voiko patentoitavan asian uutuuden todistaminen olla myös hankalaa, mikäli hakee patenttia kansainvälisesti? Ystäväni hetki sitten patentoi yrityksensä tuotteen ja hän ainakin kertoi, että hakuprosessiin hän sai apua patenttitoimistolta, missä teollisoikeusasiamiespalvelua hänelle tarjottiin. Kuten mainitset lakitoimiston käytön tässä prosessissa, hän sai tehtyä hyvän hakemuksen ja tässä ei tullut ongelmia. Hakuprosessi sujui siis hyvin.

  28.6.2021
Kommentoi