Tampere
22 May, Wednesday
5° C

Proakatemian esseepankki

Toiveuni Habitare messuillaKirjoittanut: Marko Nevala - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Podcast tai vlog / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Podcast: https://open.spotify.com/episode/2Mp7bqyklGC0Eb6Ht5wsyr?si=6ed18468872f4ba6

Johdanto

 

Toiveuni oli Habitare 2023 messuilla esillä omalla osastollaan. Podcastissä käymme läpi messukokemusta Suvi Kinnusen artikkelia ”näillä vinkeillä onnistut messuilla” hyödyntäen. Esseessä pureskelen oman liiketoiminnan viemistä messuille laajemmin. Mitä pitää ottaa huomioon ja mitä me olemme oppineet tähän mennessä.

 

 

Suunnittelu ja valmistautuminen

 

Messuille menemiseen liittyy yllättävän paljon työtä ennen kuin varsinaiset messut ovat edes alkaneet tai edes omaa osastoa päästy kasaamaan. Suunnittelu ja valmistautuminen on oleellinen osa messuilla onnistumista (Kinnunen, 2017). Artikkelissaan Kinnunen listaa seuraavia asioita, joilla pääsee alkuun messujen suunnittelussa:

 

  • Aseta konkreettinen ja selkeä tavoite
  • Päätä millainen osallistumistapa on paras
  • Päätä millaisen viestin haluat välittää kohderyhmälle
  • Suunnittele kuinka teet osastostasi aktiivisen
  • Tee markkinointi- ja tiedotussuunnitelma osallistumisesta
  • Valitse messuhenkilöstö ja suunnittele miten valmennat heidät
  • Suunnittele jälkimarkkinointi

(Kinnunen, 2017)

 

Oleellisinta on tavoitteet. Messut ja niiden markkinointi on helpompi suunnitella, kun on määritetty mitä messuilla halutaan saavuttaa. Tavoitteita voi olla hyvin erilaisia myynnistä rekrytointiin riippuen liiketoiminnasta ja sen silloisista tarpeista. Joka tapauksessa tavoitteiden tulisi olla konkreettisia eli mitattavissa olevia, sekä tarpeeksi realistisia. (Kinnunen, 2017)

 

Henri Mattila kirjoittaa blogissaan ”miten messuilta saa parhaat tehot irti?”, että messuihin kannattaa suhtautua yhtä lailla digitaalisena tapahtumana kuin konkreettisena kohtaamisena. Asiakkaiden ja yleisön kiinnostus kannattaa herättää jo varhaisessa vaiheessa ennen messuja esimerkiksi messumainonnalla tai referensseillä.

 

Toiveunella messuille meneminen on tullut joka kerta melko lyhyellä varoitus ajalla mikä osaltaan vaikeuttaa laadukasta valmistautumista. Tavoitteissa, osaston aktivoinnissa, sekä konkreettisesti osaston suunnittelussa olemme mielestäni onnistuneet hyvin resurssit ja aika huomioiden. Viesti kohderyhmälle tulee meillä aika selkärangasta asiakaspalvelua ja konseptia tuoden esille. Markkinoinnissa ja messuhenkilöstön, sekä itsemme valmistelussa messuille lienee suurin kehityskohta. Kun rakentaa messuosastoa vielä ilta kymmeneltä ennen ensimmäistä messupäivää, jää asiakaskohtaamisen suunnittelu ja hienosäädöt aika vähäisiksi.

 

 

Messuilla

 

Henkilöt ovat ratkaisevassa roolissa messuosastolla. Osastoilla esiintyvien tulisi oikeasti viihtyä messuilla ja nauttia tekemisestä. Usein on hyödyllistä, jos osastolla ollaan sanavalmiita, positiivisia ja valmiita ihmisten tapaamiseen. Osastolla olemista ja käyttäytymistä voi ja pitää opetella. Tavoitteet auttavat suunnittelun lisäksi myös messuilla, kun töitä tehdään yhteisen päämäärän eteen. Työntekijä kohtaiset tavoitteet ja onnistujien palkitseminen on hyvä tapa ylläpitää positiivista ilmapiiriä. Messuilla kohtaaminen on kilpailua asiakkaan ajasta. Tästä syystä keskustelujen tulisi olla tehokkaita ja keskustelun aloitukset valmiiksi mietittyjä. (Kinnunen, 2017)

 

Video voi olla messuosastolla hyödyllinen työkalu. Ihmisten kanssa kasvokkain juttelua voi tehdä vain muutamalle ihmiselle kerralla, mutta näytöllä pyörivä video viestii jatkuvasti haluamaasi sanomaa. Samaa video aineistoa voi hyvin hyödyntää useissa eri paikoissa ja kanavissa, esimerkiksi sosiaalisenmedian sisältönä. (Mattila, n.d.)

 

Messuilla oleminen kannattaa myös tallentaa digitaaliseen muotoon videoiksi ja valokuviksi. Hyviä aiheita kuvattavaksi ovat esimerkiksi asiakaskohtaamiset, behind the scenes- materiaali tai yleinen messutunnelma. Messuilla oleminen on oiva tilaisuus hankkia aineistoa markkinointiin. Messuhetkien taltioimisen avulla saa myös markkinointiin rakennettua jatkumon digimaailmasta messuille ja messujen jälkeen taas digimaailmaan. (Mattila, n.d.)

 

Toiveunella olemme mielestäni onnistuneet luomaan positiivisen ilmapiirin ja rennon asenteen osastolle, vaikka välillä yrittäjiä jännittääkin. Onhan kyseessä iso satsaus ja rankka rutistus. Habitaressa luovuimme henkilökohtaisista tavoitteista, koska koimme että ne tuovat meille vain lisää painetta entuudestaankin stressaavaan tilanteeseen. Kun toimimme osastolla itse yrittäjinä, meillä lienee motiivia suoriutua osastolla hyvin myös ilman erillisiä päiväkohtaisia tavoitteita.

 

Messujen kuvaamisessa ja tunnelman viemisestä sosiaaliseen mediaan ja markkinointiin meillä on vielä paljon kehitettävää. Osastolla touhutessa kuvaus ja messukeskuksen ulkopuolinen yleisö on helppo unohtaa. Emme ole vielä onnistuneet hyödyntämään messuilla olemisen täyttä potentiaalia sosiaalisessa mediassa ja markkinoinnissa.

 

 

Lähteet

 

Kinnunen, S. 2017. Näillä vinkeillä onnistut messuilla. messukeskus.com. https://messukeskus.com/blogs/messuvinkit/?WPACFallback=1&WPACRandom=1695642598703

 

Mattila, H. n.d. Miten messuilta saa parhaat tehot irti? Unfair Lean Marketing.

https://unfair.fi/blogi/miten-messuilta-saa-parhaat-tehot-irti-lue-vinkit-ja-lataa-kateva-suunnittelutyokalu/?utm_medium=social&utm_source=linktree&utm_campaign=blogi:+miten+messuilta+saa+parhaat+tehot+irti%3F+lue+vinkit+ja+lataa+k%C3%A4tev%C3%A4+suunnitteluty%C3%B6kalu

Kommentoi